Gradi svoj život

Jednom je bio sjajni stolar koji se spremao otići u mirovinu i tako je to priopćio dobavljaču sa ...

Predstavljam svoju svakodnevnicu

Promjena u vašoj rutini nije dobra. To može potkopati vašu osobnu produktivnost i vaši će dani biti manje isplativi. TO JE…

Samodisciplina za 10 dana

U ovom članku možete preuzeti Samodisciplinu Theodora Bryana u knjizi od 10 dana (PDF). Međutim, vi ...

Lična samodisciplina za uspjeh

Pokazat ću vam 11 koraka koje možete vježbati kako biste razvili svoju ličnu samodisciplinu i postigli uspjeh u svom ...

Životni paraziti

Jučer sam vidio sjajan film pod nazivom Fireproof. Ako ikada budete imali krizu u braku ...