15 slabostí člověka

15 slabostí člověka

Jak jsme před chvílí zmínili v článku o příklady osobních silných stránekKaždá síla má své vlastní antonymum, tj. Svou slabost, kterou je třeba znát, aby nám v našich životech neubližovala. Proto se budeme vyjadřovat 15 slabostí člověka to by mělo být vzato v úvahu, aby se zabránilo pádu do nich, a pokud ano, překonejte je co nejúčinněji.

Jaké jsou slabosti pro člověka

Lidé se slabostmi
Mohli bychom definovat slabosti člověka jako všechno, co ve skutečnosti nevyniká nebo nepropadá. Bezpochyby jde o úplný opak silných stránek. Přestože přispěly dobrým a nejoptimističtějším smyslem, slabiny zůstávají na opačné straně. Je třeba uznat, že jde o vady, které mohou každého jednotlivce poznačit. Ale přesto se na ně můžeme soustředit, studovat je a měnit. Protože nesmíme nechat, aby náš život ovládaly slabosti. Jak říkáme, jsou to mírně negativní aspekty, které ovlivňovat naše chování ale také ve kterém ukazujeme ostatním. Aby došlo ke změně, musíme vykonat práci sebepoznání.

Silné a slabé stránky každého člověka

Nejprve je důležité si uvědomit, že každá lidská bytost má silné i slabé stránky, a to je jeden z důvodů, proč jsme jednoduché lidské bytosti, které se nechávají unášet pocity a dokonce i naše mentalita se mění s průjezd počasí.

To znamená, že abychom se mohli adekvátněji budovat a zlepšovat jako lidské bytosti, je důležité vzít v úvahu, jaké jsou hlavní slabiny člověka, takže od nynějška na ně můžete jednat opravit všechny vady, které jsou součástí vaší osobnosti.

Samozřejmě je jasné, že osobnost není něco, co lze snadno změnit pouhým lusknutím prstů, ale vyžaduje spoustu času a především velké povědomí, ale v každém případě jsou všechny kroky, které podnikáme pozitivní smysl, tj. v tom, který nám pomáhá zanechat naše slabosti, budou nepochybně přínosem pro náš život, protože nám pomohou udržovat lepší vztah jak s lidmi kolem nás, tak se také budeme cítit hrdější nás a našich schopností.

Znát hlavních 15 slabin člověka

Když to řekneme, budeme analyzovat 15 slabostí člověka, které vynikají v rozporu se silnými stránkami, kterých musíme dosáhnout.

Zneužívající chování

Osoba, která nakonec týrá ostatní, dostane na oplátku pouze týrání a je to samozřejmě také způsob, jak prokázat nejistotu a osobní postižení.

Obecně platí, že po zneužití existuje spousta problémů, z nichž některé souvisejí se strachem z pocitu méněcennosti vůči zbytku lidí kolem nich.

Bezlisté chování

Apatie je zlo, které nás tlačí na ospalost a pomalost, pokud jde o vývoj, a zcela rozbíjí naše možnosti podnikání a naše schopnost řídit náš vlastní život a získat energii potřebnou k tomu, abyste vždy chtěli dělat nové věci a dokonce přijímat nové výzvy s cílem pokračovat v růstu.

Zbabelé chování

Zbabělost by neměla být zaměňována se strachemSpíše se jedná o neschopnost vyrovnat se s našimi povinnostmi nebo dokonce se situacemi, ve kterých je představováno určité riziko nebo pro nás představuje stres.

Zbabělý člověk se schovává, kdykoli může, a uteče před problémy, čímž trpí skutečností, že tyto problémy ho vždy pronásledují a obtěžují tím, co na něj bude mít negativní dopad.

Sobecké chování

Sobecký člověk je ten, kdo se stará pouze o své vlastní dobro, to znamená, že dává své individuální dobro před společné dobro, což způsobí, že lidé kolem něj ztratí důvěru a dokonce i touhu být s ním.

Antipatie

Nyní přejdeme k antipatii, další výrazné slabosti, která jen těžko přiměje její prostředí, aby se s ní obrátilo. Nepříjemný člověk v podstatě onemocní od samého začátku, ai když má příležitost, stále vytváří špatný pocit ve vztazích.

Osoba s charismatem však označuje větší sílu a lidé kolem něj mají větší tendenci mu důvěřovat a věřit v jeho myšlenky díky velkému nadšení, které vydává.

Přeměna kreativity

Kreativita je dar, který mají lidské bytosti, a právě z něj se objevuje zvědavost a potřeba vytvářet a užívat si nové věci. Kreativita je nutná, aby bylo možné postupovat a vyvíjet se jak jako lidé, tak s ohledem na naše prostředí a ze sociálního hlediska, takže pokud nám to chybí, budeme mít pouze možnost jít ve stopách jiných lidí, aniž bychom si mohli vytvářet vlastní budoucnost.

Obtížnost soustředění

Neschopnost soustředit se je známá jako disperze a v zásadě to není tak, že by to byla slabost sama o sobě, ale vzhledem k tomu, jak se společnost vyvíjí, to v zásadě znamená větší zpoždění při dosahování výsledků. Avšak v případě simultánnosti procesů bude mít méně koncentrovaná a rozptýlenější mysl větší kapacitu k dosažení lepšího rozvoje.

15 slabostí člověka

Z tohoto důvodu bychom se v tomto smyslu možná nemohli soustředit výlučně na skutečnost, že disperze je sama o sobě slabostí, kromě skutečnosti, že většina akcí, kterým musíme v dnešní společnosti čelit, vyžaduje více soustředění než disperze.

Obtížnost objednání

Další slabinou je obtížnost, kterou je třeba nařídit, tj. Osoba, která má problémy se správou vlastního života a prostředí, což je situace, která může dokonce způsobit mnoho nepříjemností v každodenním životě.

Nedostatek důvěry

Máme také nedostatek důvěry, což je jeden z faktorů, které nás mohou nejvíce negativně ovlivnit v našem každodenním životě, protože to funguje proti nám, což ztěžuje jakýkoli proces a především brání odhodlání.

Osoba s nedůvěrou bude osoba, která nemá dostatečnou kapacitu k tomu, aby rozvinula své skutečné schopnosti a vyřešila problémy, kterým každý den čelí.

Nedostatek poctivosti

Nedostatek poctivosti je další slabostí, kterou člověk může mít, a to, že si musíme být vědomi důležitosti důvěry v naší společnosti, kterou, jakmile je narušena, lze jen těžko znovu získat.

Slabý člověk je ten, kdo má tendenci lhát nebo zkreslovat věci, a musíme si být vědomi toho, že hlavní postiženou osobou bude ona sama.

Nedostatek pokory

Na druhou stranu máme také hrdost, která je v zásadě jasným znamením, že dotyčná osoba trpí různými nejistotami a vůči zbytku společnosti se cítí křehká. Nedostatek pokory je v zásadě chápán jako obranný mechanismus, jehož prostřednictvím se snaží projevit důvěru, i když ve skutečnosti neexistuje.

Související článek:
Jak můžete mít větší pokoru

Nedostatek trpělivosti

Je také důležité, abychom se vyhnuli spěchu, tedy nedostatku trpělivosti, dalšímu z běžných problémů, kterými v současné době trpíme a které nás oslabují.

Máme tendenci chtít získat vše rychle a tak, jak to potřebujeme, a nejsme schopni dát věcem čas, i když nám to zaručuje, že výsledek bude optimálnější.

Nedostatek přesnosti

Nedostatek přesnosti je jednou z nejčastějších slabin

I když možná není tak negativní jako jiné slabosti, které tentokrát analyzujeme, je zpoždění také jasným znamením člověk není schopen uspořádat si vlastní život.

Může to být proto, že se jedná o výtržníka nebo líného člověka, ale každopádně tento aspekt poškodí třetí strany, ale především nakonec více škodí nám samým.

Lhostejnost

Pokud jde o lhostejnost, jedná se o další slabost, protože je založena na absenci empatie. Jde o projev sobectví a krutosti, při kterém si člověk váží mnohem více svého blahobytu než blahobytu třetích stran.

Lhostejný člověk také dostane stejné zacházení od svého okolí, ale to se neprojeví tak, že empatie těchto lidí zmizí, ale postupně ho odložili a skutečně ztratili zájem kvůli vzorkům sobectví a jejich chování, které může být dokonce urážlivé vůči ostatním.

Nezodpovědnost

Konečně máme také nezodpovědnost jako další z hlavních slabin, a to, že existují lidé, kteří mají potíže převzít odpovědnost za důsledky svých vlastních činů, což také negativně ovlivní lidi kolem sebe i sebe.

Profesionální osobní slabosti

Slabé stránky na pracovním pohovoru

Jaká je tvá největší slabost?. Bezpochyby jde o otázku, na kterou nelze vždy správně odpovědět. Protože také bereme osobní vady do profesionální oblasti. Například neuspořádanost nebo nestrannost nám může v práci způsobit několik problémů. Proto je vždy nutné vědět, jaké jsou naše vady, a pracovat na nich, abychom je zlepšili.

Na pracovním pohovoru se nás zeptají na naše vady. Nemusíme si je pamatovat nebo o sobě říkat to nejhorší, protože by nám při práci mohli ublížit. Také byste neměli zmínit žádný druh slabosti, který je ve vašem osobním životě. Je lepší nemluvit přímo o těch vadách, které máte, ale které vylepšujete. Vždy se zmiňuje, že: „… jsem velmi perfekcionista“ nebo „jsem pracovitý pracovník“. Nevyhovuje vám to, protože tazatelé jsou unavení poslouchat pořád to samé a mohou to zapsat jako negativ, i když to nechcete říct.

Příklady slabin pro pracovní pohovor

 • Jak bychom měli být upřímní, pokud je vaším problémem zpoždění, můžete to zmínit, ale dobře studovaným způsobem. Můžete poznamenat, že jste trochu pozdě, ale že díky elektronické agendě a jejím upozorněním jste již tento problém dokázali napravit.
 • Pro bezradné to nebolí, že zmiňují také svou slabost, ale vždy se spoléhají na skutečnost, že aplikace elektronických zařízení to výrazně zlepšily osobní vada.
 • Pokud práce v týmu nebyla vaší věcí a vyvolala lhostejnost, pak můžete zmínit, že se můžete hodně naučit naslouchat různým názorům, abyste dosáhli lepších výsledků.
 • Komentujte to býval jsi trochu neuspořádaný, ale že jste se řídili řadou pokynů (které budete muset krátce vystavit), abyste to změnili. To odpovídá snaze překonat tuto slabost a tazatel to vezme v úvahu.

Pamatujte si, že přiznejte osobní nedostatky, dodají nám větší důvěryhodnost. Něco, co si společnost ocení. Ale ano, zkuste připravit své argumenty, jak jsme uvedli v příkladech. Protože není dobré poukazovat na ty, které přímo souvisejí s pozicí, o kterou se ucházíte, a komentovat je přímo, bez vysvětlení.

Jak identifikovat mé osobní nedostatky 

Mapa osobních vad

Je to pro nás mnohem snazší vidět nedostatky v jiných lidech než v nás samotných. Když nám něco vadí na ostatních lidech, můžeme z toho mít něco dobrého. Protože si budeme moci zapisovat ty akce, které se nám nelíbí. Například když vidíme, že je člověk vůči nám apatický nebo snad sobecký. Trápí nás to? Udělali bychom to samé? Určitě ne.

Tímto způsobem budeme moci zapsat každého z nich a internalizovat jej, abychom se ho nedopustili stejným způsobem. Je to způsob, jak zlepšit naše vady a stát se lepšími lidmi. Souhrnně je tedy třeba připustit, že abychom se skutečně poznali, potřebujeme další lidi. Nepřímým způsobem nás přimějí pochopit všechny ctnosti a vady, které v nás hnízdí.

Test slabostí

Musíte si vzít papír a tužku. Budete muset napsat dopis, který je součástí vybraného slova. Uděláme to vodorovně. Jakmile je test slabosti dokončen, podíváme se, které písmeno je nejzdatnější, a přečteme, co tomuto dopisu odpovídá. Jednoduché, že?

1 A) Hlučný B) Bossy C) Malý animovaný D) nevýrazný
2 A) nedisciplinovaný B) Nepřátelský C) Malé nadšení D) Neúprosný
3 A) Opakovač B) Odolný C) Rozčilený D) vyhýbavý
4 A) zapomnětlivý B) Ctěný C) Náročné D) strach
5 A) Přerušení B) Netrpělivý C) Nebezpečné D) nerozhodnuto
6 A) nepředvídatelné B) Chladno C) Malý závazek D) nepopulární
7 A) nedbalý B) tvrdohlavý C) Je těžké potěšit D) Váhavý
8 A) Tolerantní B) Hrdý C) Pesimistické D) Chutné
9 A) rozzlobený B) Argumentátor C) Bez motivace D) melancholický
10 A) Naivní B) Nervózní C) Negativní D) Oddělené
11 A) Egocentrický B) Workoholik C) Rozptýlené D) úzkost
12 A) Mluvný B) indiskrétní C) Náchylné D) Plachý
13 A) dezorganizovaný B) Dominantní C) Depresivní D) Pochybné
14 A) nekonzistentní B) netolerantní C) Introvert D) lhostejný
15 A) Chaotický B) Manipulátor C) Delikvent D) stěžovat si
16 A) okázalý B) tvrdohlavý C) Skeptik D) Pomalu
17 A) Emoční B) arogantní C) Solitaire D) Líný
18 A) Giddy B) Špatná nálada C) Nedůvěřivý D) Žádné ambice
19 A) neklidný B) Srážení C) Pomstychtivý D) Malá vůle
20 A) Variabilní B) Mazaný C) Kompromis D) Kritické
 • Pokud má většina vašich odpovědí písmeno A: Chcete dělat věci zábavně a můžete mluvit o všech tématech, aniž byste se styděli. Ale mezi vaše největší slabosti patří dezorganizace. Také jste trochu naivní a důvěřiví. Pokud můžete práci delegovat na jiné lidi, tím lépe. Nejste jedním z těch, kteří zůstávají s podrobnostmi, pokud vás nezajímají. Musíte být ještě přesnější a trochu organizovanější.
 • Naopak, pokud většina odpovědi jsou s písmenem B.. Rádi máte kontrolu nad všemi věcmi. Jsi do jisté míry panovačný i panovačný. Když lidé nedělají věci tak, jak se vám líbí, pak se vaše nálada dramaticky změní. Nemáte rádi líné nebo líné lidi, ani nemáte rádi neloajální. Musíte zlepšit s ohledem na názor, který vám dává okolí.
 • Si většina odpovědí je C.: Chceš dělat všechno správným způsobem. Jste zodpovědní a také věnujete pozornost podrobnostem. Obvykle vám dávají skvělá minima a máte hodně melancholie. Je třeba poznamenat, že další z vašich slabostí je vaše zášť. Stává se, že máte rádi uspořádaný život, dodržujete pravidla a respektujete je. Máte rádi vážné lidi a nenávidíte povrchní a nepřesní. Máte citlivou povahu.
 • Pokud jste získali větší počet odpovědí D: Chcete udržet mír za každou cenu. Jste milý člověk, i když mezi vaše osobní slabosti patří nedostatek odhodlání a energie. Když vám nikdo nechce pomoci, budete se cítit osaměle a rozpadnete se, ale pravdou je, že máte ctnost být klidným člověkem. Pokud za vás rozhodují jiní lidé, tím lépe. Velmi jim záleží na pocitech lidí kolem sebe.

Obsah článku se řídí našimi zásadami redakční etika. Chcete-li nahlásit chybu, klikněte zde.

6 komentářů, nechte svůj

Zanechte svůj komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

 1. Odpovědný za údaje: Miguel Ángel Gatón
 2. Účel údajů: Ovládací SPAM, správa komentářů.
 3. Legitimace: Váš souhlas
 4. Sdělování údajů: Údaje nebudou sděleny třetím osobám, s výjimkou zákonných povinností.
 5. Úložiště dat: Databáze hostovaná společností Occentus Networks (EU)
 6. Práva: Vaše údaje můžete kdykoli omezit, obnovit a odstranit.

 1.   Marcela řekl

  Úžasný

 2.   Carlos řekl

  „Kreativita je dar, který mají lidské bytosti ...“ Pokud by kreativita byla darem, který mají lidské bytosti, byli bychom od přírody všichni kreativní, což není tento případ; kreativita je kvalita, kterou je třeba rozvíjet, musíte na ní pracovat, abyste ji dosáhli.

  1.    Jose Miguel řekl

   A jak byste mohli vyvinout něco, co nemáte? Pokud bychom ji neměli, nebylo by co rozvíjet, protože to, co bychom v každém případě museli udělat, je získat ji.

   Kreativita je tedy něco, co v sobě máme, ale je na každém, zda ji rozvine nebo ne. Všichni máme svoji kreativní stránku, ale buďte opatrní, každý k ní přistupuje jiným způsobem nebo má více kvalit, aby ji rozvíjel v jiné oblasti nebo v jiné.

 3.   Gabriela řekl

  existuje jen velmi málo příkladů

 4.   Matias Yabar-Davila řekl

  Dobrý den, dobrý článek! Je skutečně neuvěřitelné, jak se my sami můžeme stát velkými překážkami našeho osobního růstu. A je to tak, že jsme to, co si myslíme. Kompulzivní myšlení je jednou z nejčastějších lidských nemocí a možná nejméně chápanou. Tyto typy myšlenek ovládají naši mysl a nutí nás si myslet, že nejsme dost dobří, inteligentní atd., Což nás vede ke špatnému pohledu na sebe a na ostatní lidi. Je tedy velmi důležité bojovat proti nim a nahradit každou negativní myšlenku negativní, což vyžaduje disciplínu, ale výsledky, které uvidíte ve svém životě, budou skvělé. Pozdravy!?

 5.   WILLIAM HERNEY LEÓN BELALCAZAR řekl

  Dobrý den, požehnání pro všechny, pravda je, článek se mi líbil velmi zajímavě a naučil se měnit naše životy a nebýt lepšími jen proto, abychom se snažili dělat věci lépe pro zdraví a své životy a být skvělým příkladem pro mnoho dalších ggrasias att WILLY