Beth yw cymeriad da a sut mae'n cael ei ddiffinio?

Cymeriad da

Mae gan bob un ohonom gymeriad gwahanol, un sy'n ein diffinio fel pobl unigryw a hefyd y gellir eu siapio gan brofiadau sy'n cael eu byw dros amser. Gall fod â chymeriad cryfach neu ysgafnach, ond yr hyn sy'n sicr yw bod y cymeriad sydd gennym yn ein gwneud ni'n unigryw yn y byd.

Nesaf rydym am siarad am yr agweddau hynny a all wneud i chi gael cymeriad da. Yn y modd hwn, trwy wybod beth yw'r nodweddion, byddwch yn gallu gweithio ar eich cymeriad os oes angen i'w fowldio a bod yn berson mwy annatod gyda chi'ch hun a chydag eraill.

Beth yw cymeriad da

Oes gennych chi'r nodweddion hyn yn eich cymeriad? Ydych chi'n meddwl y gallech chi wella'ch personoliaeth? Mae cymeriad da yn cynnwys nodweddion fel teyrngarwch, gonestrwydd, dewrder, uniondeb, cryfder, a rhinweddau pwysig eraill sy'n hyrwyddo ymddygiad da.

Cymeriad da

Mae person o gymeriad da yn dewis gwneud y peth iawn oherwydd ei fod yn credu ei bod yn foesol gywir gwneud hynny. Mae gan nodweddion cymeriad cadarnhaol eraill lai i'w wneud â moesau, ond maent yn dal i ddiffinio cymeriad unigolyn. Er enghraifft, gall bod yn ddygn neu greadigol fod yn briodoleddau rhagorol ond nid ydyn nhw'n orfodol moesol.

Erthygl gysylltiedig:
Gwahaniaethau rhwng personoliaeth, anian a chymeriad

Pan fydd gan berson gymeriad da, caiff ei arddangos trwy ei eiriau a'i weithredoedd. Nid yw'n gyfyngedig i werth sengl, ond dangosir nodweddion yn y dewisiadau "da" a wnânt a'r dewisiadau "drwg" y maent yn eu hosgoi.

Pam mae cymeriad da yn bwysig?

Yn ôl yr hanesydd Warren Susman, roedd y defnydd o'r ymadrodd "cymeriad da" ar ei uchaf yn y XNUMXeg ganrif. "Roedd cymeriad yn air allweddol yng ngeirfa Saesneg ac Americanwyr", Dywed Susman, ac mor bwysig i gymdeithas hynny fe'i hyrwyddwyd fel rhan hanfodol o hunaniaeth rhywun.

Dechreuodd pethau newid yn yr XNUMXfed ganrif, wrth inni fynd o gymdeithas gynhyrchu i un llafurus. Symudodd y pwyslais o ganolbwyntio ar rinwedd a daioni i ffocws ar hunan feddiannau a deunyddiau. Dywed Susman: "Dechreuodd y weledigaeth o hunanaberth ildio i weledigaeth hunan-wireddu."

Cymeriad da

Daeth yn bwysicach meithrin nodweddion personoliaeth, dylanwad, a chanfyddiadau allanol na datblygu uchelwyr calon, meddwl a gweithred. Mewn gwirionedd, mae'n debyg na fyddai Abraham Lincoln byth yn cael ei ethol yn arlywydd heddiw. Yn yr oes hon o seiberfwlio ac anghytgord gwleidyddol, mae'n ymddangos bod nodweddion cymeriad da yn colli eu perthnasedd.

A yw datblygu nodweddion personol daioni a rhinwedd yn erlid hen ffasiwn ac ofer heb fawr o werth yn y gymdeithas fodern? Nid yw'n cymryd llawer o brofiad bywyd i ddarganfod pa mor hanfodol yw priodoleddau uniondeb o ran hunan-barch, perthnasoedd a boddhad bywyd.

Byddai rhai nodweddion o gymeriad da fel a ganlyn:

 • Mae'n helpu i adeiladu parch ac ymddiriedaeth gan eraill.
 • Ysgogi ac ysbrydoli gwell cymeriad mewn eraill.
 • Adeiladu hunan-barch a hyder.
 • Darparu fframwaith ar gyfer gwneud penderfyniadau a dewisiadau pwysig.
 • Adlewyrchu rhinweddau arweinyddiaeth mewn ymdrechion personol a phroffesiynol.
 • Yn ogystal, rhinwedd unigol yw'r allwedd i gymdeithas iach a swyddogaethol.
Erthygl gysylltiedig:
Cael cymeriad cryf: beth yn union mae'n ei olygu

Er efallai nad yw'n chwiliad poblogaiddMae datblygu'r nodweddion cymeriad pwysig hyn yn un o'r ymdrechion mwyaf boddhaol ac emosiynol ddeallus y byddwch chi byth yn ymgymryd â nhw. Mae cymeriad da yn ymwneud â diffinio'ch gwerthoedd a'ch uniondeb yn seiliedig ar egwyddorion amser-hunan a hunan-fyfyrio a bod yn ddigon dewr i fyw eich bywyd yn unol â hynny. Felly sut ydych chi'n dechrau gwella'ch hun?

Nodweddion cymeriad da

Isod fe welwch rai o'r nodweddion cymeriad mwyaf cyffredin fel y gallwch chi ddechrau gwella'ch bywyd.

 • Uniondeb.  Mae uniondeb yn nodwedd bersonol sydd ag egwyddorion moesol cryf a gwerthoedd craidd ac yna'n arwain eich bywyd gyda nhw fel eich canllaw.
 • Gonestrwydd Mae gonestrwydd yn nodwedd dda sy'n fwy na dweud y gwir. Mae'n byw y gwir. Mae'n bod yn uniongyrchol ac yn ddibynadwy yn eich holl ryngweithio, perthnasoedd a meddyliau. Mae bod yn onest yn gofyn am onestrwydd a dilysrwydd.
 • Teyrngarwch Mae teyrngarwch yn nodwedd foesegol o ffyddlondeb ac ymroddiad i'ch anwyliaid, eich ffrindiau, ac unrhyw un y mae gennych berthynas ymddiriedus â nhw.
 • Rwy'n parchu. Gyda'r briodoledd hon o gymeriad, rydych chi'n trin eich hun ac eraill gyda chwrteisi, caredigrwydd, parch, urddas a chwrteisi. Cynigiwch barch sylfaenol fel arwydd o'ch gwerth am werth pawb a'ch gallu i dderbyn y diffygion cynhenid ​​sydd gennym i gyd.

Cymeriad da

 • Cyfrifoldeb Mae'r ansawdd eithriadol hwn yn derbyn rhwymedigaethau personol, perthynol, proffesiynol, cymunedol a chymdeithasol, hyd yn oed pan fyddant yn anodd neu'n anghyfforddus. Mae'r nodwedd bersonol hon yn cyflawni ymrwymiadau ac yn creu neu'n derbyn cyfrifoldeb am eu hymddygiad a'u dewisiadau yn rhagweithiol.
 • Gostyngeiddrwydd Nid ydych chi'n gweld eich hun yn "rhy dda" i bobl neu sefyllfaoedd eraill. Gyda'r nodwedd anrhydeddus hon, mae gennych feddylfryd dysgu a thwf ac awydd i fynegi a phrofi diolchgarwch am yr hyn sydd gennych, yn hytrach na disgwyl ichi haeddu mwy.
 • Tosturi. Mae gan yr enghraifft hon o nodweddion cymeriad gydymdeimlad dwfn a thrueni am ddioddefaint ac anffawd eraill, ac mae ganddo awydd i wneud rhywbeth i leddfu eu dioddefaint.
 • Cyfiawnder. Gan ddefnyddio craffter, tosturi ac uniondeb, mae'r nodwedd cymeriad hon yn ymdrechu i wneud penderfyniadau a gweithredu ar sail yr hyn y mae'n ei ystyried y cwrs neu'r canlyniad terfynol gorau i bawb dan sylw.
 • Maddeuant. Rydych chi'n gwneud penderfyniadau ymwybodol a bwriadol i roi drwgdeimlad a dicter tuag at rywun am drosedd, p'un a yw'r troseddwr yn ceisio maddeuant ai peidio. Gall maddeuant gynnwys maddeuant, adferiad neu gymod. Mae'n ymestyn i eraill yn ogystal ag i chi'ch hun.
 • Dilysrwydd Rydych chi'n gallu dangos bregusrwydd a hunanymwybyddiaeth gywir. Rydych chi'n dangos eich gwir hunan heb ofn.
 • Dewrder. Er gwaethaf ofn perygl, anghysur, neu boen, mae'r ansawdd dynol da hwn yn gofyn am y caledwch meddyliol i ddilyn ymlaen gydag ymrwymiad, cynllun neu benderfyniad, gan wybod mai dyma'r ffordd orau o weithredu.
 • Dyfalbarhad Mae dyfalbarhad yn nodwedd cymeriad o ddyfalbarhad a phenderfyniad cyson i barhau â chwrs gweithredu, cred neu bwrpas, hyd yn oed os yw'n anodd neu'n anghyfforddus i gyflawni nod neu ganlyniad uwch.

Mae cynnwys yr erthygl yn cadw at ein hegwyddorion moeseg olygyddol. I riportio gwall cliciwch yma.

Bod y cyntaf i wneud sylwadau

Gadewch eich sylw

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.

 1. Yn gyfrifol am y data: Miguel Ángel Gatón
 2. Pwrpas y data: Rheoli SPAM, rheoli sylwadau.
 3. Cyfreithlondeb: Eich caniatâd
 4. Cyfathrebu'r data: Ni fydd y data'n cael ei gyfleu i drydydd partïon ac eithrio trwy rwymedigaeth gyfreithiol.
 5. Storio data: Cronfa ddata wedi'i chynnal gan Occentus Networks (EU)
 6. Hawliau: Ar unrhyw adeg gallwch gyfyngu, adfer a dileu eich gwybodaeth.

bool (gwir)