Beth yw dysgu ymreolaethol a pham ei fod mor bwysig mewn addysg

dysgu ymreolaethol mewn plant

Rydym yn byw mewn cymdeithas arloesol iawn. Mae technoleg yn chwarae rhan enfawr yn yr ysbryd arloesol hwn o newid a darganfod. Mae'n debyg mai un o'r technolegau mwyaf poblogaidd yn y byd heddiw yw'r car heb yrrwr ... Fel mewn dysgu ymreolaethol.

Meddyliwch am y posibiliadau y mae car heb yrrwr yn eu cyflwyno: darllen y papur newydd ar y ffordd i'r gwaith, gosod eich ymarfer corff ar y peiriant ymarfer corff sydd wedi'i osod yn y car, gwylio'r newyddion ar y teledu, cysgu a gorffwys y tu ôl i'r llyw, gan ymddiried bod y peiriannau peidiwch â rhoi pobl mewn perygl ... ac mae'r rhestr yn mynd ymlaen ac ymlaen. A allai hyn fod ein dyfodol? Dywed rhai, “Pam mae angen car heb yrrwr arnom? Mae fy nghar yn mynd â fi lle rydw i eisiau mynd ... Mae meddylwyr sy'n barod ar gyfer y dyfodol yn dweud, "Pam lai?"

Dysgu ymreolaethol

Cyflwynir yr un math o feddwl inni o ran addysg. Ystyriwch y dysgwr ymreolaethol, a elwir hefyd yn ddysgwr hunangyfeiriedig neu'n ddysgu ymreolaethol. ¿Beth ydym ni'n ei ddeall wrth ddysgu ymreolaethol?

Diffinnir hyn fel rhywun sy'n datrys problemau neu'n datblygu syniadau newydd trwy gyfuniad o feddwl a swyddogaethau dargyfeiriol a chydgyfeiriol heb lawer o arweiniad allanol mewn meysydd ymdrech penodol. Felly, mae'n cyfeirio at ddysgu ymreolaethol fel dysgu myfyriwr-ganolog, symud ffocws addysg o addysgu i ddysgu.

dysgu ymreolaethol wrth arlunio

Gallu’r myfyriwr i weithio’n annibynnol a chael y rhyddid i wneud hynny. Byddai dysgu ymreolaethol yn caniatáu i'r myfyriwr bersonoli ei amserlen ddysgu ar sail ei gryfderau academaidd a'i ddiddordebau personol, a monitro ei gyflawniadau ei hun.

Mae'r athro'n dal yn bwysig

Mae addysgwyr wedi bod yn siarad am ddysgu annibynnol, dysgu wedi'i bersonoli, a dysgu myfyriwr-ganolog ers amser maith. Y gwahaniaeth heddiw yw bod technolegau newydd wedi rhoi'r sgiliau unigryw inni gyflawni'r dasg hon yn fwy llwyddiannus. Mae yna rai meddyliau amheugar: "Beth am yr athro?" "Ydyn ni'n dileu'r athrawon?" Waeth beth yw'r athroniaeth addysgu / dysgu, mae'r athro'n parhau i fod yn rhan annatod o'r broses ddysgu.

Fel car ymreolaethol, rhaid bod rhywfaint o gyfeiriadedd a chyfeiriad i'r cerbyd hwnnw, neu yn yr achos hwn, y myfyriwr hwnnw gyrraedd ei gyrchfan. Ystyriwch GPS yr myfyriwr ymreolaethol i'r athro. Bydd yr athro / athrawes yn cynnig amrywiaeth o lwybrau i gyrchfannau'r myfyrwyr a bydd hefyd yn awgrymu'r llwybrau gorau. Yr athro fydd cyfarwyddwr y system, gan helpu myfyrwyr i benderfynu ar eu cyrchfannau a'u helpu i gyrraedd yno trwy fynd trwy amrywiol sgiliau a safonau angenrheidiol y bydd eu hangen ar fyfyrwyr ar ôl iddynt gyrraedd y pwynt hwnnw.

plant bach dysgu ymreolaethol

Efallai y bydd y cwricwlwm addysgu yn edrych ychydig yn wahanol yn yr ystafell ddosbarth hunangynhwysol. Bydd yr athro'n gyfrifol am rannu strategaethau hunanreolaeth. Gall myfyrwyr ddefnyddio logiau dysgu neu siartiau a thablau i olrhain eu cynnydd. Bydd athrawon yn dysgu dadansoddi gwallau ac yn helpu myfyrwyr i ddefnyddio eu gwallau fel cyfleoedd dysgu i ddarparu ar gyfer eu nodau dysgu.

Rhaid i athrawon ddarparu'r arweiniad angenrheidiol i helpu myfyrwyr i ddewis eu nodau dysgu personol. Dylai athrawon ddarparu adborth wrth i fyfyrwyr ddilyn eu cwestiynau eu hunain a datrys eu problemau eu hunain. Mae athrawon yn parhau i fod yn rhan bwysicaf yr ystafell ddosbarth hunangynhwysol.

Mae'r myfyriwr yn gweithio at ei nodau ei hun

Gadewch i ni edrych ar ddysgu ymreolaethol: mae'r myfyriwr yn gweithio ar ei nod gwyddoniaeth ym maes cemeg. Mae'r myfyriwr yn mynd i mewn i'w labordy gwyddoniaeth rithwir. Yma mae'n arbrofi gyda chemegau y gellid eu hystyried yn beryglus yn yr ystafell ddosbarth draddodiadol. Yn ei labordy rhithwir, mae'r myfyriwr yn dyst i adweithiau cemegol a rhaid iddo benderfynu pam ymatebodd y cemegyn fel hyn. Tra yn y byd rhithwir hwn, mae'r myfyriwr yn dod ar draws cyfrifiadur deallus artiffisial sy'n ei symud trwy wers ar adweithiau cemegol. Yna bydd y myfyriwr yn cofnodi ei waith ac yn pennu ei allu i gyflawni ei amcan / amcanion.

Mae'r un myfyriwr hwnnw'n cwrdd mewn trafodaeth grŵp bach gyda'i athro ac eraill i ddatrys problemau yn y byd go iawn gan ddefnyddio'r sgiliau mathemateg angenrheidiol. Ar ôl gwneud penderfyniad a dod o hyd i ateb, mae athrawon yn defnyddio realiti estynedig i benderfynu a wnaeth eu datrysiad ddatrys y broblem mewn gwirionedd. Bydd y myfyriwr yn parhau i ddysgu gartref wrth ddefnyddio ei ap iaith dramor i ymarfer yr iaith dramor o'u dewis wrth baratoi i gwrdd â'u 'teulu dramor'.

Dim ond enghraifft yw'r hyn a nodwyd yn y paragraff blaenorol fel eich bod chi'n deall beth yw dysgu ymreolaethol a sut y gall newid bywydau pobl. Mewn gwirionedd, heddiw mae dysgu ymreolaethol yn digwydd ym mywydau llawer o oedolion, ac ychydig ar y tro mae hefyd yn cael ei weithredu ym mywydau'r ieuengaf, oherwydd dysgu ymreolaethol yw dyfodol addysg. Nawr mae'n rhaid i ni feddwl, yn lle cael ystafell ddosbarth o ugain o fyfyrwyr, mae gennym ni nawr "ugain ystafell ddosbarth" o un myfyriwr, pob un â'i agenda ei hun.

nodiadau dysgu ymreolaethol

Dysgu ymreolaethol: ymreolaeth myfyrwyr

Mae ymreolaeth myfyrwyr yn cyfeirio at yr egwyddor bod yn rhaid i fyfyrwyr gymryd cyfrifoldeb cynyddol am yr hyn maen nhw'n ei ddysgu a sut maen nhw'n ei ddysgu. Dywedir bod dysgu ymreolaethol yn gwneud dysgu'n fwy personol a chanolbwyntiedig ac o ganlyniad dywedir ei fod yn cyflawni gwell canlyniadau dysgu fel mae'r dysgu'n seiliedig ar anghenion a hoffterau'r dysgwyr.

Mae'n wahanol i'r dull traddodiadol a arweinir gan athrawon lle mae'r athro'n gwneud y rhan fwyaf o'r penderfyniadau. Mae yna bum egwyddor ar gyfer cyflawni dysgu ymreolaethol:

 • Cyfranogiad gweithredol yn nysgu myfyrwyr.
 • Darparu opsiynau ac adnoddau.
 • Cynnig opsiynau a chyfleoedd ar gyfer gwneud penderfyniadau.
 • Cefnogi myfyrwyr.
 • Annog myfyrio.

Mewn dosbarthiadau sy'n hyrwyddo dysgu ymreolaethol, rhoddir ystyriaeth i'r pwyntiau canlynol:

 • Mae'r athro'n dod yn llai o hyfforddwr ac yn fwy o hwylusydd
 • Anogir myfyrwyr i beidio â dibynnu ar yr athro fel y brif ffynhonnell wybodaeth.
 • Anogir gallu myfyrwyr i ddysgu ar eu pennau eu hunain.
 • Anogir ymwybyddiaeth myfyrwyr o'u harddulliau dysgu eu hunain.
 • Anogir myfyrwyr i ddatblygu eu strategaethau dysgu eu hunain.

I lawer o athrawon, mae ymreolaeth myfyrwyr yn agwedd bwysig ar eu haddysgu, y maent yn ceisio ei gyflawni mewn gwahanol ffyrdd, er enghraifft, trwy ddadansoddi anghenion eu myfyrwyr yn ofalus, trwy gyflwyno a modelu strategaethau ar gyfer dysgu yn annibynnol, trwy roi myfyrwyr technegau y gallant eu defnyddio i fonitro eu dysgu eu hunain, trwy ymgynghori'n rheolaidd â myfyrwyr i'w helpu i gynllunio eu dysgu eu hunain, a trwy ddefnyddio'ch canolfan fynediad eich hun lle mae amrywiaeth o adnoddau dysgu hunangyfeiriedig ar gael.


Mae cynnwys yr erthygl yn cadw at ein hegwyddorion moeseg olygyddol. I riportio gwall cliciwch yma.

Bod y cyntaf i wneud sylwadau

Gadewch eich sylw

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.

 1. Yn gyfrifol am y data: Miguel Ángel Gatón
 2. Pwrpas y data: Rheoli SPAM, rheoli sylwadau.
 3. Cyfreithlondeb: Eich caniatâd
 4. Cyfathrebu'r data: Ni fydd y data'n cael ei gyfleu i drydydd partïon ac eithrio trwy rwymedigaeth gyfreithiol.
 5. Storio data: Cronfa ddata wedi'i chynnal gan Occentus Networks (EU)
 6. Hawliau: Ar unrhyw adeg gallwch gyfyngu, adfer a dileu eich gwybodaeth.

bool (gwir)