Sut mae dysgu cydweithredol yn digwydd? Diffiniadau ac enghreifftiau

Dysgu yw un o'r prosesau gwybyddol uwch pwysicaf i'r bod dynol. O oedran ifanc, rydym yn cael ein geni gyda'r gallu i gaffael gwybodaeth, a hefyd i'w defnyddio fel sy'n ymddangos yn angenrheidiol i ni. Wrth fod, neu gael plentyn, mae'n bwysig helpu yn y cyfnod a'r dasg sy'n ofynnol ar gyfer dysgu. Os ydych chi'n edrych i ddeall y pethau sy'n digwydd o'ch cwmpas, p'un a ydych chi'n oedolyn neu'n dal i fod yn blentyn, dysgu yw'r hyn a fydd yn eich arwain i ddod o hyd i'r atebion i'r cwestiynau hynny a ofynnir.

Pan fyddwn yn siarad am ddysgu, mae hefyd yn angenrheidiol cofio na ddylech ei gyflawni ar eich pen eich hun yn union. Gall a dylai dysgu ddigwydd hefyd mewn amgylchedd grŵp.

A yw mwy mae plant yn dysgu orau, mewn rhai achosion, pan fyddant yn gweithio mewn lleoliad grŵp ac yn ymwneud â dysgu cydweithredol. Byddant yn dod o hyd i ffordd i gyflawni'r gweithgareddau, ac nid yn unig yn gofalu am eu diddordebau unigol, ond hefyd fuddiannau'r grŵp cyfan, gan weithio gyda'i gilydd i ddatrys y sefyllfaoedd a all godi. Dysgu, gan weithio ar y cyd ag eraill. Yn y swydd hon byddwn yn darganfod ffyrdd i ddysgu wrth gydweithio â phobl eraill, a'r manteision y gall hyn eu cynrychioli i chi neu'ch plentyn.

Y dysgu hwn, beth ydyw?

Pan fyddwn yn siarad am ddysgu cydweithredol, rydym yn cyfeirio at duedd sy'n ennill ymlynwyr newydd ymhlith ysgolion ac ysgolion cynradd mewn gwahanol wledydd. Mae'n system addysg lle gall athrawon adael tasgau a thasgau i'w myfyrwyr sy'n cael eu cyflawni mewn parau neu mewn grŵp, ac fel hyn maent yn ysgafnhau'r baich o gyflawni'r tasgau mewn ffordd unigol.

Ar adeg pan nad ydym ond wedi sylweddoli hynny yn ddiweddar mae gwaith cartref yn dod yn llai angenrheidiol ac yn fwy niweidiol i'n plant, mae'r tueddiadau newydd hyn yn dod i'r amlwg sy'n caniatáu inni symud ymlaen a mynd i mewn i'r cyfnodau newydd.

Er beth amser yn ôl, a hyd yn oed nawr, anfonwyd myfyrwyr i wneud gwaith cartref, naill ai yn yr ystafell ddosbarth, neu gartref, heddiw dangoswyd bod gwaith i'r cartref yn niwsans braidd, a bod yn rhaid cyflawni'r tasgau o fewn y yr un ardal astudio.

Yn yr achosion hyn, yr hyn y mae llawer o ysgolion a sefydliadau addysgol wedi dewis ei wneud yw anfon y plant i wneud eu gwaith mewn grwpiau, ac fel hyn maent nid yn unig yn lleihau'r baich, ond hefyd yn eu dysgu i weithio ar y cyd.

Fe'i defnyddir yn gyffredinol ymhlith myfyrwyr rhwng 7 a 15 oed, ac o ystyried bod integreiddio diwylliannol yn cynyddu fwyfwy mewn ysgolion ac ysgolion uwchradd, mae'n ddefnyddiol iawn i blant integreiddio â'u cyfoedion o hiliau, crefyddau a diwylliannau eraill ac felly ymarfer corff. goddefgarwch yn y ffordd orau bosibl.

Nodweddion dysgu cydweithredol

Os ydych chi am astudio nodweddion y math hwn o ddysgu, rhaid i chi ei astudio trwy ei ddull, gan fod gan ddysgu cydweithredol nodweddion fel:

 • Mae'n ymateb i'r dull cymdeithasol-ddiwylliannol, ac mae'r myfyrwyr yn darganfod y wybodaeth a'i thrawsnewid yn gysyniadau y gallant uniaethu â nhw. Yna caiff ei ailadeiladu, a'i ehangu trwy brofiadau dysgu newydd.
 • Mae dysgu wedi'i strwythuro gan athro, fodd bynnag, y myfyriwr sy'n gadael y dasg o ddysgu.
 • Angen a paratoi mwy datblygediga gan yr athro / athrawes i allu gweithio gyda'i fyfyrwyr.
 • Mae'r dull dysgu hwn yn newid statws yr athro ei hun, wrth iddo fynd o fod yn arbenigwr i ddirprwyo i'w fyfyrwyr, a fydd yn cyflawni'r gwaith, gan droi'r athro'n brentis arall.
 • Mae ysgolheigion yn gweld y system hon fel dull dysgu ar y cyd rhwng athro a myfyrwyr, lle gall y ddau ddysgu, ac y dylent ddysgu ynddynt.

Buddion y math hwn o ddysgu

Pan fyddwn yn siarad am ddysgu cydweithredol ac yn sylwi ei fod yn ennill mwy o ddilynwyr bob dydd, ni allwn helpu ond pendroni: beth sy'n ei wneud mor arbennig? Er mwyn i ni allu deall mwy am hyn dull dysgu, a'i gymhwyso os yn bosibl mewn ysgolion ac ysgolion uwchradd, byddwn yn astudio rhai o'i fanteision:

Yn eich galluogi i frwydro yn erbyn pryder myfyrwyr

Roedd llawer ohonom yn gwybod y system hynafol a hynafol o addysgu, lle cafodd y myfyrwyr (ac efallai ein hunain) eu dychryn gan ryw athro mawreddog, a ddysgodd ni gydag wyneb ychydig o ffrindiau; yn enwedig yn yr ysgol gynradd, oherwydd yn yr oedran hwn mae plant yn fwy argraffadwy. Mae'r system hon yn caniatáu i blant, trwy fod y rhai sy'n ymuno â'r addysgu, fagu hyder a chynyddu eu hunan-barch.

Datblygu annibyniaeth

Fel y gwelir, unwaith y bydd myfyrwyr yn gorfod gweithio gyda'r dull hwn, gallant osgoi, pan fydd ganddynt gwestiwn neu angen rhywbeth, ofyn i'r athro, oherwydd bydd eu cyd-ddisgyblion yn gallu bod yn deisyf o ran ateb cwestiynau a helpu eraill. . Mae hyn yn helpu myfyrwyr i ddibynnu llai ar ffigur yr athro, ac yn caniatáu iddynt gynhyrchu rhywfaint o annibyniaeth o'r amser y maent yn blant.

Yn cyfrannu at gyd-ddibyniaeth gadarnhaol

Pan fyddwn yn siarad am grŵp myfyrwyr, nid yw'n gyfrinach y bydd unigolion wedi'u paratoi'n well neu'n waeth nag eraill. Mae dysgu cydweithredol yn caniatáu i fyfyrwyr sydd ychydig y tu ôl i'r lleill weithio gyda'r rhai sydd, o ran dosbarthiadau, wrth y llyw, y rhai sy'n fwy datblygedig, a bydd y rhain yn eu helpu cymaint ag sydd eu hangen arnynt i ddal i fyny. Yn y modd hwn, cynhyrchir cyd-ddibyniaeth gadarnhaol yn yr ystafell ddosbarth.

Cyfrifoldeb unigol

Wrth weithio gyda'r system hon, ni waeth a yw'r gwaith yn cael ei wneud mewn grŵp, bydd pob myfyriwr yn cael cyfle i gyflawni ei waith yn unigol o fewn anghenion y grŵp, hynny yw, bydd gan bob myfyriwr dasg o fewn y gwaith ar y cyd. i'w gyflawni. Ar yr un pryd, rhaid i'r tasgau hyn fod ar sail gyfartal i bawb, a chael yr un arweinyddiaeth.

Optimeiddio addysgu

Gan fod dosbarthiadau gorlawn wedi lleihau'r gymhareb bresennol rhwng athro a myfyriwr, mae dysgu cydweithredol wedi'i gynllunio i ganiatáu i ysgolion wneud y mwyaf o addysgu gyda'r un faint o gyfryngau ag a oedd ar gael o'r blaen. Mae'r dysgu hwn yn caniatáu yr un peth myfyrwyr yn helpu eraill, fel bod y gymhareb athro-myfyriwr yn cynyddu'n esbonyddol.

Gwella meddwl beirniadol

Wrth weithio, a chyhyd â'u bod yn ei wneud ar y cyd, gan ddatblygu eu sgiliau, bydd myfyrwyr yn gallu mynegi eu meddyliau eu hunain, ac ar yr un pryd ddatblygu meddyliau newydd yn seiliedig ar drafodaeth a dadl grŵp. Yn y modd hwn cynhyrchir cenhedlaeth newydd o feddylwyr.

Gwella goddefgarwch diwylliannol

Y dyddiau hyn mae cymdeithasau'n newid yn gyson, a diolch i hyn, mae ysgolion wedi'u llenwi ag amrywiaeth ddiwylliannol na welwyd ei thebyg o'r blaen, ac na fyddem erioed wedi breuddwydio â hi o'r blaen. Heddiw gwelwn yr angen i ddysgu ein plant, nid yn unig i oddef, ond i werthfawrogi'r diwylliannau hyn. Mae dysgu cydweithredol yn hyrwyddo amgylchedd o barch a thegwch lle gall integreiddio nid yn unig fod yn sail bwysig wrth weithio. Yn y modd hwn rydym yn datblygu amgylchedd rhyngddiwylliannol i'n plant.

Gwahaniaethau rhwng cydweithredu a chydweithio

Ar ôl i ni siarad am gydweithredu a chydweithredu, bydd ychydig yn anodd darganfod neu nodi beth yw'r gwahaniaethau a all ddigwydd rhwng y naill a'r llall. Ymhlith ysgolheigion, maent wedi dod i gonsensws ynglŷn â'r mater hwn, ac wedi dod i'r casgliad bod y strwythuro sy'n bodoli yn yr achosion hyn gan eu hathrawon yn bwysig.

Os ydym yn siarad am dasg lle mae athrawon yn strwythuro ac yn tywys eu myfyrwyr yn gyson, bydd y gweithgaredd hwn yn gydweithredol; os yn lle, gall myfyrwyr wneud eu gwaith cartref gyda mwy o ymreolaeth A heb ddibynnu gormod ar yr athro â gofal, byddant yn gweithio ar y cyd.

I ddiweddu

Oherwydd cynnydd amseroedd a'r angen i ni symud gyda'r oes fodern, mae'n bwysig ystyried y dulliau dysgu newydd sy'n ymddangos. Yn yr achos hwn, gall y dull penodol hwn fod yn ddefnyddiol iawn, oherwydd yn yr amseroedd hyn o orlenwi gallwn ddod o hyd i ystafelloedd dosbarth yn fwy gorlawn bob dydd, a gallwn hefyd weld athrawon dan straen gan y mater hwn.

Os cymerwn y dull hwn i weithio, gallwn leihau'r baich, nid yn unig ar fyfyrwyr, ond hefyd ar athrawon, a'r ffordd honno gallwn weithio'n well mewn uned addysgol a gwella'n sylweddol o ran addysg ein plant.


Mae cynnwys yr erthygl yn cadw at ein hegwyddorion moeseg olygyddol. I riportio gwall cliciwch yma.

Bod y cyntaf i wneud sylwadau

Gadewch eich sylw

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.

 1. Yn gyfrifol am y data: Miguel Ángel Gatón
 2. Pwrpas y data: Rheoli SPAM, rheoli sylwadau.
 3. Cyfreithlondeb: Eich caniatâd
 4. Cyfathrebu'r data: Ni fydd y data'n cael ei gyfleu i drydydd partïon ac eithrio trwy rwymedigaeth gyfreithiol.
 5. Storio data: Cronfa ddata wedi'i chynnal gan Occentus Networks (EU)
 6. Hawliau: Ar unrhyw adeg gallwch gyfyngu, adfer a dileu eich gwybodaeth.

bool (gwir)