50 ymadrodd i ddechrau'r diwrnod mewn ffordd gadarnhaol

dechreuwch y diwrnod gydag egni

Pwy sydd ddim yn hoffi dechrau'r diwrnod gyda gwên? Mae yna filiynau o bobl ledled y byd sydd yn anffodus yn mynd i'r gwely'n drist yn y nos ac yn deffro yr un mor drist neu fwy yn y bore, heb fod eisiau dim ... heb gymhellion. Maent yn byw eu bywyd gyda difaterwch ac mewn llawer o achosion mae angen cymorth proffesiynol arnynt i allu hedfan a gwella ansawdd eu bywyd.

Ar y llaw arall, mae cychwyn y diwrnod mewn ffordd gadarnhaol yn anrheg i unrhyw un gan ei fod yn caniatáu ichi deimlo bod bywyd yn werth chweil, bod y lliwiau'n fwy byw a bod gennych yr hawl i deimlo'n dda dim ond trwy anadlu bob bore. Os byddwch chi'n dechrau'ch diwrnod mewn ffordd gadarnhaol byddwch chi'n ei wneud yn llawn egni, gyda chymhelliant a llawenydd, pwy sydd ddim eisiau hynny yn eu bywyd? Yn y modd hwn byddwch chi'n llawer hapusach ac yn fwy pelydrol, byddwch chi'n bwyta'r byd!

50 ymadrodd cadarnhaol ar gyfer dechrau eich diwrnod

Nesaf rydyn ni'n mynd i roi rhai ymadroddion i chi fel eich bod chi'n dechrau'r diwrnod mewn ffordd gadarnhaol. Dim ond trwy eu darllen byddwch chi'n dechrau teimlo'n well, ond yn ddelfrydol, rydych chi wedi'u hysgrifennu i lawr yn rhywle er mwyn i chi allu eu gweld a'u darllen bob bore pan fyddwch chi'n deffro.

dechrau'r diwrnod yn hapus

Gallwch ei roi yn yr oergell fel y gallwch edrych arno, neu hyd yn oed yn well, pan ewch i gael brecwast, rhowch ef yn y cwpwrdd y gallwch eu gweld yn gyflym pan fyddwch chi'n deffro bob bore.

 1. Rhowch gyfle i bob diwrnod fod yn ddiwrnod gorau eich bywyd.
 2. Waeth pa mor hir yw'r storm, mae'r haul bob amser yn tywynnu trwy'r cymylau eto.
 3. Yr enw ar y lwc i lwyddo mewn bywyd yw credu ynoch chi'ch hun.
 4. Yr eiliad y byddwch chi'n rhoi'r gorau i feddwl am yr hyn a all ddigwydd, byddwch chi'n dechrau mwynhau'r hyn sy'n digwydd.
 5. Meddyliwch fel hyrwyddwr. Nid yw hyrwyddwr yn ofni methu. Mae methiant yn gam arall i lwyddo.
 6. Efallai nad yw pob diwrnod yn dda. Ond mae BOB AMSER rhywbeth da bob dydd.
 7. Pan fyddwch chi'n deffro yn y bore, cofiwch pa mor lwcus ydych chi: rydych chi'n fyw, gallwch anadlu, meddwl a mwynhau bywyd.
 8. Gall pob un o'n breuddwydion ddod yn wir os oes gennym y dewrder i'w dilyn.
 9. Nid yw byth yn rhy hwyr i fod y person rydych chi wedi bod eisiau erioed.
 10. Nid yw bywyd yn aros i'r storm basio, nac yn ceisio agor yr ymbarél er mwyn osgoi gwlychu. Mae'n dysgu dawnsio yn y glaw.menyw sy'n cychwyn y diwrnod hapus
 11. Os nad yw cynllun “A” yn gweithio, cofiwch fod gan yr wyddor 26 llythyren arall.
 12. Ni ddylai'r rhai sy'n honni bod rhywbeth yn amhosibl drafferthu'r rhai sy'n ceisio.
 13. Bob bore rydyn ni'n cael ein geni eto. Yr hyn rydyn ni'n ei wneud heddiw yw'r hyn sydd bwysicaf.
 14. Bydd cychwyn eich diwrnod gyda gwên yn gwneud eich cyrchfan yn lliwgar.
 15. Pan fyddwch chi'n deffro yn y bore, meddyliwch am y fraint werthfawr o fod yn fyw, anadlu, meddwl, mwynhau a charu.
 16. Mae eich amser yn brin, felly peidiwch â'i wastraffu yn byw bywyd rhywun arall. Felly byddwch yn ddigon dewr i wneud yr hyn y mae eich calon a'ch greddf yn ei ddweud wrthych.
 17. 5 peth i'w gwneud cyn codi o'r gwely: dywedwch ddiolch am ddiwrnod newydd, meddyliwch am eich bwriadau ar gyfer y diwrnod, cymerwch 5 anadl ddwfn, gwenwch am ddim rheswm, a maddeuwch eich hun am y camgymeriadau a wnaethoch ddoe.
 18. Ni fydd llwyddiant byth yn gam mawr yn y dyfodol, mae llwyddiant yn gam bach rydyn ni'n ei gymryd nawr.
 19. Y gyfrinach i fywyd a chorff iach yw peidio â chrio am y gorffennol, peidio â phoeni am y dyfodol, a pheidio â rhagweld problemau.
 20. Ymddiriedwch yn y tywydd sy'n aml yn rhoi allfeydd melys i lawer o anawsterau chwerw.
 21. Bydd eich taith yn llawer haws ac yn ysgafnach os na fyddwch chi'n cario'r gorffennol gyda chi.
 22. Bob bore mae gennych ddau opsiwn: daliwch i gysgu gyda'ch breuddwydion, neu codwch a mynd ar eu holau.
 23. Mae eich amser yn brin, felly peidiwch â'i wastraffu yn byw bywydau eraill.
 24. Am gael rhywbeth? Yna ewch i wneud iddo ddigwydd. Oherwydd yr unig beth sy'n disgyn o'r awyr yw'r glaw.
 25. Nid yw byth yn rhy hwyr i fod y person y gallech fod wedi bod.
 26. Gall eich holl freuddwydion ddod yn wir, cyn belled â bod gennych y dewrder i'w dilyn.
 27. Dim ond yn eich meddwl eich hun y ceir y terfynau.
 28. Mae cyfleoedd fel heulwen: os arhoswch yn rhy hir, byddwch yn eu colli.
 29. Byw bob amser fel petai'n ddiwrnod olaf eich bywyd, oherwydd mae yfory yn ansicr, nid yw ddoe yn perthyn i chi, a dim ond heddiw yw eich un chi.
 30. Nid oes unrhyw freuddwydiwr yn fach ac nid oes unrhyw freuddwyd yn rhy fawr.
 31. Breuddwydiwch fel eich bod chi'n mynd i fyw am byth, byw fel eich bod chi'n mynd i farw heddiw.
 32. Mae hen ffrindiau'n gadael ac eraill yn dod. Fel y dyddiau. Un diwrnod mae'n gadael a daw diwrnod arall. Y peth pwysig yw eu gwneud yn ystyrlon: diwrnod ystyrlon neu ffrind ystyrlon.
 33. Waeth pa mor hir yw'r storm, mae'r haul bob amser yn tywynnu trwy'r cymylau eto.
 34. Mae dwy ffordd i fyw bywyd: y naill fel petai dim yn wyrth, a'r llall fel petai popeth yn wyrth.merch fore hapus
 35. Mae heddiw yn ddiwrnod newydd. Hyd yn oed os gwnaethoch chi gam o'i le ddoe, heddiw gallwch chi ei wneud yn iawn.
 36. Peidiwch byth â bod yn gaethwas i'ch gorffennol, ond yn bensaer eich dyfodol.
 37. Os nad yw cyfle yn curo, adeiladwch ddrws.
 38. Gwnewch eich gorau bob amser. Bydd yr hyn rydych chi'n ei blannu nawr yn cael ei gynaeafu yn nes ymlaen.
 39. Man cychwyn pob cyflawniad yw awydd.
 40. Mae popeth rydych chi erioed wedi'i eisiau yr ochr arall i ofn.
 41. Y peth gorau ar gyfer hunan-barch yw te! Carwch eich hun, maddau i chi'ch hun, caru'ch hun, gwenu, trin eich hun, ymroi eich hun, addysgu'ch hun, gofalu amdanoch chi'ch hun, gwella'ch hun a gwerthfawrogi'ch hun.
 42. Mae'r rhai sy'n eich beirniadu yn gwneud hynny oherwydd eu bod nhw'n gweld ynoch chi bopeth na fyddan nhw byth.
 43. Stopiwch aros i bethau ddigwydd. Ewch allan yna a gwneud iddyn nhw ddod i mewn.
 44. Mae'n cymryd dyddiau gwael i sylweddoli pa mor hyfryd yw'r gweddill.
 45. Weithiau rydyn ni'n edrych cymaint ar y drws cau nes ei bod hi'n cymryd amser hir i ni weld yr un sydd eisoes ar agor.
 46. Pan fyddwch chi'n dysgu chwerthin am eich problemau, byddant yn rhoi'r gorau i'ch arteithio.
 47. Yn y diwedd bydd popeth yn gweithio allan. Ac os nad yw'n mynd yn dda, nid dyna'r diwedd.
 48. Mae heddiw yn ddiwrnod newydd. Hyd yn oed os gwnaethoch chi gam o'i le ddoe, heddiw gallwch chi ei wneud yn iawn.
 49. Nid y bobl hapusaf yw'r rhai sydd â phopeth, ond y rhai sy'n gwneud y gorau o'r hyn sydd ganddyn nhw.
 50. Peidiwch â siarad cymaint am eich problemau. Siaradwch fwy am eich llawenydd.

Mae cynnwys yr erthygl yn cadw at ein hegwyddorion moeseg olygyddol. I riportio gwall cliciwch yma.

Bod y cyntaf i wneud sylwadau

Gadewch eich sylw

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.

 1. Yn gyfrifol am y data: Miguel Ángel Gatón
 2. Pwrpas y data: Rheoli SPAM, rheoli sylwadau.
 3. Cyfreithlondeb: Eich caniatâd
 4. Cyfathrebu'r data: Ni fydd y data'n cael ei gyfleu i drydydd partïon ac eithrio trwy rwymedigaeth gyfreithiol.
 5. Storio data: Cronfa ddata wedi'i chynnal gan Occentus Networks (EU)
 6. Hawliau: Ar unrhyw adeg gallwch gyfyngu, adfer a dileu eich gwybodaeth.