Rhaglennu Neurolieithyddol, y grefft o ailraglennu'r meddwl a'r iaith

Oeddech chi'n gwybod y gellir ailraglennu'r meddwl a'r iaith? Gwneir hyn gan y Rhaglennu Neuro-Ieithyddol, gweithredu ar gorff a meddwl bodau dynol fel y gellir cyrraedd y potensial mwyaf er mwyn cyflawni amcanion ym meysydd busnes, perthnasoedd, emosiynau, chwaraeon, ac ati. Dyma pam y'i gelwir yn wyddoniaeth rhagoriaeth ddynol.

Mae wedi bod ar gynnydd yn ddiweddar, efallai oherwydd y diddordeb mewn ymddygiad dynol, PNLAr gyfer ei acronym, nid yw'n cael ei ffurfio yn seiliedig ar ddamcaniaethau, mae'n hollol ymarferol, mae'n delweddu ymddygiad yn ei holl agweddau ac yn ceisio egluro sut mae ein hymennydd yn gweithio a'r patrymau sydd gennym, mae hyn yn caniatáu inni adnabod ein hunain yn fanwl.

Trwy wybod ein mecanweithiau ymennydd a'r ymatebion rydym yn eu hallyrru i'r amgylchiadau y gallwn, gyda rhai technegau, trowch o gwmpas yr hyn nad ydym yn ei hoffi neu'r hyn y gallwn ei wella ein hunains. Rydym yn dysgu'r defnydd cywir o gyfathrebu er mwyn cynyddu effeithiolrwydd mewn perthnasoedd rhyngbersonol.

Ers ei sefydlu, defnyddiwyd rhaglenni niwroieithyddol i drin ystod eang o faterion, gan gynnwys: pryder, ffobiâu, straen ôl-drawmatig, panig, problemau cyfathrebu, personoliaeth ffiniol, gorfywiogrwydd diffyg sylw, iselder ysbryd, dibyniaeth, obsesiynau a gorfodaethau.

Dadansoddir y ddisgyblaeth hon fel a ganlyn:

Rhaglennu: ar gyfer seiberneteg a mathemateg, gan fod ei ddatblygwyr Richard Bandler (gwyddonydd cyfrifiadurol a seicotherapydd) a John Grinder (athro ieithyddiaeth prifysgol) yn sicrhau ein bod yn cael ein rhaglennu gan ein hatgofion a'n dysgu, yn ogystal â chan y profiadau a'r credoau sy'n cynhyrchu patrymau ymddygiad.

Neuro: gan niwroleg, sy'n astudio'r rhwydweithiau meddwl a niwral, oherwydd gallwn ddadactifadu'r rhaglenni hyn ac actifadu rhai mwy cadarnhaol eraill.

Ieithyddiaeth: Mae'n caniatáu i benderfynu yn fanwl pwy yw'r person trwy ddefnyddio iaith.

Sut y gallwn ddeall pobl eraill yn well

Yn aml mae anawsterau cyfathrebu, mae hyn yn digwydd am amryw resymau, ond yn enwedig mae'n ymwneud â pheidio â bod ar yr un llinell â'r person arall. Er mwyn ei deall yn well: mae gan bob un ffyrdd gwahanol o ganfod gwybodaeth, er ein bod ni'n defnyddio'r holl synhwyrau i'w chymathu, mae yna un bob amser a fydd yn drech na'r llall, gelwir hyn yn systemau cynrychioladol:

Gweledol: mae yna grŵp o bobl sy'n talu sylw arbennig i fanylion gweledol lle mae atgofion ar ffurf delweddau. Mae'r bobl hyn yn haeddu cyswllt llygad eu rhyng-gysylltydd. Maent yn tueddu i siarad yn gyflym ac fel arfer yn gwneud hynny'n gyflym gan neidio oddi ar y pwnc. (System gylchol).

Clywedol: nhw yw'r bobl hynny sy'n cofio geiriau a synau yn well, gan weld termau clywedol yn dylanwadu ar eu hiaith eu hunain. (System linellol).

Cinesthetig: Dyma lle mae'r grŵp yn mynd i mewn lle mae eu hatgofion yn canolbwyntio ar deimladau, boed yn gorfforol, yn orfodol, yn arogleuol, yn gyffyrddadwy, iddyn nhw mae cyswllt corfforol yn hanfodol. (System rwydwaith).

Nawr, Os ydym am ddeall pobl eraill yn well, mae'n hanfodol ein bod yn deall pa system gynrychioliadol y maent yn ei defnyddio, fel y gallwn addasu i'ch iaith fel bod popeth yn fwy rhugl.

Defnyddiwch Raglennu Niwro-Ieithyddol i wella'ch perthnasoedd

Beth os yw'n dweud hynny wrthych mae popeth rydych chi ei eisiau yn eich bywyd yn eich dwylo chi? Wel, felly, trwy ddefnyddio offer Rhaglennu Niwro-Ieithyddol y gallwn gyflawni newidiadau sylweddol yn ein bywydau, mae cysylltiad agos rhwng hyn a'r Gyfraith Atyniad.

Mae yna gyfres o ymarferion y gellir eu cynnal i gyflawni nodau personol fel y rhai sy'n ymwneud â pherthynas rhyngbersonol. Dechreuwn gyda ni'n hunain yn gyntaf. Gelwir un o'r ymarferion i'w perfformio: Cliciwch Patrwm, ei brif swyddogaeth yw disodli delwedd feddyliol negyddol gydag un gadarnhaol.

Meddyliwch am eiliad am yr agwedd honno ar eich bywyd lle nad ydych chi'n gynhyrchiol neu beth sy'n eich digalonni, er enghraifft mynd i'r dosbarth neu astudio, edrychwch ar y ddelwedd sy'n dod i'ch ymennydd, diogi a dirmyg yn eich goresgyn, mae'n debyg eich bod chi'n Dychmygu mynd yn dlawd canlyniadau profion.

Nawr yn eich meddwl newidiwch y ddelwedd a meddyliwch am yr hyn yr hoffech chi ei deimlo wrth fynd i ddosbarthiadau neu astudio, er enghraifft dychmygwch eich hun yn yr emosiwn o fynychu, cyfarch cydweithwyr a ffrindiau, delweddwch eich hun yn yr amgylchedd dymunol hwnnw a meddyliwch hefyd am yr hyn rydych chi teimlo pan fyddwch chi'n derbyn gradd dda, gwnewch y gynrychiolaeth feddyliol honno orau y gallwch chi. Gan fod yn hapus â'ch cynrychiolaeth, cymerwch saib a dychwelwch i'r ddelwedd wreiddiol, sef digalonni, delweddwch bwynt yn y canol neu yn un o'i gorneli, mae'r pwynt hwnnw'n cynrychioli'r ddelwedd gadarnhaol, nawr mor gyflym ag y gallwch gyda sain o mae snapio yn ehangu'r pwynt nes ei fod yn llenwi'r ddelwedd negyddol gyfan ac yn cael ei disodli gan y ddelwedd gadarnhaol.

Gwnewch yr ymarfer hwn nes nad yw'n ymdrech bellach, ond peidiwch ag anghofio newid y ddelwedd negyddol trwy osod y dot a'i hehangu nes ei bod yn llenwi'r ddelwedd gyfan. Bydd yr ymarfer hwn yn newid y ddelwedd a oedd gennych yn sylweddol bob tro y mae'n rhaid i chi fynd i'r dosbarth neu astudio. Gallwch hefyd ei wneud gydag agwedd arall ar eich bywyd y mae gennych broblem ynddo. Yn y modd hwn rydych chi'n ailraglennu'r hyn y mae eich meddwl yn ei ddweud wrthych chi am y penodol hwnnw.

Ar y llaw arall, os ein nod yw cynhyrchu cytgord a chysylltiad da wrth gyfathrebu â pherson arall, gallwn ei ddefnyddio y berthynas, sy'n delio â chysylltiad rhwng dau neu fwy, â'r dôn sy'n haeddiannol fel y gall newidiadau ddigwydd yn unrhyw un o'r rhannau. Yna, mae'n offeryn a all seilio ar ddefnyddio agweddau fel: ystumiau ac ystumiau'r corff, tôn a chyflymder y llais, anadlu, systemau cynrychioladol, ymhlith eraill, i ddylanwadu ar y person arall. Gwneir hyn mewn dau gam: graddnodi a thawelu.

Y peth cyntaf yw graddnodi ein hunain yn gorfforol, gan lefelu ein hanadlu i anadl y person arall, gan ystyried ei ystumiau a'i osgo; Yn ogystal, fel y soniasom o'r blaen, mae'n rhaid i ni benderfynu pa system gynrychioliadol y mae'n ei defnyddio.

Pan fydd y wybodaeth honno gennym, mae'n bryd cyflymu, rhaid gwneud hyn gyda chynildeb, arsylwi symudiadau ac ymddygiadau'r person. Gan ddefnyddio ei system gynrychioliadol ei hun a'i annog i addasu, heb iddo wybod hynny, i ni. I wirio a yw'n gweithio gallwn wneud symudiad bach i weld a yw'r person arall yn ei wneud hefyd.

Felly, gyda'r rhain a dewisiadau amgen eraill a gynigir gan y Rhaglennu Neurol Ieithyddol neu NLP Gallwn wella rhai agweddau ar ein bywyd, hyd yn oed os ydynt eisoes wedi'u sefydlu yn ein hymwybyddiaeth. Cofiwch y gellir ailraglennu'r meddwl.


Mae cynnwys yr erthygl yn cadw at ein hegwyddorion moeseg olygyddol. I riportio gwall cliciwch yma.

Bod y cyntaf i wneud sylwadau

Gadewch eich sylw

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.

  1. Yn gyfrifol am y data: Miguel Ángel Gatón
  2. Pwrpas y data: Rheoli SPAM, rheoli sylwadau.
  3. Cyfreithlondeb: Eich caniatâd
  4. Cyfathrebu'r data: Ni fydd y data'n cael ei gyfleu i drydydd partïon ac eithrio trwy rwymedigaeth gyfreithiol.
  5. Storio data: Cronfa ddata wedi'i chynnal gan Occentus Networks (EU)
  6. Hawliau: Ar unrhyw adeg gallwch gyfyngu, adfer a dileu eich gwybodaeth.

bool (gwir)