Buddion ymchwil archwiliadol

Mae nifer o mathau o ymchwiliadau, ond yr un a ddefnyddir pan nad yw'r hyn yr ydych am ei werthuso wedi'i astudio, felly nid oes digon o wybodaeth i wneud unrhyw ddamcaniaeth ar y pwnc, fe'i gelwir yn Ymchwil Archwiliadol.

Mae'r math hwn o ymchwil bob amser yn seiliedig ar archwilio, sy'n golygu ei fod yn mynd i ymyrryd, mentro neu ymholi am bwnc, neu'n rhannol, ac weithiau'n hollol anhysbys, am y rheswm hwn dylid cynnal y math hwn o ymchwil i gwmpasu maes eang. o ran dadleuon o wahanol bersonoliaethau, data bach y gallech fod wedi'u casglu o'r blaen, neu hyd yn oed brofiadau unigolion eraill ar y pwnc dan sylw.

Felly gellir dweud mai ystyr ymchwil archwiliadol yw'r cyfan sy'n chwilio am wybodaeth mewn gwahanol leoedd neu ffynonellau, y cesglir data ohono a anwybyddwyd o'r blaen neu na chymerwyd i ystyriaeth, gan gasglu'r data angenrheidiol, er mwyn mynd i greu a ffurfio y cwestiynau angenrheidiol ar gyfer datrys unrhyw broblem, nas astudiwyd, ac yn ei dro eu casglu er mwyn canfod problem, dewiswch o sawl dewis arall y gall eu darparu neu'n syml trwy ddarganfod syniadau newydd.

Beth yw methodoleg ymchwil archwiliadol?

Er mwyn cynnal y math hwn o ymchwil, rhaid ystyried yr agweddau canlynol, megis diffinio'r pwnc neu'r broblem i'w hymchwilio, a chynnal arolygon gydag arbenigwyr, neu'r cyhoedd, gan nad yw'n bosibl gwybod yn union pwy. bydd â'r wybodaeth fwyaf perthnasol ar y pwnc, a gellir cynnal ymgynghoriadau llenyddol hefyd mewn gweithiau lle mae'r hyn sy'n cael ei ymchwilio yn cael ei grybwyll neu ei drafod, er mwyn gweld safbwynt yr awdur ar y broblem sy'n cael ei hastudio.

Gan wybod hyn, byddai angen egluro beth yw ystyr y dulliau a grybwyllwyd yn y paragraff blaenorol? Wel, fe'u diffinnir yn fuan i egluro unrhyw amheuon bach yn hyn o beth.

1. Diffiniad: Gellir disgrifio hyn fel y weithred o ddiffinio rhywbeth, egluro amheuon ynghylch sefyllfa, neu benderfynu beth fyddai'r ateb gorau ar gyfer unrhyw broblem sy'n codi, felly gellir ei ddarllen, yn ei gysyniad mae gan y diffiniad lawer o'r rhinweddau ymchwil archwiliadol, gan ei fod yn ceisio datrys problem a godwyd, ac i ddiffinio unrhyw beth, mae'n rhaid bod gennych wybodaeth amdani yn gyntaf, felly os nad oes gennych y wybodaeth angenrheidiol i'w gwneud, rhaid i chi archwilio'r amgylchedd, i ddod o hyd i'r data angenrheidiol ar gyfer penodol. pwnc.

I cael y diffiniad o bwnc nad oes gennych unrhyw wybodaeth flaenorol ohono Fe'i ceir yn seiliedig ar y chwiliad, neu'r ymchwiliad o'r un peth, felly byddwn yn defnyddio'r archwiliad, gan gynnal arolygon i grŵp penodol o bobl, y mae gennym y gred y gallant gyfrannu data pwysig at y cwestiynu, gan gynhyrchu wrth gwrs. rhai newydd ar rai adegau cwestiynau.

2. Arolygon peilot: Mae'r math hwn o arolwg yn fodd i drefnu'r syniadau, a'r cwestiynau sy'n mynd i gael eu gofyn ynddynt, gan roi gorchymyn iddynt wedi'i addasu i gael y data mwyaf buddiol a all gyfrannu at ddatblygiad gwell o'r ymchwil, sef cyfres o gynradd. cwestiynau y mae'n cael eu hymarfer â nhw, y gellir eu galw hefyd yn dreial ac yn wall, sy'n rhoi canlyniadau da iawn.

Ar ôl i'r holl gwestiynau sydd i'w gofyn gael eu trefnu a'u codi mewn ffordd gliriach, gellir cychwyn ar y dull nesaf.

3. Arolygon arbenigol: Mae'r rhain yn seiliedig ar wireddu cwestiynau allweddol, i bobl sydd â digon o brofiad mewn mater uniongyrchol neu'n gysylltiedig â'r broblem a godwyd, er mwyn gallu cael y safbwyntiau mwyaf perthnasol ac yn bwysig ar atebion posibl, er y gallent hefyd gynhyrchu dulliau newydd, oherwydd gellir dod o hyd i wybodaeth, a anwybyddwyd yn flaenorol neu'n anhysbys.

4. Dadansoddiad ansoddol: Mae'r math hwn o ddadansoddiad yn pwysleisio rhinweddau safle, person, strwythur, ymhlith eraill, y dadansoddir ei holl nodweddion ar eu cyfer, gan roi data newydd ar sawl achlysur ac ar eraill yn datrys unrhyw amheuaeth na roddwyd sylw iddo. Sylwch ymlaen llaw, po fwyaf yw'r pwnc. yn cael ei ymchwilio, bydd y mwyaf o fanylion amdano yn dod i'r amlwg, gan roi cysyniad eang ohono.

Mathau o ymchwil

Gellir rhannu'r math hwn o ymchwil yn ddwy gangen, yr ymchwilir iddo ar sail cyfraniadau arbenigwyr ar y pwnc, neu mewn ffordd lenyddol.

Arbenigwyr: Mae'r math hwn o ymchwil archwiliadol wedi'i seilio'n bennaf ar ail ran y fethodoleg, sy'n cynnal arolygon o bobl benodol sydd â gallu mawr mewn perthynas â'r pwnc, neu sydd â phrofiad yn seiliedig ar flynyddoedd o ymarfer rhywfaint o weithgaredd.

Gellir gofyn cwestiynau dwfn iawn iddynt ynglŷn â'r broblem, gan fod ganddynt wybodaeth helaeth amdani, gallai rhai enghreifftiau o gwestiynau fod:

 • Ydych chi'n meddwl y bydd yr hyn rydych chi'n ei wneud yn newid y byd?
 • Sut ydych chi'n meddwl y gallai effeithio ar y boblogaeth, yr amgylchedd, ymhlith eraill yn y dyfodol?

Ac fel y rhain, mae yna filoedd o gwestiynau y gellir eu gofyn, i gael data gan berson penodol.

Llenyddol: yn seiliedig yn fwy na dim ar y prif ddiffiniad o'r pwnc, roedd chwilio am ddata cysylltiedig mewn ysgrifau, llyfrau a hyd yn oed mewn nodiadau hen bobl y gwyddys eu bod yn berthnasol yng nghyfraniad rhyw bwnc.

Gellir dadansoddi data ac ystadegau presennol a allai adlewyrchu ffordd ymlaen wrth gynnal yr ymchwil hon.

Er bod y mathau hyn o ymchwil archwiliadol, mae'n well ei ddefnyddio ar adeg ei gynnal, gan fod amas yn darparu data pwysig iawn ar ei gyfer, ac mae un yn mynd law yn llaw â'r llall.

Nodweddion pwysicaf

Mae gan y math hwn o ymchwil rinweddau diddorol iawn, sy'n hwyluso'r broses chwilio am wybodaeth ac yn ei gwneud yn llawer mwy didactig a difyr. Yn eu plith y rhai mwyaf rhagorol mae:

 • Mae ymchwil archwiliadol yn adeiladu ar yr hyn a ddysgir o bwnca, y rhoddir cysyniad o'r hyn a gafwyd iddo, gan roi ystyr unigryw a newydd iddo.
 • Nid oes gan hyn o reidrwydd orchymyn na strwythur i'w ddilyn, felly gellir ei brosesu yn y ffordd symlaf o unrhyw safbwynt.
 • O'r peth gallwch chi cael atebion i broblemau anwybyddwyd hynny o'r blaen, y gallwch hyd yn oed weld sut mae'n effeithio nawr a byddwch yn gwneud hynny yn y dyfodol.
 • Maent wedi'u seilio'n bennaf ar wahanol safbwyntiau pobl eraill, gan roi awyrgylch o ryddid i chi gysyniadoli term.
 • Mae'n ofynnol i'r ymchwilydd arloesi mewn perthynas â'r pwnc sy'n cael ei drafod, gan na chafodd ei drafod o'r blaen.

Ac ar wahân i'r rhain mae yna lawer o nodweddion cadarnhaol o'r math hwn o ymchwil, sy'n rhoi ymdeimlad o foddhad i'r unigolyn dan sylw wrth ddiweddu gyda'r ymchwil, sef yn union pan nad oes gan yr unigolyn unrhyw amheuaeth yn ei gylch ynglŷn â'r pwnc rydych chi'n delio ag ef. gyda.

Pwrpas ymchwil archwiliadol

 • Cyfraniad syniadau newydd: Trwy beidio â bod ag unrhyw wybodaeth am unrhyw bwnc, ni fydd unrhyw syniadau amdano, felly wrth archwilio, ceir syniadau hollol newydd, a roddir yn ôl rhinweddau eu hunain yr ymchwiliwyd iddynt, trwy'r dulliau o chwilio am wybodaeth, megis darllen gweithiau llenyddol sy'n gysylltiedig â'r broblem ac megis arolygon o bobl sydd â phrofiad neu wybodaeth flaenorol amdani.
 • Diagnosio problem: Ag ef, mae'n bosibl ymchwilio yn fanwl i unrhyw broblem nad yw ei dimensiynau yn hysbys, na sut mae'n effeithio ar gymuned benodol neu le penodol, gan roi gwybodaeth helaeth amdani, a darparu atebion posibl.
 • Dewisiadau eraill: yn cynnig amrywiaeth eang o ddewisiadau amgen o bob math, yn y lleoedd, y bobl neu'r testunau lle gellir dod o hyd i wybodaeth am broblem, a hyd yn oed yn rhoi sawl datrysiad iddi, a allai weithio neu beidio, mae'r rhain oherwydd y nifer fawr. o ffynonellau lle gallwch gael gafael ar y data hwn, ac wrth gwrs dewis pa un yw'r gorau ar gyfer yr union ateb i hyn.

 


Mae cynnwys yr erthygl yn cadw at ein hegwyddorion moeseg olygyddol. I riportio gwall cliciwch yma.

Bod y cyntaf i wneud sylwadau

Gadewch eich sylw

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.

 1. Yn gyfrifol am y data: Miguel Ángel Gatón
 2. Pwrpas y data: Rheoli SPAM, rheoli sylwadau.
 3. Cyfreithlondeb: Eich caniatâd
 4. Cyfathrebu'r data: Ni fydd y data'n cael ei gyfleu i drydydd partïon ac eithrio trwy rwymedigaeth gyfreithiol.
 5. Storio data: Cronfa ddata wedi'i chynnal gan Occentus Networks (EU)
 6. Hawliau: Ar unrhyw adeg gallwch gyfyngu, adfer a dileu eich gwybodaeth.