Tacsonomeg Bloom mewn Addysg

beth yw tacsonomeg blodeuo a beth mae'n ei gynnwys

Efallai eich bod erioed wedi clywed am Tacsonomeg Bloom ond nid ydych chi wir yn gwybod beth yw ei bwrpas na sut y gellir ei ddefnyddio. Mae'n symlach mewn gwirionedd nag y mae'n swnio, ond mae'n rhaid i chi dalu sylw i'r holl ffactorau sy'n dylanwadu er mwyn cael y gorau ohono. Mewn addysg, mae croeso i unrhyw beth sy'n golygu manteisio ar ddysgu.

Mae addysg yn broses lle mae myfyriwr wedi'i hyfforddi neu'n dysgu am bwnc penodol. Yr amcan yw i'r bobl hyn ddatblygu a bod â galluoedd gwybyddol, affeithiol, moesol a chymdeithasol gwell. Mae addysg yn hanfodol yn ein cymdeithas i drosglwyddo gwybodaeth o'r naill i'r llall ac er mwyn i ni allu addasu ac esblygu yn yr amgylchedd rydyn ni'n cael ein hunain ynddo. Yn y modd hwn bydd pobl yn gallu dysgu gwybodaeth a sgiliau sy'n symud cymdeithas ymlaen ac nid yn marweiddio.

Ar hyn o bryd mae addysg yn hawl fyd-eang ond nid oedd hi felly bob amser. Beth yw amcanion dysgu ffurfiol? Un model ar gyfer gwerthfawrogi dysgu pobl yw Tacsonomeg Bloom ac mae'n bwysig ei ddeall er mwyn symud ymlaen.

Beth yw

Dosbarthiad gyda gwahanol amcanion sydd i'w cyflawni trwy addysg ffurfiol yw tacsonomeg Bloom. Fe’i crëwyd gan Benjamin Bloom ym 1956 i hyrwyddo ffyrdd uwch o feddwl mewn addysg, megis dadansoddi a gwerthuso cysyniadau, prosesau, gweithdrefnau ac egwyddorion, yn hytrach na dim ond cofio ffeithiau (dysgu ar y pryd).

Roedd y fframwaith a ddatblygwyd gan Bloom a'i gydweithwyr yn cynnwys chwe phrif gategori: Gwybodaeth, Deall, Cymhwyso, Dadansoddi, Synthesis a Gwerthuso. Cyflwynwyd y categorïau ar ôl Gwybodaeth fel 'sgiliau a galluoedd', gyda'r ddealltwriaeth mai gwybodaeth oedd y rhagamod angenrheidiol ar gyfer rhoi'r sgiliau a'r galluoedd hyn ar waith.

Er bod pob categori yn cynnwys is-gategorïau, pob un ar gontinwwm o syml i gymhleth a choncrit i haniaethol, cofir y tacsonomeg yn boblogaidd yn ôl y chwe phrif gategori.

Tacsonomeg Bloom a'r Ymennydd Dynol

Tacsonomeg wreiddiol Bloom o 1956

Dyma'r esboniadau cryno gan awduron y prif gategorïau hyn:

 1. Gwybodaeth. Mae'n cynnwys adfer agweddau penodol a chyffredinol, adfer dulliau a phrosesau neu adfer patrwm, strwythur neu gyfluniad.
 2. Deall  Mae'n cyfeirio at fath o ddealltwriaeth neu bryder fel bod yr unigolyn yn gwybod beth sy'n cael ei gyfathrebu. Gallwch ddefnyddio'r deunydd neu'r syniad sy'n cael ei gyfathrebu heb o reidrwydd ei gysylltu â deunydd arall na gweld ei oblygiadau llawnach.
 3. Cais. Mae'n cyfeirio at ddefnyddio tyniadau mewn sefyllfaoedd penodol a choncrit.
 4. Dadansoddiad. Yn cynrychioli dadansoddiad cyfathrebiad i'w elfennau neu rannau cyfansoddol, fel bod hierarchaeth gymharol syniadau yn glir a bod y perthnasoedd rhwng y syniadau a fynegir yn cael eu gwneud yn eglur.
 5. Synthesis. Mae'n cynnwys undeb elfennau a rhannau i ffurfio cyfanwaith.
 6.  Cynhyrchu dyfarniadau am werth deunyddiau a dulliau at ddibenion penodol.

Tacsonomeg Bloom wedi'i Diweddaru (2001)

Cyhoeddodd grŵp o seicolegwyr gwybyddol, damcaniaethwyr cwricwlwm ac ymchwilwyr hyfforddi, ac arbenigwyr profi a gwerthuso adolygiad o dacsonomeg Bloom yn 2001 o dan y teitl Tacsonomeg ar gyfer Addysgu, Dysgu ac Asesu. Mae'r teitl hwn yn tynnu sylw o'r syniad eithaf statig o "nodau addysgol" (yn nheitl gwreiddiol Bloom) ac yn tynnu sylw at gysyniad mwy deinamig o ddosbarthu. Felly, mae arbenigwyr addysgol heddiw yn dibynnu ar y tacsonomeg Bloom wedi'i diweddaru hon gallu ei ddefnyddio wrth addysgu a dysgu unrhyw faes addysgol.

Pwysigrwydd trefnu dysgu

Mae awduron y tacsonomeg diwygiedig yn tanlinellu'r ddeinameg hon, gan ddefnyddio berfau a gerunds i labelu eu categorïau a'u his-gategorïau (yn lle'r enwau o'r tacsonomeg wreiddiol). Mae'r "geiriau gweithredu" hyn yn disgrifio'r prosesau gwybyddol y mae meddylwyr yn cwrdd â nhw ac yn gweithio gyda gwybodaeth:

 1. Cofiwch (cydnabod, cofio)
 2. Deall (dehongli, enghreifftio, dosbarthu, crynhoi, cymharu, egluro)
 3. Gwneud cais (gweithredu, gweithredu)
 4. Dadansoddwch (gwahaniaethu, trefnu, priodoli)
 5. Gwerthuso (gwirio, beirniadu)
 6. Creu (cynhyrchu, cynllunio, cynhyrchu)

Yn y tacsonomeg ddiwygiedig, mae gwybodaeth wrth wraidd y chwe phroses wybyddol hon, ond creodd eu hawduron dacsonomeg ar wahân o'r mathau o wybodaeth a ddefnyddir mewn gwybyddiaeth:

 1. Gwybodaeth ffeithiol (gwybodaeth o derminoleg a manylion neu elfennau penodol)
 2. Gwybodaeth gysyniadol (gwybodaeth am ddosbarthiadau, categorïau, egwyddorion, cyffredinoli, damcaniaethau, modelau neu strwythurau)
 3. Gwybodaeth weithdrefnol (Gwybodaeth am sgiliau, algorithmau, technegau a dulliau, meini prawf ar gyfer defnyddio gweithdrefnau cywir)
 4. Gwybodaeth fetawybyddol (gwybodaeth strategol, tasgau gwybyddol a hunan-wybodaeth)

Pam defnyddio tacsonomeg blodeuo

Mae awduron tacsonomeg blodeuo yn gweld yr effeithiolrwydd llwyr ynddo gan eu bod yn ei gysylltu fel ymateb didactig i ddysgu unrhyw berson. Maen nhw'n credu y dylid defnyddio tacsonomeg blodeuo oherwydd:

 • Sefydlir amcanion neu nodau dysgu, sy'n bwysig gallu cael cyfnewidfa addysgeg dda. Mae athrawon a myfyrwyr yn deall o'r eiliad gyntaf y math o gyfnewid addysgol y byddant yn ei gael.
 • Mae'r amcanion wedi'u trefnu'n dda ac mae'n gymorth i egluro'r rhai sydd bwysicaf i fyfyrwyr.
 • Trefnwch eich nodau yn helpu athrawon ac athrawon i gynllunio cyfarwyddyd priodol, dylunio tasgau a strategaethau asesu dilys, a sicrhau bod cyfarwyddyd ac asesiad yn unol â'r amcanion a nodwyd.

damcaniaethau a modelau dysgu dynol

Mae tacsonomeg Bloom yn sefydlu'n glir yr amcanion y mae'n rhaid eu cyflawni o ran math penodol o ddysgu, felly gall hwyluso gwaith athrawon, a bydd myfyrwyr yn gwybod beth i'w ddisgwyl bob amser. Rhaid i'r myfyriwr hefyd fod yn brif gymeriad ei ddysgu ei hun a hyd yn oed os sefydlir yr amcanion, rhaid i'r myfyriwr fod yn gyfranogwr bob amser yn yr hyn sy'n digwydd yn y broses ddysgu-ddysgu hon.

Ar hyn o bryd ac o ystyried bod cymdeithas yn symud ymlaen yn sylweddol a bod cyfryngau newydd yn cael eu hymgorffori mewn addysgu yn ogystal ag wrth ddefnyddio technolegau newydd, mae angen adnewyddu ei hun. Am y rheswm hwn, mae agweddau sy'n ymwneud â defnyddio technolegau gwybodaeth a chyfathrebu newydd yn cael eu cynnwys, pan fydd modelau newydd sy'n debyg i'w gilydd oherwydd bod ganddyn nhw'r un pwrpas.


Mae cynnwys yr erthygl yn cadw at ein hegwyddorion moeseg olygyddol. I riportio gwall cliciwch yma.

Bod y cyntaf i wneud sylwadau

Gadewch eich sylw

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.

 1. Yn gyfrifol am y data: Miguel Ángel Gatón
 2. Pwrpas y data: Rheoli SPAM, rheoli sylwadau.
 3. Cyfreithlondeb: Eich caniatâd
 4. Cyfathrebu'r data: Ni fydd y data'n cael ei gyfleu i drydydd partïon ac eithrio trwy rwymedigaeth gyfreithiol.
 5. Storio data: Cronfa ddata wedi'i chynnal gan Occentus Networks (EU)
 6. Hawliau: Ar unrhyw adeg gallwch gyfyngu, adfer a dileu eich gwybodaeth.

bool (gwir)