Amffetamin - beth ydyw, mathau a beth yw ei effeithiau

Ymhlith y cyffuriau presennol yn y byd, gallwn ddod o hyd i amffetaminau, sy'n symbylydd pwerus o'r system nerfol ganolog. Gall ei ddefnydd fod yn feddygol, yn hamdden neu'n chwaraeon ac ymhlith y rhai mwyaf adnabyddus y gallwn ddod o hyd i'r methylphenidate, dexmethylphenidate, MDMA, fenproporex, diethylpropion, phentermine, benzphetamine, a phendimetrazine.

Beth yw amffetamin?

Mae'n ddeilliad o ephedrine, a ddefnyddiwyd at ddibenion meddygol i drin problemau iechyd fel iselder, gordewdra a narcolepsi. Fodd bynnag, lledaenwyd ei ddefnydd yn hamddenol ac yn anghyfreithlon oherwydd y labordai clandestine a'i cynhyrchodd.

 • Syntheseiddiwyd Ephedrine ym 1887 gan Lazar Edeleanu, cemegydd o Rwmania.
 • Dechreuodd ei ddefnyddio ym 1920, cyfnod pan oedd yn gyffredin i aelodau’r llu awyr ddefnyddio’r sylwedd er mwyn bod yn effro ac osgoi blinder.
 • Ym 1927 dechreuodd ei fasnacheiddio, oherwydd gallai ymledu’r bronchi, contractio pibellau gwaed a chodi pwysedd gwaed.
 • Ym 1938, dechreuwyd gwerthu methamffetamin (syntheseiddiwyd yn Japan ym 1919) ac yn ddiweddarach, ym 1954, dechreuwyd marchnata methylphenidate (syntheseiddiwyd ym 1944).
 • Yn 1971, oherwydd cam-drin a chaethiwed y sylwedd, fe'i rheolwyd gan y gymuned ryngwladol.

Defnyddir y cyffuriau hyn i wella perfformiad, boed yn gorfforol neu'n feddyliol. Am y rheswm hwnnw, yn achos y corfforol, soniasom am ei ddefnydd mewn chwaraeon, sydd wedi'i wahardd ac a oedd yn un o'r cyntaf o'r dopio chwaraeon; tra yn y maes deallusol mae hefyd wedi'i wahardd.

Mathau o amffetaminau

Gallwch ddod o hyd i lawer o fathau anghyfreithlon yn y mwyafrif o wledydd, gan gynnwys methamffetamin cyffredin, dextroamphetamine, methamffetamin solet a hylifol.

 • Fel rheol, gelwir y cyffredin a'r cerrynt yn gyffredin cyflymder, goey a chodwyr.
 • Mae dextroamphetamine ar gael mewn fferyllfeydd, oherwydd ei fod yn sylwedd a ddefnyddir i drin pobl â diffyg sylw oherwydd gorfywiogrwydd.
 • O'i ran, mae methamffetamin ar gael ar ffurf solid a hylif; a elwir yn yr achos cyntaf fel arfer gwib, grisial, gwydr a sylfaen; tra gelwir yr ail fel arfer yn cyflymu gwaed coch a llewpard.

Yn dibynnu ar y math, mae'n bosibl dod o hyd iddynt mewn gwahanol gyflwyniadau. Gellir ei yfed trwy gapsiwlau a phils, past, powdr, hylif neu wydr; fel ei bod yn bosibl ei ysmygu, ei chwistrellu, ei anadlu a'i lyncu.

Beth yw'r effeithiau mewn meddygaeth?

 • Mae'n cynyddu canolbwyntio, sylw a chof (a dyna pam mae rhai unigolion yn ei ddefnyddio yn y gwaith, amgylcheddau gweithredol ac astudiaethau).
 • Yn cadw'r unigolyn mewn cyflwr effro.
 • Mae'r person yn llai byrbwyll.
 • Gall reoli archwaeth (a dyna pam y'i defnyddir mewn cleifion gordew).
 • Mae gweithgaredd modur yn codi'n sylweddol; am y rheswm hwn maent yn gyffredin iawn mewn amgylcheddau cerddoriaeth electronig neu ddigwyddiadau tebyg.
 • Maent yn gwella'r broses neu'r system metaboledd.

Fel y gwelwch, mae'r rhan fwyaf o'r effeithiau o amffetaminau Maent yn gadarnhaol mewn gwahanol feysydd, a dyna pam mae meddygaeth yn ei ddefnyddio wrth drin gwahanol broblemau iechyd. Fodd bynnag, mae llawer o bobl yn caffael y cyffur yn anghyfreithlon ac yn ei ddefnyddio'n hamddenol; a all sbarduno effeithiau negyddol a dibyniaeth neu ddibyniaeth ar y sylwedd.

efectos amffetamin hamdden

Er gwaethaf yr effeithiau a grybwyllwyd uchod, gallwn hefyd ddod o hyd i eraill y mae defnyddwyr sy'n ei ddefnyddio'n hamddenol yn eu profi. Yn eu plith mae:

 • Teimlo llawenydd neu ewfforia.
 • Diheintio
 • Mwy o hunanhyder.
 • Mwy o gymdeithasgarwch ac egni.

Gellir teimlo'r effeithiau hyn mewn gwahanol gyfnodau o amser yn dibynnu ar y llwybr bwyta, y cyflymaf wrth gael ei ysmygu neu ei chwistrellu, gan ei fod yn cyrraedd yr ymennydd ar unwaith; Wrth anadlu gall gymryd tua phum munud a'i amlyncu ar lafar mewn ugain munud.

Pa broblemau iechyd y gall amffetaminau eu hachosi?

 

Daw'r problemau pan fydd y sylwedd yn cael ei gam-drin, a all fod:

 

 • Anhawster cofio, meddwl, neu gysgu.
 • Yn ysgwyd am ddim rheswm amlwg.
 • Colli pwysau a llai o archwaeth.
 • Agweddau ymosodol neu dreisgar.
 • Problemau croen
 • Problemau emosiynol.

Os ydych chi'n cyflwyno unrhyw un o'r problemau hyn, dylech fynd at feddyg a rhoi'r gorau i'w defnyddio; naill ai os yw'r defnydd yn cael ei wneud mewn ffordd therapiwtig neu hamdden, er mai'r peth cyffredin yw ei fod yn yr achos hwnnw a hefyd, yn ei gam-drin.

Y broblem ddifrifol arall gydag amffetaminau yw'r caethiwed y gall ei achosi, na ddylai ddigwydd os yw'n cael ei weinyddu ar argymhelliad y meddyg yn y dos a nodwyd. Ymhlith nodweddion dibyniaeth, math o ddibyniaeth a syndrom tynnu'n ôl, rydym yn canfod:

 • Mae caethiwed amffetamin yn digwydd pan gaiff ei ddefnyddio fel "cyffur" i wella perfformiad neu fwynhau'r effeithiau y mae'r sylwedd yn eu cynhyrchu; lle mae'r corff nid yn unig yn cynhyrchu dibyniaeth arno, ond mae'n dod yn oddefgar a bydd angen rhoi dos uwch i gyflawni'r un effeithiau.
 • Mae'r ddibyniaeth yn gorfforol ac yn seicolegol, felly bydd yr unigolyn yr effeithir arno yn teimlo bod angen ei fwyta i fyw bywyd hapus a llawn. Fodd bynnag, mae'n bosibl rhoi'r gorau iddi unwaith y bydd y caethiwed yn cydnabod bod ganddo broblem sylwedd.
 • Mae'r syndrom tynnu'n ôl amffetamin fel arfer yn cyflwyno amrywiaeth o broblemau, megis emosiynau heb eu rheoli, bod yn ddwys, malais cyffredinol, rhithwelediadau a'r awydd i amlyncu neu fwyta'r sylwedd mewn unrhyw ffordd.

Sut i atal amffetamin gyda thriniaeth?

Yn dibynnu ar raddau'r dibyniaeth, gall fod yn symlach neu'n fwy cymhleth rhoi'r gorau i ddefnyddio amffetamin (fel yn y mwyafrif o sylweddau). Fodd bynnag, y prif beth yw bod yr unigolyn yn derbyn bod ganddo broblem, fel y soniasom uchod.

 • Unwaith y byddwch yn ymwybodol o'r caethiwed, bydd angen therapïau seicolegol arnoch i arwain y claf a deall pam ei fod yn eu defnyddio; yn ogystal â pham nad oes eu hangen arnoch chi.
 • Mae'n angenrheidiol i'r unigolyn wybod ei fod wedi'i amgylchynu gan bobl sy'n barod i'w helpu, fel y gall teulu a ffrindiau fod yn rhan o rai sesiynau.
 • Mewn achos o symptomau difrifol oherwydd syndrom tynnu'n ôl, mae'n well mynd i'r ysbyty fel y gellir ei drin yn briodol.

 


Mae cynnwys yr erthygl yn cadw at ein hegwyddorion moeseg olygyddol. I riportio gwall cliciwch yma.

Bod y cyntaf i wneud sylwadau

Gadewch eich sylw

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.

 1. Yn gyfrifol am y data: Miguel Ángel Gatón
 2. Pwrpas y data: Rheoli SPAM, rheoli sylwadau.
 3. Cyfreithlondeb: Eich caniatâd
 4. Cyfathrebu'r data: Ni fydd y data'n cael ei gyfleu i drydydd partïon ac eithrio trwy rwymedigaeth gyfreithiol.
 5. Storio data: Cronfa ddata wedi'i chynnal gan Occentus Networks (EU)
 6. Hawliau: Ar unrhyw adeg gallwch gyfyngu, adfer a dileu eich gwybodaeth.