Maria Jose Roldan

Mam, athro addysg arbennig, seicopagog ac yn angerddol am ysgrifennu a chyfathrebu. Yn ffanatig o hunangymorth oherwydd bod helpu eraill i mi yn alwedigaethol. Rwyf bob amser mewn dysgu parhaus ... gan wneud fy angerdd a fy hobïau yn fy swydd. Gallwch ymweld â fy gwefan bersonol i fod yn ymwybodol o bopeth.