Susana godoy

Ers pan oeddwn i'n fach roeddwn yn amlwg mai fy peth oedd bod yn athro. Felly, mae gen i radd mewn Athroniaeth Saesneg, er mwyn rhoi popeth rydw i wedi'i ddysgu ar waith. Rhywbeth y gellir ei gyfuno'n berffaith â fy angerdd am seicoleg ac am barhau i ddysgu mwy am bob math o bynciau diwylliannol ac addysgu, a dyna fy angerdd mawr.