Yr 28 Awdur mwyaf cynrychioliadol rhamantiaeth

Awduron rhamantiaeth

Ystyrir “Rhamantiaeth” fel y mudiad diwylliannol a ddigwyddodd ar ddiwedd y XNUMXfed ganrif yn y Deyrnas Unedig a’r Almaen, a oedd â’r pwrpas o ymladd yn erbyn neoclassiciaeth a rhesymoliaeth a orfodwyd mewn mynegiant artistig, er mwyn gwneud hynny. . blaenoriaethu teimladau uwchlaw'r gweddill.

Cafodd y mudiad hwn nid yn unig effaith fawr ym mhob gwlad Ewropeaidd, ond fe gyrhaeddodd gyfandir America hefyd lle cafodd ei dderbyn gyda breichiau agored a'i fabwysiadu gan lawer o artistiaid llenyddiaeth, paentio a cherddoriaeth yr oes. Felly, mae yna nifer fawr ac amrywiaeth o awduron rhamantiaeth.

Y mudiad llenyddol Rhamantiaeth

Mudiad llenyddol Rhamantiaeth

Gellir dweud bod y Rhamantiaeth, fel y'i gelwir, yn a symudiad diwylliannol. Ymddangosodd am y tro cyntaf ar ddiwedd y XNUMXfed ganrif, er mwyn torri gyda’r hyn y soniodd Neoclassiciaeth amdano a dewis amddiffyniad tuag at deimladau a ffantasi.

Yn yr ail ganrif ar bymtheg ymddangosodd am y tro cyntaf yn Lloegr, er iddo gael ei gyfieithu fel rhywbeth afreal. Ar y llaw arall, yn yr Almaen fe'i cyfieithwyd fel canoloesoedd. Rhoddodd pob gwlad ystyr penodol iddi ond mae'n wir, er gwaethaf y gwahaniaethau ar y dechrau, mai hwn oedd y mudiad diwylliannol cyntaf a oresgynnodd Ewrop gyfan. Fe darddodd yn Ffrainc, yn ogystal â Sbaen, yr Almaen neu'r Deyrnas Unedig ar gyfer torri gyda syniadau sefydledig a cheisio rhyddid.

Dywedir y gellid diffinio Rhamantiaeth yn nes ymlaen fel y ffordd honno o deimlo mewn ffordd lawer dwysach, tuag at eich hun neu tuag at natur. Roedd ei ddatblygiad yn Sbaen ychydig yn ddiweddarach yn ogystal â chryno, ond dwys. Roedd ei anterth mawr rhwng y blynyddoedd 1800 a 1850.

Nodweddion Rhamantiaeth:

 • Roeddent yn amddiffyn rhyddfrydiaeth yn ogystal â'r gwaith anorffenedig neu amherffaith.
 • Roedd mwy o werth i'r syniad hwnnw a oedd yn wahanol na pheidio i'r cyffredin.
 • Teyrnasodd creadigrwydd cyn dynwared.
 • Yn pwysleisio'r personol a'r goddrychol.
 • Yn y gweithiau y canfyddir teimlad tuag at y dirgel neu'r melancolaidd.
 • Bydd meddwl y rhamantus yn osgoi'r gymdeithas y mae wedi byw ynddi.

Beth yw awduron rhamantiaeth?

Gustavo Adolfo Becquer

Gustavo Adolfo Becquer

Bardd a storïwr a anwyd yn Sbaen ar Chwefror 17, 1836 ac a fu farw o'r ddarfodedigaeth ar Ragfyr 22, 1870. Roedd ei dad yn arlunydd (José Domínguez Insausti) a'i fam Joaquina Bastida Vargas.

Roedd Gustavo yn hysbys mewn bywyd, ond dim ond hyd ei farwolaeth y daeth ei weithiau'n enwog. Ymhlith y rhai amlycaf mae'r rhai a geir yn "Rhigymau a Chwedlau”, Gan eu bod yn wrthrych astudio llenyddiaeth Sbaeneg ei hiaith.

Er ei fod yn awdur o lwyddiant penodol mewn bywyd, heb amheuaeth, cododd ei holl gydnabyddiaethau mawr ar ôl ei farwolaeth. Y gwaith mwyaf adnabyddus yw 'Rhigymau a Chwedlau'. Mae'n set o straeon sydd wedi dod at ei gilydd i roi bywyd i un o lyfrau gwych ein llenyddiaeth. O oedran ifanc iawn, dewisodd dynnu llun fel ei frawd. Roedd yn amddifad yn ifanc iawn ac aeth i fyw gyda modryb. Er y byddai'r ffaith hon yn nodi ei bersonoliaeth a oedd bob amser yn tueddu i besimistiaeth. Bydd y chwedlau, y theatr ac erthyglau eraill hefyd bob amser yn aros yng nghof ei waith gwych.

Erthygl gysylltiedig:
30 ymadrodd gan Gustavo Adolfo Bécquer a fydd yn gwneud ichi deimlo'n arbennig

Jose de Espronceda

Jose de Espronceda

Ystyriodd bardd Sbaen y mwyaf cynrychioliadol o'r oes Rhamantaidd yn Sbaen. Fe'i ganed ar 25 Mawrth, 1808 a bu farw yn 34 oed ym 1842 o ddifftheria. Ei athro oedd y bardd enwog Alberto Lista.

Ymhlith ei weithiau rydym yn dod o hyd i'r nofel anghyflawn "El Palayo" a nofel arall o'r enw "Sancho Saldaña". Fodd bynnag, cafodd ei gerddi fwy o effaith ar ôl lansio cyfrol ym 1840 lle cafodd themâu nodweddiadol rhamantiaeth eu trin; y rhai amlycaf yw "Myfyriwr Salamanca" ac "El Diablo Mundo", yn ogystal â "Canto a Teresa" a'r "Canción del pirata".

Mariano Jose de Larra

Mariano Jose de Larra

Mae hefyd yn un o awduron rhamantus Sbaenaidd rhamantiaeth, ynghyd â Bécquer ac Espronceda. Fe'i ganed ym 1809 a bu farw ym 1837, a oedd yn awdur, gwleidydd a newyddiadurwr. Gweithiau Mariano José de Larra oedd:

 • Macias.
 • Doncel Don Enrique the Sorrowful.
 • Cyfrif Fernán González ac eithrio Castilla.

Ysgrifennodd fwy na 200 o erthyglau, a thrwy hynny hyrwyddo genre y traethawd. Dylid crybwyll ei fod weithiau hefyd yn cyhoeddi o dan ffugenwau penodol fel: Figaro, Duende neu Faglor. Sbaen fyddai echel ganolog ei waith, mewn ffordd ddychanol. Ynghyd ag Espronceda neu Bécquer, mae'n un arall o ffigurau pwysicaf Rhamantiaeth.

Arglwydd bryron

Arglwydd bryron
Un o awduron mwyaf cynrychioliadol moderniaeth ledled y byd ac yn niwylliant Lloegr, gan ei fod yn fardd Seisnig a oedd, yn ogystal ag ymarfer barddoniaeth, hefyd yn cael ei ystyried yn enwog yn ei amser oherwydd ei atyniad a'i bersonoliaeth. Fe'i ganed ym 1788 yn Llundain a bu farw yng Ngwlad Groeg ym 1824.

Roedd yn awdur nifer fawr o weithiau, fel Oriau Segur, Priodferch Abydos, Y Giaour, Lara, Alawon Hebraeg, Gwarchae Corinth, Cain, Yr Oes Efydd, Don Juan, Ymysg eraill.

Victor Hugo

Victor Hugo

Mae Victor Hugo yn un o'r beirdd, nofelwyr a dramodwyr mwyaf adnabyddus yr oesGaned Victor, o darddiad Ffrengig, ym 1802 ym Mharis a bu farw ym 1885 yn yr un ddinas. Yn ogystal, roedd hefyd yn wleidydd ac yn gymeriad dylanwadol ar y pryd.

Mae ei weithiau'n amrywiol iawn oherwydd yr holl feysydd lle datblygodd yr artist, fel:

Fel nofelydd cyhoeddodd naw o weithiau (megis Bug-Jargal, Naw deg Tri, Ein Harglwyddes Paris, Y Gweithwyr Môr a'r Dyn Chwerthin); tra fel bardd cyhoeddodd fwy na 15 o weithiau, megis "Y beddrod a'r rhosyn" a "Nid yw pwy sy'n caru yn byw."

Johann Wolfgang von Goethe

Johann Wolfgang von Goethe
Roedd Johann yn ddramodydd, nofelydd, bardd a gwyddonydd a anwyd yn yr Almaen ym 1749, a fu farw o drawiad ar y galon yn 82 oed ym 1832. Mae hwn hefyd yn un o'r rhai mwyaf cynrychiolydd y mudiad rhamantiaeth ac o'r Almaen, gan fod yr organeb sy'n gyfrifol am drosglwyddo diwylliant y wlad hon ledled y byd, yn cymryd y cyfenw Goethe fel ei enw.

Ar y llaw arall, roedd ei weithiau'n ysbrydoliaeth i lawer o artistiaid eraill. Yn eu plith, un o'r rhai amlycaf yw "Wilhelm Meister", er ei bod hefyd yn bosibl dod o hyd i lawer o rai eraill fel "Faust" a "Barddoniaeth a Gwirionedd"; tra yr oedd hefyd yn awdur ar "Theori Lliwiau."

George Isaacs

George Isaacs

Nofelydd a bardd o Colombia, a anwyd ym 1837 ac a fu farw o falaria ym 1895. Mae'n un o'r awduron rhamantiaeth America Ladin, a gyhoeddodd ddau waith a'i gwnaeth yn boblogaidd. Y cyntaf yw'r llyfr cerddi a gyhoeddwyd ym 1864; tra mai'r ail yw'r nofel Mary, a gyhoeddodd ym 1867 ac sydd â chyfieithiadau mewn mwy na deg ar hugain o ieithoedd.

Esteban Echeverria

Esteban Echeveri
Hefyd un o awduron America Ladin y mudiad. Roedd Esteban Echeverría yn a Bardd ac awdur o'r Ariannin ganwyd ym 1805, a fu farw o Lewcemia ym 1851. Roedd hyn yn rhan o'r "Generation of 37" adnabyddus.

Ei brif weithiau yw "Y lladd-dy"(Stori gyntaf yr Ariannin lle mae realaeth yn cael ei defnyddio),"Dogma Sosialaidd"(Fe greodd gyfansoddiad 1853) a"Y Caeth".

Mary Shelley

Mary Shelley

Yn adnabyddus mewn gwahanol feysydd oherwydd ei chyfraniadau fel athronydd, dramodydd, adroddwr ac ysgrifydd Prydeinig. Fe'i ganed yn Llundain ym 1791 a bu farw ym 1851 o diwmor ar yr ymennydd.

Ymhlith ei weithiau gorau mae'n bosib dod o hyd iddo Barddoniaeth gan Percy Bysshe Shelley, Falkner, Lodore, The Last Man, Cerddi ar ôl Marwolaeth gan Percy Bysshe Shelley, Mathilda, ymhlith eraill.

Jose Marble

osé Marmor
Unwaith eto ymhlith Americanwyr Lladin rydym yn dod o hyd i awdur cynrychioliadol fel José Mármol, Ariannin a anwyd ym 1817 ac a fu farw ym 1871, a oedd yn wleidydd, adroddwr, newyddiadurwr a bardd ar y pryd ac a oedd yn perthyn i'r mudiad.

y gweithiau rhamantiaeth Y rhai amlycaf yw José: fel bardd, y llyfr “Cantos del peregrino” a “Poesías” neu “Harmonías”; tra yn y theatr fe safodd allan dros “El cruzado” ac “El poeta”.

Alexandre Dumas

Alexandre Dumas

Fe'i gelwir hefyd yn Alexander Dumas, mae'n ddramodydd a nofelydd o darddiad Ffrengig, a anwyd ym 1802 ac a fu farw ym 1870 oherwydd strôc. Mae ei weithiau'n eithaf amrywiol ers iddo berfformio mewn gwahanol genres fel nofelau byr, plant, arswyd, hanesyddol, Ymysg eraill.

Gallwn ddewis ymhlith pob un ohonynt "Enaid yn y groth", "Taith i'r Lleuad", "Brenin Bowlio", "Y tri mysgedwr", "Cyfrif Montecristo", "Cyfrif Hermann" a "Cristina ”.

Leopardi Giacomo

Leopardi Giacomo
Mae'n un o brif awduron rhamantiaeth yn yr Eidal, a anwyd yn y diriogaeth honno ym 1798 a bu farw o golera ym 1837 yn 38 oed. Gweithiodd Giacomo fel athronydd, ysgolhaig, bardd ac ieithegydd.

Ei waith pwysicaf mewn barddoniaeth oedd y llyfr "Canzoni" a gyhoeddwyd ym 1824; er bod yr ail gasgliad o'i farddoniaeth o'r enw "Versi", a gyhoeddwyd ym 1826, hefyd yn sefyll allan.

Samuel Taylor Coleridge

Samuel Taylor Coleridge

Fel yr Arglwydd Bryan a William Wordsworth, mae Samuel Taylor Coleridge (1772-1834) yn un o'r artistiaid llenyddol mwyaf cynrychioliadol yn Lloegr yn yr oes Rhamantaidd a heddiw; a oedd yn feirniad, bardd, athronydd ac yn ffrind mawr i Wordsworth.

Mewn barddoniaeth safodd allan gyda "Lyrical Ballands", y mae'n dod o hyd iddo "Yr Eos"A" Rhigwm yr hen forwr. " Hefyd Christabel a "Cerddi Sgwrs"; tra roedd hefyd yn sefyll allan mewn genres eraill fel theatr, rhyddiaith a gwaith o'r enw "Biographia literaria" lle dangosodd ei sgiliau mewn gwahanol ganghennau.

Francois-Rene de Chateaubriand

Francois-Rene de Chateaubriand
Diplomydd, awdur a gwleidydd o darddiad Ffrengig a anwyd ym 1768 ac a fu farw ym 1848, sef Is-iarll Chateaubriand. Yn ôl arbenigwyr, mae'n un o sylfaenwyr y mudiad yn Ffrainc, sy'n ei osod ymhlith awduron blaenllaw Rhamantiaeth.

Ymhlith ei weithiau rydyn ni'n dod o hyd iddyn nhw Atalá, René, Les Martyrs, Essai sur les révolutions, Mémoires d'outr-tombe a Vie de Rancé.

Walter Scott

Walter Scott

Awdur a bardd o'r Alban a oedd yn nodedig am ei gyfraniad i'r rhamantiaeth Prydain, a lwyddodd hefyd i roi cyhoeddusrwydd i'w weithiau mewn sawl rhan o'r byd a thrwy hynny ennill cydnabyddiaeth ryngwladol; rhywbeth nad yw'n rhy gyffredin am yr amser.

Er ei fod yn boblogaidd iawn yn ei amser, heddiw nid yw'n un o'r rhai mwyaf cydnabyddedig, ond mae ganddo glasuron sy'n amhosibl eu hanghofio o hyd. Yn eu plith rydyn ni'n dod o hyd Calon Midlothian ó Ivanhoe, Er enghraifft.

William Wordsworth

William Wordsworth
Ar wahân i fod yn un o awduron mwyaf cydnabyddedig y mudiad, roedd ei brif gyfraniad yn y genre barddoniaeth; rheswm pam ei fod yn cael ei ystyried yn un o'r rhai pwysicaf a chynrychioliadol beirdd rhamantiaeth Seisnig. Ganwyd William Wordsworth ym 1770 a bu farw ym 1850 yn 80 oed.

Mae ei weithiau'n sefyll allan am rai nodweddion, megis y cyd-destun, cymeriadau, themâu, iaith, ymhlith eraill; sydd i'w weld yn ei weithiau mwyaf poblogaidd fel The Solitary Reaper, The Prelude, I Wandered Lonely as Cloud, The Tables Turned a llawer mwy.

William Blake

William Blake

Roedd yn ymwneud ag arlunydd a bardd o Loegr a anwyd yn Llundain ym 1757 ac a fu farw ym 1827, nad oedd yn hysbys yn ei amser ond a enillodd fwy o gydnabyddiaeth dros y blynyddoedd; yn cael ei ystyried heddiw ymhlith artistiaid gorau Prydain.

Arferai ei weithiau barddonol gael eu darlunio, na roddodd y gydnabyddiaeth haeddiannol iddo; tan heddiw gallwn uno'r ddwy gelf i ddeall a gwerthfawrogi ei weithiau gyda gwahanol lygaid. Ymhlith ei lyfrau goleuedig a gawn Mae pob Crefydd yn Un, ymhlith y rhai heb olau mae "Brasluniau Barddonol"Ac yn olaf, yn y rhai darluniadol rydyn ni'n dod o hyd iddyn nhw"Meddyliau nos", A ysgrifennwyd gan Edward Young.

Oscar yn wyllt

Oscar yn wyllt
Bardd, ysgrifennwr a dramodydd Gwyddelig, a anwyd ym 1854 ac a fu farw ym 1900 yn 46 oed. Defnyddiodd y pileri rhamantiaeth i fynd am ganghennau eraill, fel estheteg; Ac ar wahân, cafodd fywyd dwbl hefyd oherwydd ei hoffterau rhywiol.

Ymhlith ei weithiau mwyaf rhagorol rydym yn dod o hyd i'r nofel hanesyddol enwog "The portread o Dorian Gray", "Pwysigrwydd cael eich galw'n Ernesto" a "The Ideal Husband", a'i gyhoeddiadau diweddaraf "De Profundis" a "The Balld of Reading", a ysgrifennodd yn y carchar.

John Keats

John Keats

Fe'i ganed yn Llundain ym 1795 a bu farw yn Rhufain ym 1821, a oedd yn fardd Prydeinig sydd ymhlith awduron mwyaf cynrychioliadol rhamantiaeth. Er mai dim ond 25 mlynedd oedd wedi byw, cyfrannodd lawer iawn o gweithiau pwysig i lenyddiaeth Saesneg, lle ysgrifennodd y gorau ychydig cyn ei farwolaeth o'r ddarfodedigaeth.

Ymhlith ei weithiau rydym yn dod o hyd i "Endymion: rhamant farddonol", "Hyperion", "The Shining Star", "Lamia a cherddi eraill", ymhlith eraill.

Edgar Allan Poe

Edgar Allan Poe
Un o awduron mwyaf adnabyddus a phoblogaidd rhamantiaeth. Awdur, beirniad, bardd a newyddiadurwr Americanaidd oedd Edgar Allan poe. Yn enwog am ei gyfraniadau i straeon byrion, nofelau gothig, straeon arswyd, a straeon ditectif.

Mae ei weithiau'n amrywiol iawn, ac ymhlith y rhain mae Y gath ddu, Y ffynnon, Y pendil, Troseddau Rue Morge, Y portread hirgrwn, Y galon adrodd-stori, Ymysg eraill.

Emily Brontë

Emily Brontë

Cydnabu awdur Prydain (1818-1848) am ei gwaith "Wuthering Heights", sy'n rhan o glasuron llenyddiaeth Saesneg. Defnyddiodd ffugenwau gyda'i chwiorydd i guddio eu rhyw, oherwydd ar yr adeg honno roedd yn anoddach o lawer i fenywod gydnabod eu gwaith.

Friedrich Schiller

Friedrich Schiller
Athronydd, dramodydd, bardd, a hanesydd a anwyd yn yr Almaen ym 1759, a fu farw o'r Twbercwlosis ym 1805 yn 45 oed. Mae'n un o'r dramodwyr mwyaf poblogaidd y wlad a'r mudiad Rhamantaidd, fel Goethe. Heblaw, mae ei gerddi ymhlith y rhai mwyaf cydnabyddedig yn y byd.

Mae ei weithiau'n cynnwys dramâu fel "Kabale und Liebe", mân weithiau fel "Ymddiswyddiad" ac ysgrifau athronyddol fel "Anmut und Würde".

Alessandro Manzoni

Alessandro Manzoni

Adroddwr a bardd a anwyd yn yr Eidal ym 1785, a fu farw yn yr un wlad yn 88 oed ym 1873 oherwydd llid yr ymennydd. Dyma un o'r rhai mwyaf cydnabyddedig yn llenyddiaeth yr Eidal, diolch i un o'i nofelau

hanesyddol "Y briodferch a'r priodfab."

Jane Austen

Jane Austen

Nofelydd Prydeinig a anwyd ym 1775 a Steventon, a fu farw o'r ddarfodedigaeth ym 1817. Hefyd yn un o glasuron llenyddiaeth Saesneg ac awduron cyfeirio rhamantiaeth.

Ymhlith ei nofelau mwyaf rhagorol rydym yn dod o hyd i "Pride and Prejudice", "Emma" a "Sense and Sensibility"; tra hefyd cyflawnodd gweithiau eraill fel "Lady Susan" neu "Los Watson" enwogrwydd.

Jean-Jacques Rousseau

Jean-Jacques Rousseau

Un o'r prif awduron preromanticism, a anwyd ym 1712 ac a fu farw ym 1778 yn 66 oed. Roedd yn addysgeg o'r Swistir, cerddor, botanegydd, awdur a naturiaethwr.

Ymhlith ei brif weithiau llenyddol rydym yn dod o hyd i "Y contract cymdeithasol", "Disgwrs ar darddiad anghydraddoldeb rhwng dynion", "Julia neu'r Eloisa newydd" ac "Emilio, neu Addysg".

Heinrich Heine

Portread o Heinrich Heine mewn Rhamantiaeth

Fe'i ganed ym Mharis ym 1797 a bu farw ym 1856. Fe'i hystyriwyd yn un o feirdd pwysicaf yr oes. Efallai, ymhlith pethau eraill, oherwydd dywedir mai ef oedd bardd olaf rhamantiaeth. Roedd yn llwyddiannus iawn gyda'i 'Llyfr caneuon'.

Yn ystod oes yr awdur, cyfarfu â chyfanswm o 12 rhifyn. Dywedir iddo ildio ar ôl iddo delyneg i delyneg ag iaith lawer mwy realistig. Roedd ei fywyd hefyd yn ymroddedig i wleidyddiaeth, newyddiaduraeth a thraethodau. Mae'n wir, ar wahân i'w waith, y dywedir iddo gael bywyd eithaf unig.

Novalis 

Novalis fel awdur rhamantiaeth

Enw arall y mae'n rhaid ei grybwyll hefyd yw Novalis. Mae'n ffugenw a fabwysiadwyd gan yr awdur, Georg Philipp Friedrich von Hardenberg. Roedd yn un o gynrychiolwyr rhamantiaeth gynnar. Fe'i ganed ym 1772 a bu farw ym 1801. Ymhlith ei weithiau gallwn dynnu sylw at 'Emynau i'r nos' a'r darnau 'Polen and Faith and Love'.

Ysgrifennodd hefyd a casgliad barddoniaeth yr oedd ei thema yn grefyddol a gadawodd gwpl o weithiau anghyflawn a dau draethawd. Roedd gan ei hoff themâu natur fel y prif gymeriad neu'r astudiaeth o fwyngloddio, gan fod ei waith yn canolbwyntio ar fod yn arolygydd y pyllau halen.

Alfred de Musset

Alfred de Musset

Roedd yn awdur Ffrengig a anwyd ym 1810 ac a fu farw ym 1857. Yn ogystal â bod yn awdur ac yn perthyn i ramantiaeth, ni chollodd ei awydd i astudio meddygaeth, yn ogystal â lluniadu na chyfraith. Dywedir mai ef oedd un o'r cyntaf i ymgymryd â'r esthetig rhamantus. Mae ei gerddi mwyaf adnabyddus yn 'Rolla a'r Pedair Noson'. Mae 'Los caprichos de Mariana' neu 'Las castañas del fuego' hefyd yn waith arall.

Dyma rai o awduron amlycaf rhamantiaeth yr oes, sydd wedi cyfrannu'n aruthrol yn natblygiad llenyddiaeth gyda chyfraniad gweithiau gwych fel y rhai a grybwyllir ym mhob un ohonynt.

Prif weithiau rhamantiaeth 

 • Rhyddiaith: Mariano José de Larra gydag erthyglau papur newydd fel 'Priodi yn fuan ac yn wael'. Mae 'Les miserables' gan Víctor Hugo a'r straeon byrion gan Edgar Allan Poe yn enghreifftiau eraill i'w hystyried fel 'The three musketeers' neu 'The count of Monte Cristo' gan Alecandre Dumas.
 • Barddoniaeth: José de Espronceda a 'Myfyriwr Salamanca'. Fe'i hystyrir yn un o'r cerddi gorau. Mae'n seiliedig ar thema Don Juan, lle mae stori Felix ac Elvira yn cael ei hadrodd. Mae 'Rimas' Bécquer yn un arall o gymynroddion mawr Rhamantiaeth.
 • Teatro (dramâu): Heb amheuaeth, rhaid sôn am José Zorrilla a'i waith 'Don Juan Tenorio'. Mae'n un o'r dramodwyr pwysicaf. Yn ogystal â Larra a'i waith 'Macías'.

Os ydych chi am gyfrannu cynnwys am awdur neu grybwyll un yr ydym wedi'i anghofio, mae croeso i chi wneud hynny trwy'r sylwadau. Os dymunwch, gallwch hefyd ddarllen rhai o'r cerddi rhamantiaeth yn fwy cynrychioliadol ac y byddwch yn dod o hyd iddo yn y ddolen yr ydym newydd eich gadael.


Mae cynnwys yr erthygl yn cadw at ein hegwyddorion moeseg olygyddol. I riportio gwall cliciwch yma.

6 sylw, gadewch eich un chi

Gadewch eich sylw

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.

 1. Yn gyfrifol am y data: Miguel Ángel Gatón
 2. Pwrpas y data: Rheoli SPAM, rheoli sylwadau.
 3. Cyfreithlondeb: Eich caniatâd
 4. Cyfathrebu'r data: Ni fydd y data'n cael ei gyfleu i drydydd partïon ac eithrio trwy rwymedigaeth gyfreithiol.
 5. Storio data: Cronfa ddata wedi'i chynnal gan Occentus Networks (EU)
 6. Hawliau: Ar unrhyw adeg gallwch gyfyngu, adfer a dileu eich gwybodaeth.

 1.   Octavio Gomez Rios meddai

  Rwy'n hoff o esboniad pob un o awduron rhamantiaeth ond a allech chi nodi'r ffynonellau lle cawsoch y wybodaeth?

  Diolch yn fawr.

 2.   Luis meddai

  mae'r wybodaeth yn dda 🙂

 3.   seren meddai

  diolch

 4.   Luis meddai

  Sôn ar goll: Jane Eyre (Ch. Bronté), Grimm's Tales, Chwedl y Marchogwr Di-ben (Irving), The Last of the Mohicans (F. Cooper).

 5.   Luis meddai

  Ar goll: Jane Eyre (Ch. Bronté), Grimm's Tales, Chwedl y Marchogwr Di-ben (Irving), The Last of the Mohicans (F. Cooper).

 6.   Ana Maria Pereira meddai

  Nid yw'n cael ei adlewyrchu yn y fath ddewis. Julio Michelet, ganwyd ym 1798-1874. Cynrychiolydd amlycaf hanesyddiaeth ramantus Ffrainc. Awdur: A Great History of France a gyhoeddwyd rhwng 1833 a 1873, lle gwelir y rhan bwysicaf: The French Revolution

bool (gwir)