Beth yw anwyldeb a sut mae'n cael ei fynegi?

Mae cysylltiad rhwng bodau dynol yn bwysig

Mae cysylltiad yn seicolegol ond mae ei angen arnom fel anadlu. Mae'n ymddangos pan fyddwn yn ei ddisgwyl leiaf mewn sgyrsiau neu ystumiau, bob amser mewn perthnasoedd personol. Mae'n fath o gariad ac mae'n gwneud i ni deimlo'n dda. Ond beth yw anwyldeb a sut mae'n cael ei fynegi? Dyma beth rydyn ni'n mynd i siarad amdano nesaf.

Mae'n ymddangos bod cysylltiad yn reddfol ac nid ydym yn meddwl llawer am sut mae'n effeithio na sut rydyn ni'n hoffi ei dderbyn na sut mae eraill yn hoffi ei fynegi iddyn nhw. Am y rheswm hwn, weithiau gwneir camgymeriadau mewn hoffter a pherthnasoedd rhyngbersonol. Mae cysylltiad bob amser yn gadael ei ôl arnom a dyna pam ei bod mor bwysig ei ddeall.

Beth yw'r diffiniad o anwyldeb?

Mae cysylltiad yn rhoi nerth inni gysylltu â phobl eraill ac fe'i mynegir i unrhyw un yr ydym yn teimlo bond emosiynol arbennig ag ef. Mae cysylltiad yn digwydd mewn mamau a thadau gyda'u plant, tuag at ffrindiau, partneriaid, o blant i rieni, o neiniau a theidiau i wyrion, ac ati. Bydd unrhyw un sydd â chysylltiadau emosiynol yn gwybod beth yw hoffter yn eu bywyd.

Er eich bod wedi ei brofi lawer gwaith trwy gydol eich bywyd, mae'n arferol nad ydych chi'n gwybod sut i'w gysyniadu yn y ffordd gywir. Sef, nid ydych chi'n gwybod sut i'w ddiffinio oherwydd mae'n fwy o deimlad na geiriau yn unig, gwirionedd? Mae'n deimlad sydd gennych chi mewn amrywiol sefyllfaoedd pan rydych chi gyda phobl eraill. Ond, yn gyffredinol, mae anwyldeb yn warediad sydd gan un tuag at fod (anifail neu berson) neu sefyllfa arall.

Mae cysylltiad yn gysylltiedig ag emosiwn er bod gwahaniaethau. Cyfeirir yr anwyldeb tuag at berson, anifail neu beth arall a gall fod yn barhaol neu'n dros dro. Yn lle, mae emosiynau bob amser dros dro. Mae cysylltiad yn cael ei uniaethu â theimladau cariad ac anwyldeb tuag at un arall.

Perthynas ag anifail anwes

Felly, mae gan effaith gymeriad perthynol anorchfygol, gan ei fod yn digwydd pan fydd rhyngweithio rhwng pobl neu fodau. Nid yw'n dibynnu ar un yn unig gan fod yn rhaid iddo gael cyfeiriad dwyochrog iddo fod yn foddhaol. Pan fydd person yn rhoi anwyldeb ond ddim yn ei dderbyn yn ôl, mae'r teimladau fel arfer yn negyddol ac yn drist.

Y cwlwm emosiynol rhwng bodau ac anwyldeb

Mae cysylltiad yn hanfodol yn y cyflwr dynol a phan nad yw'n bodoli gall sbarduno problemau emosiynol difrifol a hyd yn oed afiechydon meddwl neu anhwylderau personoliaeth. Am y rheswm hwn, mae angen hoffter ar bawb o'u genedigaeth a thrwy gydol oes. Dyma'r ffordd rydyn ni'n teimlo fel ein bod ni'n rhan o grŵp a’r teimlad hwnnw o berthyn yw’r hyn sy’n ein gwahaniaethu ac yn ein nodi fel pobl.

Gall yr effaith fod yn amrywiol gan ei fod yn newid yn dibynnu ar y rhyngweithio a gafwyd. Er enghraifft, ni fydd yr un hoffter yn cael ei ddangos tuag at dad ag tuag at gymydog. Fe'i mynegir mewn gwahanol ffyrdd yn dibynnu ar y bond sydd gennych â'r person hwnnw.

Pan nad yw'r hoffter yn cael ei ddychwelyd, fel yr ydym wedi nodi uchod, mae'n teimlo fel ffiaidd. Felly, o ystyried hyn, gellir teimlo anwyldeb fel rhywbeth cadarnhaol neu negyddol yn dibynnu ar sut rydyn ni'n teimlo neu'n trosglwyddo hoffter tuag at neu oddi wrth berson arall.

Pwysigrwydd hoffter yn y teulu

Sut i fynegi hoffter tuag at y bobl rydyn ni'n poeni amdanyn nhw

Unwaith y byddwch chi'n gwybod beth yw hoffter, mae'n bryd gwybod sut i'w fynegi'n gywir i'r bobl hynny rydyn ni'n eu caru fwyaf. Mae cysylltiad yn dod â phobl ynghyd ac yn cryfhau bondio emosiynol. Felly, mae mor bwysig gwybod sut i'w fynegi a hefyd ei dderbyn. I wneud hyn, os ydych chi am ei gyflawni, peidiwch â cholli'r allweddi rydyn ni'n mynd i'w dangos i chi isod.

Sylwch ar eich annwyl berson

Er mwyn dangos hoffter tuag at rywun mae'n rhaid i chi gyrraedd eu calon ac nid oes ffordd well na'i wneud gan ystyried eu diddordebau a'u pryderon. Cymerwch gip ar sut mae eu beunyddiol neu sut beth yw eu hymatebion emosiynol. Gyda'r wybodaeth hon wedi'i chael o'ch arsylwadau, byddwch chi'n gallu gwybod sut yw'r ffordd orau i fynegi eich hoffter tuag ato.

Peidiwch â chael eich rhagfarnu

Dim rhagfarnau, dim rhagdybiaethau. Meddyliwch am y person arall heb ragfarn a byddwch yn ei weld yn wahanol iawn i sut mae pobl eraill yn ei wneud. Mae'n ymarfer angenrheidiol i allu deall y llall, gweithio ar empathi a gallu dangos hoffter yn y ffordd iachaf bosibl.

Mae dangos hoffter o'ch partner yn hanfodol i'w iechyd

Deall beth sydd ei angen ar y llall

Nid oes angen yr un peth ar bob un ohonom, felly, mae'n hanfodol bod yn ymwybodol na fydd ein hanghenion yr un fath ag anghenion eraill. Felly, mynegwch anwyldeb mewn ffordd gadarnhaol bob amser a phan fydd y person arall yn barod i'w dderbyn.

Meddyliwch am eu rhinweddau cadarnhaol

Mae gan bobl arfer gwael o edrych ar bethau negyddol pobl eraill yn unig. Ymarfer da yw dechrau canolbwyntio ar y da yn unig, ar y positif, ar yr hyn y mae'n dod â ni iddo, ar yr hyn y mae'n ei drosglwyddo'n dda i'r byd. Stopiwch a meddyliwch pa dda y mae'r person arall yn ei drosglwyddo i chi a byddwch chi'n gallu teimlo'n fwy eglur yr anwyldeb hwnnw rydych chi am ei ddangos iddo. Bydd y person arall yn teimlo'r hoffter fel rhywbeth cadarnhaol a diffuant, felly bydd yn ei dderbyn yn ddymunol ac yn gwerthfawrogi'r weithred honno o gyfathrebu tuag at ei galon. Bydd yn teimlo'n well ac yn dod yn agosach atoch chi'n emosiynol.

Ystyriwch feysydd emosiynol mwyaf cain yr unigolyn hwnnw

Mae'n bwysig bod yn ymwybodol nad oes neb yn berffaith ac felly, bydd pynciau sydd wedi'u gwahardd neu nad ydych yn hoffi eu trafod am rai rhesymau. Parchwch ef os gwelwch yn dda. Mae'n bwysig eich bod yn ei barchu oherwydd bod gan bob un ohonom yr hawl i gael y parthau terfyn hynny yn glir iawn fel nad yw eraill yn eu trosglwyddo os nad ydym yn siŵr nac yn barod amdano. Yn yr ystyr hwn, gadewch i'r person arall benderfynu pryd y gallwch (neu beidio) groesi'r terfynau hynny, a'i barchu. Hynny yw, rhaid i chi barchu parth cysur y llall fel eu bod yn teimlo eu bod yn cael eu parchu bob amser.

Mae cysylltiad yn sylfaenol ym mywyd pawb, eich bywyd chi ac eraill. Ond er mwyn iddo fod yn rhywbeth positif mae'n rhaid i chi wybod sut i'w fynegi, a sut i'w dderbyn! Gyda'r wybodaeth hon yr ydym wedi'i rhoi ichiRwy’n siŵr o hyn ymlaen y bydd yr anwyldeb yn eich bywyd yn chwarae rhan bwysicach fyth.


Mae cynnwys yr erthygl yn cadw at ein hegwyddorion moeseg olygyddol. I riportio gwall cliciwch yma.

Bod y cyntaf i wneud sylwadau

Gadewch eich sylw

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.

  1. Yn gyfrifol am y data: Miguel Ángel Gatón
  2. Pwrpas y data: Rheoli SPAM, rheoli sylwadau.
  3. Cyfreithlondeb: Eich caniatâd
  4. Cyfathrebu'r data: Ni fydd y data'n cael ei gyfleu i drydydd partïon ac eithrio trwy rwymedigaeth gyfreithiol.
  5. Storio data: Cronfa ddata wedi'i chynnal gan Occentus Networks (EU)
  6. Hawliau: Ar unrhyw adeg gallwch gyfyngu, adfer a dileu eich gwybodaeth.