Camau'r dull gwyddonol: beth ydyn nhw, diffiniad a sut i'w gwneud

Fe'i gelwir yn "dull gwyddonol”I'r set o gamau neu dechnegau a wneir i ddod o hyd i wybodaeth wedi'i diweddaru am bynciau sy'n gysylltiedig ag unrhyw un o'r gwyddorau; lle, i gael ei ystyried yn wyddonol, rhaid i ymchwil fod yn seiliedig ar brofiad, mesur data, ac ystyried rhesymeg.

Gellir amrywio camau neu gamau'r dull gwyddonol a gellir eu gwahaniaethu hyd yn oed yn dibynnu ar ymchwil a maes gwyddoniaeth y mae'n cael ei wneud ynddo (mae rhai yn llawer haws i'w gwirio nag eraill). Am y rheswm hwnnw, ynghyd â'r ffaith ein bod am ddangos y camau i'w dilyn ar gyfer y rhai sydd â diddordeb mewn cynnal ymchwiliad o'r math hwn, rydym wedi paratoi'r cofnod hwn.

Beth yw camau'r dull gwyddonol?

Camau neu gamau'r dull hwn yw: cwestiynau, arsylwi, datganiad rhagdybiaeth, arbrofi, dadansoddi a chasglu. Pob un ohonynt yn cael eu defnyddio er mwyn gwerthuso pwnc, cynnig datrysiad, arbrofi a dod i gasgliadau; felly nawr byddwn yn mynd ymlaen i fanylu ar bob un ohonynt i'w defnyddio'n gywir.

Gofynnwch y cwestiwn iawn

I gychwyn ymchwiliad gan ddefnyddio'r dull gwyddonol, mae angen gofyn cwestiwn am y pwnc o ddiddordeb. Er mwyn deall yn haws, byddwn yn defnyddio rhai enghreifftiau:

 • Pa wydr sydd â'r cynhwysedd dŵr mwyaf?
 • Pam mae pren yn arnofio ar ddŵr?

Arsylwi ac ymchwilio

Mae angen stopio yn gwneud arsylwad ac ymchwil sy'n caniatáu casglu cymaint o ddata â phosibl i ateb y cwestiwn neu'r cwestiynau a godwyd. Dylai'r rhain fod yn arsylwadau ac ymchwiliadau o ansawdd, felly isod byddwn yn egluro rhai dulliau arsylwi.

Mae arsylwi gwyddonol yn gweithio i allu egluro pam neu unrhyw gwestiwn arall, gyda chymorth data a gesglir mewn gwahanol ffyrdd. Gellir rhannu hyn yn dri math, arsylwi ansystematig, lled-systematig a systematig. Fodd bynnag, yn y camau defnyddir y systemateg fel arfer.

 • Mae'r ansystematig yn cyfeirio at yr un lle mae'r arsylwi'n cael ei wneud heb unrhyw gynllunio na threfniadaeth flaenorol, hynny yw, rydyn ni'n arsylwi'r broblem yn unig ac yn ceisio casglu'r data a allai fod o ddiddordeb i ni.
 • Nodweddir y lled-systematig gan y ffaith bod yn rhaid llunio amcanion yr arsylwi yn gyntaf, fel ei bod yn llawer haws gwybod beth sy'n cael ei geisio gydag ef. Er mai'r broblem yw nad yw'r agweddau a fydd yn cael eu harsylwi yn drefnus.
 • Yn olaf, mae arsylwi systematig, sy'n caniatáu, gyda chymorth cynllun blaenorol o'r amcan neu'r agweddau sydd i'w gwerthuso, casglu data mewn ffordd fwy penodol. Yn ogystal, mae angen categoreiddio holl ffactorau arsylwi (ymddygiadau neu ymddygiadau, ffeithiau, digwyddiadau, ffenomenau mewn gwahanol feysydd, ymhlith eraill).

Datganiad o'r rhagdybiaeth

Dyma un o gamau'r dull gwyddonol lle mae'n rhaid dod o hyd i esboniad (posibl neu beidio) sy'n ateb y cwestiwn a ofynnwyd, gan ystyried y data a gasglwyd trwy arsylwi neu ymchwil. Mae hyd yn oed yn bosibl cael sawl rhagdybiaeth, ond ni ellir ystyried yr un ohonynt yn "wir" nes ei brofi trwy arbrofion (y cam nesaf).

Wrth wneud y rhagdybiaeth, rydym yn argymell yr awgrymiadau canlynol:

 • Nodi'r broblem.
 • Nodwch yr hyn rydych chi'n ei wybod (effeithiau) a'r hyn nad ydych chi'n ei achosi (achosion).
 • Dewch o hyd i "ddyfalu" sy'n ateb yr hyn rydych chi'n ei wybod.
 • Defnyddiwch y strwythur "Os X yna Y", lle "X" yw'r hyn nad ydych chi'n ei wybod ac "Y" yw'r hyn rydych chi'n ei wybod; felly mae "achosion" yn digwydd oherwydd eich rhagdybiaeth o "effeithiau."

Mae honno'n ffordd hawdd a syml o wneud rhagdybiaeth mewn ychydig o gamau, ond gallwch chwilio am fwy o dechnegau neu wybodaeth ar y we (gallwch hefyd adael sylw inni).


Arbrofi

Mae'r arbrofion yn rhan o'r camau'r dull gwyddonol oherwydd trwyddo mae'n bosibl gwirio rhagdybiaeth yn ôl y newidynnau. Mae hyn yn golygu bod yn rhaid i'r sawl sy'n cynnal yr ymchwil drin y newidynnau achosol i arsylwi ar y gwahanol effeithiau a all ddigwydd yn y newidynnau dibynnol, er mwyn mesur yr effeithiau arnynt.

Yn ogystal, nod yr arbrawf hefyd yw ail-greu'r sefyllfa, lle mae'n rhaid cwrdd â'r amodau angenrheidiol a'r elfennau sy'n rhan o'r gwrthrych astudio.

Os gall yr arbrawf roi dilysrwydd i'r rhagdybiaeth, yna gall y rhain fod yn gywir yn ôl y profion a gynhaliwyd (ydy, mae'n bosibl eu bod yn anghywir yn ôl profion eraill); Tra na all yr arbrawf brofi'r rhagdybiaeth, yna ni fyddai bellach yn gynaliadwy, neu o leiaf byddai'n cael ei holi.

Dadansoddiad a chasgliad

Yn dibynnu ar yr arbrawf a gynhaliwyd, dylid bod wedi casglu cyfres o ddata i ganiatáu dadansoddiad pellach. Rhaid cymryd yr holl ddata i ystyriaeth, ni waeth a all y rhain effeithio ar y canlyniadau ai peidio yn ôl yr hyn yr oeddem yn meddwl fyddai'n digwydd. Mae'r olaf yn cyfeirio at y ffaith, os nad yw darn o wybodaeth yn cytuno â'r hyn yr oeddem yn ei ddisgwyl, mae'n rhaid i ni hefyd ei gynnwys a'i ddadansoddi i gael canlyniadau dibynadwy yn yr ymchwiliad.

Yn olaf, rhaid gwneud dehongliad o'r data a gasglwyd ac a ddadansoddwyd; er mwyn gallu penderfynu a yw'r rhagdybiaeth yn wir neu'n anghywir. Lle yn yr achos cyntaf, dangosid y gellid gwirio'r rhagdybiaeth trwy'r arbrawf, nad yw'n ei gwneud yn wir o gwbl; tra gall yr ail achos ddod â'r arbrawf i ben neu fod yn ddechrau ar gyfer sefydlu rhagdybiaeth arall.

Dyna gamau'r dull gwyddonol y mae'n rhaid i chi eu cynnal i gynnal ymchwiliad; yr ydym yn gobeithio eich bod wedi gallu ei ddeall yn gywir. Gellir cynnwys camau eraill, sef cyhoeddi'r canlyniadau neu gynnal ymchwiliad y mae gwyddonydd arall eisoes wedi'i gynnal (i wirio ei ragdybiaeth), ond byddent eisoes yn fwy na chamau amlwg, felly nid oes angen rhoi manylion.


Mae cynnwys yr erthygl yn cadw at ein hegwyddorion moeseg olygyddol. I riportio gwall cliciwch yma.

Sylw, gadewch eich un chi

Gadewch eich sylw

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.

 1. Yn gyfrifol am y data: Miguel Ángel Gatón
 2. Pwrpas y data: Rheoli SPAM, rheoli sylwadau.
 3. Cyfreithlondeb: Eich caniatâd
 4. Cyfathrebu'r data: Ni fydd y data'n cael ei gyfleu i drydydd partïon ac eithrio trwy rwymedigaeth gyfreithiol.
 5. Storio data: Cronfa ddata wedi'i chynnal gan Occentus Networks (EU)
 6. Hawliau: Ar unrhyw adeg gallwch gyfyngu, adfer a dileu eich gwybodaeth.

 1.   Rolando meddai

  Mae'r wybodaeth yn gywir iawn ac wedi'i syntheseiddio, dim ond y pwynt olaf sydd ei angen:
  Y casgliad