Sut i wella canolbwyntio

canolbwyntio

Efallai eich bod chi'n meddwl nad ydych chi'n dda am ganolbwyntio neu na all eich crynodiad fyth fod yn dda oherwydd eich bod yn hawdd tynnu eich sylw. Nid oes unrhyw beth ymhellach o realiti, gall eich crynodiad fod yn wych os gwnewch eich rhan. Mae'r meddwl fel cyhyr ac er mwyn iddo weithio, mae'n rhaid i chi ei ymarfer yn ddyddiol.

Felly, heddiw rydyn ni am roi rhai awgrymiadau i chi i wella'r crynodiad hwnnw nad ydych chi'n meddwl sy'n dda fel eich bod chi'n sylweddoli ei fod. Er, wrth gwrs, iddo fod, mae'n bwysig eich bod chi'n gwneud eich rhan ... Oherwydd dim ond yn y ffordd honno y byddwch chi'n sicrhau canlyniadau da. Ydych chi am ddechrau? Peidiwch â cholli'r awgrymiadau hyn!

Cadwch sylw gyda chanolbwynt

Mae cynnal sylw yn caniatáu inni adeiladu ein byd mewnol yn y fath fodd fel bod y meddyliau, y cymhellion a'r emosiynau sydd fwyaf perthnasol i'n nodau yn cael blaenoriaeth yn ein hymennydd. Mae'r gallu i gynnal sylw yn dechrau yn ifanc ac yn cyfrannu at lwyddiant trwy fywyd person.

canolbwyntio

Gall ffactorau amrywiol yn ystod plentyndod a glasoed wella neu amharu ar ddatblygiad sgiliau Maent yn caniatáu ichi ganolbwyntio am gyfnodau hir. Mae babanod yn ceisio arweiniad gan rieni ar ble i ganolbwyntio eu sylw, tra bod plant cyn-ysgol sy'n gallu canolbwyntio a pharhau ar dasg 50 y cant yn fwy tebygol o gwblhau coleg.

Erthygl gysylltiedig:
10 tric i wella cof a chanolbwyntio wrth astudio

Mae plant cyn-ysgol a phlant cyn-ysgol sy'n cael eu gweld yn aml yn cael amser caled yn talu sylw, a allai gynyddu eich risg o syrthio ar ôl yn yr ysgol. Mewn pobl ifanc, credir bod defnyddio alcohol yn drwm yn tarfu ar dwf arferol yr ymennydd yn rhannau blaen yr ymennydd sy'n gysylltiedig â meddwl ar lefel uwch, gan gynnwys trefnu a chynllunio.

Felly, gall yfed gormod o alcohol effeithio ar allu merch yn ei harddegau i berfformio yn yr ysgol a chwaraeon, a gallai'r effeithiau hyn fod yn hirhoedlog. Waeth beth fo'ch addysg neu wrthdyniadau cymdeithasol a gwaith, mae rhai camau y gallwch eu cymryd i wneud y mwyaf o grynodiad yr ymennydd a sianel i gwblhau tasgau.

Sut i wella crynodiad yn gyflym

Nesaf, rydyn ni'n mynd i ddweud rhai strategaethau ac awgrymiadau wrthych chi i wella'ch gallu i ganolbwyntio'n gyflym, ond yn anad dim, yn effeithiol. Peidiwch â cholli manylion!

canolbwyntio

Gwnewch un peth yn unig ar y tro

Gyda chymaint o bethau i'w cyflawni, mae'n bosibl meddwl mai amldasgio yw'r ateb gorau i'ch problemau, ond ni allai unrhyw beth fod ymhellach o'r gwir. Er y gall ymddangos fel y byddem yn fwy effeithiol ac effeithlon wrth fynd i'r afael â mwy nag un dasg ar y tro, mae'n gwneud pethau'n waeth mewn gwirionedd. Nid yw ceisio gwneud mwy nag un dasg ar yr un pryd yn opsiwn delfrydol i ganolbwyntio.

Mewn gwirionedd, ni all ein hymennydd amldasgio mewn gwirionedd, mae'n newid tasgau yn gyflym. Mae hyn yn golygu bod y broses yn stopio ac yn ailgychwyn yn yr ymennydd bob tro rydyn ni'n newid tasgau. Felly, Er mwyn cadw ffocws, byddai'n well ichi wneud un peth yn unig ar y tro.

Erthygl gysylltiedig:
Mae ymwybyddiaeth ofalgar yn gwella darllen a deall a chanolbwyntio

Diffoddwch hysbysiadau

Mae hysbysiadau yn ffordd wych o gael y wybodaeth ddiweddaraf am y byd o'ch cwmpas. Mae llawer ohonom wedi mewngofnodi i apiau dirifedi ac yn cymryd rhan mewn nifer o sgyrsiau grŵp er mwyn peidio â chael ein gadael yn y tywyllwch o ran gwybodaeth newydd. Boed yn fflach newyddion fyd-eang neu'n rhywbeth a ddigwyddodd i un o'n ffrindiau.

Ond gall bwrlwm cyson yr hysbysiadau sy'n pentyrru dynnu sylw. Eich bet orau ar sut i wella canolbwyntio a hogi'ch sylw yn y gwaith yw diffodd eich holl hysbysiadau. Mae hyn yn cynnwys eich ffôn, llechen, neu unrhyw ddyfais arall a all dynnu sylw eich crynodiad. Os ydych chi'n poeni na fydd eich ffrindiau neu'ch teulu yn gallu eich cyrraedd chi mewn argyfwng, dywedwch wrthyn nhw am eich ffonio os yw'n fater brys.

Cynyddwch eich crynodiad gam wrth gam

Mae yna dechneg, o'r enw "Techneg Pomodoro" a fydd yn eich helpu i wella'ch crynodiad bron heb i chi sylwi. Mae'n athroniaeth rheoli amser a grëwyd yn yr 1980au gan Francesco Cirillo. Nod y dechneg yw eich cadw rhag cwympo'n ysglyfaeth i gyhoeddiad a'ch arfogi â'r ffocws gorau posibl trwy ddull rheoli tasg cynyddrannol. Y syniad yw eich bod chi'n gweithio ar eich tasgau am 25 munud a yna cymerwch seibiant o bum munud. Mae hyn yn cael ei ystyried yn pomodoro.

Ailadroddwch y broses hon 4 gwaith (100 munud o waith a 15 munud o orffwys) ac yna cynyddwch yr amser gorffwys o 15 i 20 munud. Gall cymryd seibiannau rheolaidd gadw'ch meddwl yn ffres a'ch sylw'n fwy craff. Fe'ch cynghorir i gadw golwg ar eich cynnydd trwy farcio "X" ar gyfer pob pomodoro rydych chi'n ei gwblhau, yn ogystal â chofnodi'r nifer o weithiau yr oeddech chi'n bwriadu ei ohirio. Yn y ffordd honno gallwch chi gymharu'ch datblygiad a gweld a yw'n gweithio i chi neu a oes rhaid i chi ddod o hyd i dechneg arall mwy addas i chi.

Cadwch restr o wrthdyniadau

Gyda'r rhyngrwyd a pheiriannau chwilio ar gael ar flaenau ein bysedd, mae'n hawdd ildio i'r cwestiynau sy'n codi i chi wrth i chi weithio. Gall cadw rhestr o wrthdyniadau helpu i gadw unrhyw ysgogiad i ddatgysylltu yn y bae.

Mae rhestr tynnu sylw yn rhestr lle rydych chi'n ysgrifennu cwestiynau, meddyliau a syniadau digyswllt sy'n mynd trwy'ch pen wrth i chi weithio. Ar ôl i chi orffen eich gwaith cartref neu gael cyfle i gael seibiant, gallwch edrych ar yr atebion i'r cwestiynau hynny neu ymchwilio i'r meddyliau a'r syniadau a oedd gennych.

Mae'r rhestr hon yn rhwystr rhag tynnu sylw. Yn lle edrych am yr atebion i'r pethau sy'n llenwi'ch pen wrth i chi weithio ac yn torri ar draws eich llif gwaith a'ch gallu i ganolbwyntio, trwy eu hysgrifennu, ni fydd eich meddyliau'n cael eu hanghofio ac rydych chi'n gwybod yng nghefn eich meddwl y gallwch chi eu gweithredu yn nes ymlaen .

canolbwyntio

Llawysgrifen

Heddiw, o ran cyfathrebu ysgrifenedig, mae mynd ar y llwybr digidol wedi cysgodi ysgrifennu pethau gyda beiro. Ond Gall hyd yn oed rhywbeth mor syml ag ysgrifennu llythrennau'r wyddor helpu i hogi'ch gallu i ganolbwyntio.

Gwyddys bod llawysgrifen yn gwella sgiliau cof a dysgu. Meddyliwch amdano, pan fyddwch chi'n ysgrifennu rhywbeth, mae'n gofyn i chi ganolbwyntio ar y dasg dan sylw. Rhaid i chi ganolbwyntio wrth ffurfio'r llythrennau wrth iddynt ddod yn eiriau sy'n dod yn frawddegau yn y pen draw.

Felly y tro nesaf y bydd gennych rywbeth pwysig i'w gofio, dewiswch ei ysgrifennu ar nodyn gludiog yn lle ei ysgrifennu ar ddogfen ar-lein neu ar eich cynlluniwr digidol.


Mae cynnwys yr erthygl yn cadw at ein hegwyddorion moeseg olygyddol. I riportio gwall cliciwch yma.

Bod y cyntaf i wneud sylwadau

Gadewch eich sylw

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.

  1. Yn gyfrifol am y data: Miguel Ángel Gatón
  2. Pwrpas y data: Rheoli SPAM, rheoli sylwadau.
  3. Cyfreithlondeb: Eich caniatâd
  4. Cyfathrebu'r data: Ni fydd y data'n cael ei gyfleu i drydydd partïon ac eithrio trwy rwymedigaeth gyfreithiol.
  5. Storio data: Cronfa ddata wedi'i chynnal gan Occentus Networks (EU)
  6. Hawliau: Ar unrhyw adeg gallwch gyfyngu, adfer a dileu eich gwybodaeth.