Sut i fod yn garismatig mewn bywyd

person carismatig

A ydych erioed wedi teimlo rhywfaint o genfigen at y bobl hynny a oedd yn ymddangos yn llawer mwy carismatig na chi? Efallai eich bod chi'n meddwl bod y bobl hyn yn cario'r wreichionen honno yn eu personoliaeth yn gynhenid, bod ganddyn nhw hi ers iddyn nhw gael eu geni ... Ond mewn gwirionedd, yn ychwanegol at yr amgylchiadau bod ganddyn nhw ddylanwad hefyd, Mae cael carisma yn rhywbeth y gellir ei ddysgu os ydych chi'n rhoi digon o ymdrech ynddo.

Mae bod yn berson carismatig yn gwneud i eraill weld y person hwnnw'n fwy dymunol. Yn ôl Wikipedia, mae bod yn berson carismatig yn golygu: "Rhodd o ansawdd neu rodd naturiol y mae'n rhaid i berson ddenu eraill trwy ei bresenoldeb, ei air neu ei bersonoliaeth." Os ydych chi eisiau dysgu bod yn fwy carismatig, peidiwch â cholli'r awgrymiadau hyn!

Dysgu bod yn fwy carismatig

Yn ffodus, nid yw carisma o reidrwydd yn rhywbeth rydych chi'n cael eich geni ag ef. Fel y mwyafrif o sgiliau, mae'n rhywbeth y gallwch chi ei ddatblygu trwy ymarfer beunyddiol. Os ydych chi'n cael amser caled yn clywed eich hun, mae pobl yn colli diddordeb ynoch chi yn gyflym ac rydych chi'n teimlo eich bod chi'n mynd heb i neb sylwi yn y rhan fwyaf o sefyllfaoedd, fel pe na bai'ch presenoldeb hyd yn oed yn bwysig ... gallwch ddysgu bod yn fwy carismatig a gwella'ch bywyd ym mhob ffordd.

person carismatig

Rydym yn byw mewn byd o eithafoedd. Mae cymdeithas yn gwobrwyo pobl sy'n uniongyrchol ac yn anfaddeuol i godi llais, hyd yn oed pan fydd y cyfan maen nhw'n ei ddweud yn amlwg neu'n nonsensical. Y dyddiau hyn, mae'r gallu i fynegi syniad yn cael ei werthfawrogi'n fwy na'r syniad ei hun. Yn ffodus, mae gwyddoniaeth wedi bod yn astudio ers blynyddoedd beth sy'n gwneud i berson gael carisma ai peidio. Ac, er bod rhan gynhenid, gellir eu harsylwi, eu hymarfer a'u dysgu hefyd.

Nid oes rhaid i chi fod yn allblyg i fod yn garismatig, mae'n rhaid i chi fod eisiau bod a'i gyflawni. I wneud hyn, gwnewch eich rhan trwy ddilyn yr awgrymiadau hyn.

Erthygl gysylltiedig:
Sgiliau cymdeithasol: beth ydyn nhw a beth yw eu pwrpas?

Gofalwch am eich iaith lafar ac aneiriol

Pan siaradwch â phobl eraill, rheolwch eich nerfau, atebwch yn gyflym ac ystyriwch eich ystumiau ac ystumiau eraill. Mae'n bwysig eu bod yn eich teimlo fel person agos ond hefyd gydag urddas a phwysau ym mhopeth a ddywedwch.

Er enghraifft, mae atgyfnerthu'ch geiriau â'ch dwylo yn gwneud i eraill gofio'ch negeseuon yn well. Yr allwedd yw defnyddio ystumiau sy'n cyfateb i ystyr y geiriau, nid symudiadau ar hap, ac osgoi'r rhai sydd â chynodiadau negyddol. Mae'n bwysig cael empathi bob amser a hefyd bod yn ostyngedig. Heb ostyngeiddrwydd ni fydd gennych garisma go iawn.

Defnyddiwch eiriau emosiynol

Mae yna eiriau sy'n well nag eraill pan geisiwch gael mwy o garisma yn eich bywyd. Mae geiriau'n eich helpu i greu negeseuon mwy carismatig. Mae'r rhain yn eiriau emosiynol sy'n eich galluogi i gyfleu teimladau a theimladau. y mae pobl â charisma yn tueddu i fod ag angerdd ynddo eu negeseuon ac felly maen nhw'n defnyddio'r geiriau cywir.

person carismatig

Gall geiriau emosiynol fod yn gadarnhaol neu'n negyddol a'r hyn sy'n bwysig yw bod emosiynau dwys yn cael eu cynhyrchu yn ystod y ddeialog. Er enghraifft gall geiriau emosiynol cryf fod: dicter, cynddeiriog, ac ati. Gall llai emosiynol fod yn cysgu, ymlacio, ac ati.

Byddwch yn ymwybodol o'ch gwerth

Mae bod yn ymwybodol o'ch gwerth yn allweddol. Os ydych chi'n amau'ch hun a'ch galluoedd yn gyson, bydd yn anodd ichi ymddangos (a bod) yn garismatig. Nid wyf yn dweud wrthych am beidio byth â chwestiynu'ch hun. Yr hyn rwy'n ei ddweud yw eich bod chi'n meithrin ymdeimlad o gyflawniad a hunan-werth. Rhaid i chi fod yn ymwybodol o'ch potensial i gyflawni pethau gwych. Rhaid i chi sylweddoli y gallwch chi wneud popeth wrth i chi weithredu i wneud i bethau ddigwydd.

Bydd yr ymwybyddiaeth hon yn eich helpu i ddal ati. Nid ydych yn mynd i fod yn segur. Nid ydych yn mynd i wneud unrhyw beth yn eich bywyd. Ni fyddwch yn teimlo'n flin drosoch eich hun. Nid ydych yn mynd i edmygu pobl eraill yn gyson sy'n well na chi yn eich barn chi. Oherwydd y byddwch yn ymwybodol o'ch gwerth, byddwch yn gwybod eich potensial.

Peidiwch â cheisio hoffi pawb

Ni allwch fod yn bopeth i bawb. Pan geisiwch ddenu pawb, rydych chi'n diflasu. Rydych chi'n dod yn anhyblyg. Rydych chi'n colli'ch swyn. Pan geisiwch ddenu pawb, nid ydych chi wir yn denu unrhyw un. Nid yw'n ennyn emosiynau cryf mewn eraill. Rydych chi'n rhoi'r gorau i fod yn ddeniadol ac yn ddymunol.

Nid yr arweinwyr gwleidyddol sy'n ein hysbrydoli fwyaf yw'r rhai sy'n ceisio apelio at bawb. Nid nhw yw'r rhai sy'n ymgolli'n gyson mewn cywirdeb gwleidyddol, rhag ofn synnu rhai pobl neu ddod yn amhoblogaidd gyda'r cyfryngau. I'r gwrthwyneb, y rhai sy'n swyno ac yn swyno pobl fwyaf yw'r rhai nad ydyn nhw ofn dweud eu barn a beth sydd angen ei ddweud sydd mewn perygl o droseddu rhai pobl. Mae pobl o'r fath yn garismatig.

Nid ydynt yn ofni gwaredu rhai pobl trwy gadw at eu barn a gwneud pethau yn ôl eu gwerthoedd a'u hegwyddorion. Pan fyddwch yn ysu am blesio, byddwch yn mynd yn anniddorol. Rydych chi'n diflasu. Rydych chi'n dod yn anhyblyg. Nid oes gennych eich personoliaeth eich hun mwyach. Mae peidio â bod ofn anfodlonrwydd neu droseddu yn eithaf deniadol. Bydd pobl yn eich parchu amdano.

person carismatig

Bod ag uniondeb

Mae cael uniondeb yn golygu gweithredu mewn ffordd sy'n unol â'ch gwerthoedd a'ch egwyddorion. Gadewch i'ch geiriau gyd-fynd â'ch gweithredoedd. Mae bod yn onest hefyd yn golygu gweithredu yn y fath fodd fel bod eich gweithredoedd yn unol â'u meddyliau (neu'r hyn rydych chi ei eisiau o leiaf). Rydych chi'n ffurfio cyfanwaith. Solet, unedig a di-dor.

Nid ydych chi'n gwneud pethau sy'n groes i'ch egwyddorion. Fel arall, byddech chi'n edrych fel llwfrgi. Nid yw'r dyn carismatig yn gadael i ddiogi nac ofn ei atal rhag gweithredu (neu beidio â gweithredu) yn unol â'i werthoedd a'i egwyddorion.

Efallai y bydd eich egwyddorion a'ch gwerthoedd yn esblygu dros amser yn dibynnu ar amrywiol bethau, fel eich amgylchedd, eich dealltwriaeth o'r byd, y pethau newydd rydych chi'n eu dysgu, ac ati. Pan fydd eich egwyddorion a'ch gwerthoedd yn esblygu, gallwch gymryd rhai camau na fyddech chi wedi'u cymryd o'r blaen (oherwydd nad oeddent yn cyd-fynd â'r egwyddorion a'r gwerthoedd a oedd gennych bryd hynny).

Yn yr achos hwn, mae gennych uniondeb o hyd, gan ei fod yn gweithredu yn unol â'ch egwyddorion a'ch gwerthoedd (ar unrhyw adeg benodol). Yr allwedd yma yw bod yn anllygredig. Mae'n gwneud yr hyn rydych chi'n meddwl sydd yn addas i chi a'ch pobl yn unig, heb adael i ofn, diogi, neu bethau eraill eich dadreilio o'ch nodau.

Hefyd ...

Mae yna bethau eraill hefyd na allwch eu hanghofio:

 • Ewch allan o'ch parth cysur
 • Dysgu goddef sefyllfaoedd anghyfforddus
 • Rheoli eich nerfau
 • Gwrandewch yn ofalus
 • Cael empathi
 • Byddwch yn ostyngedig
 • Meddyliwch yn bositif
 • Peidiwch â dilyn y dorf yn ddall
 • Rhowch eich popeth
 • Cymryd mentrau
 • Defnyddiwch iaith y corff da
 • Rheoli eich emosiynau
 • Peidiwch â bod yn undonog
 • Byddwch yn gyfrifol
 • Byw yr anrheg

Mae cynnwys yr erthygl yn cadw at ein hegwyddorion moeseg olygyddol. I riportio gwall cliciwch yma.

Bod y cyntaf i wneud sylwadau

Gadewch eich sylw

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.

 1. Yn gyfrifol am y data: Miguel Ángel Gatón
 2. Pwrpas y data: Rheoli SPAM, rheoli sylwadau.
 3. Cyfreithlondeb: Eich caniatâd
 4. Cyfathrebu'r data: Ni fydd y data'n cael ei gyfleu i drydydd partïon ac eithrio trwy rwymedigaeth gyfreithiol.
 5. Storio data: Cronfa ddata wedi'i chynnal gan Occentus Networks (EU)
 6. Hawliau: Ar unrhyw adeg gallwch gyfyngu, adfer a dileu eich gwybodaeth.