Cerddoriaeth i'w hastudio - Sut mae'n gweithio? Dysgu dewis y caneuon gorau

Mae cerddoriaeth wedi mynd gyda ni trwy gydol ein bywydau, a heddiw mae'n bosibl gwrando arno ar chwaraewr, radio, iPod, mp3, cyfrifiadur a hyd yn oed ar ein ffôn symudol; sy'n gwneud i ni fynd i mewn i gyflwr meddwl gwahanol yn ôl y genre i wrando arno, mae yna gerddoriaeth i ddawnsio, ymarfer corff, cael cinio gyda'n partner, ymhlith eraill. Fodd bynnag, heddiw rydym am gyffwrdd ar bwynt diddorol, y cerddoriaeth i astudio. Isod, byddwn yn dangos yr holl wybodaeth yr ydym wedi'i chasglu yn hyn o beth; fel y gallwch ddeall sut mae'n gweithio, pam, sut i ddewis caneuon addas a rhai awgrymiadau diddorol.

Defnyddiwch gerddoriaeth i astudio yn effeithiol

Fel y soniasom, mae cerddoriaeth yn caniatáu inni fynd i gyflwr meddwl yn ôl y sefyllfa. Yn achos astudio, nid yw llawer o bobl yn hoffi bod mewn distawrwydd llwyr ac weithiau mae'n bosibl, lle rydyn ni, fod synau a all dynnu ein sylw; felly'r opsiwn gorau yw dewis cerddoriaeth.

Cynigir yr opsiwn hwn yn bennaf i'r rheini sydd am astudio, gan y gall y lle tawel a thawel hwnnw achosi diflastod neu gysgadrwydd mewn rhai pobl; yn union fel nad yw astudio mewn lle swnllyd yn caniatáu inni ganolbwyntio'n iawn. Tra bod cerddoriaeth, gydag arddull hamddenol a digynnwrf, yn caniatáu inni gaffael y llonyddwch hwnnw i ganolbwyntio ar yr hyn yr ydym am ei ddysgu. Fodd bynnag, mae rhai gweithwyr proffesiynol yn nodi bod defnyddio cerddoriaeth yn wrthgynhyrchiol ar sail y rhesymau hyn:

 • Y lefelau crynodiad o bobl yn lleihau trwy orfod talu sylw i gerddoriaeth ar yr un pryd ag y maent yn astudio. Sy'n achosi straen iddynt ac yn ei dro, yn lleihau eu rhychwant sylw.
 • Yn ôl rhai gweithwyr proffesiynol, pan rydyn ni'n gwrando ar gerddoriaeth i astudio, rydyn ni'n niweidio ein cof oherwydd bydd yr hyn rydyn ni wedi'i ddysgu yn para am gyfnod byr.
 • Ar y llaw arall, maent yn nodi bod y rhai sy'n defnyddio cerddoriaeth ar gyfer dysgu yn effeithio ar eu cynhyrchiant trwy gymryd mwy o amser i ddysgu.

Pam arall y dylen ni wrando ar gerddoriaeth wrth astudio?

Er gwaethaf y sylwadau hyn, dylid nodi bod pob unigolyn yn hollol wahanol. Mae yna bobl sy'n gallu astudio gyda cherddoriaeth ac eraill nad ydyn nhw; yn yr un modd ag y mae gan rai y posibilrwydd o ddysgu gyda genres mwy bywiog nag eraill ac i'r gwrthwyneb. Felly, mater o geisio a dilyn y cyngor neu'r argymhellion y byddwn i gyd yn eu hesbonio'n fuan er mwyn dod o hyd i'r gerddoriaeth ddelfrydol ar gyfer ein hastudiaethau fyddai'r cyfan. Hefyd, dyma rai rhesymau pam y dylech chi gwrandewch ar gerddoriaeth wrth i chi astudio.

 • Yn ein corff, mae'r ymennydd yn gyfrifol am fonitro'r sefyllfa yr ydym yn ei chael ein hunain ynddo; sy'n golygu y gall lle tawel niweidio ein hymennydd, gan y bydd yn monitro pob sain. Felly gall cerddoriaeth eich helpu i gadw mwy o ffocws a meddwl llai amdano.
 • Mae cerddoriaeth yn gwella canolbwyntio yn ôl gweithwyr proffesiynol eraill, theori a wrthodwyd gan arbenigwyr blaenorol. Ond mae'r rhain yn egluro bod ei effeithiolrwydd yn gorwedd yn y dull cyflogaeth a'r person dan sylw; sy'n golygu bod yr hyn a glywn yn bwysig a bydd yn dibynnu ar alluoedd pob unigolyn i ganolbwyntio neu astudio.

Pa genres cerddorol sy'n cael eu hargymell i'w hastudio?

Rydym eisoes wedi ailadrodd bod y genre cerddorol yn ffactor pwysig wrth astudio. Felly nawr byddwn yn dangos i chi rai o'r rhai mwyaf poblogaidd ac effeithiol.

 1. Y dewis cyntaf yw'r Cerddoriaeth glasurol, oherwydd bod ei arddull yn cynhyrchu cytgord â'n hamgylchedd a hyd yn oed yn caniatáu i'n hwyliau wella. Yn ogystal, mae o fudd i greadigrwydd a chynhyrchedd.
 2. Ar y llaw arall, mae gennym hefyd y cerddoriaeth offerynnol a cherddoriaeth gefndir. Mae'r opsiwn cyntaf yn caniatáu inni ymlacio a gwrando ar unrhyw gân rydyn ni'n ei hadnabod yn ei fersiwn offerynnol; tra bod yr ail yn rhoi cyflwr llonyddwch i ni gyda synau natur.
 3. Mae yna hefyd y cerddoriaeth electronig; ond yr un sy'n oer neu'n amgylcheddol, gan nad ydym yn mynd i ddewis cân disgo, yn amlwg.
 4. Yn olaf, hoffwn argymell traciau sain rhai gemau fideo neu ffilmiau.

Argymhellion ar gyfer astudio gyda cherddoriaeth

Nid yw creu rhestr o gerddoriaeth i'w hastudio yn broses gymhleth, ond hoffem ichi ystyried sawl agwedd. Y prif un yw rhyw, pwynt yr ydym wedi rhoi pwyslais mawr arno. Yna rhowch sylw i'r agweddau canlynol:

 • Creu’r rhestr chwarae ymlaen llaw yw'r mwyaf a argymhellir. Dychmygwch nad ydych chi wedi gwneud hynny, dylech chi fod yn newid y gân bob eiliad; effeithio ar eich cynhyrchiant a'ch tynnu sylw oddi wrth astudio. Am y rheswm hwnnw, dylech greu'r rhestr cyn i chi ddechrau astudio. Gallwch ei greu lle bynnag y dymunwch, ond rydym yn argymell ei wneud yn eithaf eang a'i roi ar hap fel ei fod yn wahanol bob tro y byddwch yn gwrando arno.
 • Ceisiwch osgoi gwrando ar gerddoriaeth mewn unrhyw trosglwyddydd radiogan y bydd gennych chi wrthdyniadau amrywiol fel cyhoeddwyr a hysbysebion.
 • La hyd rhestr chwarae Efallai na fydd yn rhy hir i wybod y bydd yn rhaid i chi orffwys am ychydig funudau pan fydd drosodd. Er ei bod hefyd yn ddilys ychwanegu nodyn atgoffa ar eich ffôn symudol i'ch hysbysu, rhag ofn bod eich rhestr yn hir iawn.
 • Gallwch osgoi creu'r rhestr trwy fynd i wefannau fel Youtube, lle mae'r mae defnyddwyr yn creu eu rhestrau eu hunain ar gyfer gwahanol sefyllfaoedd; fel cerddoriaeth i astudio, gweithio, ysgrifennu, ymhlith eraill.
 • Mae cyfaint yn ffactor hynod bwysig, gan fod yn rhaid ei reoli. Y syniad yw defnyddio'r gerddoriaeth yn y cefndir, felly dylai fod yno a pheidio â bod yn gryfach na'n meddyliau wrth astudio.
 • Yn olaf, cofiwch fod y man lle rydych chi'n astudio a'r technegau a ddefnyddir hefyd yn bwyntiau sylfaenol. Am y cyntaf, argymhellir eich bod chi'n chwilio am le braf; a'r ail yw dewis techneg sy'n mynd law yn llaw â'ch sgiliau astudio.

Awgrymiadau ar gyfer dewis cerddoriaeth i'w hastudio

 • Ceisiwch ddewis cerddoriaeth glasurol yn bennaf. Os ydych chi'n meddwl ei fod yn ddiflas, nid eich steil chi mohono neu mae'n gwneud i chi gysglyd yn unig; ewch am y ddau opsiwn arall a argymhellir. Fodd bynnag, fy marn i fel cariad cerddoriaeth i ddysgu ac ysgrifennu yw y gallwch ddewis unrhyw genre yr ydych yn ei hoffi. Ar gyfer hyn, rwy'n argymell edrych am ganeuon nad ydych chi'n eu hadnabod (fel na allwch dynnu eich sylw wrth feddwl am y geiriau) a hyd yn oed yn well os yw mewn iaith nad ydych chi'n ei deall; er enghraifft caneuon indie yn Ffrangeg.
 • Cerddoriaeth glasurol yw'r un a argymhellir fwyaf, yn enwedig cerddoriaeth Mozart; Gan fod yr "Effaith Mozart" adnabyddus sy'n cynyddu crynodiad, yn gwella cynhyrchiant ac yn caniatáu ichi ymlacio.
 • Gallwch chi ei ddefnyddio mae natur yn swnio, sy'n eithaf hamddenol. Ond fe allech chi geisio er enghraifft, creu amgylchedd glawog a chwarae cerddoriaeth. Rwyf wedi ei wneud ac roeddwn i'n hoffi'r canlyniadau, ond fel bob amser, mae'n dibynnu ar bob person.
 • Gall pob pwnc gael ei genre neu ei arddull ei hun, hynny yw, ar gyfer pwnc sy'n ymwneud â hanes, efallai bod angen i chi ganolbwyntio'n eithaf; felly mae cerddoriaeth glasurol yn dda. Ond os ydych chi'n astudio ac yn ymarfer mathemateg neu ffiseg, efallai y gallwch chi ei wneud gyda rhywbeth mwy o hwyl. Er cofiwch ei fod yn dibynnu ar yr unigolyn, os ydych chi'n hoff o hanes ac yn casáu mathemateg, gallwch roi cynnig ar y ffordd arall.

Maen nhw'n dweud mai'r gerddoriaeth orau i sicrhau crynodiad da yw'r un sy'n caniatáu cydamseru rhythm yr astudiaeth â cherddoriaeth y gân; sydd, yn ôl astudiaethau, wedi ei bennu mai nhw yw'r caneuon sydd â 60 neu 40 curiad y funud. Cyflawnir yr agwedd hon â cherddoriaeth glasurol, yn enwedig "cerddoriaeth baróc", a argymhellir yn gryf ar gyfer y dasg hon. Ond fel y dywedasom, mae'n dibynnu arnoch chi, eich chwaeth a'ch sgiliau.


Mae cynnwys yr erthygl yn cadw at ein hegwyddorion moeseg olygyddol. I riportio gwall cliciwch yma.

Bod y cyntaf i wneud sylwadau

Gadewch eich sylw

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.

 1. Yn gyfrifol am y data: Miguel Ángel Gatón
 2. Pwrpas y data: Rheoli SPAM, rheoli sylwadau.
 3. Cyfreithlondeb: Eich caniatâd
 4. Cyfathrebu'r data: Ni fydd y data'n cael ei gyfleu i drydydd partïon ac eithrio trwy rwymedigaeth gyfreithiol.
 5. Storio data: Cronfa ddata wedi'i chynnal gan Occentus Networks (EU)
 6. Hawliau: Ar unrhyw adeg gallwch gyfyngu, adfer a dileu eich gwybodaeth.

bool (gwir)