Pwysigrwydd creadigrwydd mewn plant

creadigrwydd mewn plant

Rydyn ni mewn cyfnod pan mae creadigrwydd yn cael ei werthfawrogi fwyfwy mewn oedolion oherwydd mae'n ymddangos pan rydych chi'n blentyn, ei fod yn brin. Mae cymdeithas yn bryderus iawn am lwyddiant plant ond nid yw'n poeni sut i wneud iddynt ei gyflawni. Mae rhieni'n ymwneud â graddau, profion, sut i ddysgu'n gynt ac yn gyflymach, sut i gystadlu'n well a chyflawni'r uchafswm bob amser. Er y gall llwyddiant ddod, a yw'n bosibl ein bod yn y broses o ganolbwyntio cymaint ar gyflawniad yn anghofio pwysigrwydd creadigrwydd? Ac yn bwysicaf oll, sut i ddatblygu'r creadigrwydd hwnnw yn gynnar ym mywydau plant ...

Mae creadigrwydd yn angenrheidiol ar gyfer datblygiad plant a rhaid ei hyrwyddo o'r oedran cynharaf. Mae'n werth ailfeddwl sut mae'n cael ei gryfhau a sut i sicrhau canlyniadau da. Byddai caniatáu i blant archwilio'r byd yn syniad i annog creadigrwydd ... mae datblygu hyn yn gynnar yn bwysicach o lawer nag yr ydych chi'n meddwl.

Creadigrwydd

Gellir diffinio creadigrwydd fel dychymyg neu syniadau gwreiddiol, yn enwedig wrth gynhyrchu gwaith artistig. Dyna feddwl traddodiadol creadigrwydd, ond mae creadigrwydd yn llawer mwy na hynny. Mae'n llythrennol hanfodol i bopeth a wnawn i fod yn llwyddiannus. Mae creadigrwydd yn ein helpu i ymdopi â newid, datrys problemau, effeithio ar ein deallusrwydd cymdeithasol ac emosiynol, gwella ein dealltwriaeth o fathemateg a gwyddoniaeth, ac mae'n elfen allweddol ar gyfer iechyd a hapusrwydd ... Felly creadigrwydd dyna'r cyfan.

creadigrwydd mewn plant

Fel pe na bai hynny'n ddigonol, mae creadigrwydd yn angenrheidiol i ddylanwadu ar fywydau plant oherwydd gall eu helpu i ryddhau eu potensial mewnol llawn. Y meddwl mwyaf cyffredin yw credu bod gan berson dalent dim ond os yw'n cael ei eni gyda'r "rhodd" honno, ond y gwir amdani yw y gellir ei ddatblygu. Mae cefnogaeth ac arweiniad rhieni o chwilfrydedd plentyn, ynghyd â'u cefnogaeth yn y pethau y mae'n eu mwynhau, yn arwydd amlach o lwyddiant yn y dyfodol na dim arall.

Erthygl gysylltiedig:
Beth yw'r rhwystrau i greadigrwydd ac arloesedd

Felly beth mae hyn yn ei olygu? Yn syml, mae'n golygu datgelu ein plant i bethau sy'n eu helpu i archwilio eu chwilfrydedd a'u creadigrwydd yn ysgogi eu potensial talent. Y syniad yw, os datblygir creadigrwydd yn ifanc, gall rhieni helpu plant i gyrraedd eu potensial talent.

Sut i annog creadigrwydd mewn plant

Os ydych chi'n dad neu'n fam i blant, yna mae yn eich dwylo chi i annog creadigrwydd eich rhai bach fel eu bod yn cael mwy o gyfleoedd mewn bywyd. Mae hyn yn golygu nad yw creadigrwydd yn rhywbeth rydych chi'n cael eich geni ag ef, mae'n rhywbeth y mae'n rhaid ei hyrwyddo ac mae gan rieni gyfrifoldeb llwyr i hynny ddigwydd. Os nad ydych chi'n gwybod sut i wella creadigrwydd eich plant, isod rydyn ni'n mynd i roi rhai awgrymiadau i chi a allai fod o ddiddordeb i chi, rhowch nhw ar waith nawr!

creadigrwydd mewn plant

Gofynnwch gwestiynau ac annog meddwl yn feirniadol

Mae'n debyg mai dyma un o'r ffyrdd hawsaf o annog creadigrwydd! Pan fyddwch chi'n cerdded yn y parc, gofynnwch lawer o gwestiynau iddo. Gofynnwch iddo unrhyw beth y gallwch chi feddwl amdano: lliw'r awyr, os yw'n gweld yr adar, pam mae yna goed, beth yw ei hoff liw, ac ati. Yn amlwg, bydd y cwestiynau hyn yn dibynnu ar oedran eich plentyn, Ond y nod yw eu cael i feddwl am y byd o'u cwmpas a defnyddio eu dychymyg.

Erthygl gysylltiedig:
40 ymadrodd creadigrwydd a fydd yn gwneud i'ch meddwl ddeffro

Mae annog meddwl beirniadol yn gofyn am edrych ar bopeth trwy lens proses wyddonol. Cyn dechrau tasg / prosiect / gêm, gofynnwch iddyn nhw beth fydd y canlyniad yn eu barn nhw. A phan ofynnwch y cwestiwn hwn iddynt, peidiwch ag ymyrryd. Gadewch iddyn nhw feddwl drwyddo'n llwyr heb i chi arwain eu hymateb. Yna ar ôl i chi gael eich gwneud gyda'r hyn roedden nhw'n ei wneud, gofynnwch iddyn nhw am y canlyniad a'i gymharu â'r hyn roedden nhw'n meddwl fyddai'n digwydd. Gall hyn fod mor syml â neidio i mewn i bwll neu mor gymhleth â gwneud prosiectau gwyddoniaeth.

Amser ac amser rhydd i ddiflasu

Nid wyf yn siŵr pryd y byddwn ni fel cymdeithas yn penderfynu bod angen llenwi pob eiliad o fywydau ein plant â rhyw fath o weithgaredd. Mae'n bwysig bod plant yn cael eiliadau o anactifedd a diflastod. Mae'r eiliadau hyn yn bwysig iawn oherwydd bod plant yn cael cyfle i archwilio a rhyfeddu drostynt eu hunain ... Ac maen nhw'n defnyddio eu dychymyg. Sydd, fel rydyn ni wedi siarad amdano, yn hynod bwysig i feithrin creadigrwydd.

creadigrwydd mewn plant

Creu gofod i fod yn greadigol

Mae hyn yn bwysig oherwydd ei fod yn caniatáu i blant ddefnyddio eu dychymyg. Os na allwch gysegru ystafell gyfan iddo, peidiwch â phoeni. Mae cornel fach mewn ystafell neu hyd yn oed blwch yn llawn nwyddau yn gweithio cystal. Nid yw'n ymwneud â gofod. Mae'n fwy am yr hyn sydd yn y gofod. Llenwch yr ardal gyda phethau y gall plant wisgo i fyny â nhw, esgus â nhw, archwilio a mynegi eu hunain gyda nhw. Rhai syniadau ar gyfer hyn yw; hen ddillad i'w defnyddio fel dillad gwisg, gwrthrychau y gallant chwarae â nhw, legos, cyflenwadau celf, byrddau du ac ati.

Erthygl gysylltiedig:
Darganfyddwch o ble mae angerdd a chreadigrwydd yn dod

Peidiwch â gwobrwyo'ch plant am gyflawniad ond am ymdrech

Yn amlwg, rydyn ni am annog cyflawniadau ein plant. Ond, mae'n bwysicach ein bod ni'n siarad â'n plant am y camau y gwnaethon nhw eu cymryd i gyflawni rhywbeth na cheisio'r canlyniad terfynol. Gofynnwch iddyn nhw pa rwystrau roedden nhw'n eu hwynebu a sut roedden nhw'n llywio drwyddynt. Gofynnwch iddyn nhw beth ddysgon nhw o'r cyflawniad hwn. Neu gofynnwch iddyn nhw beth roedden nhw'n ei hoffi neu ddim yn ei hoffi am y broses. Trwy wneud hyn rydym yn caniatáu i'n plant feddwl am yr hyn sydd ei angen i gyrraedd nod, sut i'w wneud yn well y tro nesaf, a phenderfynu mewn gwirionedd a oeddent yn hoffi'r gweithgaredd yr oeddent yn ei wneud.

Peidiwch ag ymyrryd

Gall hyn fod yn anodd i lawer o rieni ... Ond, Mae gadael i blant weithio trwy "bethau" ar eu pennau eu hunain yn werth chweil. Yn lle ein bod ni'n camu i mewn ac yn datrys problemau ganddyn nhw ac ar eu cyfer, maen nhw'n cael eu gorfodi i ddysgu sut i ddatrys problemau ar eu pennau eu hunain. Sydd yn eu tro yn eu gorfodi i harneisio eu creadigrwydd i ddarganfod beth i'w wneud mewn rhai sefyllfaoedd. Cymerwch gam yn ôl a rhowch gyfle i'ch plant ddarganfod beth maen nhw ei eisiau, sut maen nhw eisiau gwneud pethau, neu sut maen nhw eisiau datrys problemau.


Mae cynnwys yr erthygl yn cadw at ein hegwyddorion moeseg olygyddol. I riportio gwall cliciwch yma.

Bod y cyntaf i wneud sylwadau

Gadewch eich sylw

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.

  1. Yn gyfrifol am y data: Miguel Ángel Gatón
  2. Pwrpas y data: Rheoli SPAM, rheoli sylwadau.
  3. Cyfreithlondeb: Eich caniatâd
  4. Cyfathrebu'r data: Ni fydd y data'n cael ei gyfleu i drydydd partïon ac eithrio trwy rwymedigaeth gyfreithiol.
  5. Storio data: Cronfa ddata wedi'i chynnal gan Occentus Networks (EU)
  6. Hawliau: Ar unrhyw adeg gallwch gyfyngu, adfer a dileu eich gwybodaeth.

bool (gwir)