6 cwestiwn anghyfforddus i'w gofyn i'ch hun mewn cyfweliad swydd

cwestiynau lletchwith yn y swyddfa

Mae cwestiynau anghyfforddus yn eithaf cyffredin yn ein cymdeithas er y gall pobl eu hosgoi mewn rhai rhyngweithiadau cymdeithasol er mwyn peidio â chynhyrchu drwgdybiaeth. Pan fydd cwestiynau'n anghyfforddus, maen nhw fel arfer yn cael eu rhybuddio ac yn cael yr opsiwn i'r person arall ei ateb ai peidio ... Ond mewn gwirionedd, mae yna amgylchiadau lle mae'n rhaid ateb cwestiynau anghyfforddus, fel mewn cyfweliad swydd.

Gall ymgeiswyr am swyddi ddelio â'r cwestiynau anghyfforddus hyn nad oes ganddynt ateb gwrthrychol da byth, felly mae'n rhaid iddynt fod yn barod i'w hateb yn y ffordd orau bosibl. Mewn gwirionedd, mae pwrpas clir i rai o'r cwestiynau anghyfforddus hyn: profi gallu'r ymgeisydd i ddioddef sefyllfaoedd sy'n achosi straen. Er efallai y byddan nhw hefyd eisiau gwneud i'r person arall deimlo'n hollol anghyfforddus.

Efallai na fydd gan y cwestiynau unrhyw beth i'w wneud â'r swydd y mae'r ymgeiswyr yn ymgeisio amdani. Nesaf rydyn ni'n mynd i ddangos i chi rai o'r cwestiynau anghyfforddus amlaf a ofynnir fel arfer mewn cyfweliadau swydd, fel hyn ... byddwch chi'n barod i'w wynebu!

beth i'w ateb i gwestiwn anghyfforddus

Disgrifiwch eich hun mewn tri gair

Gall yr ateb i'r cwestiwn hwn wneud gwahaniaeth rhwng cael y swydd a pharhau'n ddi-waith yn hapus am y foment. Felly'r dull gorau pan fydd y cwestiwn hwn yn codi yw cadw draw oddi wrth ansoddeiriau rhy drahaus.

Rydych chi eisiau sicrhau eich bod chi'n dewis geiriau sy'n adlewyrchu'ch personoliaeth mor eang â phosib, ond heb roi gormod o fanylion. Ar gyfer hyn, efallai y bydd yn rhaid i chi droi at ystrydebau'r cyfweliad, sy'n cynnwys defnyddio ymadroddion fel "optimistaidd", "gallu i weithio fel tîm", "ymroddedig", "cyfrifol" ac ati.

Pam ydych chi'n gadael swydd ac yn chwilio am swydd arall?

Mae hwn yn gwestiwn anodd oherwydd mae'r demtasiwn i gyn-gyflogwyr badmouth bron yn anorchfygol. Y pwynt yw nad yw llawer o ymgeiswyr yn deall na fydd siarad yn sâl am y cwmni y maent yn gweithio neu weithio iddo yn rhoi unrhyw bwyntiau ychwanegol iddynt, yn hytrach i'r gwrthwyneb. Mae'r cwestiwn hwn yn gyfle i gasglu'r hyn rydych wedi'i ddysgu o'ch swydd flaenorol a sut y gallwch chi ddefnyddio'r sgiliau hynny i ychwanegu gwerth at y swydd bosibl.

cwestiynau lletchwith mewn cyfweliad swydd

Yn yr achos hwn mae'n well dweud wrth y cyfwelydd bod uchelgais a'r "angen am newid" neu rywbeth felly yn eich arwain chi eisiau swydd newydd. Mae'n gyfleus dweud wrth y cyfwelydd eich bod chi'n chwilio am swydd lle gallwch chi ddangos eich holl sgiliau.

Oes gennych chi blant? Ydych chi'n rhiant sengl?

Cyn gynted ag y byddwch chi'n clywed y cwestiwn hwn, codwch, gwisgwch eich cot, ac ewch. Nid yw'r cwestiwn hwn yn gyfreithiol i'w ofyn ac os ydynt yn gofyn ichi, nid yw'r cwmni hwnnw i weithio ynddo, nid yw'n werth chweil oherwydd ni fyddant yn eich parchu naill ai fel gweithiwr neu fel person. Felly'r cyngor gorau y gallwch ei ddilyn yw gadael y lle hwnnw cyn gynted â phosibl.

Dylai cwestiynau cyfweliad fod yn seiliedig ar addysg, opsiynau gyrfa, profiad, cymwysterau a phynciau eraill yr ymgeisydd bob amser yn ymwneud â hyfforddiant, gallu a chyflogaeth. Os yw'n ymddangos bod y sgwrs yn symud tuag at naws fwy cyfeillgar, gallai fod yn strategaeth i dynnu gwybodaeth gennych chi, yn yr achos hwn, os byddwch chi'n sylwi eu bod nhw'n ceisio tynnu gwybodaeth am eich bywyd personol, Mae'n gwenu'n garedig ac yn dargyfeirio'r sgwrs i'r hyn sy'n wirioneddol bwysig: y swydd.

Pam mae gennych chi fwlch yn eich ailddechrau?

Nid yw cael bylchau yn eich gwaith yn ailddechrau yn ddelfrydol, ond mae'n bosibl oherwydd yr amgylchiadau ei fod yn digwydd a'i fod yn hollol barchus ar sawl achlysur. Mae'n bosibl eich bod chi'n colli'ch swydd am resymau sydd allan o'ch rheolaeth yn llwyr, cwympodd y cwmni blaenorol, cawsoch eich tanio, neu roedd gennych rwymedigaethau teuluol i roi sylw i, neu efallai i chi benderfynu rhoi'r gorau i weithio am amser oherwydd blinder neu iechyd. Pan fyddwch chi'n cael eich hun yn y sefyllfaoedd hyn, gallwch chi fanteisio ar yr amser hwnnw i ddysgu sgiliau newydd neu i wirfoddoli.

Beth bynnag, yn y cyfweliad mae'n well ichi fod yn ddiffuant a dweud beth ddigwyddodd yn y cyfnod hwnnw o amser, ond mae hynny eisoes wedi digwydd a nawr rydych chi wedi'ch grymuso'n llawn ac yn gallu rhoi'r gorau a'r mwyaf ohonoch chi'ch hun yn y swydd .

cwestiynau anghyfforddus na ellir eu hateb

A fyddai gennych chi broblemau symud?

Gall gorfod symud o swydd i swydd mewn lleoliad arall fod yn eithaf ysgubol ac mae cyfwelwyr yn ei wybod. Mae hyn yn golygu ad-drefnu'ch bywyd cyfan ar gyfer swydd ac mor anghyffyrddus â'r cwestiwn hwn, maen nhw am brofi'ch ymateb i sefyllfa sy'n achosi straen. Ni all yr ateb fod yn gadarnhaol nac ydw, oherwydd mae amgylchiadau yn pennu pob achos. Os na ddywedwch unrhyw ddiffiniol byddech yn cau'r drws ac nid ydynt yn hoffi hynny, ac os dywedwch ie yn ddiffiniol, efallai eich bod yn dangos agwedd yn rhy gydffurfiol.

Os yw natur y swydd ei hun yn gofyn ichi deithio o un lle i'r llall, wrth gwrs, byddai'n hurt peidio ag ateb ie. Ond os yw'r rôl yn llonydd a bod y cwestiwn hwn yn codi, yr ateb gorau fyddai "Rwy'n barod i fynd yr ail filltir i gyfrannu fy sgiliau a gwybodaeth hyd eithaf fy ngallu." Ac yn ddiweddarach, byddai'n cael ei weld yn ôl eich amgylchiadau.

Pam ydych chi'n meddwl y dylem eich llogi chi ac nid ymgeiswyr eraill?

Os ydych chi wedi gwneud digon o gyfweliadau dros y blynyddoedd, Mae'n debyg eich bod eisoes yn gwybod nad yw badmouthing yr holl bobl rydych chi wedi'u gweld yn yr ystafell aros yn ddull craff. Nid cwestiwn diogi, ymddangosiad corfforol a meini prawf eraill yw'r cwestiwn hwn: mae'n ymwneud â'ch rhinweddau unigryw a'r hyn sy'n eich gosod chi ar wahân i eraill.

Felly, canolbwyntiwch ar eich rhinweddau a thanlinellwch yn gynnil y rhesymau pam y byddent ar eu colled fel cwmni os na fyddant yn eich llogi. Cofiwch nad oes unrhyw un yn hanfodol felly dylech fesur eich geiriau'n dda.

Y chwe chwestiwn anghyfforddus hyn yw'r rhai mwyaf cyffredin mewn cyfweliad swydd ac o hyn ymlaen, os byddant yn gofyn ichi, byddwch eisoes yn gwybod sut i ateb yn hyderus ynoch chi'ch hun ac yn yr ateb a roddwch. Byddant yn synnu at eich ymateb cyflym a geiriau mor dda hefyd!


Mae cynnwys yr erthygl yn cadw at ein hegwyddorion moeseg olygyddol. I riportio gwall cliciwch yma.

Bod y cyntaf i wneud sylwadau

Gadewch eich sylw

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.

  1. Yn gyfrifol am y data: Miguel Ángel Gatón
  2. Pwrpas y data: Rheoli SPAM, rheoli sylwadau.
  3. Cyfreithlondeb: Eich caniatâd
  4. Cyfathrebu'r data: Ni fydd y data'n cael ei gyfleu i drydydd partïon ac eithrio trwy rwymedigaeth gyfreithiol.
  5. Storio data: Cronfa ddata wedi'i chynnal gan Occentus Networks (EU)
  6. Hawliau: Ar unrhyw adeg gallwch gyfyngu, adfer a dileu eich gwybodaeth.

bool (gwir)