65 cwestiwn diddorol i adnabod person

Gwnewch ffrindiau diolch i gwestiynau

Mae yna adegau pan rydyn ni'n meddwl ein bod ni'n adnabod pobl ond ni allai unrhyw beth fod ymhellach o'r gwir. Sylweddolwn yn sydyn nad yw hyn yn wir pan fydd yn ateb cwestiwn yr ydym wedi'i ofyn iddo mewn ffordd nad oeddem yn ei disgwyl. Felly, rydyn ni'n mynd i roi rhai cwestiynau diddorol i chi i gwrdd â pherson.

Y ffordd orau o ddod i adnabod rhywun yw nid yn unig yn eu gweithredoedd, ond hefyd yn eu geiriau. Felly, mae'n rhaid i chi gael sgyrsiau gonest er mwyn cael y wybodaeth rydyn ni ei eisiau. Wrth gwrs, rhaid iddi fod yn sgwrs ddwyffordd, a byddwch yn barod i gynnig y wybodaeth y mae'r person arall eisiau ei wybod amdanom ni.

Er mwyn dod i adnabod rhywun arall yn well, nid yw'r cwestiynau nodweddiadol yn werth chweil, mae'n rhaid i chi fod ychydig yn wreiddiol ac fel hyn, ein hysbysu nid yn unig am agweddau sylfaenol ar eich bywyd, ond hefyd am eich teimladau, ofnau, breuddwydion. . a hefyd o'i ffordd o fod a'r ffordd y mae'n dirnad y byd.

Cwestiynau diddorol i gwrdd â pherson gwell

Diolch i'r cwestiynau rydych chi'n eu gofyn i berson, byddwch chi'n gallu dod i'w hadnabod yn well yn y ffordd ddyfnaf y gallwch chi ddychmygu. Wrth gwrs, dylent fod y cwestiynau cywir ar adeg briodol o ddeialog. Cynhyrchir cyfathrebu dibynadwy a pherthynas agos. Gofyn y cwestiynau cywir byddwch yn gallu uniaethu mewn ffordd haws â phobl eraill.

Cwestiynau i'w cysylltu â phobl eraill

Dylech wybod bod y cwestiynau hyn yn dod i adnabod rhywun yn dda ond nid ydynt yn offeryn seicolegol, ymhell ohono. Eich greddf a'ch calon fydd yn dod i'r casgliadau perthnasol. Gallwch ddefnyddio'r cwestiynau yr ydych chi'n eu hystyried yn briodol gan ystyried y person o'ch blaen. Efallai y bydd rhai yn gweithio i chi ac eraill na fydd, Dewiswch y rhai sy'n fwyaf addas i chi ddod i adnabod y person hwnnw sydd gennych mewn golwg yn well.

Mae hefyd yn bwysig eich bod yn mynd fesul tipyn i ddod i adnabod y person hwnnw a gofyn y cwestiynau. Nid ydych chi eisiau gwybod popeth mewn un eisteddiad neu mewn un prynhawn. Gallwch chi ddechrau o'r bas i'r mwyaf pwysig. Mae gan bob cwestiwn atebion ond rhaid eu gofyn yn gywir. Nid oes ganddyn nhw orchymyn sefydledig ... ond mae'n hanfodol cynnal didwylledd diabol gyda'r person arall ... bob amser gyda'r parch mwyaf at y llall.

 • Ble hoffech chi fyw?
 • Ydych chi'n caru anifeiliaid?
 • Oes gennych chi anifeiliaid anwes?
 • Beth yw eich hoff ffilm?
 • Disgrifiwch pwy ydych chi mewn tri gair
 • Beth ydych chi'n ei wneud pan fydd pob llygad arnoch chi? A phan nad oes neb yn edrych arnoch chi?
 • Ble fyddai'ch gwyliau perffaith yn digwydd?
 • Allwch chi ddisgrifio'ch ystafell wely i mi?
 • Beth fyddai eich ofn mwyaf?
 • Beth sy'n eich poeni fwyaf am rywun?
 • Beth ydych chi'n ei hoffi fwyaf am rywun?
 • Ydych chi'n fodlon â'ch corff? Pe gallech chi newid un rhan o'ch corff, dim ond un: beth fyddech chi'n ei newid?
 • Sut mae pobl eraill, eich ffrindiau, yn eich diffinio?
 • Beth yw'r penderfyniad, y prosiect neu'r peth rydych chi fwyaf balch ohono?
 • Beth hoffech chi ei wneud nad ydych chi'n ei wneud ar hyn o bryd? Beth fyddech chi'n ei wneud nesaf? A beth ydych chi'n ei wneud i wneud iddo ddigwydd?

Gofynnwch gwestiynau i gysylltu ag eraill

 • Pa fath o ddillad na fyddech chi'n eu gwisgo beth bynnag?
 • Beth yw rhyddid i chi?
 • Beth yw eich hoff lyfr?
 • Ydych chi'n aml yn meddwl am yr hyn sy'n digwydd i chi a'r hyn rydych chi'n ei deimlo?
 • Beth yw eich hoff chwaraeon neu gêm?
 • Beth ydych chi'n hoffi ei wneud yn eich amser rhydd?
 • Pa uwch bwer fyddai gennych chi?
 • Pa dri pheth ydych chi'n eu gwerthfawrogi fwyaf mewn person?
 • Pe byddech chi'n anifail, beth fyddech chi?
 • Sut hoffech chi fod yn y dyfodol?
 • Pe byddech chi'n gallu bwyta un pryd yn unig am weddill eich oes, beth fyddai hwnnw?
 • Ydych chi erioed wedi cael neu a oes gennych lysenw? Pa un?
 • Ydych chi'n yfed alcohol neu ysmygu?
 • Oes gennych chi unrhyw ddibyniaeth?
 • Sut hoffech chi gael eich cofio gan bobl pan nad ydych chi yma mwyach? Beth hoffech chi iddyn nhw ei ddweud amdanoch chi?
 • Pe gallech chi ddiflannu o'ch amgylchedd a dechrau bywyd newydd o'r dechrau, a fyddech chi?
 • Pa berson sy'n well gennych ofyn am gyngor?
 • Beth yw eich hoff feddwl lleiaf?
 • Pa dri math o fasnach yr hoffech chi eu hymarfer?
 • Pa sgil yr hoffech chi ei berffeithio i ddod yn gwbl hyfedr?
 • Pe byddech chi ddim ond yn gallu cadw pum rhif ffôn ar gyfer pobl y tu allan i'ch teulu, beth fydden nhw?
 • Pe gallech chi gael cinio gydag unrhyw un yn y byd, pwy fyddech chi'n ei ddewis?
 • Pe byddech chi'n gwybod eich bod chi'n mynd i farw mewn blwyddyn, pa newidiadau fyddech chi'n eu gwneud yn eich ffordd o fyw?
 • Pe gallech chi fyw am byth, a fyddech chi?
 • Beth mae'n ei olygu i chi i fod yn rhydd? Beth mae'n ei awgrymu?
 • Pa fath o berson fyddech chi'n ofni?
 • Beth yw'r peth craziest rydych chi erioed wedi'i wneud?
 • Beth fyddai teitl da i'ch hunangofiant?

Cyfarfod â phobl â chwestiynau

 • Beth mae'r rhan fwyaf o bobl yn ei feddwl ohonoch chi nad yw'n wir?
 • Pe bai'r genie gyda'r lamp fendigedig yn ymddangos i chi, pa dri dymuniad fyddech chi'n gofyn iddo?
 • Pe gallech chi ddewis eich oedran presennol, pa un fyddech chi'n ei ddewis?
 • Ydych chi'n aml yn meddwl sut rydych chi'n teimlo'n emosiynol?
 • Beth na fyddech chi'n ei wneud i'r holl aur yn y byd?
 • Pe byddech chi'n lliw, pa un fyddai'n eich adnabod chi?
 • Pa fathau o bobl sy'n arbennig o ddeniadol yn eich barn chi?
 • Pa nodweddion ydych chi'n eu hoffi sy'n bresennol mewn pobl eraill ond nid ynoch chi'ch hun?
 • Pa bwnc yr hoffech ofyn i chi ddod i'ch adnabod yn well?
 • Beth sy'n rhaid i chi ddiolch iddo yn eich bywyd?
 • Beth oedd y celwydd olaf i chi ddweud wrtho?
 • Pe gallech chi siarad â'r bachgen yr oeddech chi, pa gyngor fyddech chi'n ei roi iddo?
 • Pryd wnaethoch chi grio ddiwethaf?
 • A yw'n well gennych fywyd byr a dwys neu un hirach a digynnwrf?
 • Pa fath o gerddoriaeth ydych chi'n hoffi dawnsio?
 • Ym mha sefyllfaoedd fyddech chi'n fodlon neu'n barod i ddweud celwydd?
 • Pe byddech chi'n gweld ci neu gath y cafodd ei bawen ei dal mewn ffens, beth fyddech chi'n ei wneud? Beth pe bai'n fadfall yn lle ci?
 • Ym mha ffordd mae'n well gennych chi gysylltu â phobl?
 • Sut mae'ch perthynas â'ch teulu?
 • Pe bai'n rhaid i chi ddewis byw heb unrhyw un o'ch pum synhwyrau, pa un fyddech chi'n ei ildio?
 • Pe bai gennych 100 miliwn ewro, ar beth fyddech chi'n ei wario?
 • Pa ymadrodd fyddech chi'n ei ddweud wrth eich cyn bartner pe bai gennych chi o'ch blaen?

Mae cynnwys yr erthygl yn cadw at ein hegwyddorion moeseg olygyddol. I riportio gwall cliciwch yma.

Bod y cyntaf i wneud sylwadau

Gadewch eich sylw

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.

 1. Yn gyfrifol am y data: Miguel Ángel Gatón
 2. Pwrpas y data: Rheoli SPAM, rheoli sylwadau.
 3. Cyfreithlondeb: Eich caniatâd
 4. Cyfathrebu'r data: Ni fydd y data'n cael ei gyfleu i drydydd partïon ac eithrio trwy rwymedigaeth gyfreithiol.
 5. Storio data: Cronfa ddata wedi'i chynnal gan Occentus Networks (EU)
 6. Hawliau: Ar unrhyw adeg gallwch gyfyngu, adfer a dileu eich gwybodaeth.