Beth yw cyfyng-gyngor moesegol proffesiynol a beth?

Y bod dynol fel unigolyn cymdeithasolRhaid i chi gydnabod y gwahaniaeth rhwng perthyn i gymdeithas a byw gyda chymdeithas, mae hyn oherwydd nad oes gan bob bod yr un system werth; Ym mhob cymdeithas, diwylliant a rhanbarth, mae newidynnau ymddygiadol sy'n cyflyru rhai penderfyniadau i'w cymryd.

O ddydd i ddydd, rydym yn cael ein hunain â chyfyng-gyngor moesegol proffesiynol, gan nad ydym bob amser yn cytuno â graddfa gwerthoedd cydweithwyr eraill, sydd ar bwynt penodol yn dylanwadu ar ein gweithredoedd meddwl a gwaith diolch i'r goddefgarwch bod rhaid i gydfodoli. Os ydych chi erioed wedi bod yn rhan o'r math hwn o sefyllfa, mae'r erthygl hon ar eich cyfer chi.

Moeseg

Mae gan bob gweithiwr proffesiynol sy'n ysbrydoli parch ac edmygedd mewn eraill foeseg fel egwyddor a blaenoriaeth. Rydym i gyd yn clywed y gwerth hwn yn atseinio ymhlith y gofynion a roddir inni mewn canolfannau addysgol a chartrefi i gyflawni bod yn berson gonestrwydd mewn bywyd yn gyffredinol.

Ond, y gwir yw nad yw pawb yn mwynhau'r gwerth hanfodol hwn neu fod llawer yn ystumio ei ystyr. Beth yw ystyr moeseg? Yn fyr, mae'r ddisgyblaeth athronyddol hon yn astudio'r gwahaniaeth rhwng da a drwg a'r berthynas gynhenid ​​sydd gan y ddau ffactor hyn â moesoldeb ac ymddygiad bod.

Egwyddorion moeseg

Er mwyn mynd i’r afael â phrif bwnc yr erthygl hon, mae angen gwybod beth yw’r tair egwyddor sylfaenol i wneud penderfyniad, hyn, rhag ofn cyfyng-gyngor moesegol proffesiynol:

 • Rhaid cael o leiaf dau benderfyniad posibl i ddewis ohonynt.  
 • Rhaid i'r holl bosibiliadau fod yn agored o dan chwyddwydr proffesiynol, nad yw'n cynnwys emosiynau gweledol sy'n effeithio ar les trydydd partïon.
 • Rhaid i'r penderfyniad terfynol fod yn un sydd o fewn disgwyliadau pawb, a gyda mwy o fuddion i'r rhai yr effeithir arnynt fwyaf.

Weithiau, gall cyfyng-gyngor moesegol fod yn llawer mwy cymhleth, oherwydd y prif anfantais, nid yw bob amser yn cyflwyno atebion dymunol i bawb.

Rhaid ymgolli mewn diplomyddiaeth yn y math hwn o sefyllfa, wrth gwrs mae proffesiynoldeb yn ddarn allweddol ar gyfer gwell cyfathrebu a datrysiad.  

Bywyd proffesiynol

Mae bywyd proffesiynol bod, yn dylanwadu ar ddatblygiad a gwerth moeseg, mae yna lawer o bobl yn perthyn i'r gangen meddygaeth, addysg, newyddiaduraeth neu weinyddiaeth fusnes, sy'n gorfod wynebu cyfyng-gyngor moesegol o ddydd i ddydd.

Er ei bod yn wir bod y gwerth hwn yn cyd-fynd â nhw o ddechrau eu hastudiaethau gyrfa, weithiau gall ddod yn gur pen, oherwydd er gwaethaf y ffaith bod codau moesegol yn cael eu dysgu mewn prifysgolion a chwmnïau, nid ydych chi bob amser yn barod i ddadansoddi sefyllfaoedd cymhleth. mae hynny'n gofyn am ymdrech a danteithfwyd mawr.

Cyfyng-gyngor moesegol mynych

Ymhlith y proffesiynau sy'n agored i gyfyng-gyngor moesegol aml, gallwn ddod o hyd i'r canlynol:

Seicoleg

Mae hyn yn gwbl gysylltiedig â'r wybodaeth y mae'r gweithiwr proffesiynol yn ei chael gan ei gleifion, ym mhob achlysur pan fydd yr unigolyn yn mynychu ymgynghoriad seicolegol, rhaid i'r gweithiwr proffesiynol ei sicrhau bod y wybodaeth yn cael ei thrin yn gyfrinachol.

Mae yna rai achosion brawychus iawn lle mae'r gweithiwr proffesiynol yn cwestiynu'r egwyddor, ac yna maen nhw'n codi gwrthdaro moesegol proffesiynol, fel arfer yn digwydd pan fydd y gweithiwr proffesiynol mewn ymyrraeth.

Ar adegau eraill, achosir y cyfyng-gyngor hwn diolch i ddatrysiad cyfreithiol posibl y mae'r gweithiwr proffesiynol yn teimlo yw ei hawl i'w ddatgelu. Enghraifft glir, pan fydd y claf yn datgelu camdriniaeth a throseddau gan aelod o'r teulu i'r gweithiwr proffesiynol, mae'n canfod ei hun yn yr angen i weithredu ar y mater trwy ddulliau cyfreithiol.

Beth yw eich barn chi? A oes rheidrwydd ar y seicolegydd i symud ymlaen yn gyfreithlon?

Addysg

Mae addysgwyr yn mynychu'r mathau hyn o gyfyng-gyngor yn aml iawn, mae hyn oherwydd y rhyddid sydd gan weithwyr proffesiynol mewn rhai rhanbarthau i benderfynu ar y wybodaeth y byddant yn ei rhoi i'w myfyrwyr.

Ym mha ffordd a'r math o werthusiad i'w gymhwyso, ynghyd â'r gwerthoedd a'r egwyddorion crefyddol sydd gan blant a'r glasoed mewn perthynas â'r addysg a roddir iddynt gartref.

Mae enghraifft glir o gyfyng-gyngor proffesiynol yn digwydd pan fydd yn ofynnol i'r athro neu'r addysgwr, fel gweithiwr proffesiynol moesegol cyffwrdd ar bynciau fel addysg rhyw. Nid yw rhai cynrychiolwyr o blaid addysg rhyw agored a chyfrifol, ac am y rheswm hwn, mae'r athro wedi ymgolli yn y cyfyng-gyngor hwn.

Beth yw eich barn chi? A yw'r addysgwr yn y rhwymedigaeth i roi addysg ryw agored a chyfrifol waeth beth yw gwahanol gredoau crefyddol a moesol ei fyfyrwyr?

Meddygaeth a Nyrsio

Ar hyn o bryd, mae yna ffenomen achos dadleuol o'r enw erthyliadTrafodwyd y mater hwn mewn gwahanol wledydd yn y byd, yn bennaf, mae rhywioldeb rhydd a chyfrifol wedi'i gymeradwyo lle mae menywod yn penderfynu'n llawn ar eu rhywioldeb a'u beichiogrwydd, mewn gwledydd eraill mae'n parhau i fod yn bwnc anghyfreithlon a thabŵ.

Mae erthyliad yn enghraifft glir o'r cyfyng-gyngor moesegol proffesiynol a gyflwynir yn aml gan weithwyr meddygol proffesiynol. Mewn gwledydd lle mae'r arfer hwn yn gyfreithiol ac yn y rhai lle nad yw.

Beth yw eich barn chi? A oes rheidrwydd ar y meddyg i gymell erthyliad hyd yn oed os yw'r weithdrefn hon yn anghyfreithlon yn eich ardal neu'n mynd yn groes i'ch credoau moesol a chrefyddol?

Newyddiaduraeth

Dyma un o'r proffesiynau harddaf yn y byd, ond mae hefyd yn cyflwyno llawer o gyfyng-gyngor moesegol.  Un o nodweddion newyddiaduraeth yw gallu cael mynediad at wybodaeth “gyfrinachol” a’r pŵer sydd gan y newyddiadurwr dros gyrchfan y wybodaeth sydd ganddo.

Mae rhai endidau llywodraethol yn cydnabod pwysigrwydd cael newyddiaduraeth ar eu hochr, weithiau mae llywodraethwyr llygredig yn cynnig symiau mawr o arian i newyddiadurwyr cyn belled â'u bod yn amddiffyn y wybodaeth sensitif sydd ganddynt am weithredoedd a gweithdrefnau llywodraethau.

Mae hon yn enghraifft glir o gyfyng-gyngor moesegol proffesiynol, lle mae'r newyddiadurwr yn agored i risgiau mawr.

Beth yw eich barn chi? A ddylai'r newyddiadurwr gyflawni ei angerdd a'i broffesiwn hyd yn oed os yw'n peryglu ei fywyd?

Technoleg Gwybodaeth

Ar gyfer y gweithiwr proffesiynol sy'n gyfrifol am amddiffyn a datblygu technolegau gwybodaeth, gall fod yn anodd iawn gweithio mewn amgylchedd cytûn.

Gall enghraifft glir o hyn ddigwydd pan fydd gwybodaeth sensitif yn cyrraedd dwylo'r gweithiwr proffesiynol, ond gellir ei defnyddio er budd dynoliaeth.

Efallai mai achos arall yw ei fod yn trin gwybodaeth am gydweithiwr arall nad yw wedi bwrw ymlaen yn gywir yn swyddogaethau ei swydd, gan rwystro gweithrediad priodol y cwmni.

Beth yw eich barn chi? A ddylai gwybodaeth o'r fath gael ei chuddio neu a ddylai fod yn agored i uwch swyddogion ar gyfer gorfodi'r gyfraith yn iawn?

Sut i fynd i'r afael â chyfyng-gyngor moesegol

Er mwyn cyflwyno'r mater hwn yn well, rydym wedi astudio barn Leonardo Amaya, seicolegydd ac athro'r Rhaglen Seicoleg yn yr Universidad del Rosario a Wilson Herrera, cyfarwyddwr y Meistr mewn Athroniaeth sy'n perthyn i'r un brifysgol; mae'r ddau yn gwerthuso cyfyng-gyngor moesegol proffesiynol o dan lens seicoleg, ac yn ein dysgu trwy gamau syml sut i fynd at gyfyng-gyngor moesegol:

 • Meddyliwch yn oer: Pryd bynnag yr eir i'r afael â'r math hwn o bwnc, rhaid i gydrannau'r sgwrs fod o fewn yr ystod ymddygiad nad yw'n weledol, a thrwy hynny sicrhau bod trosglwyddiad y neges yn llawer mwy parchus a dymunol i bawb.
 • Peidiwch â gwneud penderfyniadau heb eu hystyried yn gyntaf: P'un a yw'n gyfyng-gyngor proffesiynol sy'n cynnwys trydydd partïon neu os yw'r penderfyniad yn gwbl bersonol, dylid ystyried y risgiau, y canlyniadau a'r buddugoliaethau posibl a ddaw yn sgil y cyfyng-gyngor moesegol hwn ym mhob achos.
 • Gwerthuswch yr holl atebion posib: Rhaid gwerthuso pob datrysiad mewn consensws â thrydydd partïon, fel nad yw lles cyffredin yn cael ei effeithio 100%.

 


Mae cynnwys yr erthygl yn cadw at ein hegwyddorion moeseg olygyddol. I riportio gwall cliciwch yma.

2 sylw, gadewch eich un chi

Gadewch eich sylw

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.

 1. Yn gyfrifol am y data: Miguel Ángel Gatón
 2. Pwrpas y data: Rheoli SPAM, rheoli sylwadau.
 3. Cyfreithlondeb: Eich caniatâd
 4. Cyfathrebu'r data: Ni fydd y data'n cael ei gyfleu i drydydd partïon ac eithrio trwy rwymedigaeth gyfreithiol.
 5. Storio data: Cronfa ddata wedi'i chynnal gan Occentus Networks (EU)
 6. Hawliau: Ar unrhyw adeg gallwch gyfyngu, adfer a dileu eich gwybodaeth.

 1.   MIKE MELENDEZ meddai

  Helo. Rwy'n ysgogwr ac yn Hyfforddwr [arweinydd] ac rwyf am eich llongyfarch am roi'r mater hwn o Foeseg Broffesiynol yng ngolwg y byd. Roeddwn i'n hoffi ei ddarllen oherwydd ei fod wedi adnewyddu fy astudiaethau.

 2.   Maria del Roble Luna Pérez meddai

  Rwyf am eich llongyfarch ar y materion sy'n datgelu yn arbennig hyn o'r cyfyng-gyngor moesegol yn y proffesiynau, a gwelaf eu bod yma yn mynd i'r afael â rhai o'r proffesiynau sy'n wynebu sefyllfaoedd moesegol a chredaf fod y tri cham hyn yn sylfaenol i wneud penderfyniad, fodd bynnag. llawer o Weithiau gallwn ddod o hyd i sefyllfaoedd lle bydd gwaith a hyd yn oed bywyd yn cael ei roi mewn perygl. Gallaf ddyfynnu achos damcaniaethol newyddiadurwr, er enghraifft os ydynt yn rhoi rhywfaint o wybodaeth iddo mor sensitif fel ei fod yn peryglu sefydlogrwydd y wlad neu'r gymuned neu'n darganfod rhai gweithredoedd neu weithredoedd llygredig a gostiodd ei swydd iddo ac eto am yr un foeseg honno neu egwyddorion na fydd ots gennych ddarganfod y sefyllfaoedd hynny.
  Yn achos meddyg neu nyrs y mae'n rhaid iddo gyflawni erthyliad oherwydd bod uwch swyddogion yn gofyn amdano neu'n tawelu rhywfaint o esgeulustod meddygol, byddant hwy eu hunain yn dod yn gynorthwywyr posibl os ydynt yn cadw'n dawel ac os byddant yn siarad amdano, byddant yn colli eu swydd neu gellir eu gwrthod yn aros fel y rhai sy'n ceisio anfri ar yr ysbyty neu eu cymdeithion, a wel, gallaf ddyfynnu achosion cam-drin plant dan oed gan offeiriaid a sefyllfaoedd eraill fel troseddau o fewn y grefydd sy'n cael eu distewi dim ond oherwydd mai'r arweinydd crefyddol sy'n ei gyflawni neu oherwydd peidio â difrïo'r grefydd ei hun, ac yn dda, llawer o sefyllfaoedd sy'n gofyn am ddewrder i ddilyn ein moeseg.
  Os yw'n cymryd dewrder i fod yn berson annatod.

  Diolch am y cyfle i sefydlu fy sylw.

  MRH Ma Del Roble Luna