Y gylched lleferydd a'i elfennau

Mae'r ddynoliaeth wedi esblygu'r ffordd o gyfathrebu, ar ôl dechrau gydag ystumiau a signalau syml, bryd hynny datblygu lleferydd ac ysgrifennu, gyda chymorth technoleg gyfredol i gyrraedd lefelau cyfathrebu na ddychmygwyd erioed o'r blaen.

Pan sefydlir cylched lleferydd, rhaid ystyried yr elfennau neu'r cydrannau sy'n ei ffurfio, sy'n strwythuro ac yn ei dro yn arwain y ffordd briodol o gyfathrebu, boed ar lafar neu'n ddi-eiriau.

Beth yw'r cylched lleferydd?

Mae'n cyfeirio at y cyfathrebu rhwng pobl, sy'n dymuno cyfleu eu syniadau, eu teimladau, ymhlith eraill.

Ei union ddiffiniad yw anfon neges sy'n mynd o bwynt penodol gyda llwybr uniongyrchol ac mewn rhai achosion yn anuniongyrchol i ble mae eisiau mynd.

Yn y bôn mae'n ymwneud â chyfnewid meddyliau, gwybodaeth, cysyniadau, syniadau a phrofiadau rhwng dau neu fwy o bobl, a elwir yn gyfathrebu a all fod ar lafar neu'n ddi-eiriau.

Mathau o gyfathrebu

Rhennir cyfathrebu yn ôl sut y caiff ei gymhwyso, a all fod trwy leferydd, neu ynganiad geiriau, neu trwy ystumiau a signalau, er y gellir dweud hefyd bod y sianel synhwyraidd yr anfonir drwyddynt yn effeithio ar y rhain; o bobl, a ffactorau eraill, ond dim ond y prif rai sy'n berthnasol i'r pwnc.

Cyfathrebu geiriol

Mae'n cyfeirio at y defnyddio iaith ysgrifenedig neu lafar, sydd â'i nodweddion ei hun, yn hyn defnyddir allyriadau arwyddion confensiynol neu fympwyol, yn ogystal â'r iaith y trosglwyddir y wybodaeth ynddo.

Cyfathrebu llafar

Dyma pryd mae dau neu fwy o bobl yn cydblethu geiriau, sef y mwyaf a ddefnyddir yn ystod bywyd, a phan mae'n cyfeirio at ysgrifennu, maen nhw'n siarad am anfon a derbyn syniadau fel bod y geiriau'n cael eu dal ar ffurf graff, y gellir eu harsylwi mewn gwahanol gyfryngau fel rhithwir neu gorfforol.

Gellir camddehongli'r math hwn o gyfathrebu, oherwydd trosglwyddiad gwael y neges yr ydych am ei hanfon, sy'n arwain derbynwyr y wybodaeth i beidio â deall yr uchod, o bosibl, am beidio â mynegi'n dda yr hyn yr ydych am ei gyfathrebu, mae hyn yn cyfeirio at y ffurf lafar.

Cyfathrebu di-eiriau

Mae'n ymwneud â throsglwyddo gwybodaeth mewn unrhyw fodd nad yw'n cael ei siarad na'i ysgrifennu, sy'n cael ei wneud trwy arwyddion, ystumiau, sy'n cael eu datblygu'n anymwybodol ar y cyfan.

Mae yna filoedd o ffyrdd i cyfleu teimladau gydag arwyddion ac ystumiauHyd yn oed gyda dim ond y ffordd rydych chi'n cerdded, gallwch chi gyfathrebu â pherson arall eich bod wedi cynhyrfu, yn bryderus, yn hapus, ymhlith pethau eraill.

Y math hwn o gyfathrebu yw'r hynaf sy'n bodoli rhwng bodau dynol, oherwydd cyn iddynt ddatblygu'r system iaith lafar, roedd teimladau'n cael eu rhannu trwy'r rhain yn unig, roeddent hyd yn oed yn rhoi arwyddion rhybuddio am unrhyw berygl bras.

Elfennau'r gylched lleferydd

Pan fyddwch chi eisiau mynegi syniad, neu wybodaeth am bwnc, mae angen gwybod cydrannau'r gylched leferydd i allu deall y broses ychydig yn well, a thrwy hynny osgoi camddehongli ohoni oherwydd nad ydych chi'n gwybod sut i allyrru a derbyn yr hyn sydd eisiau cyfathrebu.

Cyhoeddwr

Yn cyfeirio at yr un yn berchen ar y wybodaeth, ac yn ei dro at yr un sydd am ei drosglwyddo i un arall neu bobl eraill, trwy leferydd, rhywfaint o ysgrifennu, ystumiau neu arwyddion, y mae'n rhaid iddo geisio strwythuro'r syniad mewn ffordd briodol, fel y gall y sawl sy'n ei dderbyn ddehongli'r neges.

Nid oes rhaid i'r trosglwyddyddion fod yn ddynol o reidrwydd, oherwydd gellir trosglwyddo gwybodaeth trwy ddyfeisiau fel radio, ffonau symudol, setiau teledu, ymhlith eraill.

Rhaid bod ganddyn nhw'r gallu i amgodio'r neges mewn ffordd y mae'r derbynnydd yn ei deall yn llawn, yn yr un modd ag y mae'n rhaid ystyried y sianel y mae'n cael ei hanfon drwyddi.

Derbynnydd

hefyd a elwir yn wrandäwr, er nad yw pob un ohonynt yn canfod y wybodaeth mewn ffordd glywedol, oherwydd gall yr anfonwyr anfon negeseuon gyda math arall o iaith fel ystumiol.

Mae'r broses o wneud hyn yn hollol wrthdro i broses y cyhoeddwr, gan mai hon yw'r un sy'n derbyn y wybodaeth ac yn ei dehongli, ac yna'n dod yn gyhoeddwr, os yw'r foment yn gofyn amdani.

Mae yna rai pobl ag anableddau clywed a gweledol, a all barhau i ganfod gwybodaeth mewn ffyrdd amgen, fel pobl fyddar, sydd fel arfer hefyd yn fud, ag iaith nodweddiadol ohonyn nhw sy'n seiliedig ar gyfathrebu trwy arwyddion ac ystumiau, sy'n cael eu cyfieithu i eiriau, fel pobl ddall, â'r iaith braille, a ddiffinnir fel darllen cyffyrddol.

neges

Mae'n yr igwybodaeth rydych chi am ei hanfon, y mae'r allyrwyr yn ei gynhyrchu i'w rhannu gyda'r derbynyddion, sydd â phrif amcan y gylched leferydd.

Mae'r negeseuon yn haeddu codio cwbl strwythuredig, fel bod y derbynnydd yn deall ac yn deall yr hyn sy'n cael ei ddweud, neu ei wneud yn hysbys, mae hefyd angen gwybod pa sianel a nodir ar gyfer derbyn yr un peth yn gywir.

Ar hyn o bryd mae yna lawer o ffyrdd y gellir anfon gwybodaeth oherwydd y cynnydd cynyddol mewn datblygiadau technoleg cyfathrebu, megis y rhyngrwyd, y gellir anfon neges atynt at filoedd o bobl, ledled y byd.

Cod

A yw ffordd neu iaith y mae'r anfonwr yn cyfleu'r neges ynddo neu wybodaeth i'r derbynnydd, os nad yw'r rhai sy'n ymwneud â'r broses gyfathrebu yn deall y cod, ni fydd cyfathrebiad llwyddiannus, enghraifft o hyn yw pan fydd y cod mewn iaith nad yw'r derbynnydd yn ei deall.

Er bod gwahanol ieithoedd, nid yw hyn yn rhwystro'r holl ffyrdd y gellir amgodio'r neges, oherwydd mae yna fathau o gyfathrebu, sy'n hwyluso dealltwriaeth o'r neges, yn ogystal ag ieithoedd y corff fel ystumiau.

Camlas

Dyma'r trwy anfon y neges, sy'n hynod bwysig oherwydd rhaid ystyried nodweddion y derbynnydd fel bod y wybodaeth yn eu cyrraedd yn iawn.

Yn y cyfnod modern, fel y maent heddiw, mae nifer fawr o sianeli ar gyfer anfon gwybodaeth, y bu’n bosibl anfon unrhyw fath o syniadau, teimladau neu rybuddion iddynt i leoedd pell, ond yn yr un modd cydymffurfio â nodweddion y gylched lleferydd.

Cyfeiriwr

Mae'n cyfeirio at y realiti sydd am gael ei gyfleu yn y neges, y rhan sy'n rhoi ystyr i'r neges fel y cyfryw, enghraifft o hyn yw pan fydd yn cael ei olygu neu ei drosglwyddo bod "y drws wedi'i ddifrodi" neu "bod y ci wedi dianc eto" dywedir mai'r dyfarnwyr yw "y drws" a'r ci ".

Cyfathrebu yw sylfaen pob cymdeithas, a dyna pam ei bod yn angenrheidiol ar gyfer ei datblygu, ac mae'r ffyrdd o gyfathrebu wedi cael eu harloesi fwyfwy hyd yn oed ar lefelau rhyngwladol a rhyng-gyfandirol.


Mae cynnwys yr erthygl yn cadw at ein hegwyddorion moeseg olygyddol. I riportio gwall cliciwch yma.

2 sylw, gadewch eich un chi

Gadewch eich sylw

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.

 1. Yn gyfrifol am y data: Miguel Ángel Gatón
 2. Pwrpas y data: Rheoli SPAM, rheoli sylwadau.
 3. Cyfreithlondeb: Eich caniatâd
 4. Cyfathrebu'r data: Ni fydd y data'n cael ei gyfleu i drydydd partïon ac eithrio trwy rwymedigaeth gyfreithiol.
 5. Storio data: Cronfa ddata wedi'i chynnal gan Occentus Networks (EU)
 6. Hawliau: Ar unrhyw adeg gallwch gyfyngu, adfer a dileu eich gwybodaeth.

 1.   Alan Fabricio meddai

  Diolch yn fawr mae wedi fy helpu ar gyfer fy nhasg

 2.   Sahily ytzel Arellano yn gwrtais meddai

  Mae diolch yn fy helpu am fod fy ngwaith cartref yn ddefnyddiol iawn

bool (gwir)