Dulliau ar gyfer defnyddio cynrychiolaeth dechnegol

La cyfathrebu yw prif sylfaen cymdeithas, nad oedd yn ddechreuol ar lafar ei natur, felly defnyddiwyd cynrychiolaeth graffig, sy'n seiliedig ar drosglwyddo gwybodaeth a syniadau trwy luniadau, signalau neu arwyddion graffig yn benodol.

Dangoswyd bod cynrychiolaeth dechnegol yn parhau i fod y dull gorau ar gyfer rhannu syniadau neu wybodaeth trwy gydol y datblygiad y mae cyfathrebu wedi'i gael yn ystod yr holl flynyddoedd hyn oherwydd bod bodau dynol yn deall yr hyn y maent am ei ddweud yn haws fel hyn, fel dywediad sy'n dweud "mae llun werth mil o eiriau"

Trwy gydol hanes y ddynoliaeth gwelwyd sut mae'r diwylliannau a'r gwareiddiadau sydd wedi siapio eu dysgeidiaeth, eu nodweddion, eu hanes a'u ffordd o weld y byd mewn waliau ogofâu, temlau, pyramidiau, ymhlith eraill, y maent heddiw wedi gallu gwneud hynny deall sut roedden nhw a sut roedden nhw'n byw.

Beth yw cyflwyniad technegol?

Mae'n cyfeirio at unrhyw lun, graff, arwydd, arwydd neu symbol sy'n trosglwyddo gwybodaeth yn uniongyrchol i unrhyw berson sy'n cadw cysylltiad gweledol ag ef. Mewn cyfrifiadura, gellir cysylltu cynrychiolaeth dechnegol â defnyddio symbolau sy'n dangos swyddogaeth rhai meddalwedd neu raglen.

Mae hyn yn gysylltiedig â cyfathrebu technegol sy'n cynnwys trosglwyddo gwybodaeth trwy leferydd, ysgrifennu ac unrhyw fath arall o gyfathrebu, fel arfer mae pobl sy'n defnyddio'r math hwn o gyfathrebu yn creu ac yn cynhyrchu cynhyrchion mewn amrywiol gyfryngau megis y rhyngrwyd, fideo, baneri neu'n syml ar bapur.

Mathau o gyfathrebu technegol

Gellir rhannu hyn yn seiliedig ar y ffordd y trosglwyddir y wybodaeth, sy'n awgrymu'r broses gyfathrebu rhwng dau neu fwy o bobl, y cânt eu dosbarthu fel:

 • Graff: Dyma pryd mae symbolau neu arwyddion sydd wedi'u cynllunio i gyfarwyddo, tywys a rhybuddio pobl mewn rhai agweddau, fel eiconau cymwysiadau ffonau symudol neu dabledi, neu arwyddion sydd fel arfer yn sownd ar ddrysau yn rhybuddio bod y lle'n beryglus er enghraifft.
 • Llafar: yn cyfeirio at y math o gyfathrebu geiriol lle mae'r cyfranogwyr yn defnyddio lleferydd i drosglwyddo gwybodaeth.
 • Gestural: mae'r anfonwr yn rhannu'r wybodaeth â symudiadau'r corff neu'r wyneb sy'n debyg neu'n cymathu mewn rhyw ffordd yr hyn y mae am ei drosglwyddo.
 • Arwyddion: Er bod y rhain yn rhan o'r graffeg, mae ganddyn nhw eu llinell eu hunain sy'n eu hadnabod fel yr holl symbolau hynny sydd â'r nod o arwain pobl ar y camau y dylen nhw eu cymryd mewn sefyllfa benodol.
 • Argraffwyd: yn cyfeirio at yr holl destun y gellir ei argraffu gan ddyfais sy'n gallu cyhoeddi'r dogfennau hyn, megis argraffwyr, a nodweddir gan fod yn rhan o gyfathrebu geiriol llythrennol, y gellir ei arsylwi bron hefyd, gyda'r un dogfennau dim ond trwy ddyfais sydd â mynediad i'r rhyngrwyd. .

Enghreifftiau o ddulliau ar gyfer defnyddio cynrychiolaeth dechnegol

Ie, yr mathau o gynrychiolaeth dechnegol, a sut i'w cymhwyso i fywyd bob dydd, naill ai yn y gwaith, yn y brifysgol neu yn yr ysgol, byddwn yn symud ymlaen i ddangos y gwahanol ddulliau y gellir eu defnyddio, ac y gallent fod wedi'u defnyddio o'r blaen.

Modelau

Mae'n seiliedig ar greu unrhyw strwythur, boed yn bensaernïol, neu unrhyw fath o gynnyrch, ar raddfa gryn dipyn yn llai, er mwyn dangos ei swyddogaethau, ei gyfrolau a'i ddiamedrau.

Gwelir y modelau mewn amgylcheddau gwaith, yn ogystal ag ysgolion neu fyfyrwyr, megis: modelau adeiladau, canolfannau siopa, llosgfynyddoedd, cysawd yr haul, ymhlith llawer o rai eraill.

Schematics

Awn ymlaen i wneud cyfres o luniadau sydd yn eu tro yn eu cynnwys gwybodaeth fanwl gyda dadansoddiad, ei ddehongli, a'i drefnu i allu ffurfio math o ganllaw graffig sy'n blaenoriaethu syniadau.

Mae dau fath, sef y tablau synoptig a ddefnyddir pan fydd gan y termau a'r cysyniadau lawer o raniadau ac israniadau a'r diagramau sy'n hwyluso'r broses berthynas a allai fod gan rai cynrychioliadau technegol gyda'r wybodaeth a drosglwyddir ynddo.

Graffeg

Maent yn fathemategol eu natur ac yn gysylltiedig yn bennaf ag ystadegau, gan eu bod yn seiliedig yn fwy na dim ar ffactorau rhifiadol ymchwiliad, gan adlewyrchu gyda delweddau, symbolau neu ffurfiau graffig ganlyniadau arbrawf maes, neu unrhyw fath o weithgaredd sut Rwy'n arwain at niferoedd.

Mae yna wahanol mathau o graffiau, y gellir ei ddewis yn dibynnu ar y blas, neu'r un sy'n gweddu orau i'r gweithgaredd i'w wneud gyda nhw, y mae'r graffiau llinellol, y graffiau crwn, y rhai â bariau, y pictogramau a'r histogramau ohonynt.

Braslun

Fel rheol mae'n ddogfen mewn llawysgrifen, sy'n hawdd ei gwneud, sydd ag arwyddion o ryw le â diamedr bach, lle mae'r gwahanol nodweddion y gallai fod wedi'u sefydlu ynddo.

Mae'r rhain wedi cael eu marchnata fel brasluniau didactig, sydd â'r pwrpas o ddangos strwythur o'r un peth a wnaed eisoes, fel bod yn rhaid i'r myfyrwyr yn yr achos hwn ategu'r wybodaeth, gyda'r un briodol am eiliad benodol..

Diagram

Mae'n ceisio dangos datrysiad problem neu ei chynnig, a'r berthynas a allai fodoli rhwng yr elfennau sy'n cymryd rhan, drwodd elfennau cynrychiolaeth graffig, edrych am normalrwydd neu unrhyw amrywiad a all fodoli o unrhyw gyfraith.

Mae anfeidredd o fathau o ddiagram y gellir crybwyll rhai ohonynt fel y diagram dosbarth, diagram bloc, darllenydd, cyfathrebu arddangos, llif, gwrthrych, pecyn, electronig, pegynol, cystrawennol, ymhlith llawer o rai eraill sy'n amrywio yn ôl y math o wybodaeth a'r cyd-destun sy'n cael ei ychwanegu atynt.

symbolau

Nhw yw'r holl arddangosiadau graffig hynny o syniad yn gyffredinol, gan gario popeth y mae'n ei awgrymu, defnyddir mwyafrif helaeth y gweithgareddau dynol, fel taleithiau a'u symbolau cenedlaethol.

Dylid nodi bod y rhain wedi cael eu defnyddio gan ddyn trwy gydol ei ddatblygiad ar y ddaear, gan ddechrau o luniau bach o sut oedd ei fywyd yn oes yr ogof, a pharhau gan wareiddiadau eraill.

Glasbrintiau

Mae'r rhain yn gynrychioliadau graffig o diriogaeth helaeth, nad oes angen ei theithio, yn wahanol i fapiau, i allu ei wneud, mae'r rhan fwyaf o'r cynlluniau'n gysylltiedig â phensaernïaeth, gan fod yn rhaid i weithwyr proffesiynol yn yr ardal hon cyn dechrau adeiladu'r adeiladau. canllaw rhagarweiniol ar sut le fydd eich gwaith.

Posteri

Fe'u nodweddir gan fod yn fath o wybodaeth sydd wedi'i hargraffu ar faneri enfawr fel arfer cael sylw'r cyhoedd, gan ennyn diddordeb yn y pwnc, a dyna pam y defnyddir mwy o gynrychiolaeth graffig fel delweddau neu luniadau na gwybodaeth lythrennol fel testunau.

Gellir dosbarthu'r rhain yn dibynnu ar yr ardal y cânt eu defnyddio ynddo, megis posteri masnachol, gwleidyddol, gwybodaeth, ymhlith eraill.

Prif bwrpas cynrychiolaeth dechnegol

Oherwydd ei nodweddion graffig yn unig, ei amcan yw denu'r cyhoedd yn gyffredinol mewn perthynas â'r hyn sydd i'w drosglwyddo, cynhyrchu canllawiau a mynediad symlach a hawdd i bawb sy'n dymuno caffael y wybodaeth a ddarperir ganddynt.

Hefyd yn gweithredu fel y brif sylfaen gymorth ar gyfer astudiaethau, oherwydd fel y soniwyd uchod, gall delwedd ddisgrifio'r hyn na all 1000 o eiriau, felly mae'n awgrymu bod bodau dynol yn deall hyd yn oed yn fwy o ran cynrychiolaeth graffig.

Cynrychiolaeth dechnegol mewn cyfrifiadura

Adnodd a ddefnyddir yn helaeth yn y proffesiwn hwn, gan fod angen creu'r rhaglenni hefyd i ddal sylw cleientiaid y dyfodol a darpar gleientiaid, felly mae angen cynrychiolaeth graffig ragorol arnynt, sy'n drawiadol, yn ddyfeisgar, ac sydd yn ei dro yn cwmpasu delwedd sengl popeth sydd mae'r cymhwysiad neu'r feddalwedd yn awgrymu.


Mae cynnwys yr erthygl yn cadw at ein hegwyddorion moeseg olygyddol. I riportio gwall cliciwch yma.

Bod y cyntaf i wneud sylwadau

Gadewch eich sylw

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.

 1. Yn gyfrifol am y data: Miguel Ángel Gatón
 2. Pwrpas y data: Rheoli SPAM, rheoli sylwadau.
 3. Cyfreithlondeb: Eich caniatâd
 4. Cyfathrebu'r data: Ni fydd y data'n cael ei gyfleu i drydydd partïon ac eithrio trwy rwymedigaeth gyfreithiol.
 5. Storio data: Cronfa ddata wedi'i chynnal gan Occentus Networks (EU)
 6. Hawliau: Ar unrhyw adeg gallwch gyfyngu, adfer a dileu eich gwybodaeth.

bool (gwir)