Sut i annog cystadleuaeth iach mewn plant

cystadleuaeth mewn babanod

Rydym yn byw mewn cymdeithas sy'n naturiol gystadleuol lle mae'n ymddangos mai'r cryfaf yw'r un a fydd yn llwyddo mewn bywyd. Mae'r gwan, fodd bynnag, mae'n ymddangos y byddant bob amser wedi'u cyfyngu mewn cornel ... ond nid oes rhaid i hyn fod yn realiti pobl o gwbl. Nid oes rhaid i gystadleuaeth fod yn negyddol nac yn wenwynig, cyhyd â bod pobl yn cael eu haddysgu'n gywir o'r amser y maent yn blant.

Mae plant fel sbyngau sy'n amsugno popeth, felly mae meithrin cystadleuaeth iach mewn plant yn angenrheidiol er mwyn iddynt ddod yn oedolion llwyddiannus, diwenwyn.  Mae'n ddyletswydd ar rieni ac oedolion sy'n agos at blant i ddysgu iddynt beth yw cystadleuaeth iach yn eu plant ac anghofio mewn ffyrdd gwael, fel yr hyn a welir bob amser mewn gemau pêl-droed.

Cystadleuaeth iach

Nid ennill neu golli yn unig yw cystadlu. I blant, mae'n golygu dysgu rhannu a chymryd eu tro. Mae cystadleuaeth iach yn dysgu'r empathi, y balchder sy'n dod gyda gwaith caled, a'r hunan-barch o wybod eu bod wedi gwneud eu gorau. Ond nid yw'r priodoleddau anrhydeddus hyn yn datblygu dros nos, mae angen ymarfer ac arweiniad arnynt.

cystadleuaeth mewn babanod

Gall rhieni ac oedolion eraill o amgylch plant annog cystadleuaeth iach mewn plant. Mae yna rai ffyrdd i'w wneud ac i'w gyflawni, mae'n bwysig defnyddio grym ewyllys fel, Pan fydd ysgogiad yn galw am foesau drwg, peidiwch â digwydd.

Erthygl gysylltiedig:
Mae'r gystadleuaeth yn dechrau gyda theimlo'n gymwys

Empathi

Mae ennill yn wych, ond gall anghofio teimladau eraill greu sefyllfa yn gyflym lle mae plentyn yn cael ei ystyried yn greulon. Mae cystadleuaeth iach yn golygu bod yn ffrind da a chefnogi eraill, hyd yn oed os gwnaethon nhw golli.

Un peth y mae'n rhaid gofyn i blant rywbryd yw: 'Pe byddech chi'n colli, sut fyddech chi'n teimlo?' Gall rhieni hefyd chwarae ychydig o rôl. Gallwch chi ddweud: 'Rydw i'n mynd i fod y person sy'n colli, Beth allwch chi ddweud wrthyf i wneud i mi deimlo'n well a beth alla i ddweud wrthych chi os byddwch chi'n colli i wneud i chi deimlo'n well? '

Gwaith Tîm

Trwy gystadleuaeth, mae plant yn dysgu rhannu a chymryd eu tro. Ond mae yna hefyd ffyrdd i'w paratoi ar gyfer hyn gartref. Mae chwarae gemau bwrdd fel cwpl neu fel tîm yn ffordd i ddysgu gwaith tîm i blant ac i oddef y rhwystredigaeth y gallent ei theimlo ar adeg colli. Mae'r eiliadau hynny yn drysorau i'w bachu fel cyfleoedd ar gyfer dysgu a thwf personol.

Os ydych chi ar dîm, rhowch wybod iddo: 'Tybed sut fyddai'ch playmate yn teimlo pe byddech chi'n trosglwyddo'r bêl iddi, byddai'n ei gwneud hi'n hapus iawn.' Mae rhannu llawenydd y gêm yn eu helpu i ddeall eu bod yn rhan o dîm a bod yn rhaid i'r tîm cyfan weithio gyda'i gilydd.

cystadleuaeth mewn babanod

Byddwch yn fersiwn well gyda chymhelliant

Mae plant sydd ag ymdeimlad iach o gystadlu yn dysgu o oedran ifanc y dylent wneud eu gorau a rhoi eu popeth ym mhopeth a wnânt. Ond beth os nad ydyn nhw'n teimlo felly? Meithrin plant â natur gystadleuol gref Mae'n golygu gofyn iddyn nhw beth yw eu nodau iddyn nhw eu hunain, nid beth mae eu hathrawon neu eu rhieni eisiau.

Os nad yw'ch plentyn yn ymdrechu mor galed, ceisiwch ddeall pam. Fel arfer mae gan y broblem wreiddyn, fel cael eich pryfocio neu ei fwlio. Sôn am yr hyn sy'n digwydd. Ac os yw'ch plentyn yn wirioneddol ddi-restr, bydd yn rhaid i chi gloddio ychydig yn ddyfnach.

Gallwch ddefnyddio'r dyfodol fel enghraifft gyda brawddegau o'r math canlynol: 'Dim ond 10 ydych chi nawr, ond un diwrnod byddwch chi'n oedolyn, beth ydych chi am ei wneud? ' Gallwch ddefnyddio hynny i weithio tuag yn ôl i'w cymell i gyrraedd yno.

Cymhellwch chi

Fel oedolion, mae plant yn hoffi gweithio tuag at nod. P'un a yw'n awr ychwanegol o amser sgrin neu'n wledd felys, mae cysylltu'r gystadleuaeth ag ennill rhywbeth maen nhw ei eisiau yn ffordd dda o gael plant i gyffroi i weithio'n galed. yn enwedig os ydych chi'n gweithio gyda brodyr a chwiorydd.

Os oes problem rhwng brodyr a chwiorydd, rhaid i chi ofyn iddynt weithio gyda'i gilydd i gael y wobr yn lle cystadlu â'i gilydd. Os ydyn nhw'n wirioneddol gystadleuol, dywedwch wrthyn nhw am dalu canmoliaeth i'w gilydd yn lle tynnu coes neu sarhau ei gilydd. Pan maen nhw'n dda, maen nhw'n cael pwynt, ac mae'r system bwyntiau'n arwain at eu gwobr.

Ei wneud yn berthynas deuluol

I blant sydd angen ychydig mwy o ymarfer, mae'r lle gorau a mwyaf cyfforddus i weithio gartref. Ffordd dda o gael y teimladau cystadleuol hynny i lifo yw trwy gynnal noson gêm deuluol.

Mae'n gwneud i bawb gymryd eu tro a gweithredu'r ciwiau cymdeithasol pwysig hynny. Rwy'n argymell rhai gemau sy'n cynnwys rhannu, cymryd eu tro, ac annog deialog am deimladau, fel Connect 4 neu Monopoly. Bydd adeiladu'r sylfaen hon ar gyfer trafodaeth yn berthnasol i sefyllfaoedd cystadleuol eraill trwy gydol eu hoes.

Nid oes rhaid i chi fod yn dda ar bopeth, ac mae hynny'n dda!

Nid ennill yw popeth a gall ceisio ennill ar bopeth fod yn flinedig a gadael plant yn teimlo fel eu bod o dan ormod o bwysau. Rhan o gael ymdeimlad iach o gystadleuaeth yw deall nad ydych chi'n mynd i fod yn dda ym mhopeth, ac mae hynny'n iawn.

cystadleuaeth mewn babanod

Er mwyn helpu plant sydd wedi cynhyrfu oherwydd eu bod yn ceisio ond ddim yn gwneud cystal ag eraill, gall rhieni ddweud: Rydych chi'n well yn X, ac mae gan bob un ohonom bethau gwahanol rydyn ni'n dda yn eu gwneud, a dyna sy'n gwneud i'r byd fynd o gwmpas.

Y neges rydw i bob amser yn ei hanfon cyn belled â'u bod nhw'n gwneud y gorau y gallan nhw, yna does dim ots ai chi yw'r gorau. Mae'r hyn sy'n bwysig bob amser yn ymdrechu i wneud eich gorau.

Gyda'r awgrymiadau hyn a'ch enghraifft dda, gall eich plant ddysgu cael cystadleuaeth iach a fydd yn eu helpu i fyw bywyd llawer llawnach a hapusach. Rhaid cadw cystadleuaeth wenwynig allan o fywyd unrhyw berson neu deulu.


Mae cynnwys yr erthygl yn cadw at ein hegwyddorion moeseg olygyddol. I riportio gwall cliciwch yma.

Bod y cyntaf i wneud sylwadau

Gadewch eich sylw

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.

  1. Yn gyfrifol am y data: Miguel Ángel Gatón
  2. Pwrpas y data: Rheoli SPAM, rheoli sylwadau.
  3. Cyfreithlondeb: Eich caniatâd
  4. Cyfathrebu'r data: Ni fydd y data'n cael ei gyfleu i drydydd partïon ac eithrio trwy rwymedigaeth gyfreithiol.
  5. Storio data: Cronfa ddata wedi'i chynnal gan Occentus Networks (EU)
  6. Hawliau: Ar unrhyw adeg gallwch gyfyngu, adfer a dileu eich gwybodaeth.

bool (gwir)