Beth yw dadl gan awdurdod

perthynas rhwng pobl

A ydych erioed wedi clywed beth yw dadl awdurdod? Efallai bod gennych chi, ond doeddech chi ddim yn gwybod beth yn union ydoedd. Nesaf rydyn ni'n mynd i egluro beth yw dadl awdurdod fel y gallwch chi ei hadnabod y tro nesaf y byddwch chi o flaen un ohonyn nhw.

Y ddadl

Palasras En pocas, pwynt dadl yw perswadio'r darllenydd fod teilyngdod i'ch cais. Gellir cyflawni hyn trwy dystiolaeth empeiraidd mewn ymgais i argyhoeddi'r darllenydd bod yr honiad yn wir yn wir. Fel arall, gellir seilio dadl ar egwyddorion derbyniol a defnyddio rhesymeg i argyhoeddi'r darllenydd bod yn rhaid derbyn yr hawliad.

Trydedd ffordd i argyhoeddi'r darllenydd yw dibynnu ar awdurdod i gefnogi'r hawliad. Gall hyn fod ar ffurf dibynnu ar farn arbenigol i ychwanegu pwysau at eich cais, neu gall ddibynnu ar ffynhonnell awdurdodol am wybodaeth.

Gellir gweld enghraifft dda o'r ddadl gan awdurdod mewn dadleuon cyfreithiol. Gall atwrneiod ddibynnu ar awdurdod y gyfraith yn seiliedig ar statudau neu benderfyniadau llys a datganiadau a wnaed gan farnwyr wrth benderfynu ar achosion.

Yn Lloegr, er enghraifft, mae gan benderfyniadau barnwrol awdurdod trwy athrawiaeth cynsail. Mae hyn yn golygu bod penderfyniad a wnaed gan y Goruchaf Lys (Tŷ'r Arglwyddi gynt) fe'i hystyrir yn ffynhonnell gyfraith awdurdodedig a gellir dibynnu arni yn nes ymlaen wrth wneud hawliadau am y gyfraith.

Gan barhau ag esiampl y gyfraith, gall barnwr gyhoeddi dictwm obiter sydd â llai o awdurdod na phenderfyniad cyfreithiol a rhesymu ategol (cymhareb decidendi). Gellir ei ddefnyddio o hyd mewn dadl gan awdurdod, ond nid yw mor berswadiol cefnogi hawliad â rheswm pendant.

Gall yr un barnwr hefyd wneud datganiad y tu allan i'r llys. Unwaith eto, gellir defnyddio hyn fel rhan o ddadl gan awdurdod, ond mae ganddo bwysau llai perswadiol hyd yn oed nag obiter neu berthynas.

perthynas rhwng pobl

Yr hyn y mae hyn yn ei ddangos yw bod cryfder dadl awdurdod yn dibynnu ar bwysau'r awdurdod. Po fwyaf awdurdodol yw'r ffynhonnell, y mwyaf perswadiol yw'r ddadl. Mae hyn yn berthnasol nid yn unig i'r ddadl gyfreithiol, ond i unrhyw ddadl sy'n dibynnu ar awdurdod yn hytrach na thystiolaeth resymegol neu empirig i gefnogi'r hawliad.

I gloi’r pwynt hwn, gellir cefnogi hawliad trwy ddibynnu ar yr awdurdod, sy’n cynnwys arbenigwyr fel ffynonellau barn awdurdodol. Yn bwysig, bydd cryfder dadl o'r fath yn dibynnu ar bwysau awdurdod.

Ceisiwch ddefnyddio'r ffynhonnell fwyaf awdurdodol sydd ar gael bob amser a, lle bo hynny'n bosibl, ategu eich dadl gyda thystiolaeth empeiraidd a rhesymegol. Yn y modd hwn bydd geirwiredd yn eich dadleuon bob amser.

Diffygion a dadleuon gan awdurdod

Ffuglen ffurfiol lle dadleuir oherwydd bod ffigwr (neu ffigurau) canfyddedig awdurdod yn credu bod cynnig (sy'n berthnasol i'w hawdurdod) yn wir, rhaid i'r cynnig hwnnw fod yn wir. Gelwir hyn hefyd yn apêl i awdurdod neu ddadl gan awdurdod (fel yr ydym wedi egluro mewn paragraffau blaenorol).

Mae'r camwedd hwn yn digwydd pan fydd person Y yn honni bod gan berson X brofiad yn y pwnc dan sylw. Felly, unrhyw un y mae X yn credu yw'r gwir. Fel arall, gall hyn ddigwydd hefyd os yw person Y yn honni mai ef yw'r awdurdod, felly mae unrhyw un y mae Y yn credu sy'n wir.

Gall y camwedd hwn fod yn anodd ei osgoi oherwydd yn gyffredinol mae gennym reswm da dros gredu ffigurau awdurdod neu arbenigwyr. Yn aml, yn aml mae awdurdodau yn gwneud hawliadau manwl gywir. Fodd bynnag, mae'n bwysig sylweddoli nad oes gan ddilysrwydd dadl unrhyw beth i'w wneud â'r sawl sy'n gwneud yr hawliad.

dyn hapus

Rhaid i ddadleuon fod yn seiliedig ar dystiolaeth. Fodd bynnag, mae yna adegau pan nad yw'r defnydd o awdurdod yn wallgof. Mae rhieni yn aml yn defnyddio eu hawdurdod i argyhoeddi plant i ymddwyn. Yr ateb clasurol, "oherwydd i mi ddweud hynny", i gwestiynau y mae plentyn yn eu gwneud, mewn rhyw ffordd, dadl gan awdurdod. A yw hyn yn golygu bod y rhieni'n gwneud rhywbeth o'i le? A oes angen i rieni ddangos i'w plant fod rhoi eu bysedd mewn allfa drydanol yn beryglus? Na, gwarantir defnyddio awdurdod mewn sefyllfaoedd fel hyn. Wrth siarad am wyddoniaeth, fodd bynnag, rhaid cadw'r canlynol mewn cof.

Ffurf rhesymegol

Os yw person yn awdurdod ar bwnc, mae ei honiadau ar y pwnc hwnnw yn wir.

Mae'r awdurdod, A, yn honni bod cynnig P yn wir.
Mae P o fewn y pwnc y mae A yn awdurdod arno.
Felly, mae P yn wir.

Enghreifftiau o ddadl gan awdurdod

 • Defnyddir y byrfoddau canlynol yn yr enghreifftiau isod:
 • PN = Y nawfed rhagosodiad ar gyfer N = 1,2,3,…. (ee, P1 yw'r rhagosodiad cyntaf, P2 yw'r ail ragosodiad, ac ati.)
 • C = Casgliad

Enghreifftiau gydag adeilad

 • C1: Roedd Albert Einstein yn ffisegydd arbenigol.
 • P2: Lluniodd theori perthnasedd.
 • C: Felly, mae theori perthnasedd yn wir.

Esboniad: Er bod Einstein yn wir yn ffisegydd arbenigol, yn ennill Nobel am ei waith ar yr effaith ffotodrydanol, ni ddylem gredu rhywbeth dim ond oherwydd iddo ddweud ei fod yn wir. Mae yna resymau i gredu bod Einstein yn iawn: mae ei ddamcaniaeth yn egluro orbit Mercury, gweithrediad systemau GPS, a gwelwyd tonnau disgyrchiant [1, 2, 3]. Mae'r holl resymau hyn yn dilysu cefnogaeth i berthnasedd heb ddibynnu ar awdurdod Einstein.

dyn barfog

Mae'n bwysig gallu cydnabod pan fydd rhywun yn defnyddio awdurdod fel rhagosodiad dadl. Gall dibynadwyedd awdurdod ddarparu rhesymau rhesymol dros gredu'r hawliadau, ond ni ddylid ei ystyried yn ddadl ddilys wedi'i ffurfio'n llawn.

Dylid defnyddio datganiadau a wneir gan awdurdodau fel modd i ganolbwyntio ein sylw wrth i ni wneud ein hymchwil ein hunain, oherwydd gallant ein helpu i nodi data perthnasol. Mae dadleuon lle mae'r casgliad yn seiliedig ar honiadau awdurdod yn annilys a rhaid eu gwrthod, sydd hefyd yn cynnwys eich dadleuon eich hun. Os oes gennych ddiddordeb yn athroniaeth meddwl yn feirniadolMae'n hanfodol eich bod yn craffu ar eich dadleuon eich hun mor drylwyr ag y byddech chi'n ei wneud mewn dadl wrthwynebus.


Mae cynnwys yr erthygl yn cadw at ein hegwyddorion moeseg olygyddol. I riportio gwall cliciwch yma.

Bod y cyntaf i wneud sylwadau

Gadewch eich sylw

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.

 1. Yn gyfrifol am y data: Miguel Ángel Gatón
 2. Pwrpas y data: Rheoli SPAM, rheoli sylwadau.
 3. Cyfreithlondeb: Eich caniatâd
 4. Cyfathrebu'r data: Ni fydd y data'n cael ei gyfleu i drydydd partïon ac eithrio trwy rwymedigaeth gyfreithiol.
 5. Storio data: Cronfa ddata wedi'i chynnal gan Occentus Networks (EU)
 6. Hawliau: Ar unrhyw adeg gallwch gyfyngu, adfer a dileu eich gwybodaeth.