Canllawiau magu plant ar gyfer datblygiad cymdeithasol-affeithiol yn ystod plentyndod

datblygiad cymdeithasol-affeithiol

Mae datblygiad cymdeithasol-emosiynol yn cynnwys profiad, mynegiant a rheolaeth emosiynau'r plentyn a'r gallu i sefydlu perthnasoedd cadarnhaol a gwerth chweil ag eraill. Mae'n cynnwys prosesau rhyngbersonol a rhyngbersonol.

Mae nodweddion craidd datblygiad emosiynol yn cynnwys y gallu i nodi a deall eich teimladau eich hun, darllen a deall cyflyrau emosiynol mewn eraill yn gywir, trin emosiynau cryf a'i fynegiant mewn ffordd adeiladol, rheoleiddio eich ymddygiad eich hun, datblygu empathi tuag at eraill ... a sefydlu a chynnal perthnasoedd.

Emosiynau gan fabanod

Mae babanod yn profi, yn mynegi ac yn canfod emosiynau cyn eu deall yn llawn. Trwy ddysgu adnabod, labelu, rheoli a chyfleu eu hemosiynau a chanfod a cheisio deall emosiynau eraill, mae plant yn datblygu sgiliau sy'n eu cysylltu â'r teulu, cyfoedion, athrawon a'r gymuned.

Mae'r galluoedd cynyddol hyn yn helpu plant ifanc i ddod yn hyfedr wrth drafod rhyngweithiadau cymdeithasol cynyddol gymhleth, i gymryd rhan yn effeithiol mewn perthnasoedd a gweithgareddau grŵp, ac i elwa ar gymorth cymdeithasol sy'n hanfodol i ddatblygiad a gweithrediad dynol iach.

datblygiad cymdeithasol-affeithiol yn ifanc

Datblygiad cymdeithasol-affeithiol iach yn ystod plentyndod

Mae datblygiad cymdeithasol ac emosiynol iach ar gyfer babanod a phlant bach yn digwydd mewn cyd-destun rhyngbersonol: perthnasoedd cadarnhaol a pharhaus ag oedolion cyfarwydd a gofalgar. Mae plant ifanc yn arbennig o gyfarwydd ag ysgogiad cymdeithasol ac emosiynol. Mae'n ymddangos bod hyd yn oed babanod newydd-anedig yn talu mwy o sylw i ysgogiadau sy'n debyg i wynebau.

Mae'n well ganddyn nhw hefyd leisiau eu mamau na lleisiau menywod eraill. Trwy rianta, mae oedolion yn cefnogi profiadau cyntaf babanod o reoleiddio emosiynol. Mae gofal ymatebol yn helpu babanod i ddechrau rheoleiddio eu hemosiynau nawr datblygu ymdeimlad o ragweladwyedd, diogelwch ac ymatebolrwydd yn eu lleoliadau cymdeithasol.

Mae perthnasoedd cynnar mor bwysig i ddatblygu babanod. Yn y blynyddoedd cynnar, perthnasoedd addysgol sefydlog a chyson yw'r allwedd i dwf, datblygiad a dysgu iach. Hynny yw, mae perthnasoedd o ansawdd uchel yn cynyddu'r tebygolrwydd o gael canlyniadau cadarnhaol i blant ifanc. Mae profiadau gydag aelodau o'r teulu ac athrawon yn rhoi cyfle i blant ifanc ddysgu am berthnasoedd cymdeithasol ac emosiynau trwy archwilio a rhyngweithio rhagweladwy.

datblygiad cymdeithasol-affeithiol yn ystod plentyndod

Emosiwn a gwybyddiaeth gysylltiedig

Mae emosiwn a gwybyddiaeth yn brosesau cydberthynol iawn. Gall y mecanweithiau niwral sy'n sail i reoleiddio emosiynol fod yr un peth â'r prosesau gwybyddol sylfaenol. Mae emosiwn a gwybyddiaeth yn gweithio gyda'i gilydd, adrodd ar y cyd argraffiadau'r plentyn o ddylanwadu ar sefyllfaoedd ac ymddygiad.

Mae'r rhan fwyaf o'r dysgu yn y blynyddoedd cynnar yn digwydd yng nghyd-destun cefnogaeth emosiynol. Mae rhyngweithiadau cyfoethog emosiynau a gwybyddiaeth yn sefydlu'r prif sgriptiau seicig ar gyfer bywyd pob plentyn. Gyda'i gilydd, mae emosiwn a gwybyddiaeth yn cyfrannu at brosesau sylw, gwneud penderfyniadau a dysgu. Yn fwy na hynny, Mae emosiwn yn effeithio ar brosesau gwybyddol, fel gwneud penderfyniadau.

Mae'r strwythurau ymennydd sy'n gysylltiedig â chylchedau niwral gwybyddiaeth yn dylanwadu ar emosiwn ac i'r gwrthwyneb. Mae emosiynau ac ymddygiadau cymdeithasol yn effeithio ar allu plentyn ifanc i barhau mewn gweithgareddau sy'n canolbwyntio ar nodau, ceisio cymorth pan fo angen a chymryd rhan mewn perthnasoedd ac elwa ohonynt.

Mae plant ifanc sy'n arddangos addasiad cymdeithasol, emosiynol ac ymddygiadol iach yn fwy tebygol o wneud yn dda yn academaidd mewn ysgol elfennol.

Rhyngweithio ag oedolion

Mae rhyngweithio ag oedolion yn rhan aml a rheolaidd o fywyd beunyddiol babanod. Dangoswyd bod babanod hyd at dri mis oed yn gallu gwahaniaethu rhwng wynebau oedolion anghyfarwydd. Mae'r seiliau sy'n disgrifio rhyngweithio ag oedolion a pherthynas ag oedolion yn gysylltiedig â'i gilydd. Ar y cyfan, maent yn rhoi darlun o ddatblygiad cymdeithasol ac emosiynol iach sy'n seiliedig ar amgylchedd cymdeithasol cefnogol a sefydlwyd gan oedolion.

datblygiad cymdeithasol-affeithiol yn yr ysgol

Mae plant yn datblygu'r gallu i ymateb i oedolion ac ymgysylltu â nhw'n gyntaf trwy ryngweithio rhagweladwy mewn perthnasoedd agos â rhieni neu oedolion gofalgar eraill gartref ac oddi cartref. Mae plant yn defnyddio ac yn datblygu sgiliau a ddysgwyd trwy berthnasoedd agos i ryngweithio ag oedolion llai cyfarwydd yn eu bywydau. Wrth ryngweithio ag oedolion, maen nhw'n dysgu am sgiliau cymdeithasol ac emosiynol.

Mae'r rhyngweithiadau hyn yn sail i'r perthnasoedd a sefydlir rhwng athrawon a phlant yn yr ystafell ddosbarth neu gartref ac maent yn gysylltiedig â cham datblygu plant. Mae sut mae athrawon yn rhyngweithio â phlant wrth wraidd addysg plentyndod cynnar.

Perthynas ag oedolion

Mae perthnasoedd agos ag oedolion sy'n darparu gofal cyson yn cryfhau gallu plant i ddysgu a datblygu. Yn ogystal, mae perthnasoedd â rhieni, aelodau eraill o'r teulu, rhoddwyr gofal ac athrawon yn darparu'r cyd-destun allweddol ar gyfer datblygiad cymdeithasol-emosiynol babanod.

Mae'r perthnasoedd arbennig hyn yn dylanwadu ar yr ymdeimlad sy'n dod i'r amlwg o'ch hunan a dealltwriaeth o eraill. Mae babanod yn defnyddio perthnasoedd ag oedolion mewn sawl ffordd: sicrhau eu bod yn ddiogel, helpu i leddfu trallod, helpu gyda rheoleiddio emosiwn, ac ar gyfer cymeradwyaeth neu anogaeth gymdeithasol. Mae sefydlu perthnasoedd agos ag oedolion yn gysylltiedig â diogelwch emosiynol plant, yr ymdeimlad ohonynt eu hunain a'r ddealltwriaeth esblygiadol o'r byd o'u cwmpas.

Mae popeth a drafodwyd hyd yn hyn, hefyd yn cyd-fynd â chydnabod eich hunaniaeth eich hun, gyda dysgu sgiliau amrywiol, gyda'r berthynas rhwng plant cyfartal, â datblygu empathi a phendantrwydd i gynnal perthnasoedd rhyngbersonol da, rheoleiddio emosiynol i gael da cydbwysedd meddyliol, rheolaeth impulse neu ddealltwriaeth gymdeithasol ... bydd hyn i gyd yn helpu i gael datblygiad cymdeithasol-affeithiol da mewn plant o blentyndod cynnar, a lle mae gan rieni ac oedolion y brif rôl ym mhopeth.


Mae cynnwys yr erthygl yn cadw at ein hegwyddorion moeseg olygyddol. I riportio gwall cliciwch yma.

Bod y cyntaf i wneud sylwadau

Gadewch eich sylw

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.

  1. Yn gyfrifol am y data: Miguel Ángel Gatón
  2. Pwrpas y data: Rheoli SPAM, rheoli sylwadau.
  3. Cyfreithlondeb: Eich caniatâd
  4. Cyfathrebu'r data: Ni fydd y data'n cael ei gyfleu i drydydd partïon ac eithrio trwy rwymedigaeth gyfreithiol.
  5. Storio data: Cronfa ddata wedi'i chynnal gan Occentus Networks (EU)
  6. Hawliau: Ar unrhyw adeg gallwch gyfyngu, adfer a dileu eich gwybodaeth.

bool (gwir)