Beth yw cyd-ddatblygiad? Nodau, pethau cadarnhaol a negyddol

Mae'n ymwneud â dosbarthiad teg incwm cenedl, a weithredwyd gyntaf gan arlywydd Mecsico Luis Echeverría ym 1976. Yna, cafodd cynllun datblygu cenedlaethol Talaith Mecsico fudd cryf gan y system economaidd newydd hon.

Rhaid i bob dinesydd cyfoes sy'n siarad Sbaeneg wybod y derminoleg hon er mwyn dadansoddi'r gangen weithredol yn feirniadol. Felly os ydych chi eisiau gwybod mwy am beth yw cysyniad datblygu ar y cyd ac ym mha ranbarthau'r byd y mae wedi'i weithredu, gwnewch yn siŵr eich bod chi'n darllen yr erthygl ganlynol.

Datblygu

Gelwir y term datblygu yn broses esblygiadol y mae'r bod dynol yn ei phrofi newidiadau ar y lefelau cymdeithasol, ysbrydol ac economaidd y dylent wella eu hamgylchedd, mewn diffiniadau eraill mae'n gysylltiedig ag ystyr esblygiad.

Yn fyr, yr hyn y mae datblygiad yn ei geisio yw gallu optimeiddio'r gwahanol feysydd sy'n cynnwys y bod dynol yn uniongyrchol. Mae ymdriniaeth anghenion sylfaenol yr unigolyn yn gynhenid ​​i'r wladwriaeth y mae'r olaf yn datblygu ynddo.

O safbwynt dyneiddiol, rhaid gweithredu'r term datblygiad i gyfeirio at y rhyddid y mae'n rhaid i fodau dynol allu adeiladu ei brosiect bywyd yn seiliedig ar bosibiliadau economaidd a chymdeithasol gwlad.

Yna, o safbwynt gwleidyddol, gall gweithredu'r term datblygu fod o fudd neu niweidio trigolion gwlad yn dibynnu ar y gwrthrychedd y mae'n cael ei drin â hi.

O'i ran ef, roedd gan Luis Echeverría, ddadleuon da iawn yn ei theori datblygu a rennir a ganiataodd iddo gyrraedd yr arlywyddiaeth a gallu ei weithredu yn economi Mecsico ar y pryd.

Model datblygu a rennir

Prif achos gweithredu'r cynllun economaidd hwn ym Mecsico oedd y cyfnodau o argyfwng yr oedd y wlad yn mynd drwyddynt ar ddechrau'r 70au.

Gorfododd hyn y llywodraeth i cyfyngu llawer o'r gyllideb genedlaethol i wasanaeth cyhoeddus, heb ystyried y byddai'r ddeddf hon yn dod â chanlyniadau economaidd mawr ac yn achosi mwy o dlodi i ddinasyddion.

Yn ystod y cyfnod hwn o argyfwng, helpodd Banc y Byd, y Banc Datblygu Rhyng-Americanaidd a'r Gronfa Ariannol Ryngwladol y gwledydd sydd mewn argyfwng yn y degawd.

Yr amodau ar gyfer cynorthwyo'r endidau hyn oedd lleihau treuliau cyhoeddus, a fyddai, fel y soniasom o'r blaen, yn achosi dirywiad yr economïau, yr un Mecsicanaidd yn bennaf.

Helpodd y byd cyntaf yr economïau Lladin a ddefnyddiodd ei gynhyrchion, ond a oedd yn cynhyrchu eu deunyddiau crai.

Hyn wedi helpu twf economïau Lladin ac i bwynt penodol, dod yn annibynnol ar gyllidebau Banc y Byd, y Banc Datblygu Rhyng-Americanaidd a'r Gronfa Ariannol Ryngwladol.

Fe wnaeth darganfod olew yn Venezuela a Mecsico eu helpu i gryfhau eu heconomïau wrth ecsbloetio eu cynnyrch mewnwladol crynswth.

Amcanion y model

Yn bennaf, roedd ganddo amcanion poblogaidd a oedd yn ceisio cryfhau cytundebau â gwahanol ddosbarthiadau cymdeithasol poblogaeth Mecsico, tra bod gwledydd eraill yn gweithredu'n wahanol dulliau i osgoi'r argyfwng, Mecsico, gweithredu datblygiad a rennir. Ymhlith prif amcanion y model economaidd hwn mae:

 • Lleihau dyled y Weriniaeth.
 • Bod gan y Wladwriaeth reolaeth bron yn llwyr ar y gwahanol economïau preifat i atal unrhyw anghydbwysedd economaidd.
 • Bod y sector llafur yn rhan o bob sector cynhyrchu.
 • Cynnig gwell ansawdd bywyd i'r boblogaeth.
 • Cynyddu elw'r sector llafur trwy ddosbarthu difidendau'r Weriniaeth yn deg.

Agweddau cadarnhaol

Yn bendant, ni chyflawnodd y model economaidd hwn yr amcanion a nodwyd yn fuddugol. Fodd bynnag, gellir gwneud rhai eithriadau cadarnhaol a helpodd gymdeithas Mecsicanaidd ar y pryd:

 • Agoriad Sefydliad INFONAVIT (Sefydliad y Gronfa Dai Genedlaethol ar gyfer Gweithwyr), a oedd yn ei gwneud yn bosibl i'r gweithwyr brynu tai neu ailfodelu eraill a gafwyd eisoes.
 • Diwygio addysgol yn seiliedig ar ddysgu crefftau newydd.
 • Agor prifysgolion a chanolfannau addysg newydd cyfryngau gyda mynediad i'r holl gynulleidfaoedd.
 • Y Cynllun Cenedlaethol ar gyfer Addysg Oedolion.
 • Dysgu Sbaeneg i'r gwahanol grwpiau ethnig brodorol.

Agweddau negyddol

Yn bendant, ni chyrhaeddodd y model economaidd hwn yr holl amcanion a osodwyd, ymhlith yr agweddau negyddol ar weithredu'r model hwn rydym yn canfod y canlynol:

 • Y cynnydd mewn dyled allanol.
 • Cynnydd yn y gyfradd ddiweithdra.
 • Dibrisiwyd y ddoler gyda 6% yn ychwanegol.
 • Roedd rheolaeth cyfnewid a oedd yn gwneud arian tramor yn brin.

Methiant datblygu ar y cyd fel mesur economaidd

Yn fyr, nid oedd yn gynnig a oedd yn seiliedig ar enghreifftiau pendant i sicrhau ei lwyddiant.

Ym 1976, cyrhaeddodd economi Mecsico ddiweddbwynt argyfwng a gynyddodd dlodi ac ansawdd bywyd gwael i ddinasyddion.

Hefyd roedd dwysedd y boblogaeth yn ffactor a effeithiodd yn uniongyrchol ar y rheolaeth yr oedd y model economaidd hwn yn bwriadu ei rhoi ar waith i'r gwahanol asiantau buddsoddi a chynnydd.

A siarad yn gyffredinol, nid oedd datblygu ar y cyd yn ddim mwy na datrysiad gwael iawn a diffyg offer Gwnaeth hynny economi Mecsico ar y pryd yn broblem ddifrifol mewn perthynas â gwledydd eraill America Ladin a’r dyledion allanol a oedd yn gynyddol fawr.

Roedd y datblygiad hwn yn cynnig amcanion na chyflawnwyd yn bennaf, felly prinder gwasanaethau meddygol da, bwyd, mesurau glanweithiol a gwasanaethau cyhoeddus eraill oedd achos cwymp economaidd llywodraeth Luis Echeverría.

Yn gysylltiedig â llygredd a'r angen i ddarparu atebion cyflym i dref a oedd â dwysedd poblogaeth uchel iawn a gwahanol anghenion a oedd yn nodedig diolch i ymyleiddio cymdeithasol.

Economi mexico

Heddiw hi yw'r economi fwyaf gyntaf yn America Ladin, mae'n seiliedig ar y farchnad allforio am ddim, gan ddod yr drydedd economi ar ddeg fwyaf yn y byd gyda chyllideb cynnyrch domestig gros o 13 triliwn o ddoleri.

Er gwaethaf eu bod yn economi sefydlog sy'n caniatáu i unrhyw un gyfoethogi, mae'n codi dadleuon cymdeithasol diolch i eithafion tlodi a chyfoeth sy'n bodoli ledled ei diroedd, yn enwedig yn ardaloedd deheuol Mecsico, mae tlawd yn effeithio mwy arnynt.


Mae cynnwys yr erthygl yn cadw at ein hegwyddorion moeseg olygyddol. I riportio gwall cliciwch yma.

3 sylw, gadewch eich un chi

Gadewch eich sylw

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.

 1. Yn gyfrifol am y data: Miguel Ángel Gatón
 2. Pwrpas y data: Rheoli SPAM, rheoli sylwadau.
 3. Cyfreithlondeb: Eich caniatâd
 4. Cyfathrebu'r data: Ni fydd y data'n cael ei gyfleu i drydydd partïon ac eithrio trwy rwymedigaeth gyfreithiol.
 5. Storio data: Cronfa ddata wedi'i chynnal gan Occentus Networks (EU)
 6. Hawliau: Ar unrhyw adeg gallwch gyfyngu, adfer a dileu eich gwybodaeth.

 1.   Jose Colmenares meddai

  Diolch am gyfathrebiad pwysig sy'n esiampl ac yn gymhariaeth â'n gwlad ar hyn o bryd.

 2.   Max galarza meddai

  Diolch am y wybodaeth, rwy'n casglu bod y model datblygu a rennir wedi'i gymhwyso yn Ecwador yn ystod y degawd diwethaf yn llywodraethau blaengar America Ladin fel y'u gelwir ac yn yr un modd mae canlyniadau'r rysáit hon, yn gadarnhaol ac yn negyddol, yn debyg iawn heblaw am reolaeth y cyfradd cyfnewid a osodwyd bod y wlad wedi cael ei doler er 2000.
  Y stori yw'r athrawes orau, dylem ddysgu mwy ganddi.
  saludo cordial
  Max Galarza, MSc

 3.   pasillas noe meddai

  Gwybodaeth bwysig, mae'n brifo bod llygredd yn parhau, ac mae anghydraddoldeb yn parhau i ddisgleirio, gan ei gwneud hi'n fwyfwy anodd tyfu datblygiad swyddi gyda chyflogau cyfartalog.