Deallusrwydd Emosiynol mewn plant

deallusrwydd emosiynol mewn babanod

Nid yw Deallusrwydd Emosiynol yn rhywbeth sy'n ffasiynol heddiw, Mae'n rhywbeth y dylid gweithio arno bob amser o'r plentyndod cynharaf. Mae Deallusrwydd Emosiynol yn angenrheidiol er mwyn i blant dyfu i fyny i fod yn bobl lwyddiannus. Dim ond fel hyn y bydd yn haws deall eich teimladau eich hun a theimladau pobl eraill.

Beth yw deallusrwydd emosiynol?

Deallusrwydd Emosiynol yw'r gallu i fod yn ddeallus am deimladau, ein teimladau ni a rhai pobl eraill. Mae'n cynnwys gallu sylwi, deall a gweithredu ar emosiynau yn effeithiol.

Mae'r cysyniad o IE wedi bod o gwmpas ers degawdau. Cafodd ei boblogeiddio gan lyfr 1995, Emotional Intelligence: Why It Can Matter More Than IQ. Disgrifiodd yr awdur, y seicolegydd Daniel Goleman, fod gan EI bum rhan sylfaenol:

 • Hunan-ymwybyddiaeth: mae rhywun yn gwybod beth mae'n ei deimlo ar foment benodol. Mae'n deall sut mae ei hwyliau'n effeithio ar eraill.
 • Hunanreoleiddio: gallwch reoli sut rydych chi'n ymateb i'ch emosiynau. Ystyriwch y canlyniadau posib cyn gweithredu ar ysgogiad.
 • Cymhelliant: Gallwch chi gyflawni nodau er gwaethaf unrhyw deimladau negyddol neu dynnu sylw sydd gennych chi.
 • Empathi: yn gallu deall sut mae eraill yn teimlo.
 • Sgiliau cymdeithasol: yn gallu trin perthnasoedd. Mae'n gwybod pa fathau o ymddygiadau sy'n cael ymateb cadarnhaol gan eraill.
Erthygl gysylltiedig:
Prawf deallusrwydd emosiynol, a oes gennych EI da i fod yn arweinydd?

I grynhoi, mae hanfodion Deallusrwydd Emosiynol mewn plant ac oedolion yn debyg. Dim ond bod y mwyafrif ohonom wedi anghofio'r tro cyntaf i ni ennill y sgiliau mwyaf sylfaenol hyn.

Wrth i'r plentyn dyfu, mae'n dysgu gwahanol sgiliau IE ar gyflymder gwahanol: Nid oes un model llinellol, trefnus, i grynhoi sut y dylai cydraddoli edrych mewn plant o wahanol oedrannau. Fodd bynnag, mae yna rai pethau sy'n arwain y plentyn o ddatblygiad synhwyryddimotor pur i wneud ffrindiau a rheoli ysgogiadau.

deallusrwydd emosiynol mewn babanod

Mae'r rhain yn cynnwys, ond heb fod yn gyfyngedig i:

 • Datblygu ymwybyddiaeth emosiynol: yn gyntaf deall eich teimladau eich hun, yna'r emosiynau mewn eraill.
 • Cydnabod, adnabod a chanfod emosiynau, Yn ogystal â deall beth yw teimlad, byddant yn dysgu deall ystyr ymadroddion wyneb, iaith y corff, tôn y llais, ac ati.
 • Wrth ddisgrifio teimladau, yn ogystal ag enwi emosiynau, Byddant yn dysgu defnyddio geirfa emosiynol i gyfleu sut maen nhw'n teimlo.
 • Cydymdeimlo â theimladau eraill: Mewn perthynas â'r uchod, bydd hyn ar ryw adeg yn ymestyn i deimlo pryder pan nad yw eraill yn iach.
 • Rheoli a rheoli eich emosiynau: dysgu (a chymhwyso gwybodaeth) ynghylch pryd mae'n briodol gweithredu neu ymateb pan fyddant yn teimlo rhywbeth.
 • Deall beth sy'n achosi teimladau, ynddynt eu hunain ac mewn eraill.
 • Deall y cysylltiadau rhwng emosiwn ac ymddygiad, er enghraifft, "Fe darodd Dad y wal oherwydd ei fod yn ddig."

Sut i fagu plentyn sy'n emosiynol ddeallus

Mae'r rhan fwyaf o gyngor rhianta yn canolbwyntio ar ddelio ag ymddygiad gwael. Er ei fod yn ddefnyddiol, mae hefyd yn debyg i ddim ond cynnig cyngor ar sut i oroesi ar ôl holocost niwclear a pheidio â siarad am sut i'w atal. Yr hyn sy'n sail i ymddygiad gwael yn gyffredinol yw sut mae'r plentyn yn trin emosiynau negyddol. Ac mae hyn yn rhywbeth yr ydym yn anaml yn ei ddysgu'n fwriadol a go brin ein bod ni'n dysgu'n dda byth.

Erthygl gysylltiedig:
Gweithgareddau deallusrwydd emosiynol i oedolion

Mae dangos i blant sut i adnabod a rheoli teimladau yn atal camymddwyn, ac mae'n sgil a fydd yn eu gwasanaethu trwy gydol eu bywydau. Mae'n atal strancio yn 4 oed, ond hefyd y gwahaniaeth rhwng arbed arian i'r coleg ac arbed arian ar fechnïaeth yn ddiweddarach. Edrychwch arno fel hyfforddiant ar gyfer teimladau.

deallusrwydd emosiynol mewn babanod

Sut ydych chi'n ei gael?

Yr Athro John Gottman yw'r person a chwyldroadodd yr astudiaeth o berthnasoedd, gan gyrraedd y pwynt lle y gallai wrando ar gwpl am ychydig funudau a phenderfynu gyda chryn ddychrynllyd o gywirdeb a fyddent yn ysgaru ai peidio. Edrychodd Gottman ar rianta hefyd. Ac nid hon oedd theori rhianta olaf yr wythnos y gwnaeth rhywun feddwl amdani dros amser cinio - roedd hon yn astudiaeth wirioneddol epig.

Cymerodd ofal o fwy na 100 o barau priod gyda phlant 4 neu 5 oed a rhoi holiaduron iddynt. Yna cynhaliodd filoedd o oriau o gyfweliadau. Sylwodd ar eu hymddygiad yn ei labordy. Sesiynau wedi'u recordio o blant yn chwarae gyda'u ffrindiau gorau. Cyfradd curiad y galon wedi'i fonitro, resbiradaeth, llif y gwaed a chwysu. Cymerodd samplau wrin, ie samplau wrin, gan y plant i fesur hormonau cysylltiedig â straen. Ac yna parhaodd gyda'r plant a'r teuluoedd tan lencyndod, gan gynnal mwy o gyfweliadau, gwerthuso perfformiad academaidd, ac ati.

O ran delio ag emosiynau, sylweddolodd Gottman fod 4 math o rieni. Ac nid yw tri mor ddelfrydol:

 • Maent yn anwybyddu, yn anwybyddu neu'n bychanu emosiynau negyddol.
 • Maent yn beirniadu teimladau negyddol ac yn cosbi plant am fynegiant emosiynol.
 • Maent yn derbyn ac yn uniaethu ag emosiynau eu plant, ond nid ydynt yn cynnig arweiniad nac yn gosod cyfyngiadau ar ymddygiad.
 • Maent yn derbyn ac yn deall emosiynau eu plant ac yn chwilio am atebion.

Nid yw plant y tri grŵp cyntaf o rieni fel arfer yn gwneud yn dda. Roeddent yn ymddwyn yn waeth, yn cael trafferth gwneud ffrindiau, neu roedd ganddynt broblemau hunan-barch. Ac yna maen nhw yn y pedwerydd grŵp, y Rhieni Ultra. Fe wnaethant ddefnyddio'r hyn y mae Gottman yn ei alw'n "hyfforddiant emosiynol." Mae'r rhieni hyn yn cynhyrchu plant sy'n emosiynol ddeallus. Derbyniodd y rhieni hyn deimladau eu plant (ond nid ymddygiad pob plentyn), Fe wnaethon nhw eu tywys trwy eiliadau emosiynol a'u helpu i ddatrys problemau i ddod o hyd i ateb nad yw'n ymosodol.

Roedd plant yn well am dawelu wrth gynhyrfu. Gallent dawelu eu calonnau yn gyflymach. Oherwydd eu perfformiad uwch yn y rhan honno o'u ffisioleg sy'n cynnwys tawelu, roedd ganddynt lai o afiechydon heintus.

deallusrwydd emosiynol mewn deallusrwydd emosiynol babanod mewn babanod

Roeddent yn well am ganolbwyntio sylw. Roeddent yn perthnasu'n well â phobl eraill, hyd yn oed yn y sefyllfaoedd cymdeithasol anodd y daethant ar eu traws yn ystod plentyndod canol, megis cael eu pryfocio, lle mae bod yn rhy emosiynol yn gyfrifoldeb, nid yn ased. Roeddent yn well am ddeall pobl. Roedd ganddyn nhw well cyfeillgarwch â phlant eraill. Roeddent hefyd yn well mewn sefyllfaoedd yn yr ysgol a oedd yn gofyn am gyflawniad academaidd.

Erthygl gysylltiedig:
5 allwedd i gynyddu eich Deallusrwydd Emosiynol

Yn fyr, roeddent wedi datblygu math o "IQ" sy'n delio â phobl a byd teimladau neu ddeallusrwydd emosiynol. Ac roedd y cyfan yn dibynnu ar y modd yr ymdriniodd y rhieni â ffrwydradau emosiynol negyddol y plentyn.


Mae cynnwys yr erthygl yn cadw at ein hegwyddorion moeseg olygyddol. I riportio gwall cliciwch yma.

Bod y cyntaf i wneud sylwadau

Gadewch eich sylw

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.

 1. Yn gyfrifol am y data: Miguel Ángel Gatón
 2. Pwrpas y data: Rheoli SPAM, rheoli sylwadau.
 3. Cyfreithlondeb: Eich caniatâd
 4. Cyfathrebu'r data: Ni fydd y data'n cael ei gyfleu i drydydd partïon ac eithrio trwy rwymedigaeth gyfreithiol.
 5. Storio data: Cronfa ddata wedi'i chynnal gan Occentus Networks (EU)
 6. Hawliau: Ar unrhyw adeg gallwch gyfyngu, adfer a dileu eich gwybodaeth.

bool (gwir)