Y ddeinameg gwaith tîm mwyaf effeithiol

Ar hyn o bryd gweithio fel tîm Efallai y bydd rhai cymhlethdodau sydd yn eu tro yn effeithio ar y broses a chanlyniad terfynol y gweithgaredd sydd i'w gynnal, am y rheswm hwn, mae ffyrdd wedi'u datblygu lle mae aelodau'r gweithgor yn teimlo'n fwy cyfforddus ag eraill, a bod y dasg mae ganddo gymeriad mwy didactig, sy'n sicrhau mwy o ffocws a chanolbwynt yn y grŵp cyfan yn gyffredinol er mwyn cyflawni'r nod arfaethedig yn fwy effeithiol.

Mae'r ddeinameg hon fel arfer yn cael ei meithrin yn ystod y cam ysgol, oherwydd mae'r rhan fwyaf o athrawon yn mynnu bod myfyrwyr yn gweithio fel tîm trwy gydol oedran y myfyriwr, gan gymhwyso dynameg gwaith tîm amrywiol.

Hyd yn oed pan yn oedolyn, yn y mwyafrif o swyddi gellir gweld bod defnyddio'r offeryn hwn yn gallu datblygu'r tasgau y mae'n eu awgrymu o fewn y cwmni yn y ffordd orau bosibl.

Beth yn union yw dynameg gwaith tîm?

Diffinnir y rhain fel yr holl rymoedd hynny sydd maent yn llwyddo i uno grŵp o bobl sydd â phwrpas cyffredin, sydd fel arfer yn weithgareddau sy'n dibynnu ar gyfranogiad cyfan yr aelodau cyfan.

Mae'r ddeinameg hon yn ceisio dosbarthu'r holl gyfrifoldebau mewn ffordd deg a theg, fel bod pob un o'r bobl yn y grŵp yn cydweithredu, a hefyd yn llwyddo i roi'r aelodau yn y lleoedd mwyaf datblygedig, sy'n achosi mwy o ddiddordeb a mwy o effeithiolrwydd o ran perfformio. gweithgaredd penodol.

Mathau o ddeinameg gwaith

Gellir dosbarthu'r ddeinameg hon yn ôl y ffordd y maent yn datblygu, sydd yn eu tro yn cael eu pennu yn dibynnu ar y gweithgaredd a'r aelodau, sy'n awgrymu dod o hyd i berthynas dda rhyngddynt, o leiaf wrth iddynt gyflawni'r dasg a neilltuwyd.

Bwrdd crwn

Mae'r dechneg hon yn cynnwys gosod yr holl gyfranogwyr mewn bwrdd crwn, fel bod effeithiau gweledol pawb sy'n gysylltiedig yn cael eu crynhoi dim ond ar bwnc sgwrsio, oherwydd byddent i gyd yn wynebu ei gilydd.

Ei bwrpas yw dadlau a rhoi sylwadau ar bwnc, gan ddod i gasgliad mwy helaeth diolch i'r gwahanol farnau a safbwyntiau y gall pobl sy'n eistedd wrth y bwrdd eu cyfrannu.

Er mwyn ymarfer y dechneg hon o ddeinameg grŵp, rhaid cynllunio a rhestru pwnc penodol, er mwyn cael tabl gyda'r nodweddion a gynigir uchod, lle mae'r aelodau'n eistedd i lawr i siarad a thrafod y pwnc a neilltuwyd.

Y zeppelin

Mae'n fwy na chwarae rôl gyfan lle mae'r cyfranogwyr yn chwarae gweithwyr proffesiynol yn y maes fel addysg, gwleidyddiaeth, meddygaeth a rhai darparwr gwasanaethau cymdeithasol fel personél glanhau.

Mae'r gêm yn cynnwys cyflwyno'r awyren mewn cyflwr rhybuddio oherwydd y pwysau, oherwydd y pwysau y mae'r bobl ar ei bwrdd, yn gallu cwympo, felly mae'n rhaid symud yr holl aelodau fesul un.

Mae'r gweithgaredd hwn yn hyrwyddo pwysigrwydd pob person yn ei swydd, sy'n codi ymwybyddiaeth ynghylch gweithgareddau pob unigolyn fel eu bod yn gweithio gyda mwy o ysgogiad ac agwedd.

Lluniadu grŵp

Yn hyn, dylid rhannu'r tîm gwaith yn ddau grŵp neu fwy er mwyn ffurfio gwahanol safbwyntiau ar y lluniadau y bydd y cyfranogwyr eraill yn eu cyflwyno, gan dynnu ymhlith yr holl aelodau rywbeth sy'n eu cynrychioli.

Ar ôl gwneud y lluniadau, dylid dangos yr holl rai gorffenedig fel y gall y grwpiau eraill weld a oeddent yn gwneud pethau'n iawn mewn perthynas â'r hyn yr oeddent am ei ddangos. Mae'r gweithgaredd hwn yn annog gwaith tîm yn fawr, gan fod yn rhaid uno sawl maen prawf i gyflawni llun ar y cyd.

Mannau a rennir

Fel rheol mewn cwmni, fel rheol mae gan weithwyr yn eu gweithle yr holl ddeunyddiau sydd eu hangen arnynt i allu cyflawni eu dyletswyddau beunyddiol, ond mae'r gweithgaredd hwn yn dileu'r holl rwystrau a all fodoli rhwng y gweithwyr, gan lwyddo i rannu'r holl offer er mwyn helpu eich gilydd.

Torri'r rhew

Gwneir ymdrech i sefydlu sgwrs grŵp lle mae'r cyfranogwyr yn adrodd straeon personol, jôcs neu'n rhoi eu barn am eu digwyddiadau beunyddiol, fel y gallant bodoli mwy o ymddiriedaeth rhyngddynt i gyd, gan greu'r rhan fwyaf o'r amseroedd gyfeillgarwch cryf iawn rhwng yr holl weithwyr.

Gellir cynnal y gweithgaredd hwn mewn unrhyw le sy'n rhoi cysur i'r rhai sy'n cymryd rhan, fel eu bod yn ei chael hi'n haws mynegi eu hunain, gan roi cyfle i bob un o'r bobl sy'n ffurfio'r grŵp wneud i bawb deimlo'n integredig.

Datrys achos

Cyflwynir achos, y mae'n rhaid i bawb ei ddatrys gyda'i gilydd, gan lwyddo i ddatblygu sgiliau grŵp pawb, gan integreiddio mwy iddo, a llwyddo hefyd i ddatblygu cyfathrebu a chydweithrediad tîm.

Gorweddion gwyn

Mae'r ddeinameg gwaith tîm hwn yn cynnwys rhai o aelodau'r tîm yn dweud rhai pethau amdanynt eu hunain, yn gorwedd yn unrhyw un ohonynt, fel bod yn rhaid i'r cyfranogwyr eraill ddyfalu ym mha ran o stori eu bywydau, neu eu nodweddion yr oeddent yn dweud celwydd.

Rhaid i'r dewis o'r celwydd fod yn grŵp, gan lunio'r holl feini prawf i allu cael gwybodaeth gan bob un o'r bobl mewn perthynas â'r llall.

Llunio syniadau

Efallai un o'r dynameg enwocaf. Yn hyn, mae'r holl gyfranogwyr yn eistedd i lawr i ddweud y syniad cyntaf sy'n dod i'r meddwl, gan lwyddo i roi pob un ohonynt at ei gilydd i gael atebion i'r problemau a allai godi ym mywyd beunyddiol y gweithwyr.

Dylid ei osgoi'n llwyr i eithrio unrhyw un o'r cyfranogwyr, ers hynny prif amcan hyn yw bod pawb yn teimlo eu bod wedi'u hintegreiddio i'r grŵp, a hynny yn ei dro yn rhoi pwys ar y syniadau y gallant eu cyfrannu.

5.5.5

Mae'r deinameg hon yn canolbwyntio ar greu sawl grŵp o 5 o bobl, y mae'n rhaid iddynt ysgrifennu 5 syniad gwahanol, y mae'n rhaid iddynt eu datgelu a'u cyflwyno mewn llai na 5 munud, gan roi cyffyrddiad hwyliog a chystadleuol i'r gwaith.

Newid rolau

Dehonglir agweddau'r person arall, gan ddangos ei fod yn methu neu ei fod yn trafferthu gweithwyr eraill, fel arfer mae'n cael ei ymarfer trwy newid rolau pennaeth - gweithiwr, fel bod pob un yn deall cyfrifoldeb y llall yn well, gan faethu. parch at ei gilydd a lles y ddau.

Delwedd ystumiedig

Fe'i gosodir mewn man lle gall pawb arsylwi delwedd aneglur nad yw'n cael ei deall yn iawn yr hyn y mae am ei gyfleu, lle bydd holl gyfranogwyr y grŵp yn cyfrannu eu syniadau a'u safbwyntiau, er mwyn datrys y ddelwedd ymhlith pawb, llwyddo i uno gweledigaeth pob un.

Mae yna amrywiaeth fawr o ddeinameg gwaith tîm, ond dyma'r rhai a ddefnyddir fwyaf gan gwmnïau a sefydliadau oherwydd eu heffeithiolrwydd wrth eu hymarfer.

Sut i wybod pa un o'r dynameg hyn i'w defnyddio?

Er bod pob un ohonynt yn ceisio hyrwyddo gweithgareddau ar y cyd holl aelodau gweithgor, Mae'n bwysig gwybod nodweddion hyn, i ffurfio tîm dwys a mwy effeithiol, i effeithio ar rai pethau megis darganfod a oes rhyw rym naturiol sy'n uno'r aelodau, fel y cyfeillgarwch sydd ganddyn nhw rhyngddynt.

Yn ogystal â'r gwahaniaethau rhwng yr hyn sy'n waith a hamdden, gan fod rhai gweithwyr sy'n manteisio ar y gweithgareddau hyn eisiau niweidio'r grŵp cyfan.

 


Mae cynnwys yr erthygl yn cadw at ein hegwyddorion moeseg olygyddol. I riportio gwall cliciwch yma.

Bod y cyntaf i wneud sylwadau

Gadewch eich sylw

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.

  1. Yn gyfrifol am y data: Miguel Ángel Gatón
  2. Pwrpas y data: Rheoli SPAM, rheoli sylwadau.
  3. Cyfreithlondeb: Eich caniatâd
  4. Cyfathrebu'r data: Ni fydd y data'n cael ei gyfleu i drydydd partïon ac eithrio trwy rwymedigaeth gyfreithiol.
  5. Storio data: Cronfa ddata wedi'i chynnal gan Occentus Networks (EU)
  6. Hawliau: Ar unrhyw adeg gallwch gyfyngu, adfer a dileu eich gwybodaeth.

bool (gwir)