Dynameg hunan-barch ar gyfer pob oedran

Mae bod â hunan-barch da yn angenrheidiol er mwyn mwynhau bywyd llwyddiannus a chael iechyd meddwl ac emosiynol da. Mae hunan-barch yn dibynnu llawer ar yr amgylchiadau sy'n byw, y bobl o'n cwmpas a'r hyn y mae rhywun yn ei feddwl amdano'i hun. Hunan-barch yw'r gallu y mae'n rhaid i fodau dynol deimlo'n dda amdano'i hun, pan fyddant wedi ei ddifrodi, ni fyddant yn teimlo'n dda yn eu croen eu hunain.

Bydd unigolyn sydd â hunan-barch cryf yn gallu ymdopi'n well â sefyllfaoedd ac adfydau bywyd. Mae'n angenrheidiol sefydlu hunan-barch o'i blentyndod fel y gall fod yn oedolyn fel sylfaen sefydlog yn y profiadau sy'n cael eu byw ddydd ar ôl dydd. Er yn anffodus, nid oes gan bawb hunan-barch da a gall hyn fynd ar ei draed.

Mae dynameg hunan-barch yn ddelfrydol ar gyfer pob oedran, er bod angen dewis y ddeinameg briodol yn ôl oedran y person y cyfeirir ef ato. Gall unrhyw blentyn, glasoed neu oedolyn sy'n teimlo'n ansicr neu nad yw'n credu ynddo'i hun elwa ohonynt.

Dynameg hunan-barch i blant a'r glasoed

Gêm y sêr

Yn y gêm hon mae'n rhaid i chi roi seren bapur i bob plentyn / glasoed a fydd yn gorfod paentio gyda'r lliw maen nhw'n ei hoffi fwyaf, yna, o'r tu ôl, bydd yn rhaid iddyn nhw ysgrifennu eu henw a 3 pheth maen nhw'n hoffi eu gwneud. Pan fydd wedi gorffen bydd yn rhaid i chi gyfnewid y seren gyda phartner drws nesaf os caiff ei wneud yn y dosbarth, gyda brodyr a chwiorydd neu rieni os yw'n cael ei wneud gartref.

Bydd pob un yn darllen yn uchel y seren y maen nhw wedi'i derbyn ac nad yw'n eiddo iddyn nhw ond ni fyddan nhw'n gallu dweud yr enw. Bydd yn rhaid i'r lleill ddyfalu. Mae'n weithgaredd sy'n helpu plant i fyfyrio ar eu diddordebau eu hunain ac mae darllen yn uchel yr hyn y mae pobl eraill yn hoffi ei wneud yn eu helpu i deimlo'n fwy integredig yn eu grŵp cymdeithasol, gan wybod diddordebau eraill. Yn ogystal, pan ddywed mai'r seren sydd wedi'i darllen yw ef / hi, mae ei hunaniaeth hefyd yn cael ei hyrwyddo, yn hanfodol i wella hunan-barch da.

Gêm yr amlen

Yn y gêm hon bydd gan bob plentyn neu'r glasoed ddalen ac amlen o'i flaen. Bydd yn rhaid iddynt ysgrifennu ar y ddalen dri diffyg y maent yn eu hadnabod ynddynt eu hunain neu bethau nad ydynt yn eu hoffi ac yr hoffent eu newid amdanynt eu hunain. Yna mae'n rhoi'r papur hwnnw yn yr amlen ac yn ei gau. Bydd yn rhaid i'r amlen roi'r enw ac mae'n cael ei basio i'r partner rhag ofn ei wneud yn y dosbarth neu i frawd neu rieni rhag ofn ei wneud gartref.

Bydd yn rhaid i'r sawl sy'n derbyn yr amlen ysgrifennu tri rhinwedd neu rinwedd y maen nhw'n eu hadnabod yn y person sy'n berchen ar yr amlen a bydd yn ei ysgrifennu ar y tu allan. Yna bydd yr amlen hon yn cael ei throsglwyddo i berson arall i wneud yr un peth. Daw'r gêm i ben pan fydd yr amlen yn cyrraedd dwylo'r perchennog (gellir chwarae'r gêm mewn cylch, er enghraifft).

Pwrpas y gêm yw bod person yn cydnabod ei hun yn ei ddiffygion, ond mae ganddo hefyd lawer o rinweddau nad ydyn nhw efallai'n cael eu cydnabod a'i bod hi'n syniad da iddo sylweddoli beth mae eraill yn ei feddwl. Bydd y cyfranogwr yn darganfod yr holl dda y mae eraill yn meddwl amdano.

Tynnwch sylw at y pethau cadarnhaol a negyddol

Fel y gwyddys, nid yw'r naill eithaf na'r llall yn dda, mewn unrhyw agwedd ar fywyd. Mae gan bob plentyn, er enghraifft, ddiffygion a rhinweddau, yn union fel oedolion. Maent yn nodweddion personoliaeth y gallai eraill eu hoffi fwy neu lai. Os yw plant yn gwneud pethau da, mae angen ei fynegi iddyn nhw fel eu bod nhw'n gwybod ein bod ni'n ymwybodol eu bod nhw wedi gwneud rhywbeth da, mae'n angenrheidiol eu bod nhw'n cael cydnabyddiaeth am hynny.

Os ydynt, i'r gwrthwyneb, wedi gwneud camgymeriadau, peidiwch â'u twyllo na dweud wrthynt eu bod yn ei wneud yn hollol anghywir ... mae'n rhaid i chi wneud iddynt weld y camgymeriad a wnaethant a dweud wrthynt mewn ffordd gadarnhaol fel bod peidiwch â chael eich blocio'n emosiynol a gallant wella yn y dyfodol diolch i ddysgu.

Rhaid i blant a phobl ifanc fod yn ymwybodol y gallant gael ail neu drydydd cyfle os oes angen neu'n bwysig iawn. Pan fydd ganddyn nhw'r canlyniad cywir, bydd yn rhaid ichi wneud iddo weld sut y llwyddodd i oresgyn yr adfyd hwnnw diolch i ddyfalbarhad.

Dynameg hunan-barch i oedolion

Wyneb i'r gorffennol

Mae ysgrifennu llythyr bob amser yn cysylltu â chi'ch hun, gyda phwy ydyn ni mewn gwirionedd. Mae'n caniatáu inni gofio'r hyn yr ydym wedi'i wneud i gyrraedd ein sefyllfa, gan dynnu sylw bob amser at y cadarnhaol yn ein gweithredoedd neu ein penderfyniadau. Er nad yw llwybr bywyd bob amser yn ddymunol, rhaid dysgu o gamgymeriadau a sylweddoli'r rhinweddau sydd gennym ac sydd wedi ein helpu i fod yr hyn ydym heddiw. Yn yr ystyr hwn, mae'r ymarfer hwn yn ein helpu i ysgrifennu atom ein hunain, at ein gorffennol ein hunain ac i ddweud wrthym ein hunain bethau a fydd yn gwneud inni gysylltu'n ddwfn â'n hunain.

Darganfyddwch eich rhinweddau

Nid yw pawb yn ymwybodol o'r rhinweddau sydd ganddyn nhw, felly mae'n rhaid bod yn ymwybodol o hyn. I fod yn ymwybodol o hyn bydd yn rhaid i chi ysgrifennu rhestr o'ch sgiliau a'ch rhinweddau, ei wneud fel disgrifiad ohonoch chi'ch hun a'i wneud fel petaech chi'n disgrifio person arall. Gan ganolbwyntio ar y pethau rydych chi'n dda yn eu gwneud a'r pethau yr hoffech chi fod yn dda neu a allai fod.

Mae'r arfer hwn yn ymddangos yn syml ond mae ganddo bwer mawr drosoch chi oherwydd bydd yn eich helpu i gryfhau'ch hunan-barch a'ch cymhelliant. Pan ysgrifennwch y pethau hyn gallwch hefyd ofyn i chi'ch hun beth rydych chi am ei wella yn y dyfodol i ddod yn fersiwn well ohonoch chi'ch hun.

Mae hunan-barch yn anad dim yn ymwneud ag adnabod eich hun, eich cryfderau a'ch gwendidau a bod â digon o hyder i oresgyn y rhwystrau sy'n codi mewn bywyd. Yn y modd hwn, bydd pobl, o unrhyw oedran, yn gweld eu hunan-barch yn cael ei gryfhau a bydd eu bywydau'n gwella ym mhob agwedd. Ychydig yn unig o ymarferion yw'r rhain i gryfhau'ch hun yn fewnol ac i baratoi'ch hun yn well ar gyfer y rhwystrau posibl y mae bywyd yn eu taflu atoch chi.

Erthygl gysylltiedig:
Ymadroddion o hunan-barch i godi ysbryd

Mae cynnwys yr erthygl yn cadw at ein hegwyddorion moeseg olygyddol. I riportio gwall cliciwch yma.

Bod y cyntaf i wneud sylwadau

Gadewch eich sylw

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.

  1. Yn gyfrifol am y data: Miguel Ángel Gatón
  2. Pwrpas y data: Rheoli SPAM, rheoli sylwadau.
  3. Cyfreithlondeb: Eich caniatâd
  4. Cyfathrebu'r data: Ni fydd y data'n cael ei gyfleu i drydydd partïon ac eithrio trwy rwymedigaeth gyfreithiol.
  5. Storio data: Cronfa ddata wedi'i chynnal gan Occentus Networks (EU)
  6. Hawliau: Ar unrhyw adeg gallwch gyfyngu, adfer a dileu eich gwybodaeth.