Dysgu ystyrlon a theori David Ausubel

Gelwir "dysgu" yn broses lle mae'n bosibl caffael gwybodaeth newydd o addysgu, ymarfer neu brofiad. Gall hyn fod o wahanol fathau, megis dysgu ailadroddus, arwyddocaol, arsylwadol, derbyniol, ymhlith eraill.

Mae gan bob un ohonynt yr elfennau sy'n eu nodweddu, ond mae'r diddordeb y tro hwn wedi'i gyfeirio tuag at y Sylweddol, a Damcaniaeth David Ausubel a gyfrannodd yn aruthrol ym maes seicoleg wybyddol ac addysgol. Roedd hyn yn caniatáu datblygu technegau addysgu ar y pryd ac mewn blynyddoedd diweddarach.

Beth yw dysgu ystyrlon?

Yn ôl y seicolegydd David Ausubel, mae ei theori yn sicrhau bod y math hwn o ddysgu yn cael ei ystyried yn gallu i gysylltu hen wybodaeth â gwybodaeth newydd ac a gafwyd yn ddiweddar, er mwyn gallu eu cyfuno, ehangu'r wybodaeth a'i hailadeiladu os oes angen.

Mae bod yn ddysgu mwy penodol, ystyrlon yn digwydd ar hyn o bryd pan gaffaelir y wybodaeth newydd ac mae gan y wybodaeth hon berthynas â data arall a gafwyd o'r blaen. Dyna pam ei bod yn bosibl dysgu delfrydau, sgiliau neu gysyniadau newydd yn haws pe bai gennym eisoes wybodaeth y gellir ei chysylltu.

La theori Ausubel daeth yr enghraifft fwyaf cynrychioliadol o'r math hwn o ddysgu, gan ei fod yn caniatáu datblygu technegau addysgol a chydag ef, gwaith addysgwyr i addysgu'n fwy effeithiol.

 • Er mwyn hwyluso'r broses o gaffael gwybodaeth newydd, mae angen cael gwybodaeth flaenorol i wasanaethu fel sail.
 • Rhaid ymgorffori'r wybodaeth a gaffaelir yn y strwythur meddyliol ac aros yn y cof sy'n caniatáu inni ddeall.
 • Rhaid i'r addysgwr chwarae rhan weithredol er mwyn defnyddio technegau addysgu priodol i ysgogi'r dysgu hwn mewn myfyrwyr.
 • Yn y bôn, mae'r hen wybodaeth yn cael ei chymharu a'i chysylltu â'r newydd i newid strwythur yr un peth a thrwy hynny sicrhau canlyniad newydd.
 • Mae'n bosibl cynnal y math hwn o ddysgu yn unigol neu gyda chymorth yr addysgwr neu'r athro.

Mae'r olaf yn ddiddorol, gan fod yr unigolyn yn gallu datblygu'r gallu i ddysgu'n ystyrlon a'i wneud yn unigol, yn ymwybodol neu'n anymwybodol, neu gyda chymorth yr athro. Fodd bynnag, yr hyn sy'n bwysig yw bod y prosesau priodol a phenodol sy'n nodweddu'r dysgu hwn yn cael eu cyflawni, sef: tan-ddefnyddio cydberthynas, deillio a dysgu cyfun ac arwynebol.

Prosesau'r dysgu hwn

 • La deilliadol mae'n cyfeirio at gaffael gwybodaeth sy'n gysylltiedig ag un arall o ran y "math" y mae ac felly'n cyfuno i ffurfio'r ystyr newydd. Er enghraifft, os yw'r person yn gwybod nodweddion "awyren" ac yn gweld "awyren ryfel" am y tro cyntaf, bydd yn deall bod "rhyfel" yn nodweddion sydd, ynghyd ag "awyren", yn ffurfio ystyr arall.
 • La defnyddio cydberthynas yn y cyfamser, mewn enghraifft debyg, rydyn ni'n gwybod awyren o liw euraidd, rhywbeth na welwyd erioed o'r blaen. Ar yr achlysur hwn, mae angen ychwanegu'r posibilrwydd bod gan yr awyrennau wahanol liwiau, a fyddai'n addasu'r cysyniad sydd gennym amdanynt.
 • El dysgu anghyffredin Dyma pryd rydyn ni'n gwybod beth yw awyrennau, cychod neu gerbydau modur ond doedden ni ddim yn gwybod eu bod nhw'n "ddulliau cludo" nes i ni ei ddysgu am unrhyw reswm. Sy'n golygu ein bod ni'n gwybod y cysyniadau hyn ond ddim yn gwybod bod ganddyn nhw ystyr gyda'n gilydd.
 • Yn olaf, mae'r cyfuniadol, sy'n cael ei nodweddu gan fod yn syniad gwahanol ond yn debyg i'r un newydd, sy'n caniatáu iddo gael ei gaffael yn haws.

Mathau

Dosbarthodd Ausubel y dysgu hwn hefyd i wahanol fathau, gan gynnwys cynrychioliadau, cysyniadau a chynigion. Pob un ohonynt â'i nodweddion ei hun.

 • El dysgu cynrychiolaeth yn cyfeirio at y prif a'r anhepgor, hynny yw, mae'r lleill yn ddibynnol arno. Ei bwrpas yw priodoli ystyron, megis pan fydd babi yn dysgu cynrychioli'r gair "mam" gyda'i fam.
 • Ar y llaw arall, mae cysyniadau hefyd yn rhan o'r un blaenorol, dim ond yn yr achos hwn gyda'r cysyniadau priodoledig ei bod hi'n bosibl cael syniad am yr hyn sy'n cael ei siarad. Er enghraifft, bydd plentyn yn deall gan "fam" unrhyw fenyw sy'n cyflawni swyddogaeth debyg i'w un ef.
 • Yn olaf, dysgu cynigion a ddiffinnir fel y berthynas sydd gan sawl gair, y gellir ymgynnull set o ystyron â hi nad yw'n ddim mwy na swm pob un ohonynt; sy'n caniatáu dod o hyd i ystyron newydd.

David Ausubel a'i theori

Mae'n seicolegydd ac addysgeg a anwyd yn Efrog Newydd, Unol Daleithiau, ar Hydref 25, 1918. Astudiodd Ausubel seicoleg ym Mhrifysgol Pennsylvania, yn ogystal ag astudio meddygaeth (a dyna pam y bu'n gweithio fel seiciatrydd). Yn ogystal, cyflawnodd ddoethuriaeth mewn seicoleg ddatblygiadol a gwnaeth ymchwil berthnasol ar seicoleg wybyddol.

Rhwng 1963 a 1968, cyhoeddodd David Ausubel y cysyniad o ddysgu ystyrlon yn ôl ei theori. Pa rai yn ychwanegol at gynnwys nodweddion, mathau a phrosesau unigryw y mae'n rhaid eu cyflawni; Mae ganddo hefyd rai agweddau y mae'n rhaid eu hystyried, megis y technegau i'w defnyddio gan yr athro, deunyddiau cymorth, trefnwyr blaenorol, trefniadaeth a ffactorau sy'n cynnwys cymhelliant.

Pa dechnegau ddylai athrawon eu defnyddio?

Rhaid i'r addysgwr ddod o hyd i ffordd i wneud i fyfyrwyr ymddiddori yn y gweithgareddau sydd i'w cyflawni waeth beth fo'r pwnc; Yn yr un modd, rhaid sefydlu bond ymddiriedaeth a diogelwch rhwng y myfyriwr ag ef.

Dylai athrawon anelu at arwain y broses gyfan gyda chymorth y technegau priodol fel bod y dysgu sylweddol yn cael ei fodloni ac mae o fewn paramedrau gwybyddol. Bydd defnyddio'r enghreifftiau o gymorth mawr fel bod y myfyrwyr yn deall yn haws.

Yn ogystal, dylid cynnig y gallu i fyfyrwyr fynegi eu syniadau a thrafod amdanynt a syniadau eraill. Dim ond yn y modd hwn y byddant yn gallu dysgu pwnc yn sylweddol a allai fod wedi bod yn anodd ei ddysgu gyda dulliau addysgu eraill.

Ymhlith y technegau mae'n bosib dod o hyd iddyn nhw gemau, mapiau meddwl a meddwl, cyn-drefnwyr, lluniau, ymysg eraill. Lle bydd gan bob un swyddogaethau gwahanol ac yn achosi effeithiau gwahanol ar allu dysgu pob unigolyn, gan ystyried y gall pob person ddysgu'n wahanol.

Ar ben hynny, mae angen i addysgwyr fod yn ymwybodol o ffactorau ysgogol sy'n cael ei chwarae yn y broses hon; Yn ôl David Ausubel, mae'r rhain o fudd ac yn effeithio ar ddysgu mewn amrywiol agweddau, er enghraifft:

 • Mae'r buddion yn cyfeirio at yr ysgogiad a gynhyrchir mewn myfyrwyr ac athrawon, ynghyd â gwella perthynas y ddau.
 • Ar y llaw arall, gall effeithio'n negyddol os ystyrir ffactorau allanol nad ydynt yn addas ar gyfer dysgu, gall fod yn ddiflas os na chaiff ei weithredu'n gywir a chyda hynny, cynhyrchu amheuon ymhlith athrawon ynghylch y technegau sy'n cael eu defnyddio.

Os oeddech chi'n hoffi ein swydd am ddysgu ystyrlon, rydym yn eich gwahodd i'w rannu ar eich rhwydweithiau fel y gall pobl eraill ddysgu amdano; yn ogystal â hefyd rydym yn cynnig cyfle i chi gydweithio ag ehangu cynnwys trwy sylwadau; naill ai trwy gynnwys gwybodaeth newydd neu drwy ofyn cwestiwn yn unig sy'n caniatáu inni fanylu ar ryw agwedd ar y pwnc.


Mae cynnwys yr erthygl yn cadw at ein hegwyddorion moeseg olygyddol. I riportio gwall cliciwch yma.

2 sylw, gadewch eich un chi

Gadewch eich sylw

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.

 1. Yn gyfrifol am y data: Miguel Ángel Gatón
 2. Pwrpas y data: Rheoli SPAM, rheoli sylwadau.
 3. Cyfreithlondeb: Eich caniatâd
 4. Cyfathrebu'r data: Ni fydd y data'n cael ei gyfleu i drydydd partïon ac eithrio trwy rwymedigaeth gyfreithiol.
 5. Storio data: Cronfa ddata wedi'i chynnal gan Occentus Networks (EU)
 6. Hawliau: Ar unrhyw adeg gallwch gyfyngu, adfer a dileu eich gwybodaeth.

 1.   ROLANDO ANACLETO MENDOZA HUARINGA meddai

  Mae'r broses ddysgu hynod ddiddorol, theori Ausubel, yn oleuedig iawn sut rydyn ni'n cael gwybodaeth newydd ac mae hyn yn addasu'r un flaenorol a oedd gennym, ac mae hyn yn ddeinamig iawn, faint y mae'n rhaid i ni ei ddysgu i ddeall beth sy'n digwydd ar hyn o bryd.

 2.   Rodrigo silva meddai

  Sut mae'r dechneg hon, os yw cerddoriaeth yn cael ei chynnwys ar yr un pryd, i gysoni'r amgylchedd a'r myfyrwyr, er mwyn gallu mynd â nhw i ddull newydd, mewn perthynas â'r hyn maen nhw'n ei ddysgu?

bool (gwir)