Beth yw ecosystemau Mecsico?

Mae Mecsico yn wlad sydd wedi'i hystyried o fewn y rhestr o 17 gwlad ledled y byd wedi'u catalogio fel megadiverse, a'i ystyr yw ei fod yn un o'r tiriogaethau sy'n porthladdu'r fioamrywiaeth fwyaf yn y byd, ac mae hyn oherwydd ei leoliad daearyddol sy'n hanfodol i fywyd llawer o fodau byw.

Yn ôl yr endidau sy'n arbenigo mewn ymchwil amgylcheddol yn y wlad, mae bodolaeth oddeutu 10 math gwahanol o ecosystem wedi cael ei alw, pob un â'i wahanol rywogaethau sy'n byw ynddynt a nodweddion arbennig.

Er mwyn deall y pwnc ychydig, mae angen gwybod y cysyniad a'r hyn y mae ecosystem yn ei awgrymu, felly gellir dweud hynny diffiniad y term yw tiriogaeth benodol neu ran benodol o dir y mae bodau byw amrywiol o wahanol rywogaethau yn byw ynddoYn ogystal â deunyddiau biolegol nad ydynt yn fyw fel mwynau, pridd, hinsawdd, tymheredd, ymhlith pethau eraill, hefyd yn gysylltiedig.

Ystyrir bod ecosystemau yn berthnasol iawn i gydbwysedd natur, er ei fod wedi'i gymryd o safbwynt gwahanol i fodau dynol, gan fod gwahanol adnoddau o werth mawr i'w cael ynddynt, a dyna pam y cawsant eu hecsbloetio eu hunain. nes cyrraedd sefyllfaoedd eithafol sy'n peryglu bodolaeth rhai rhywogaethau a'r ecosystem yn gyffredinol.

Y 10 ecosystem a ddarganfuwyd ym Mecsico

Dangosir y canlynol 10 ecosystem y gellir eu canfod yn nhiriogaeth gwlad ryfeddol Mecsico. Dylid nodi’r fioamrywiaeth fawr sy’n bodoli ynddynt, a’i bod am y rheswm hwn yn cael ei hystyried yn wlad megadiverse.

Coedwigoedd sych

Fe'i gelwir hefyd yn goedwigoedd trofannol, sy'n hynod wrthsefyll amseroedd sychder oherwydd yn yr ardaloedd hyn mae'r hinsawdd fel arfer yn fwy llaith na'r arfer. Mae'r ffordd mae'n edrych yn gyfnewidiol gan fod y glaw yn tueddu i wneud i'r llystyfiant newid yn amlwg. Mae'r coedwigoedd trofannol neu'r coedwigoedd sych i'w cael yng ngogledd Yucatan, ar wastadedd arfordirol y Môr Tawel, ac ym masnau Balsas.

Jynglod llaith

Mae'r rhain yn union fel y coedwigoedd sych fe'u gelwir hefyd yn goedwigoedd trofannol, er y gallwch weld llystyfiant gwahanol i'r un a ddisgrifiwyd o'r blaen. Dywedir mai yn yr ecosystem hon y mae'r nifer fwyaf o famaliaid ym Mecsico yn gyffredinol, yn ogystal â'r llystyfiant. Gellir dod o hyd i'r rhain yn ne-orllewin gwlad America Ladin, ac mae pryder mawr ar ran arbenigwyr gan ei fod yn ardal sy'n gyfoethog iawn o adnoddau sy'n cael eu defnyddio yn y sector diwydiannol ac felly mae rhan fawr ohoni wedi diflannu. , tra bod 70% o'r hyn sy'n weddill mewn cyflwr gwael.

Morlynnoedd arfordirol

Mae'r morlynnoedd hyn yn cael eu hystyried yn bwysig iawn i ecosystem Mecsico oherwydd bod arbenigwyr yn sicrhau eu bod yn gweithredu fel byffer ar gyfer ffenomenau naturiol a allai fygwth cyfanrwydd y wlad. Mae morlynnoedd arfordirol yn gyrff caeedig o ddŵr y môr a all fod yn ddwfn iawn, ac mae rhai ohonynt hyd yn oed wedi'u gweld hyd at 50 metr o ddyfnder. Yn ôl y cyfrifiad diwethaf a gynhaliwyd, mae tua 125 o forlynnoedd o'r arddull hon ledled y diriogaeth.

Coedwigoedd cymylog

Mae coedwigoedd cwmwl yn bwysig iawn ar gyfer bywiogrwydd llawer o rywogaethau planhigion endemig ym Mecsico, ac ar hyn o bryd mae pryder mawr oherwydd bod tua hanner yr ecosystem gyfan hon wedi'i cholli oherwydd ymelwa ar adnoddau naturiol. Mae'r ecosystem hon hefyd yn gartref i oddeutu 10% o'r holl blanhigion presennol ym Mecsico ac mae'n cynnwys 1% o'r wlad gyfan.

Coedwigoedd tymherus

Ystyrir mai'r coedwigoedd hyn yw'r ecosystemau harddaf a all fodoli yn y byd i gyd, ac yn yr un benodol hon mae o leiaf hanner yr holl rywogaethau o binwydd yn y byd gyda chyfanswm o 50 o wahanol rai yn eu holl estyniad, fel yn ogystal â Mae'n gartref i fwy na 7 mil o wahanol fathau o blanhigion, er nad yw wedi'i eithrio rhag cael ei ddinistrio, gan yr amcangyfrifir bod o leiaf 20% ohono'n cael ei ddinistrio. Mae coedwigoedd tymherus yn gorchuddio 16% o gyfanswm tiriogaeth Mecsico.

Glaswelltiroedd

Yn y glaswelltiroedd, gellir gweld llafur dynol mewn symiau mawr, oherwydd eu bod yn ardaloedd hygyrch ar gyfer gweithgareddau fel da byw ac amaethyddiaeth. Y rhywogaethau planhigion mwyaf cyffredin yn yr ardaloedd hyn yw llwyni a choed bach, ac mae hefyd yn gartref i amrywiaeth fawr o rywogaethau anifeiliaid. Mae hwn wedi'i leoli yng ngogledd-orllewin y wlad ac mae'n cynnwys tua 6% o'r diriogaeth gyfan.

Mangroves

Mae mangroves yn ecosystemau y gellir eu harsylwi mewn nifer anhygoel o 125 o wledydd ledled y byd ac maent yn amddiffyniad ar arfordiroedd y rhai sydd â'r fraint o'u bod yn berchen arnynt, maent hefyd yn olygfa weledol y mae pawb wrth ei bodd yn ei gweld, y mae mae llawer o werth i dwristiaid. Mae Mecsico ymhlith y 4 gwlad gyntaf sydd â'r nifer fwyaf o'r ecosystemau hyn, er bod gwlad y wlad honno mewn perygl o ecsbloetio adnoddau arfordirol.

Creigresi cwrel

Mae riffiau cwrel yn ecosystemau a geir yn y cefnfor sy'n gartref i nifer fawr o rywogaethau anifeiliaid dyfrol ac sydd ar yr un pryd yn amddiffyn llawer ohonynt. Ym Mecsico amcangyfrifir bod mae o leiaf 10% o'r holl rywogaethau riff yn y byd ac ar ei arfordiroedd yn benodol yng Ngwlff Mecsico ac ym Môr y Caribî gellir nodi presenoldeb y riff Mesoamericanaidd, sef yr ail strwythur mwyaf o'r arddull hon yn y byd i gyd, felly mae ganddo werth twristiaeth heb ei gyfateb i bob ymwelydd yn chwilfrydig i'w gweld. Yn anffodus nid yw'r ecosystem hon yn cael ei harbed rhag ymelwa ar adnoddau na llygredd, ac yn ôl sawl astudiaeth dangoswyd bod y cwrelau hyn ychydig yn cael eu dinistrio.

Prysgwydd

Ym Mecsico mae yna boblogaeth fawr o blanhigion cacti ac mae hyn oherwydd mai'r ecosystemau a elwir yn dryslwyni yw'r rhai mwyaf blaenllaw yn y diriogaeth, ac ynddynt gallwch weld nifer fawr o rywogaethau cactws sydd hyd yn oed yn ffurfio rhan fawr o ddiwylliant y wlad. , yn hanesyddol ac yn gastronomegol oherwydd ym Mecsico maent fel arfer yn gweini nifer fawr o seigiau y mae'r planhigion hyn yn cyd-fynd â hwy neu sy'n eu defnyddio fel y prif.

Coedwigoedd gwymon anferth

Fel riffiau cwrel, mae'r ecosystemau hyn yn ddyfrol ac maent i'w cael yng Ngwlff Mecsico a Môr y Caribî. Mae'r rhain yn lleoedd lle gall algâu dyfu a chyrraedd uchelfannau nad ydynt yn gredadwy iawn ond sy'n bodoli, gan fod algâu yn gallu mesur hyd at 30 metr o uchder ac yn gartref i nifer fawr o rywogaethau morol. Mae'r algâu mawr hyn yn rhwystr amddiffynnol i lawer o rywogaethau a'r diriogaeth forol ac maent yn bwysig iawn i'w bodolaeth.

Mae pob mae ecosystemau Mecsico yn bwysig iawn ar gyfer y bywyd y maen nhw'n ei harbwrio ond yn anffodus mae'r bod dynol wedi bod eisiau manteisio ar yr adnoddau sydd ynddynt i allu cyfoethogi eu hunain a gwneud ffawd aruthrol, ond y dyddiau hyn Mae sefydliadau wedi'u creu sy'n ceisio amddiffyn yr ardaloedd hyn o'r wlad fel nad ydyn nhw'n cael eu difetha oherwydd bod llawer wedi colli rhan fawr o'u tiriogaeth oherwydd llygredd a gor-ddefnyddio


Mae cynnwys yr erthygl yn cadw at ein hegwyddorion moeseg olygyddol. I riportio gwall cliciwch yma.

Bod y cyntaf i wneud sylwadau

Gadewch eich sylw

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.

  1. Yn gyfrifol am y data: Miguel Ángel Gatón
  2. Pwrpas y data: Rheoli SPAM, rheoli sylwadau.
  3. Cyfreithlondeb: Eich caniatâd
  4. Cyfathrebu'r data: Ni fydd y data'n cael ei gyfleu i drydydd partïon ac eithrio trwy rwymedigaeth gyfreithiol.
  5. Storio data: Cronfa ddata wedi'i chynnal gan Occentus Networks (EU)
  6. Hawliau: Ar unrhyw adeg gallwch gyfyngu, adfer a dileu eich gwybodaeth.

bool (gwir)