Beth ddylech chi ei wybod am yr etioleg?

Mae etioleg yn un o ganghennau gwyddoniaeth sydd â'r cysylltiad agosaf â gwahanol ddisgyblaethau oherwydd ei gymhwysedd mewn gwahanol feysydd. Cyn mynd i mewn i'r pwnc, gadewch i ni wybod etymoleg y gair hwn.

Beth yw tarddiad y gair Etioleg?

Nid yw'r etioleg a ddefnyddir yn helaeth yn air a anwyd yn ddiweddar, mae'n deillio o'r iaith Roeg, o'r gair mam "Aitioleg", Beth mae'n ei olygu "rhowch reswm dros”. Wedi dweud hyn, gadewch inni nawr ddiffinio beth yw etioleg: Cydnabyddir hyn fel gwyddoniaeth sy'n gyfrifol am ddadansoddi ac astudio achosion neu darddiad digwyddiadau. Lle mae'r etioleg yn dominyddu mewn meddygaeth, gan ei fod yn caniatáu canfod achos afiechydon lluosog.

Mae'r gwerthfawrogiad hwn i ddod i gasgliad am yr hyn sy'n digwydd yng nghorff person yn cychwyn o'r pwynt o fod wedi gwybod ei effeithiau a pham eu bod. Rheswm pam, yn hanesyddol, bod bodau dynol yn mynd at connoisseur, meddyg, apothecari, cyfadran neu fel y mae'n hysbys, fel y gallant eu holi neu adolygu a diagnosio eu cyflwr.

Term cyffredin rhwng arbenigwyr ac ysgolheigion

Efallai nad yw dinesydd cyffredin mewn rhyw stryd yn y byd yn troi at ddefnyddio'r gair hwn, o bosib nid yw'n ei wybod. Ond ymhlith meddygon ac arbenigwyr mae mewn defnydd cyffredin. Am y rheswm hwn, pan ddônt o hyd i ddarlun clinigol lle mae afiechyd neu anhwylder nad yw'r achos yn hysbys, cadarnheir wedyn bod “ei etioleg yn anhysbys”.

O'r safbwynt hwn yr etioleg yn cymryd pwys mawr ac yn dod yn biler sylfaenol, yn enwedig wrth wynebu rhywbeth anhysbys. Tybiwch y bydd achos o glefyd anhysbys yn codi mewn rhyw ran o'r byd, y byddai hyn yn gorfodi'r rhai sy'n ymwneud â'r datrysiad i ganfod tarddiad ac achos y ffenomen honno, felly bydd yn haws, mewn theori, cael iachâd neu feddyginiaeth ataliol. .

Mae athronwyr hefyd yn apelio at etioleg

Ers yr hen fyd, mae dyn wedi bod eisiau gwybod a deall dirgelion mawr bywyd, mae wedi meddwl yn ddi-baid am y realiti a'r amgylchiadau sy'n amgylchynu ei hynt trwy'r byd. O ble rydyn ni'n dod? I ble rydyn ni'n mynd? Pam rydyn ni'n bodoli? Sut mae'r amodau a'r ffenomenau yr ydym yn arsylwi arnynt yn cael eu hegluro? Ac efallai mai un o'r cwestiynau sy'n cael ei lunio yw'r un rydyn ni wedi'i ofyn fwyaf i'n hunain wrth arsylwi ffenomen: beth yw ei achos?

Mae'r rhai sy'n ymroddedig i astudio gwybodaeth a rheswm bodau, hefyd yn troi at etioleg, fel yn achos athronwyr, y mae gan y term hwn ddefnydd eang ohono yng nghyd-destunau'r gweithwyr proffesiynol hyn

Yn achos y maes athroniaeth, mae'n cenhedlu etioleg fel disgyblaeth sy'n defnyddio ei ymdrechion i astudio'r achosion sy'n arwain at bethau. Mae'r gangen hon o wyddoniaeth yn ennill cryfder mawr mewn athroniaeth, enghraifft o hyn yw wrth astudio problem gysylltiedig fel tarddiad dyn, dyna beth fydd y ddisgyblaeth hon yn delio ag ef, gan chwalu'r gwahanol amrywiadau ac ymylon sy'n ymwneud â'r dyn thema.

Cymhwyso etioleg yn y gwahanol ganghennau:

Etioleg i gleifion

Ar yr etioleg a'i chymhwysedd yn meddygaeth Rydym wedi siarad ar ddechrau'r testun hwn, yn bennaf i astudio achosion y gwahanol afiechydon sy'n effeithio ar unigolion ar amser penodol.

Mae meddygaeth bob amser wedi troi at etioleg, o amseroedd Hippocrates hyd heddiw, pan fydd claf yn mynd i mewn i swyddfa unrhyw feddyg, mae'r meddyg yn troi at ryngosodiad manwl, yn seiliedig ar dri chwestiwn neu agwedd allweddol:

1) .- Beth sy'n digwydd iddo?Yma rydym yn deall y rheswm a'i cymhellodd i fynd at arbenigwr meddygol, beth a'i cymhellodd i wneud y penderfyniad hwnnw.

2) .- Amser gyda'r amod hwn: Yn yr ail gwestiwn hwn, penderfynir pryd mae afiechyd neu gyflwr y claf wedi digwydd.

3) .- Achos: Yn yr olaf, penderfynir ar yr achos, hynny yw, tarddiad y cyflwr sy'n mynd â chi at arbenigwr.

Dyma lle mae defnyddioldeb y wyddoniaeth hon, ar ôl datrys yr holiadur hwn o dri chwestiwn, bydd yn ddefnyddiol iawn i'r meddyg, ar ôl archwilio'r claf, sicrhau gyda mwy o elfennau, yn gyntaf oll: Beth sydd ganddo, beth yw'r mae cyflwr yn cael ei drin ac yn ddiweddarach, y peth pwysicaf, y rheswm drosto, felly byddai'n cyflawni ei rôl o warantu neu o leiaf helpu ac arwain i gymryd y mesurau fel nad yw'r claf yn syrthio yn ôl i sefyllfa a arweiniodd ato contractiwch y clefyd sy'n effeithio arnoch chi.

Hyd yn oed pan fydd yr etioleg yn arwain at bennu achos neu darddiad sefyllfa, mae meddygon wedi dadlau ers tro ai dim ond un ffactor neu sawl un sy'n codi ar yr un pryd i gynhyrchu clefyd. Soniodd rhai am ffactorau amgylcheddol, allanol a mewnol, ond roedd y cwestiwn hwn bob amser yn cael ei drafod.

Cymhwysedd etioleg mewn Seicoleg

Ym maes diddorol seicoleg, mae etioleg yn edrych am yr achosion y mae unigolyn yn cael ei nodweddu gan fod ganddo wybyddiaeth neu gredoau gwahanol, yn ogystal ag a yw'n cyflawni ymddygiad penodol ai peidio.

Yn y maes hwn, mae heriau i'w goresgyn gan seicolegwyr wrth roi etioleg ar waith, gan fod astudio'r achosion yn gymharol fwy cymhleth nag yn yr achos blaenorol, o ystyried hynny nid oes modd arsylwi ffenomenau meddyliol yn uniongyrchol. Mae angen allosod y data a gafwyd o'r perthnasoedd a sefydlwyd rhwng gwahanol newidynnau.

Cymdeithaseg ac etioleg

Ar gyfer cymdeithasegydd sy'n troi at etioleg, mae'n anelu at chwilio, astudio a dadansoddi'r gwahanol ffactorau a fydd yn ei helpu i egluro tarddiad ffenomen gymdeithasol benodol. Cymerwch fel enghraifft arweinyddiaeth, ffurfio grŵp a ffenomenau fel polareiddio grŵp. , bodolaeth grwpiau, mae'r rhain yn enghreifftiau o bynciau sy'n ceisio tarddiad cymdeithaseg.

Bioleg a'r gyfraith

Mae'r un peth yn digwydd mewn bioleg, dadansoddir achos y gwahanol brosesau biolegol sy'n digwydd yn ein rhywogaeth ddynol, gan ddadansoddi tarddiad prosesau a ffenomenau, tra yn y gwyddorau cyfreithiol ni ddefnyddir y gair "etioleg" mor eang ag mewn iechyd Yn yr un modd , ceisir yr achosion sydd wedi arwain at gyflawni trosedd, neu i dorri rheolau a deddfau.

Beth ddylech chi ei wybod am yr etioleg

1.- Mae'r etioleg nid yn unig yn pennu achos sefyllfa, ond mae'n ei gwneud hi'n bosibl sefydlu'r newidynnau a'r ffactorau, a hyd yn oed pan nad nhw yw'r achosion, cyfrannodd y rhain at darddiad yr hyn a astudiwyd neu a oedd yn ei gwneud hi'n anodd.

2.- Gydag etioleg, mae ffactorau rhagdueddol neu amddiffynnol sy'n cymryd rhan neu'n lleihau ymddangosiad clefyd, er enghraifft, hefyd yn cael eu hastudio a'u dadansoddi. Gweithir hefyd ar sbardunau a hyrwyddwyr.

3.- Hynny yw dadansoddir ac astudir y gwahanol newidynnau sy'n rhyngweithio i ysgogi sefyllfan, gan gofio nad oes un achos yn gyffredinol.


Mae cynnwys yr erthygl yn cadw at ein hegwyddorion moeseg olygyddol. I riportio gwall cliciwch yma.

Bod y cyntaf i wneud sylwadau

Gadewch eich sylw

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.

  1. Yn gyfrifol am y data: Miguel Ángel Gatón
  2. Pwrpas y data: Rheoli SPAM, rheoli sylwadau.
  3. Cyfreithlondeb: Eich caniatâd
  4. Cyfathrebu'r data: Ni fydd y data'n cael ei gyfleu i drydydd partïon ac eithrio trwy rwymedigaeth gyfreithiol.
  5. Storio data: Cronfa ddata wedi'i chynnal gan Occentus Networks (EU)
  6. Hawliau: Ar unrhyw adeg gallwch gyfyngu, adfer a dileu eich gwybodaeth.

bool (gwir)