Gall syndrom dieithrio rhieni hefyd fod yn gam-drin plant

teulu wedi torri

Mae llawer o gyplau â phlant yn dod â'u perthynas i ben yn anghyfeillgar ac yn dod yn wrthwynebwyr i gariad eu plant neu i ddinistrio'r llall. Y gwaethaf oll yw eu bod yn datblygu penderfyniad negyddol iawn (mewn llawer o achosion nid oes ganddo unrhyw beth i'w wneud â realiti) tuag at y cyn-bartner ... gan effeithio'n uniongyrchol ar y plant. Mae hyn yn digwydd gyda'r syndrom dieithrio rhieni.

Syndrom dieithrio rhieni, term a fathwyd yn yr adnabyddiaeth yn 1980 gan seiciatrydd plant Dr. Richard A. Gardner. Y gweithiwr proffesiynol hwn oedd yr un a wnaeth sylwadau am y tro cyntaf bod y syndrom hwn yn ymddangos pan fydd rhiant yn ceisio troi eu plant yn erbyn y rhiant arall. Bydd rhywun sy'n ddig iawn gyda'i gyn-bartner eisiau dieithrio ei blant trwy roi delwedd negyddol o'r rhiant arall i'r plant, trwy sylwadau annymunol, teimladau o euogrwydd, cyhuddiadau ffug, ac ati.

Maent hefyd yn ceisio bod gyda'u plant trwy'r amser gyda'r unig bwrpas na all y rhiant arall ei weld na bod gyda nhw. Fel rheol pan fydd gan dad neu fam y math hwn o ymddygiad gwenwynig mae hyn oherwydd nad ydyn nhw fel arfer yn sefydlog yn emosiynol neu oherwydd bod ganddyn nhw fwy o arian ac yn gallu wynebu'r heriau cyfreithiol yn well yn erbyn y cyn-bartner.

Sut mae Rhieni yn Cymhwyso Syndrom Dieithrio Rhieni

Y realiti trist yw bod rhieni'n gwenwyno'r hoffter a'r cariad naturiol y mae eu plant yn ei deimlo tuag at eu rhieni (y ddau), ac mae hyn yn achosi difrod emosiynol difrifol, yn ymosodol ac yn anodd iawn ei atgyweirio mewn sawl achos. Gall plant gael eu trin gan un rhiant i wrthod y rhiant arall nad yw'n haeddu cael ei wrthod neu ei drin mewn ffordd ddirmygus.

I blentyn, gall effeithiau biopsychogymdeithasol syndrom dieithrio rhieni fod yn ddinistriol. I'r rhiant a'r plentyn dieithrio, mae symud a gwrthod cyswllt yn absenoldeb esgeulustod neu gamdriniaeth yn gyfystyr â thriniaeth greulon nad ydyn nhw'n ei haeddu. Mae'n fath o gam-drin plant y mae'n rhaid ei amddiffyn gan y gyfraith, gan ei fod yn gyfiawnder cymdeithasol y gall plant wybod a derbyn gofal gan y ddau riant cyn belled â bod y ddau yn gwbl abl i wneud hynny.

syndrom dieithrio rhieni

Sut beth yw'r rhiant dieithrio

Mae tad sydd â'r syndrom dieithrio rhieni fel arfer yn dangos tueddiadau narcissistaidd, hynny yw, maen nhw'n bobl hynod hunanol a hunan-ganolog. Efallai na allant wrando ar safbwyntiau eraill. Mae'n well ganddyn nhw ganolbwyntio eu barn ar yr hyn maen nhw ei eisiau, ei feddwl, ei deimlo a'i maent yn credu beth bynnag y gall pobl eraill ei deimlo, ei eisiau neu ei angen.

Fel arfer mae rhiant dieithrio yn narcissistic ac yn defnyddio plant fel bwledi i niweidio'r parti arall. Nhw yw pawns ei frwydr gyda'r unig bwrpas o ddinistrio popeth a all i'r rhiant arall, am iddo gael yr 'hyglyw' i wneud niwed emosiynol iddo. Maen nhw'n honni eu bod nhw'n amddiffyn eu plant rhag y rhiant arall oherwydd ei fod yn 'ddrwg', ond mewn gwirionedd nhw eu hunain sy'n achosi difrod dwfn iawn i'w plant. Trwy ddefnyddio plant i niweidio'r rhiant arall, rydych chi eisoes yn dangos nad oes gennych chi fawr o allu i ofalu am eich plant.

Yn ogystal â bod yn narcissistic, mae elfen ganolog arall ym mhersonoliaeth y tad neu'r fam â syndrom alinio rhieni: anhwylder personoliaeth ffiniol, a elwir hefyd yn hyperresponsiveness emosiynol. Yn aml, mynegir emosiwn gormodol dwys fel dicter. Mae pobl â'r anhwylder hwn yn cael anhawster mawr i dawelu eu hunain. Ar gyfer felly pan fyddant yn teimlo'n ddrwg, yn drist neu'n ddig, mae emosiynau dwys yn tueddu i bara llawer hirach nag mewn pobl eraill sy'n fwy sefydlog yn emosiynol.

plant yn dioddef oherwydd rhieni

Trwy gael y diffygion hyn mewn gwytnwch emosiynol ar ôl iddynt fod yn rhwystredig neu eu siomi, gallant chwarae rôl dioddefwr a beio eraill am unrhyw beth sy'n mynd o'i le.

Daw'r mathau hyn o anhwylderau yn fwy amlwg pan fydd rhiant dieithr yn dyfeisio realiti gyda chyhuddiadau ffug neu sarhad. Er enghraifft, gallant ddweud pethau wrth eu plant: 'Mae eich tad yn hunanol' pan fydd y person realistig ei hun am siarad yn y modd hwn â'r rhiant arall. Gallwch hefyd ddweud pethau fel: 'Mae eich mam yn wallgof', pan mewn gwirionedd y tad sydd ag ymddygiadau emosiynol gwenwynig iawn mewn gwirionedd.

Mae'r math hwn o rieni neu fam sy'n ddieithrio yn ceisio dod o hyd i bobl eraill wrth eu hochr a'u rhoi i ymladd yn erbyn yr unigolyn hwnnw mor 'ddrwg' (yn ôl eu barn eu hunain) ac maen nhw'n ceisio rhannu'r teulu mewn ymladd cyson o 'fi yn eich erbyn chi' neu 'ni yn eu herbyn'.

Mae pobl sydd â nodweddion personoliaeth o'r math hwn yn gwylltio pan nad yw rhywun yn cytuno â nhw neu ddim yn rhoi'r hyn maen nhw ei eisiau iddyn nhw. Er enghraifft, os yw'r cwpl yn penderfynu dod â'r briodas i ben am ba bynnag reswm, y person sy'n ddieithrio. Ni fyddwch yn gallu cael perthynas iach a chydweithredol hyd yn oed er mwyn y plant. Yr unig amcan fydd ganddo yw dinistrio'r berthynas hyd yn oed os yw'r plant yn y canol. Maent yn ceisio gwneud cymaint o ddifrod â phosibl ac mae'n gwybod y gall ei gyflawni trwy ei blant.

Mae angen y ddau riant ar blant

Waeth beth fo'r amgylchiadau, mae angen y ddau riant ar blant. Fodd bynnag, nid ydynt yn elwa ac mewn gwirionedd yn niweidio pan fydd rhieni'n siarad yn negyddol am y rhiant arall. Nid oes angen i blant weld brwydr ar ongl rhwng eu rhieni, nid oes angen iddynt 'garu mam neu dad yn fwy', oherwydd bod angen iddynt garu eu dau riant yn yr un modd, hyd yn oed os oes rhaid iddynt gael bywydau ar wahân.

babi yn drist dros ei rieni

Ni ddylai plant byth fod yng nghanol dicter eu rhieni nac yng nghanol eu brwydrau pŵer. Nid yw'n iawn i riant ddiystyru anghenion plant dim ond brifo'r rhiant arall.

Os ydych chi'n mynd trwy eiliad lle mae'ch cyn-aelod yn dieithrio rhieni, bydd angen i chi feddwl o ddifrif ai dyma beth sy'n digwydd ac os felly, bydd yn rhaid i chi siarad â'ch cyfreithiwr i roi eich dwylo ar y mater. . Yn lle, Os mai chi sy'n ceisio troi eich plant yn erbyn eu tad neu eu mam, bydd yn rhaid i chi feddwl eto, nid yw'ch plant yn haeddu hyn a hefyd, os gwnewch chi hynny, bydd ganddyn nhw broblemau emosiynol difrifol yn y dyfodol.


Mae cynnwys yr erthygl yn cadw at ein hegwyddorion moeseg olygyddol. I riportio gwall cliciwch yma.

Bod y cyntaf i wneud sylwadau

Gadewch eich sylw

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.

  1. Yn gyfrifol am y data: Miguel Ángel Gatón
  2. Pwrpas y data: Rheoli SPAM, rheoli sylwadau.
  3. Cyfreithlondeb: Eich caniatâd
  4. Cyfathrebu'r data: Ni fydd y data'n cael ei gyfleu i drydydd partïon ac eithrio trwy rwymedigaeth gyfreithiol.
  5. Storio data: Cronfa ddata wedi'i chynnal gan Occentus Networks (EU)
  6. Hawliau: Ar unrhyw adeg gallwch gyfyngu, adfer a dileu eich gwybodaeth.

bool (gwir)