Beth yw swyddogaeth glwtamad a pham nad oes unrhyw un yn ei argymell?

Ydych chi'n gwybod sut mae'r broses trosglwyddo gwybodaeth yn gweithio ar lefel y system nerfol? Oeddech chi'n gwybod bod glwtamad yn chwarae rhan bwysig yn y broses?

Efallai ar y pwynt hwn eich bod yn meddwl am yr “umami” enwog, neu'r pumed blas gastronomig, ac yn rhannol mae'n dwyn rhywfaint o berthynas â'r pwnc (ond byddwn yn diffinio hyn yn nes ymlaen), fodd bynnag, y glwtamad yr ydym yn siarad amdano yn ei hanfod, yn asid amino wedi'i syntheseiddio ar lefel strwythurau niwronau.

Mae'r system nerfol yn cydlynu, trwy strwythurau arbenigol lluosog, swyddogaethau ymateb y corff i aflonyddwch neu ysgogiadau, mae hyn yn golygu, cyn ysgogiad a ganfyddir gan ein horganau derbynnydd, bod ein tîm o gelloedd nerfol yn cael ei roi ar waith, fel bod y wybodaeth hon yn cyrraedd y canol system nerfol, lle cynhyrchir ymateb sy'n cael ei ollwng trwy'r un cyfrwng (arc atgyrch).

Iawn nawr Pa rôl y mae glwtamad yn ei chwarae yn hyn i gyd? Wel, mae'n digwydd bod rhwydwaith gwybodaeth yn cael ei greu trwy gydol y broses gyfnewid gwybodaeth-ysgogiad hon, lle mae niwronau yn elfen sylfaenol yn y newid hwn. Synapse! Felly, mae'r broses lle mae dau strwythur yn dod i gysylltiad i gyflawni'r cyfnewid wedi dod yn boblogaidd, ac ar yr adeg hon mae sylweddau natur y gydran hon, hynny yw, niwrodrosglwyddyddion, yn meddiannu lle pwysig, ers diolch iddynt gwarantu'r cysylltiad hwnnw rhwng niwronau.

Cyfnewid nerfol a glwtamadau

Gan ein rhoi yn ein cyd-destun, a ydych chi'n cofio'r amser hwnnw i chi gamu ar eich bys yn anfwriadol, neu gyffwrdd ag arwyneb poeth? Roedd eich ymateb ar unwaith, gwnaethoch dynnu eich llaw, neu'r rhan o'ch corff yr effeithiwyd arni, er mwyn cadw'ch cyfanrwydd. Siawns na wnaethoch chi sicrhau "Fe wnes i heb feddwl", fodd bynnag, nid yw hyn yn hollol wir. Fel Y tu ôl i'ch ateb roedd proses niwral gymhleth, a oedd yn caniatáu i'ch ymennydd ddylunio ymateb.

Echel ganolog y system nerfol yw'r ymennydd, ymhelaethir ar yr holl feddyliau, canfyddiadau ac ymatebion a ddyluniwyd, fodd bynnag, nid yw yng ngallu strwythur yr ymennydd, sef dal signalau; Dyna pam mae strwythurau cellog yn gysylltiedig â'r system hon, o'r enw niwronau, sy'n gyfrifol am drosglwyddo'r wybodaeth honno, o'r ffynhonnell lle mae'n cael ei chasglu, i strwythurau'r system nerfol ganolog, sy'n gyfrifol am ddylunio ymatebion yn ôl y derbyn ysgogiad.

Mae gan niwronau strwythur nodweddiadol, wedi'i ffurfio gan gnewyllyn, sydd wedi'i gynnwys mewn strwythur o'r enw "swm", Maent hefyd yn cyflwyno math o silindr hirgul o'r enw" corff niwron ", sy'n cysylltu'r terfyniadau nerf â'r niwclews. Mae synthesis glwtamad yn digwydd y tu mewn i'r gell hon. Mae'r gell yn cynhyrchu'r asid amino hwn, gan ei bod yn ofynnol iddi allu sefydlu cyswllt â niwronau eraill (synapsau), a dyma, y ​​gydran sy'n ei gwneud yn bosibl, trwy ei swyddogaethau ysgogydd a niwrodrosglwyddydd, ddatblygiad yr atgyrch adnabyddus. arc, sy'n ddim mwy na'r cylched ysgogiad-ymateb.

Natur y gydran

Mae'n asid amino nad yw'n hanfodol, sy'n cael ei syntheseiddio ym metaboledd celloedd nerfol "presynaptig", mae popeth yn dechrau gyda glutamin, sy'n amin toreithiog yn y corff, yn enwedig yn y cyhyrau. Yn yr adwaith hwn, arsylwir cynnyrch canolradd, a elwir yn glutaminase, ac yn olaf mae'r niwron yn cynhyrchu glwtamad, yr asid amino sy'n ofynnol ym mhrosesau trylediad ysgogiadau ac ymatebion. Mae'r gydran hon yn cael ei chipio gan y niwron postynaptig, trwy dderbynyddion penodol, ac yn gysylltiedig ag ef.

Proses yn y gell glial: Fel pwynt gorffen cylch sy'n gweld ei ddechrau yn y broses a ddisgrifir uchod, mae ail adwaith yn digwydd sy'n cau'r cylch, sy'n cael ei gynnal, diolch i ymlediad yr asid amino niwrodrosglwyddydd hwn i'r gell glial, sef y sianel ganolog llinyn y cefn, ac yn y strwythur hwn mae'r adwaith gwrthdroi yn digwydd a cheir glutamin, sy'n cael ei gymryd eto gan niwronau presynaptig, i gychwyn proses newydd.

Mae'r un a ddisgrifir yn broses barhaus, sy'n digwydd mewn miliynau o eiliad, gan fod datblygiad yr arc atgyrch yn broses gyson, ac yn hanfodol bwysig wrth warchod llesiant bodau dynol.

Swyddogaethau yn y corff

Mae glwtamad yn adnabyddus am ei gyfranogiad mewn prosesau niwronau ar lefel y system nerfol, fodd bynnag, mae hefyd yn pennu synthesis cydrannau eraill:

 

 • Ffurfio protein: Trwy ei gyfranogiad mewn amryw lwybrau metabolaidd, mae'n gweithredu fel rhagflaenydd wrth ffurfio cyfansoddion, yn enwedig y rhai o natur protein.
 • Niwrodrosglwyddydd: Dyma yw ei rôl fwyaf perthnasol, gan fod ganddo brif gyfranogiad mewn prosesau cyfathrebol rhwng niwronau, lle mae'n cymell ac yn cyffroi strwythurau sy'n hyrwyddo trosglwyddo ysgogiadau ac ysgogiadau.

Mae niwronau'n rhyddhau'r glwtamad wedi'i syntheseiddio trwy eu metaboledd, ac mae hyn yn gweithredu fel negesydd cemegol, gan gael ei ddal gan strwythurau penodol o'r enw derbynyddion protein.

 • Derbynyddion protein cysylltiedig: N-methyl-D-aspartate, AMPA, Kainate, eraill sy'n barod i dderbyn glwtamad yw'r metabotropig, fel y'i gelwir. Er ei bod yn bosibl bod y broses cyfnewid gwybodaeth rhwng niwronau yn digwydd trwy gysylltiad axon un, â dendrites un arall (strwythurau'r gell hon), mae fel arfer yn gofyn am weithredu sylweddau o natur ysgogol.

 

Glutamad monosodiwm

Yn y cysyniad a ddefnyddir gan y mwyafrif o bobl, pan soniwn am "glwtamad", mae'n cyfeirio at yr halen sy'n deillio o adwaith y moleciwl asid amino gyda'r sodiwm cyfansawdd anorganig.

Mae'r gydran hon se wedi'i estyn gyda'r enw umami neu ajinomoto, ac yn cyflawni nifer o gymwysiadau yn y diwydiant bwyd:

Bwyd Asiaidd: Mae ymgorffori umami, fel y pumed blas yn y byd, yn caniatáu paratoi sawl rysáit, ac mae'n naturiol yn bresennol mewn cydrannau sylfaenol o'r diwylliant gastronomig hwn fel algâu (o 230 i 3380 mg) a saws soi (450 i 700 mg) .

Yr umami, fFe'i disgrifiwyd fel blas "blasus iawn", sy'n cynhyrchu teimladau o bleser ar y daflod. A’r gwyddonydd Kikunae Ikeda, a oedd yn gweithio ym Mhrifysgol Tokyo, a gysylltodd fod y teimlad a gynhyrchir gan y cawl gwymon kombu yn cael ei gynhyrchu gan halen monosodiwm. Mae defnyddio ajinomoto mewn bwyd yn cynhyrchu teimlad na ellir ei ddisgrifio mewn geiriau, ac sydd mewn llawer o achosion yn dod yn gaethiwus, sy'n ein harwain i fynd i ormodedd.

Bwydydd heb eu prosesu: Mae halen monosodiwm i'w gael mewn bwydydd yn naturiol, heb yr ystyr hwn ei fod yn brif elfen wrth ei baratoi, isod mae rhai ohonynt â'u cynnwys priodol o halen monosodiwm:

 • Tomato (140-250 mg)
 • Tatws (30-180 mg)
 • Ham (340 mg)
 • Te gwyrdd (200- 650 mg)
 • Cawsiau: parmesan (1150 mg), chedar (180 mg), roquefort (1200 mg).

Pills: Am gyfnod, roedd cyflwyniad tabled 500 mg gyda'r gydran hon yn boblogaidd ar y farchnad rydd. Fe'u diffiniwyd fel “bwyd ymennydd”, ac yn y ddeialog werthu, cynigiwyd cynnyrch a oedd yn gallu actifadu ac ysgogi prosesau ymennydd. Er nad yw hyn yn hollol ffug, mae'n bwysig nodi y dylid cymryd cymeriant glwtamad yn ofalus. Mae'n beryglus newid cydbwysedd y system nerfol, sy'n arwain at syndrom, a elwir yn boblogaidd fel "O'r bwyty Tsieineaidd".

Syndrom bwyty Tsieineaidd: Mae rhai gwyddonwyr yn cadarnhau mai'r ddyfais waethaf a ddatblygwyd ar y lefel gastronomig oedd yr halen monosodiwm hwn, y mae ei gymeriant yn ansefydlogi'r prosesau ar lefel y system nerfol, lle mae'r asid amino yn cael ei syntheseiddio'n naturiol ar y lefel niwronau; felly, mae cymeriant bwyd gyda'r cyfansoddyn hwn yn cynhyrchu cynnydd yn lefelau'r niwrodrosglwyddydd, sydd ynddo'i hun â nodweddion sy'n cyffroi prosesau synaps. Mae goramcangyfrif yn ffactor gwaethygol, gan ei fod yn cymell cyflwr blinder yn y sawl sy'n ei brofi, a all, mewn achosion cronig, hyd yn oed arwain at farwolaeth niwronau. Gellir rhestru canlyniadau bwyta ajinomoto yn y symptomau mwyaf cyffredin canlynol:

 • Pendro
 • Cyfog
 • Poen yn y frest.
 • Asthma
 • Atafaeliadau (rhag ofn cleifion sensitif, neu â thueddiad niwrolegol).

Mae cynnwys yr erthygl yn cadw at ein hegwyddorion moeseg olygyddol. I riportio gwall cliciwch yma.

Bod y cyntaf i wneud sylwadau

Gadewch eich sylw

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.

 1. Yn gyfrifol am y data: Miguel Ángel Gatón
 2. Pwrpas y data: Rheoli SPAM, rheoli sylwadau.
 3. Cyfreithlondeb: Eich caniatâd
 4. Cyfathrebu'r data: Ni fydd y data'n cael ei gyfleu i drydydd partïon ac eithrio trwy rwymedigaeth gyfreithiol.
 5. Storio data: Cronfa ddata wedi'i chynnal gan Occentus Networks (EU)
 6. Hawliau: Ar unrhyw adeg gallwch gyfyngu, adfer a dileu eich gwybodaeth.

bool (gwir)