Beth Yw Dyletswyddau Plant Gartref: Rhestr i'w Wneud

plant mewn tasgau cartref

Nid yw dyletswyddau plant gartref yn rhwymedigaeth, Maent yn anghenraid y mae'n rhaid ei wneud o'r adeg pan fydd plant yn ifanc iawn. Cyn gynted ag y bydd plant tua dwy flwydd oed, dylent ddechrau gwneud gwaith tŷ sy'n gymesur â'u gallu i'w wneud. Er mwyn i hyn fod yn gadarnhaol, mae'n angenrheidiol i rieni wneud eu rhan hefyd.

Weithiau gall plant gael amser caled yn gwneud gwaith cartref, mae'n hollol normal! Rhaid i rieni fod yn amyneddgar a dysgu eu plant i gyflawni'r dasg yn ôl eu hoedran fel eu bod yn ei gwella fesul tipyn. Ond Hyd yn oed os ydyn nhw'n gwneud pethau'n anghywir, does dim rhaid i chi eu gwneud nhw ar eu cyfer, mae'n rhaid i chi eu dysgu i'w gwneud yn iawn.

Gwaith cartref plant

Weithiau mae rhieni, sy'n ymwybodol o'r angen i roi cyfrifoldeb i'r plentyn, yn cael eu rhwystro gan wybod beth i'w wneud a beth i'w ddisgwyl. Bwriad y rhestr ganlynol yw diwallu'r angen hwn.

Mae'r rhestr yn gronnus. Wrth i'r plentyn symud ymlaen mewn oedran neu radd, gall barhau i gynnal cyfrifoldebau yn y gorffennol a chymryd rhai newydd. Weithiau nid yw plentyn bellach yn ei chael hi'n hwyl cwblhau tasg unwaith nad yw bellach yn her newydd. Ni ddylid gwneud tasgau sy'n gyfrifoldeb personol y plentyn, fel gwneud y gwely, gwneud y golchdy, a thacluso'r ystafell, drosto mwyach. Gellir cylchdroi tasgau sy'n helpu'r teulu cyfan, neu gellir rhoi detholiad o dasgau. Man cychwyn yn unig yw'r rhestr, gyda'r bwriad o awgrymu posibiliadau, yn amodol ar sefyllfa a chreadigrwydd yr oedolyn sy'n arsylwi ar y plentyn.

plant mewn tasgau cartref

Wrth hyfforddi ar gyfer y cyfrifoldebau hyn, gallai fod yn ddoethach symud ymlaen yn raddol. Yn gyntaf, mae'n sefydlu neu'n cryfhau'r berthynas, ac yna trwy sgyrsiau cyfeillgar, gall yr oedolyn a'r plentyn gyda'i gilydd benderfynu sut y gall y plentyn ddod yn aelod o'r teulu sy'n cyfrannu. Cyn neilltuo gwaith cartref, byddai'n ddefnyddiol cadw'r egwyddorion canlynol mewn cof:

 • Mae gan blant hawliau a chyfrifoldebau. Heb yr hawliau hyn, yn ogystal â chael ei dynnu’n ôl yn fympwyol ac yn fyrbwyll gan yr oedolyn, gall y plentyn deimlo ei fod yn cael ei ddominyddu neu’n ddialgar a bydd yn gwrthsefyll unrhyw ymdrech i gael ei gydweithrediad.
 • Dylid ymgynghori â phlant ynghylch y swyddi sydd i'w gwneud. Ar ôl iddynt helpu i nodi'r gwaith, maent yn helpu i osod y safonau ar gyfer y gwaith ac yn gwerthuso'r gwaith a gwblhawyd.
 • Gadewch i'r plant ddewis pa dasgau yr hoffent eu gwneud. NID yw gwneud dim yn opsiwn derbyniol. Maent yn parhau gyda'r dewis neu'n derbyn y canlyniadau.
 • Caniatáu i'r canlyniadau ddilyn yn rhesymegol o waith anghyflawn. Peidiwch â siarad o flaen amser beth fydd yn digwydd os na fydd rhywun yn cadw'r ymrwymiad.
 • Gosod terfynau amser priodol ar gyfer cwblhau tasg. Os yw'r plentyn yn cymryd rhan mewn gosod y terfynau hyn, bydd yn fwy parod i gadw atynt. Gallwch ofyn, "Faint o amser sydd ei angen arnoch chi?" Mae defnyddio amserydd cegin yn helpu. Gellir clipio rhai amseryddion i boced plentyn.
 • Tasgau amrywiol. Mae plant yn diflasu'n hawdd gyda'r un tasgau. Maen nhw'n hoffi heriau newydd.
 • Mae plant yn hoffi symud ymlaen i waith mwy heriol; breintiau newydd y gallant eu cymryd nawr eu bod yn fwy / cryfach / craffach.
 • Defnyddiwch synnwyr cyffredin yn y gwaith cartref a ddisgwylir gan bob plentyn. Gallwch ddod yn ddigymhelliant a gwneud dim os ydych chi'n teimlo bod yn rhaid i chi wneud gormod.
 • Cofiwch mai chi yw'r model o "drefn." Peidiwch â disgwyl trefn a glendid gan blant nad ydych chi'n eu disgwyl gennych chi'ch hun.
 • Archwiliwch eich safonau personol. Efallai eich bod chi'n berffeithydd, rydych chi'n teimlo'n anghyfforddus os yw pethau ychydig allan o'u lle neu os ydych chi'n poeni am farn pobl eraill. Dysgwch dderbyn y cartref fel man gweithgaredd i aelodau'r teulu, nid fel adlewyrchiad o'ch gwerth personol.
 • Yr anoddaf yn ôl pob tebyg: peidiwch byth â gwneud dros y plentyn yr hyn y gall ei wneud iddo'i hun.

plant mewn tasgau cartref

Cyfrifoldebau Cartref i Blant

Cyfrifoldebau Aelwyd am Oedran 18 Mis i 2 XNUMX/XNUMX Mlynedd

 • Storiwch deganau gyda help.
 • Cyflawni ceisiadau syml fel "A allech chi daflu hwn i ffwrdd?" Neu "Cadwch hwn os gwelwch yn dda" (mae oedolion yn pwyntio at leoliad).
 • Yn cymryd rhan (yn amherffaith) mewn tasgau cartref sydd o ddiddordeb i chi, fel arfer heb eu cwblhau gwaith cartref eto. Gallwch geisio ysgubo, glanhau'r bwrdd, gosod y bwrdd, hwfro, ac ati.
 • Yn ymwneud fwyfwy â gwisgo (mae oedolyn yn darparu dillad hawdd eu trin). Daw dadwisgo cyn gwisgo.
 • Llwythwch y golchwr a'r sychwr, pwyswch y botwm cychwyn.
 • Mae'n bwydo'n annibynnol er bod angen help arno.
 • Cymryd rhan yn y gwaith o baratoi bwydydd syml

Cyfrifoldebau Cartref ar gyfer y Plentyn 2-XNUMX / XNUMX oed

 • Casglwch y teganau fel rhai gorffenedig a'u rhoi yn y lle priodol (mae'r oedolyn yn darparu silffoedd a chynwysyddion isel ar gyfer pob eitem).
 • Rhowch lyfrau a chylchgronau ar silff.
 • Ysgubwch y llawr neu'r palmant gydag ysgub fach, defnyddiwch sosban lwch gyda chymorth.
 • Gosod napcynau, platiau a chyllyll a ffyrc ar y bwrdd (ddim yn gywir ar y dechrau).
 • Glanhewch yr hyn rydych chi'n ei ollwng ar ôl bwyta. Glanhau colledion.
 • Dewiswch eich byrbryd neu frecwast o ddau neu dri opsiwn.
 • Helpwch i olchi'r llestri.
 • Defnyddiwch yr ystafell ymolchi a'i olchi gyda help.
 • Gwisgwch gyda help.

Cyfrifoldebau cartref ar gyfer plant 3- a 4 oed

 • Gosod y bwrdd.
 • Arbedwch fwyd.
 • Help gyda'r rhestr siopa.
 • Dilynwch amserlen ar gyfer bwydo anifeiliaid anwes.
 • Help gyda gwaith iard a gardd.
 • Ysgubo.
 • Gwnewch eich gwely gyda help.
 • Dysgu ryseitiau syml.
 • Rhannwch deganau ac yna rhowch nhw i ffwrdd.
 • Chwarae heb oruchwyliaeth gyson oedolion.
 • Mwynhewch ymdeimlad o gyflawniad wrth gwblhau tasgau ar fwrdd tasgau.

Cyfrifoldebau Cartrefi ar gyfer Plant 5- a 6 oed

 • Help gyda chynllunio prydau bwyd a siopa bwyd.
 • Helpwch i baratoi cinio i ddod ag ef i'r ysgol.
 • Gosod y bwrdd.
 • Help yn y gegin.
 • Cymryd rhan mewn paratoi bwyd mwy heriol, gan gynnwys pobi a choginio, gyda chymorth.
 • Gwnewch y gwely a sythu’r ystafell.
 • Dewiswch ddillad y noson gynt, gwisgwch heb help.
 • Cynnal hylendid personol da.
 • Plygwch y dillad a'u rhoi i ffwrdd.
 • Siaradwch ar y ffôn ac atebwch yn gywir.
 • Gofalwch am anifeiliaid anwes.
 • Cadwch eich ystafell wely yn dwt ac yn lân.
 • Mae'n gallu helpu yng ngofal brodyr a chwiorydd iau.
 • Mewn amseroedd prysur gall helpu.

plant mewn tasgau cartref

Cyfrifoldebau Cartref ar gyfer Oedran 6-12

 • Pob un o'r uchod gyda her gynyddol.
 • Paratowch bryd syml yn annibynnol.
 • Gofalwch am eich eiddo eich hun.
 • Trefnu eiddo.
 • Dechreuwch reoli arian
 • Mwy o ystyriaeth i eraill, moesau priodol.

Mae cynnwys yr erthygl yn cadw at ein hegwyddorion moeseg olygyddol. I riportio gwall cliciwch yma.

Bod y cyntaf i wneud sylwadau

Gadewch eich sylw

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.

 1. Yn gyfrifol am y data: Miguel Ángel Gatón
 2. Pwrpas y data: Rheoli SPAM, rheoli sylwadau.
 3. Cyfreithlondeb: Eich caniatâd
 4. Cyfathrebu'r data: Ni fydd y data'n cael ei gyfleu i drydydd partïon ac eithrio trwy rwymedigaeth gyfreithiol.
 5. Storio data: Cronfa ddata wedi'i chynnal gan Occentus Networks (EU)
 6. Hawliau: Ar unrhyw adeg gallwch gyfyngu, adfer a dileu eich gwybodaeth.

bool (gwir)