Beth yw gwerthoedd economaidd a sut maen nhw'n dylanwadu ar ein cymdeithas?

Pan ewch chi i siopa, mae'n debyg eich bod chi'n gwneud cymariaethau prisiau rhwng y gwahanol gynhyrchion sy'n dal eich sylw, ac mae'n debyg eich bod chi wedi meddwl beth sy'n gwneud y gwahaniaeth rhwng pris un cynnyrch a'r llall (yn enwedig os ydyn nhw o'r un natur).

Yn sicr mae'r nid yw dyrannu pris cynnyrch o fewn y farchnad yn ddigwyddiad mympwyol, yn ganlyniad y dadansoddiad o rai o nodweddion y cynnyrch ei hun, ystyried anghenion y farchnad, ac ati.

Mae prisiad teg y cynnyrch a datblygu prosiectau proffidiol, yn caniatáu cynnal perthynas economaidd iach rhwng y farchnad a'r defnyddiwr.

Beth yw gwerth economaidd?

Fel y'i sefydlwyd gan Is-adran Bwyd y Cenhedloedd Unedig (FAO), mae gwerthoedd economaidd yn ffurfio'r newidynnau hynny sy'n caniatáu inni gael persbectif economaidd o werth nwyddau neu wasanaeth, sy'n gynnyrch un neu fwy o weithgareddau datblygu.

Mae yna dechnegau sy'n caniatáu codi gwerth y cynnyrch, trwy greu cefndir sy'n codi'r angen, neu gan ddigwyddiadau sy'n newid canfyddiad y farchnad ohoni.

Ffactorau sy'n effeithio ar werthoedd economaidd:

Gwerthoedd ariannol negyddol

 Mae'r costau sy'n gysylltiedig â'r cynnyrch yn cael eu talu yma. Dyma'r treuliau sy'n ofynnol i leoli'r cynnyrch, gan gynnwys:

 • Gweithlu: Yma rhoddir ystyriaeth i'r deunydd dynol sy'n ofynnol ar gyfer cynhyrchu'r nwyddau neu'r gwasanaeth.
 • Trafnidiaeth: Mae'n ystyried y modd a'r llwybrau i'w dilyn i leoli'r cynnyrch yn y farchnad, o'r pwynt lle mae'n cael ei ddatblygu.
 • Deunydd crai: yn cyfeirio at y mewnbynnau sydd eu hangen i gwblhau lleoliad y cynnyrch yn y farchnad.
 • Gweithgareddau trawsnewid: Yma mae'r term "gwerth dros ben cynnyrch" yn cael ei chwarae. Lawer gwaith mae'r cynhyrchion sy'n destun gweithgareddau trawsnewid yn cynyddu eu gwerth, gan fod cynnyrch yn ôl eu hanghenion ar gael i'r defnyddiwr. Er enghraifft, mae cost garlleg wedi'i blicio fel arfer yn uwch na chost garlleg yn ei gyflwr naturiol, oherwydd nid yn unig y cynigir cynnyrch (garlleg), ond mae gwasanaeth (cynnyrch parod i'w ddefnyddio) hefyd ar gael i'r prynwr.

Gwerthoedd ariannol cadarnhaol

 Mae'n cyfeirio at y buddion a adroddir gan y cynnyrch neu'r gwasanaeth, mewn ystyr economaidd neu ariannol. Yn cyfeirio at incwm a gofnodwyd.

Mathau o werthoedd economaidd

O'i ystyried o safbwynt ymarferol, gallwn ddweud bod amcan astudio newidynnau economaidd wedi'i anelu at roi'r gwerth mwyaf posibl i'r cynnyrch a gynigir, sydd, yn ôl yr hyn a ddaeth i ben gan yr astudiaeth farchnad, yn barod i dalu ar ei gyfer.

Perthynas cyflenwad-galw: Isod, rydyn ni'n dangos y senarios perthynas cyflenwad-galw i chi, a'u heffaith ar werth:

 • Os yw'r cynnyrch wedi'i leoli mewn marchnad lle mae galw mawr amdano ac ychydig o gyflenwad, bydd pris y da yn codi, gan y bydd pobl yn cynyddu'r gwerth y maent yn barod i'w dalu i'w gaffael.
 • Os oes galw isel yn y farchnad a chyflenwad uchel, bydd gwerth y cynnyrch yn gostwng, gan nad oes unrhyw bobl i gynnig amdano.
 • Os oes ecwilibriwm rhwng y cyflenwad a'r galw, mae gwerth y cynnyrch yn cael ei bennu gan bris y farchnad.

Prisiad y farchnad: Mae'n ddangosydd cyfeiriol, lle sefydlir y gwerth lleiaf y mae marchnad â nodweddion penodol yn croesawu cynnyrch neu gynnig da. Mae'r dangosydd hwn yn cael ei ddylanwadu gan safbwyntiau a pharadeimau pobl ar werth, ac mae hyn yn aml yn destun gweithredoedd elfennau amgylcheddol a diwylliannol.

Proffidioldeb: Yn gwerthuso a ellir adennill y buddsoddiad sydd ei angen i ddatblygu prosiect mewn cyfnod derbyniol o amser. Mewn ffordd fwy uniongyrchol, gellir sefydlu bod y dangosydd hwn yn penderfynu a yw cost cynhyrchu yn llai na gwerth yr incwm oherwydd lleoliad y farchnad. Nid yw prosiect sy'n cynnwys costau cynhyrchu uwch na'r rhai a delir fel budd-daliadau yn cael ei ystyried yn broffidiol.

Cyfradd dychwelyd: Mae'n cynnwys gwerthuso, trwy gyfrwng geometrig, y gydnabyddiaeth ddisgwyliedig yn y dyfodol o amgylch buddsoddiad. Fe'i defnyddir fel newidyn ar gyfer gwerthuso proffidioldeb prosiect.

Cynnyrch domestig gros: Mae'n cynnwys swm y gwerthoedd a neilltuwyd yng ngwahanol farchnadoedd gwlad, i nwydd neu wasanaeth o'r un math. Mae'n caniatáu gwerthuso'r amodau sy'n dylanwadu ar yr amrywiadau o fewn gwahanol bwyntiau cwmpas cenedl.

Gwerth Ychwanegol Economaidd (EVA): Mae'n caniatáu gwerthuso'r cyfoeth a gynhyrchir gan y nwyddau neu'r gwasanaeth, gan werthuso'r ffactorau risg y mae'n gweithredu oddi tanynt.

Sut i gynyddu EVA cynnyrch? Y peth cyntaf y mae'n rhaid i gynhyrchydd ei wneud yw cynllunio treth er mwyn lleihau ei faich; Ar wahân i hyn, mae'n bwysig cynnal adolygiad o asedau, a dewis yn gyson y rhai sy'n caniatáu datblygu'r cynnyrch am gost is; cynnal cymhareb gwerthu uwch yn erbyn y treuliau a gynhyrchir gan yr asedau.

Pwysigrwydd gwerthoedd economaidd

Mae economeg yn wyddoniaeth sydd â sylfeini cadarn ac sy'n mynd ar drywydd datblygu systemau proffidiol, felly er mwyn cynnal gwerthusiad ymwybodol o systemau a marchnadoedd economaidd, datblygodd arbenigwyr yn yr ardal y set hon o ddangosyddion, sy'n cynnig cefnogaeth werthfawr, yn y dadansoddiad o'r amodau ffafriol ar gyfer lleoli'r cynnyrch, ac ar gyfer penderfynu ar broffidioldeb buddsoddiad.

Nid yw economi gref yn fudd sy'n disgyn ar sector penodol. Ac er gwaethaf y ffaith bod llawer o athrawiaethau meddwl yn tueddu i nodi bod polisïau'r farchnad yn annaturiol, ac yn frwd, y gwir yw eu bod wedi'u cynllunio i gyflawni daioni uwch. Mae gwlad sydd â system ddatblygedig yn ymestyn ei buddion i'r boblogaeth gyfan (yn anuniongyrchol yn aml).


Mae cynnwys yr erthygl yn cadw at ein hegwyddorion moeseg olygyddol. I riportio gwall cliciwch yma.

Bod y cyntaf i wneud sylwadau

Gadewch eich sylw

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.

 1. Yn gyfrifol am y data: Miguel Ángel Gatón
 2. Pwrpas y data: Rheoli SPAM, rheoli sylwadau.
 3. Cyfreithlondeb: Eich caniatâd
 4. Cyfathrebu'r data: Ni fydd y data'n cael ei gyfleu i drydydd partïon ac eithrio trwy rwymedigaeth gyfreithiol.
 5. Storio data: Cronfa ddata wedi'i chynnal gan Occentus Networks (EU)
 6. Hawliau: Ar unrhyw adeg gallwch gyfyngu, adfer a dileu eich gwybodaeth.

bool (gwir)