Enghreifftiau a mathau o'r holl werthoedd esthetig sy'n bodoli

Ar ryw adeg rydym i gyd wedi mynd ar daith trwy amgueddfa, neu o leiaf rydym wedi gallu cyrchu, trwy'r rhyngrwyd neu adnoddau eraill, amrywiol weithiau o natur artistig. Y peth cyntaf rydyn ni'n meddwl amdano wrth siarad am gelf, mewn ffordd draddodiadol ac wedi'i nodi gan archdeipiau, yw mewn agweddau harmonig, hynny yw, eu bod nhw'n deffro teimladau dymunol. Fodd bynnag, rydym i gyd yn pendroni am yr harddwch sydd wedi'i guddio y tu ôl i weithiau anghyseiniol, nad ydynt, er nad ydynt yn cyflawni canon harddwch archetypal yr ydym yn gyfarwydd â hwy, yn peidio â bod yn ddeniadol inni; Gallwn enwi, er enghraifft, y gweithiau hynny sy'n perthyn i geryntau llai traddodiadol fel y celf naïf, ciwbiaeth a thyniad.

Mae estheteg yn derm sy'n gysylltiedig â'r teimlad a gynhyrchir gan ysgogiadau allanol, ac er ei fod yn cael ei ddefnyddio gan gelf i drosglwyddo negeseuon o wahanol fathau, nid yw'n gysylltiedig yn glir â chynfas. Mae gwerthoedd esthetig yn treiddio trwy'r elfennau sy'n amgylchynu ein hamgylchedd.

Estheteg gwerth, cysyniad athronyddol

Mae rhywbeth esthetig yn gyfuniad o elfennau sy'n gysylltiedig â'i gilydd, ni ddylai o reidrwydd fod yn rhywbeth "hardd" ym mhob synhwyrau. Ac wrth siarad am y term hwn yn gyffredinol, gallwn gadarnhau nad oes cysyniad mwy haniaethol yn y byd na'r un sy'n diffinio harddwch. Gallem gysylltu harddwch ag estheteg, os ydym yn meddwl amdano fel rhywbeth sy'n sefyll allan, fodd bynnag, nid yn unig mae pethau hardd yn denu ein sylw. Gallem hefyd ddweud bod harddwch yn cwmpasu'r rhinweddau hynny sy'n ein llenwi â theimlad dymunol, ac ar y pwynt hwn ni allwn roi diffiniad absoliwt, oherwydd yn yr achos hwn, bydd harddwch yn dibynnu ar bwy sy'n ei werthuso (natur oddrychol). Yn hyn o beth, nododd Plato yn ei destun "Y Weriniaeth" fod gan bob un ohonom rywbeth hardd o'n mewn.

Dros amser, roedd datblygiad astudiaethau yn y maes hwn yn caniatáu i'r bod dynol dderbyn, o fewn y diffiniad esthetig, elfennau anghytsain: fel yr hyll, y tywyll a'r chwerthinllyd; a gwerthuswyd ffactorau eraill sy'n sefyll allan i'r synhwyrau hefyd, megis y mawreddog, yr aruchel a'r trasig, er mwyn ehangu cwmpas y term ychydig, gan gwmpasu popeth sy'n effeithio ar y synhwyrau.

Diffinnir estheteg fel perthynas y bod dynol â'i amgylchedd a chyda'i hun, gan ei bod yn broses ganfyddiadol y gall llunio barnau ddylanwadu arni.

Proses ganfyddiadol:

  • Ysgogiad: Yr hyn sy'n effeithio ar y synhwyrau, ac yn actifadu ein canfyddiad a chyhoeddi dyfarniad.
  • Datblygu canfyddiad: Yma mae dyfarniadau'r unigolyn yn cael eu chwarae, amdano'i hun, pobl eraill a'r amgylchedd sy'n ei amgylchynu.
  • Synhwyro: Dyma lle mae teimlad yn cael ei ddeffro ynglŷn â'r ysgogiad rydyn ni'n ei weld: hapusrwydd, dicter, tristwch.

Gwerthoedd esthetig

Yma rydym yn tynnu sylw at yr hyn a ystyrir yn brif ysgogiadau sy'n arwain at ddatblygu proses ganfyddiadol, a all newid ein hwyliau:

Math cydgordiol

 Maent yn werthoedd esthetig sy'n cadw perthnasoedd sy'n gysylltiedig â thermau harmonig a chytbwys, felly maent yn deffro teimladau dymunol, sy'n ymlacio ein synhwyrau. Mae'n well gan bobl sydd â thueddiadau i ddatblygu mewn amgylcheddau o drefn a rheolaeth amgylchynu eu hunain â symbyliadau o'r math hwn, gan fod rhai anghytsain yn annioddefol iddynt.

Y cytgord: Gallwn ddweud bod cyfanred o elfennau yn harmonig os yw'n cynnal gohebiaeth gytbwys yn ei gyfrannau, ac yn y ffordd y mae'r elfennau sy'n ei ffurfio wedi'u trefnu.

Y peth hardd:Mae'n gysyniad goddrychol, fodd bynnag, gallwn ei gysylltu â'r diffiniad o elfennau harmonig: "Mae'n brydferth os yw ei elfennau mewn cytgord â'i gilydd." Gellir ei ddiffinio hefyd yn nhermau derbyn: "Mae'n brydferth os yw'r mwyafrif yn ei weld felly." Mae hyn yn ein harwain at y syniad bod ffactorau diwylliannol, cymdeithasol a biolegol yn dylanwadu ar oddrychedd harddwch, sy'n diffinio canfyddiad unigolion.

Yr aruchel: "Mae'n rhywbeth mwy na hardd." Mae'r term hwn yn gysylltiedig â ffactorau sy'n mynd y tu hwnt i ddynoliaeth, mae wedi'i leoli ar lefelau dewiniaeth. Yma cynhwysir yr holl ysgogiadau hynny sy'n cyffwrdd â'r enaid yn uniongyrchol, ac sy'n ein gwneud yn ymwybodol o Dduwdod bod.

Balans: Mabwysiadir y term hwn pan ymddengys bod gan yr elfennau a ganfyddir berthynas dda â'i gilydd.

Y gras:Mae'n cyfeirio at gydbwysedd elfennau ysbrydol, sy'n rhoi agwedd oruwchnaturiol i'r cysyniad, heb gyffwrdd â drychiad yr aruchel mewn gwirionedd.

Y mawreddog: Elfennau harmonig sy'n cadw perthynas glir a diffiniedig. Maent yn cyfleu cysyniad cyffredinol.

Math anghytuno

"Cyferbyniadau" ... yma gallwn gynnwys yr ysgogiadau hynny sy'n newid ein synhwyrau trwy ddeffro teimladau o wahanol fathau, ac o natur ddwys. Gwerthfawrogi'r "harddwch" y tu ôl i'r gwerthoedd esthetig anghytsain, mae angen ehangder yn y synhwyrau, y gallu i weld y tu hwnt i'r diffiniad absoliwt o bethau, er mwyn gallu cysylltu â'r cysyniad go iawn rydych chi am ei gyfleu.

Yr hyll: Yr hyn nad yw'n cadw cysylltiadau cytûn â'i gilydd, y mae ei warediad a'i drefn, yn arwain at ymateb o wrthod yn y lle cyntaf. Gallem hefyd ddweud mai'r hyll yw'r hyn sy'n torri gyda strwythurau archetypal y hardd, felly mae'r ffactor goddrychedd hefyd yn cael ei chwarae yn ei ganfyddiad.

Y trasig: Gwerthoedd esthetig sy'n deffro teimlad o dristwch a hiraeth. Maent yn gysylltiedig â pharadeimau digwyddiadau dramatig, ac yn y gred boblogaidd mae presenoldeb arlliwiau tywyll, wedi'u dosbarthu fel somber, yn pennu natur drasig pethau.

Grotesque: Mae'n gysylltiedig â defnyddio elfennau hurt, sy'n fwy na'r terfynau a osodir gan y cyflwr dynol. Byddai rhai yn ei ddiffinio fel dyrchafiad goruchel o ryw werth.

Y chwerthinllyd: Mae gwerthoedd esthetig, sydd oherwydd eu afradlondeb a'u anghyseinedd, yn cynhyrchu ymateb chwerthinllyd. Mae pethau gwallgof yn cael eu dosbarthu fel "posibiliadau annhebygol" cysyniad neu gyd-destun.

Y cysgodol: Elfennau llwyd, brown, neu arbennig o letyol, sy'n ennyn teimladau o ofn a phryder.

Estheteg ym mywyd beunyddiol

Mae dyrchafu rhai nodweddion yn fath o gyfathrebu a mynegiant o fod. Mae'r bod dynol yn rhyngweithio â'i amgylchedd, am y rheswm hwn mae'n teimlo'r angen i gyfleu ei brofiadau a'r canfyddiad sydd wedi'i adeiladu o'u cwmpas. Gall y fenyw sy'n dymuno cyfleu cymeriad trech wneud dewisiadau o dynnu sylw at elfennau, er mwyn nodi cysyniad ohoni ei hun sy'n cael ei drosglwyddo'n glir i'w hamgylchedd. Mae pobl â phersonoliaethau gwrthryfelgar yn aml yn defnyddio elfennau anghytsain sy'n mynd yn groes i'r presennol (prif nant). Mae plant yn defnyddio elfennau hapus a chytûn sy'n dangos eu brwdfrydedd dros fywyd. Mae pobl mewn galar, neu gyda rhywfaint o anhwylder yn eu hwyliau, yn chwilio am drefniant sy'n tynnu sylw at y tywyllwch.

Wrth i ni weld estheteg er gwaethaf natur haniaethol ei gysyniad, mae'n elfen bendant, sy'n amgylchynu'r amgylchedd yr ydym wedi ymgolli ynddo. Os ydych chi eisiau gwybod mwy o fathau o werthoedd, yn y ddolen yr ydym newydd ei gadael fe welwch ragor o wybodaeth.


Mae cynnwys yr erthygl yn cadw at ein hegwyddorion moeseg olygyddol. I riportio gwall cliciwch yma.

Bod y cyntaf i wneud sylwadau

Gadewch eich sylw

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.

  1. Yn gyfrifol am y data: Miguel Ángel Gatón
  2. Pwrpas y data: Rheoli SPAM, rheoli sylwadau.
  3. Cyfreithlondeb: Eich caniatâd
  4. Cyfathrebu'r data: Ni fydd y data'n cael ei gyfleu i drydydd partïon ac eithrio trwy rwymedigaeth gyfreithiol.
  5. Storio data: Cronfa ddata wedi'i chynnal gan Occentus Networks (EU)
  6. Hawliau: Ar unrhyw adeg gallwch gyfyngu, adfer a dileu eich gwybodaeth.

bool (gwir)