Hawliau a rhwymedigaethau dinasyddion

Rhaid i bob cymdeithas gael ei llywodraethu gan hawliau a rhwymedigaethau y mae'n rhaid i ddinasyddion eu cyflawni, maent yn cyfateb i ddyn cyn yr eiliad gyntaf o ocsigen. Nid oes modd negodi hawliau a rhwymedigaethau pob unigolyn, ac mae'n haeddu cael eu parchu.

Y gwir yw nad yw pawb yn gwybod y pwysigrwydd a'r gwerth sy'n ofynnol i ddarparu'r hawliau sydd ganddynt a'r dyletswyddau y mae'n rhaid iddynt eu cyflawni, a'r anghenion am welliant y mae'n rhaid i bob unigolyn eu cael fel bod eu bywyd yn llawer mwy llewyrchus. gwybod yn union beth yw'r cydymffurfiad hwnnw y mae'n rhaid ei wneud yn ôl ei ymrwymiad i gymdeithas.

Beth yw hawl?

Mae'r term hwn yn cyfeirio at y drefn sy'n cynnal cyfiawnder, diplomyddiaeth a gwerthoedd mewn cymdeithas. Astudir y cysyniad hwn gan y gwyddorau cyfreithiol yn seiliedig ar geryntau athronyddol a dyneiddiol.

Ar yr un pryd, gall fod ganddo rinweddau goddrychol sy'n cwmpasu'r holl bwerau a roddir gan orchmynion cyfreithiol i'r dinesydd, er enghraifft hawliau mwyaf sylfaenol bod yn rhaid i bob bodolaeth fwynhau: yr hawl i fywyd, i iechyd y cyhoedd a bri, a'r hawl i arddangosiad heddychlon a rhyddid mynegiant.

Hawliau pwysicaf dinesydd

Rhaid inni bwysleisio'r agwedd hon: mae pob un o'r hawliau'n bwysig i bob dinesydd, am rywbeth y maent wedi'i sefydlu yn unol â deddfau cyfansoddiadol pob gwladwriaeth.

Fodd bynnag, gellir tynnu rhai o'r hawliau blaenoriaeth y mae'n rhaid i bob bod dynol fod yn rhydd a heb unrhyw gyflwr, yn eu plith:

Hawl i fywyd

Genesis hawliau eraill yw'r hawl i fywyd y mae'n rhaid i bawb ei chael.

Rhaid i'r wladwriaeth warantu nad yw'r hawl hon yn cael ei thorri i unrhyw ddinesydd, yn ei dro, rhaid iddi greu mecanweithiau amddiffyn ar gyfer bywydau pobl gan gynnwys optimeiddio offer meddygol am ddim, addysg agored ac am ddim ar y clefydau a'r risgiau sy'n byw yn y wlad, a'r holl gamau dilynol meddygol y mae'n rhaid i'r gwahanol brosesau esblygiadol y mae bodau dynol yn mynd drwyddynt yn ystod eu twf eu cael.

Rhyddid cymdeithasu

Mae gan bob unigolyn ryddid i gysylltu â rhyw endid neu drydydd partïon mewn ffordd gyfreithiol, sy'n cynyddu'r posibiliadau o'r un peth i dyfu ac ehangu ar lefel ranbarthol neu fyd-eang. Pawb o dan y rheoliadau a'r deddfau sydd wedi'u sefydlu yn y wlad ac nad ydyn nhw'n ymyrryd â'r ffin gyfreithiol o'r un peth.

Gall rhyddid cymdeithasu ddod â buddion cyffredin i nifer fawr o bobl.

Rhyddid mynegiant

Un o hawliau pwysicaf y bod dynol yw rhyddid mynegiant heb amodau na chyfyngiadau, mae'n ddyletswydd ar bob dinesydd fynegi ei hun yn rhydd, gyda pharch a goddefgarwch gyda thrydydd partïon nad ydynt yn torri eu lles.

Mae'n bwysig bod y dinesydd, mewn gwledydd llai datblygedig, yn mwynhau gwerthoedd cadarnhaol yn eu twf fel y gallant fod â rhyddid mynegiant ymwybodol pan fyddant yn oedolion, lle mae'r person yn cydnabod ei fod yn hawl na all unrhyw endid llywodraeth ei dorri.

Mynediad at iechyd

Rhaid i bob dinesydd gael mynediad at iechyd, rhaid i'r wladwriaeth sicrhau bod ysbytai'n cael eu cynnal, iechyd am ddim ac o ansawdd, ni ddylai unrhyw hawl fod â gwahaniaeth economaidd-gymdeithasol.

Hawl i gael addysg am ddim

Fel rhyddid mynegiant, mae'r hawl i addysg agored ac am ddim yn sylfaenol ar gyfer twf y bod dynol, rhaid i'r wladwriaeth gynnig addysg am ddim ar bob lefel addysgol, o'r cychwynnol i'r brifysgol.

Pleidlais gyffredinol a chyfrinachol

Yr hawl i bleidlais gyffredinol a chyfrinachol lle gall y dinesydd ddewis yr ymgeisydd o'i ddewis, yr un a fydd yn cael ei gyflogi gan boblogaeth gyfan ac a fydd yn gorfod diwallu ei anghenion sylfaenol.

Eiddo preifat ac etifeddiaeth

Mae gan bob bod dynol yr hawl i fod yn berchen ar eiddo preifat yn ei enw ac i dderbyn etifeddiaeth. Rhaid gwarantu'r hawl i gaffael eiddo am ddim, naill ai i bersonau naturiol neu gyfreithiol, heb wahaniaethu rhwng hawliau economaidd unrhyw un.

Hawl i dai

Rhaid bod gan y dinesydd gartref gweddus, sy'n cynnwys gwasanaethau cyhoeddus sylfaenol a lle nad oes unrhyw ddiffygion o unrhyw fath.

Hawl i weithio

Rhaid i wladwriaethau sicrhau bod economïau eu rhanbarthau darparu'r sylfaen i bobl gael swydd ddiogel, sefydlog a phroffidiol.

Yn amlwg bydd gwahanol economïau pob gwlad yn pennu dyfodol argaeledd swyddi ledled y diriogaeth.

Rhaid monitro ac amddiffyn ansawdd a thriniaeth cwmnïau tuag at y dinesydd, lle nad yw eu hawliau fel gweithwyr yn cael eu torri neu lle mae eu perfformiad gwaith yn cael ei rwystro.

Hawl i symud yn rhydd

Mae gan bawb hawl i symud trwy'r diriogaeth genedlaethol heb unrhyw rwystr, wrth gwrs, os yw'r trosglwyddiad yn cael ei wneud yn rhyngwladol, rhaid bod y gwahanol reoliadau a gymhwysir gan y wlad yn hysbys, ond ni all hyn am unrhyw reswm rwystro trosglwyddiad y person i Oni bai. ymdrinnir â thelerau anghyfreithlondeb ac amarch tuag at y gyfraith.

Pam fod gan ddinesydd rwymedigaethau?

Yn union fel y mae gan y dinesydd hawliau, rhaid iddo gydymffurfio â rhwymedigaethau penodol gyda'r wladwriaeth a phobl eraill sy'n byw gydag ef.

Er mwyn cynnal cydbwysedd rhwng lles cyffredin a gofynion cydfodoli am ddatblygiad, mae'n hanfodol bod pobl yn cydnabod eu dyletswyddau fel cyfrifoldebau iddyn nhw eu hunain ac i'r wlad.

Rhwymedigaethau pwysicaf dinesydd

Mae pob un o rwymedigaethau'r dinesydd yn bwysig, fodd bynnag, mae yna rai a all ddod yn flaenoriaeth yn ôl trefn hierarchaidd:

Amddiffyn eich tiriogaeth

Rhaid i bob dinesydd gwarantu teimlad gwladgarwr i'r wladwriaeth Er mwyn amddiffyn eu cenedl, ar y llaw arall, rhaid i bawb roi gwasanaeth milwrol os yw'n wir bod eu gwlad mewn cyfnod o ryfel neu'n wynebu bygythiad posibl.

Darparu gwasanaeth sifil

Os bydd trychinebau naturiol neu aflonyddwch cymdeithasol sydd angen sylw ar unwaith, rhaid i'r dinesydd ddarparu gwasanaeth sifil i'r rhai yr effeithir arnynt, yn y categori hwn mae sefydliadau dielw sy'n darparu cymorth i gymdeithas.

Parchwch y deddfau

Parchwch bob un o gyfreithiau a rheoliadau'r diriogaeth fyd-eang gyfan, ewch at y farnwriaeth os oes angen i leihau hanes tramgwyddaeth yn groes i'r gyfraith.

Amddiffyn dilysrwydd y cyfansoddiad

Y genir hawliau a rhwymedigaethau o gyfansoddiad y gweriniaethau ac mae'n sylfaenol bod pob un yn parchu ac yn amddiffyn pob gair ei fod yn datgelu, yn ei dro, y pwerau barnwrol a deddfwriaethol ynghyd â'r dinasyddion sy'n gyfrifol am y pŵer gweithredol i gyflawni cyfrifoldebau y swydd.

Hyrwyddo heddwch

Mae hyrwyddo gwerthoedd cadarnhaol o fewn cymdeithas a chynyddu addysg agored am ddim yn allweddol i hyrwyddo heddwch o fewn diwylliant y wlad, oherwydd mae'n rhaid i bob un o'r trigolion barchu a gwarchod hawliau dynol, er mwyn gwarantu heddwch a chydfodoli iach.

Cymerwch ran yn eich cymuned leol

Mae cyfranogiad a chydweithrediad yn y gymuned leol yn bwysig er mwyn darparu atebion i broblemau sy'n effeithio ar bawb sy'n ei chyfansoddi, yn ei dro, mae'n rhwymedigaeth ar y dinesydd i gadw trefn yn y diriogaeth lle mae'n byw.

Oherwydd mae'n dda cymhwyso cynlluniau ailgylchu, prosiectau addysgol ar gyfer pob oedran a chymryd rhan ynghyd ag ysgolion i lywio cenedlaethau'r dyfodol o ryddhad.

Parch at eraill

Rhaid i'r wladwriaeth ei hun ddarparu gwarantau i'w dinasyddion bod goddefgarwch a pharch at feddwl yn rhydd yn cael eu defnyddio. Mae pob un angen ac yn haeddu parch gan eraill, mae'n un o'r rhwymedigaethau pwysicaf yr ydym yn eu caffael ar adeg ein genedigaeth ond nad yw pawb yn eu parchu a'u cyflawni.

Pam mae hawliau a rhwymedigaethau dinasyddion yn bwysig i wlad?

Rhaid i bob cymdeithas gael ei llywodraethu gan gyflawni hawliau a rhwymedigaethau, gan y wladwriaeth ei hun a chan bob un o'r dinasyddion sy'n ei chynnwys.

Hefyd, gall fod cydbwysedd cymdeithasol mewn rhanbarth lle na chydymffurfir â deddfau a chyfansoddiadoldeb yr un peth. Mae pob gwlad yn haeddu sefydlu rheoliadau cydfodoli a datblygu i warantu bywyd gwell i'w dinasyddion.

Yn yr un modd, mae'r rhinweddau hyn yn rhan o gymeriad, datblygiad a phersonoliaeth y bod dynol, ar bwynt penodol, mae datblygiad da a pharch at hawliau a rhwymedigaethau yn rhoi ystyr i fywyd yr unigolyn, gan ganiatáu i'r bod, fod yn un yn gryfach ac yn gryfach, er mwyn lleihau goroesiad a sicrhau'r profiad heb amodau na chyfyngiadau.


Mae cynnwys yr erthygl yn cadw at ein hegwyddorion moeseg olygyddol. I riportio gwall cliciwch yma.

Bod y cyntaf i wneud sylwadau

Gadewch eich sylw

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.

  1. Yn gyfrifol am y data: Miguel Ángel Gatón
  2. Pwrpas y data: Rheoli SPAM, rheoli sylwadau.
  3. Cyfreithlondeb: Eich caniatâd
  4. Cyfathrebu'r data: Ni fydd y data'n cael ei gyfleu i drydydd partïon ac eithrio trwy rwymedigaeth gyfreithiol.
  5. Storio data: Cronfa ddata wedi'i chynnal gan Occentus Networks (EU)
  6. Hawliau: Ar unrhyw adeg gallwch gyfyngu, adfer a dileu eich gwybodaeth.

bool (gwir)