Beth yw hawliau pendant: hanfodol mewn cyfathrebu

Dynes yn siarad â dyn yn bendant

Mae pendantrwydd yn angenrheidiol yn y gymdeithas yr ydym yn byw ynddi, oherwydd dim ond a diolch iddi y byddwn yn gallu cyfathrebu'n effeithiol ag eraill. Mewn gwirionedd, ystyrir pendantrwydd fel yr arddull cyfathrebu ac ymddygiad mwyaf effeithlon. Mae'n caniatáu inni reoleiddio meddyliau ac emosiynau ac adeiladu a chynnal perthnasoedd iachach â ni'n hunain a chydag eraill. Mae hawliau pendant hefyd yn anghenraid wrth gyfathrebu pobl.

Pendantrwydd cyffredinol, meddylfryd ac amgylchedd cymdeithasol sy'n hwyluso cyflawni nodau personol a phroffesiynol. Mae ganddo lawer o fanteision a dyna pam ei fod yn un o'r sgiliau y mae pobl eisiau ei ddatblygu fwyaf i wella eu ffordd o fyw a'u perthnasoedd rhyngbersonol.  Mae'n llwybr tuag at annibyniaeth meddwl, dilysrwydd a gallu byw mewn cymdeithas gytûn.

Pendantrwydd mewn pobl

Mae pendantrwydd yn cyfeirio at y gallu cymhleth i feddwl, ymateb yn emosiynol a gweithredu mewn ffordd nad yw'n oddefol ond ar yr un pryd heb fod yn ymosodol. Bydd unigolyn pendant yn gallu mynegi ei farn mewn ffordd agored, hefyd i fynegi ei deimladau, ei anghenion a'u dyheadau mewn ffordd sy'n dangos parch at ei hawliau ei hun ond hefyd at hawliau eraill.

Dyn sy'n teimlo'n dda am fod yn bendant

Gelwir hyn i gyd yn gysyniad amlddimensiwn ac er mwyn medi buddion yr arddull hon o gyfathrebu ac ymddygiad, mae angen i'r unigolyn hefyd fod ag agwedd amlddimensiwn. Dylid mynd i'r afael â phatrymau meddwl (meddwl rhesymegol), deall patrymau eich emosiynau eich hun a sut i daflunio'r emosiynau mewnol hyn yn ymddygiadau arsylladwy, megis cyfathrebu geiriol a di-eiriau a rheolaeth gyffredinol perthnasoedd cymdeithasol.

Ysgogi pendantrwydd

Er mwyn gwella pendantrwydd, amheuaeth, mae'n rhaid i bobl ei actifadu ac mae hyn yn golygu gallu ei ymarfer y mwyaf o weithiau, y gorau. Dylai pendantrwydd fod yn brif arddull eich cyfathrebu a'ch ymddygiad oherwydd bydd ganddo ddigon o allu i lunio'ch meddyliau yn ogystal â'ch agwedd chi ac agweddau eraill. Er mwyn bod yn bendant mae'n hanfodol gwybod beth yw eich hawliau pendant, fel y gallwch eu hawlio tuag atoch eich hun a'u parchu tuag at eraill.

Heddiw mae yna lawer o restrau o hawliau pendant, rhai yn hirach nag eraill. Mae hyn yn digwydd oherwydd nad oes rhestr ddiffiniedig o ran hawliau pendant, mewn sawl achos mae'n synnwyr cyffredin sy'n ei arwain. Mae'r holl restrau yn ddatganiadau goddrychol, ond yr hyn sy'n eu gwneud yn ddilys yn yr amgylchedd datblygiad personol yw'r rhai sy'n deillio o egwyddorion sylfaenol pendantrwydd: dod o hyd i ryddid, dilysrwydd a lles cyfreithlon.

Mae pendantrwydd yn rhoi pŵer emosiynol i chi

Hyn i gyd, wrth ddangos parch at y llall, heb niweidio bodau eraill na'r amgylchedd. Mae hawliau dynol sylfaenol a phendant yn debyg iawn, ond yn canolbwyntio ar yr olaf mewn cyd-destunau cyfathrebu o fewn rhyngweithiadau personol.

Pam ei bod yn dda bod yn bendant?

Pan fyddwch yn bendant byddwch yn teimlo'n fwy rhydd i allu mynegi eich hun ac amlygu'ch meddyliau a'ch dymuniadau trwy eiriau, gweithredoedd neu weithredoedd. Byddwch chi bob amser yn teimlo fel hyn: 'Dyma fi, dyma dwi'n meddwl, eisiau a theimlo'.

Yn ogystal, byddwch chi'n gallu cyfathrebu â phobl o unrhyw fath neu lefel, p'un a ydyn nhw'n deulu, ffrindiau, dieithriaid, rheolwyr cwmnïau, gweithwyr proffesiynol, ac ati. Bydd cyfathrebu bob amser yn ddrws agored, uniongyrchol, didwyll a digonol.

Bydd gan bobl sydd ag arddull bendant gyfeiriadedd gweithredol gwell mewn bywyd, byddant yn gwybod beth maen nhw ei eisiau, pryd maen nhw ei eisiau a sut maen nhw ei eisiau. Byddant yn ceisio cyflawni pethau ac mae'r hyn sydd ganddynt mewn golwg yn digwydd. Bydd ganddyn nhw ffordd gyfrifol o weithredu, gan dderbyn eu cyfyngiadau eu hunain, gan ddeall nad oes rhaid iddyn nhw ennill bob amser. Maent yn ymwybodol bod eu hymddygiad yn dda ac y bydd eu ffordd o weithredu bob amser yn cael ei amddiffyn gan resymau, gweithredoedd ac ymddygiadau da. Byddan nhw'n teimlo'n gryf oherwydd eu bod nhw Yn gallu mynegi eu hunain yn ddiffuant heb yr angen i frifo eraill neu fynd i wrthdaro yn ddiangen.

Pwysigrwydd hawliau pendant

28 Hawliau pendant

 1. Hawl i barch ac urddas
 2. Yr hawl i gael teimladau, barn ac i allu eu mynegi heb fynd yn groes i urddas eraill
 3. Yr hawl i benderfynu amdanoch chi'ch hun
 4. Yr hawl i benderfynu a yw'r ymddygiad sydd ganddo yn unol â disgwyliadau a dymuniadau eraill, neu yn unol â'n buddiannau ein hunain, ar yr amod nad yw rhai eraill yn cael eu torri
 5. Hawl i ofyn, gan wybod bod gan y llall yr hawl i ddweud na
 6. Iawn i ddweud na pan nad ydych chi eisiau dweud ie
 7. Yr hawl i deimlo a mynegi emosiynau heb brifo eraill
 8. Yr hawl i wrthod ceisiadau eraill heb deimlo'n euog
 9. Hawliau i osod ein blaenoriaethau ein hunain a gwneud ein penderfyniadau ein hunain
 10. Hawl i newid eich meddwl
 11. Yr hawl i benderfynu beth rydych chi am ei wneud gyda'ch corff, arian neu amser eich hun
 12. Yr hawl i wneud camgymeriadau a bod yn gyfrifol am bob un ohonyn nhw
 13. Hawl i feddwl cyn gweithredu neu wneud penderfyniad
 14. Yr hawl i beidio â gorfod ymateb ar unwaith neu byth i ymateb
 15. Yr hawl i ofyn am wybodaeth neu ofyn pan na ddeellir rhywbeth mor aml ag sy'n angenrheidiol
 16. Yr hawl i fwynhau'ch cyflawniadau eich hun ac i gael eich cydnabod, i fod yn falch ohonoch chi'ch hun
 17. Yr hawl i deimlo'n gyffyrddus â chi'ch hun waeth beth fo'r canlyniadau neu'r cyflawniadau (p'un a yw'n well neu'n waeth)
 18. Yr hawl i gael yr hyn rydych chi'n talu amdano (os, er enghraifft, nad yw pryd bwyd yn dda neu mewn cyflwr gwael, bydd y swm yn cael ei ddychwelyd neu ei gyfnewid am un arall mewn cyflwr da)
 19. Yr hawl i ddewis peidio ag ymddwyn yn gadarn os mai dyna rydych chi wir yn ei deimlo
 20. Yr hawl i deimlo emosiynau negyddol cyn belled nad yw eraill yn cael eu brifo
 21. Yr hawl i deimlo emosiynau cadarnhaol a'u mwynhau
 22. Hawl i unigedd os mai dyna rydych chi ei eisiau
 23. Iawn i beidio â gorfod cyfiawnhau'ch hun i eraill
 24. Yr hawl i wneud unrhyw beth, cyn belled nad yw hawliau pobl eraill yn cael eu torri
 25. Yr hawl a'r rhwymedigaeth i deimlo'n hapus ac i fod yn hapus
 26. Iawn i ddweud 'Dwi ddim yn gwybod' neu 'Dwi ddim yn deall'
 27. Iawn i beidio â bod yn berffaith
 28. Hawl i fod yn annibynnol

Mae pendantrwydd yn sgil deallusrwydd emosiynol y gellir gweithio arno a'i ddatblygu. Os ydych chi am newid y ffordd rydych chi'n cyfathrebu ag eraill a thrwy hynny wella'ch bywyd cyfredol, gallwch chi wneud hynny. Peidiwch â bod ofn ceisio gofal proffesiynol i'w gael a rhoi eich hawliau pendant ar waith. 


Mae cynnwys yr erthygl yn cadw at ein hegwyddorion moeseg olygyddol. I riportio gwall cliciwch yma.

Bod y cyntaf i wneud sylwadau

Gadewch eich sylw

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.

 1. Yn gyfrifol am y data: Miguel Ángel Gatón
 2. Pwrpas y data: Rheoli SPAM, rheoli sylwadau.
 3. Cyfreithlondeb: Eich caniatâd
 4. Cyfathrebu'r data: Ni fydd y data'n cael ei gyfleu i drydydd partïon ac eithrio trwy rwymedigaeth gyfreithiol.
 5. Storio data: Cronfa ddata wedi'i chynnal gan Occentus Networks (EU)
 6. Hawliau: Ar unrhyw adeg gallwch gyfyngu, adfer a dileu eich gwybodaeth.

bool (gwir)