Symptomau hunan-barch isel a sut i'w oresgyn

hunan-barch isel

Hunan-barch yw eich barn amdanoch chi'ch hun. Mae pobl â hunan-barch iach yn gwerthfawrogi eu hunain ac yn gwerthfawrogi eu cyflawniadau. Er bod pawb yn brin o hyder ar brydiau, mae pobl â hunan-barch isel yn teimlo'n anhapus neu'n anfodlon â nhw eu hunain y rhan fwyaf o'r amser. Gellir unioni hyn, Ond mae angen sylw ac ymarfer beunyddiol i gynyddu hunan-barch.

Os credwch fod gennych hunan-barch isel, peidiwch â chau eich hun, gallwch newid hynny a'i oresgyn. Mae'n rhaid i chi wneud eich rhan ac eisiau bod yn well gyda chi'ch hun mewn gwirionedd. Gall eich barn amdanoch chi'ch hun newid, cyn belled â'ch bod chi'n sylweddoli faint rydych chi'n werth. Os byddwch chi'n sylwi eich bod chi'n cael gormod o anhawster i wella'ch hunan-barch, neu os yw hunan-barch isel yn achosi problemau fel iselder i chi, peidiwch ag oedi cyn mynd at eich meddyg i ddweud wrtho sut rydych chi'n gwneud.

hunan-barch isel

Symptomau hunan-barch isel

Nesaf, rydyn ni'n mynd i wneud sylwadau ar rai o symptomau hunan-barch isel fel y gallwch chi fod yn sylwgar rhag ofn iddo ddigwydd i chi. Yn y modd hwn, os sylweddolwch fod eich hunan-barch isel yn dechrau achosi gormod o broblemau i chi, gallwch fynd at weithiwr proffesiynol i'ch helpu i'w oresgyn rhag ofn na allwch ar eich pen eich hun.

Erthygl gysylltiedig:
Dynameg hunan-barch ar gyfer pob oedran

Dyma rai o symptomau hunan-barch isel:

 • Rydych chi'n hynod feirniadol ohonoch chi'ch hun
 • Rhowch i lawr neu anwybyddwch eich rhinweddau cadarnhaol
 • Rydych chi'n meddwl eich bod chi'n israddol i eraill
 • Rydych chi'n defnyddio geiriau negyddol i ddisgrifio'ch hun
 • Rydych chi'n bychanu'ch hun
 • Rydych chi'n cael sgyrsiau gyda chi'ch hun mewn ffordd negyddol
 • Nid ydych yn ymddiried yn eich posibiliadau eich hun
 • Rydych chi'n beio'ch hun pan aiff pethau o chwith ac os ydyn nhw'n mynd yn dda, rydych chi'n meddwl eich bod chi wedi bod yn lwcus yn lle teimlo'n werth y tu mewn.
 • Pan fydd rhywun yn eich llongyfarch, rydych chi'n meddwl eu bod nhw'n ei wneud i gydymffurfio, nad ydyn nhw mewn gwirionedd
 • Nid ydych yn ymddiried yn eich barn eich hun
 • Rydych chi bob amser yn meddwl gormod
 • Rydych chi'n ofni wynebu heriau ac rydych chi'n poeni am beidio â'u goresgyn
 • Rydych chi'n galed arnoch chi'ch hun ac yn maddau i eraill
 • Rydych chi'n tueddu i fod â dryswch emosiynol
 • Rydych chi'n tueddu i fod â phryder yn aml

Achosion posib hunan-barch isel

Yn y mwyafrif helaeth o achosion, mae hunan-barch isel yn cyd-fynd â rhai achosion a achosodd hynny, a oedd ychydig ar y tro yn gwneud tolc ym mhersonoliaeth y person yr effeithiwyd arno. Yn yr ystyr hwn, peidiwch â cholli rhai o'r achosion posibl, fel hyn byddwch yn gallu gwybod a yw'n wir bod unrhyw un o'r pethau hyn wedi digwydd i chi ... Yr achosion mwyaf cyffredin fel arfer yw (er y gall fod llawer o rai eraill):

 • Plentyndod anhapus lle roedd rhieni (neu bobl bwysig eraill fel athrawon) yn hynod feirniadol
 • Perfformiad academaidd gwael yn yr ysgol gan arwain at ddiffyg hyder
 • Digwyddiad bywyd llawn straen parhaus, megis chwalu perthynas neu broblemau ariannol
 • Cam-drin gan bartner, rhiant neu ofalwr, er enghraifft bod mewn perthynas ymosodol
 • Problem feddygol barhaus fel poen cronig, salwch difrifol, neu anabledd corfforol.
 • Salwch meddwl fel anhwylder pryder neu iselder.

hunan-barch isel

Ac os plentyndod gwael sy'n achosi'r achos, fe'u canfyddir yn aml yn y gorffennol:

 • Cosb aml
 • Esgeulustod mynych
 • Cam-drin cronig
 • Rheolau rhieni bras
 • Cael eich bwlio / boicotio
 • Bod ar ddiwedd derbyn straen neu anobaith rhywun arall.
 • Diffyg canmoliaeth, cynhesrwydd, ac anwyldeb
 • Aros mewn teulu neu grŵp lle mae aelodau eraill yn cael eu rhagfarnu

Plentyndod yw pan fyddwn yn ffurfio ein ffordd o weld bywyd, mae hyn yn effeithio ar y ffordd yr ydym yn meddwl, Dyma pam y gall pob profiad cynnar negyddol gael effaith hirhoedlog iawn ar ein bywyd fel oedolyn.

Sut i oresgyn hunan-barch a negyddoldeb isel

Pan fydd gennych chi hunan-barch isel ac rydych chi'n mynd i droell o negyddiaeth, efallai y byddwch chi'n teimlo fel na allwch chi fynd allan o'r fan honno. Gall hyn eich rhwystro rhag bachu cyfleoedd neu osgoi heriau newydd. Bydd hyn, felly, yn eich gwneud yn methu â chael profiadau boddhaol mewn bywyd, a fydd yn gwneud eich hunan-barch yn waeth a byddwch yn cwympo yn hwyr neu'n hwyrach, yng ngafael iselder. Gall hyd yn oed achosi ichi golli perthnasoedd pwysig yn eich bywyd.

Mae hunan-barch isel yn effeithio ar eich emosiynau, chi'ch hun a'ch amgylchedd agos. Mae eich meddyliau a'ch ymddygiad hefyd yn destun hunan-barch isel ac mae eich canfyddiad o'r byd yn cael ei ystumio. Ond nid oes rhaid i bopeth fod mor ddrwg, mae yna rai pethau y gallwch chi eu gwneud i oresgyn hunan-barch isel a gallu byw eich bywyd yn y ffordd orau bosibl. Nesaf rydyn ni'n mynd i roi rhai awgrymiadau i chi fel y gallwch chi oresgyn hunan-barch isel.

Erthygl gysylltiedig:
Y 10 techneg fwyaf defnyddiol i wella'ch hunan-barch

Amgylchynwch eich hun gyda phobl gadarnhaol

Os oes gennych hunan-barch isel ac yn amgylchynu'ch hun gyda phobl besimistaidd neu or-feirniadol neu wenwynig, Mae'n bosibl bod hyn yn effeithio'n negyddol iawn arnoch chi, felly mae'n bwysig iawn eich bod chi'n amgylchynu'ch hun gyda phobl sy'n rhoi egni da i chi ac sy'n gwneud i chi deimlo'n dda amdanoch chi'ch hun a'r byd o'ch cwmpas. Dylai'r bobl gadarnhaol hyn eich gwerthfawrogi am bwy ydych chi a chydnabod beth yw eich rhinweddau.

hunan-barch isel

Dewch yn ffrind gorau i chi

Nid oes angen i unrhyw un deimlo'n dda, mae'n rhaid i chi roi'r holl gefnogaeth sydd ei hangen arnoch chi'ch hun mewn gwirionedd. Chi yw'r person gorau sydd yno a rhaid i chi deimlo hynny bob dydd o'ch bywyd. Rydych chi'n werthfawr ac rydych chi'n haeddu teimlo'n dda amdanoch chi'ch hun. Felly treuliwch amser ar eich pen eich hun a chymerwch yr amser sydd ei angen arnoch i ddod i adnabod eich hun. Bydd hyn yn caniatáu ichi gael gwell gwerthfawrogiad ohonoch chi'ch hun. Gwnewch restr o'ch holl rinweddau a'ch cryfderau a phob tro y mae ei angen arnoch, adolygwch hi i sylweddoli eich bod yn berson gwerthfawr.

Cydnabod yr hyn sydd angen i chi ei newid

Rydyn ni i gyd yn gwneud camgymeriadau, does neb yn cael ei eni'n berffaith. Mae angen i chi gydnabod hyn er mwyn cadw'ch pen yn uchel pryd bynnag y bydd angen. Mae'n bwysig cydnabod lle mae angen newid arnoch chi er mwyn ei wneud. Os nad ydych yn ei adnabod a'ch bod bob amser yn aros wedi eich angori yn yr un peth, yna ni fyddwch yn gallu gwella'ch presennol. Mae angen i chi ddod yn ymwybodol o'r hyn sydd angen i chi ei newid a gwneud ymdrech i'w wella.

Cofiwch y dylai eich meddyliau bob amser fod yn gadarnhaol-ganolog a byth, byth! Cymharwch eich hun ag eraill ... pob un yw sut y mae ac rydym i gyd yr un mor werthfawr!


Mae cynnwys yr erthygl yn cadw at ein hegwyddorion moeseg olygyddol. I riportio gwall cliciwch yma.

Bod y cyntaf i wneud sylwadau

Gadewch eich sylw

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.

 1. Yn gyfrifol am y data: Miguel Ángel Gatón
 2. Pwrpas y data: Rheoli SPAM, rheoli sylwadau.
 3. Cyfreithlondeb: Eich caniatâd
 4. Cyfathrebu'r data: Ni fydd y data'n cael ei gyfleu i drydydd partïon ac eithrio trwy rwymedigaeth gyfreithiol.
 5. Storio data: Cronfa ddata wedi'i chynnal gan Occentus Networks (EU)
 6. Hawliau: Ar unrhyw adeg gallwch gyfyngu, adfer a dileu eich gwybodaeth.

bool (gwir)