Darganfyddwch bopeth am Leucippus o Miletus

Mae atomiaeth wedi helpu'r deallusol i ddod i gasgliadau gwyddonol am ein cyfansoddiad cellog. Mae gan bob gronyn sy'n ffurfio'r bod dynol reswm dros ei fodolaeth, yn ôl Miletus, mae'r gronynnau anwahanadwy hyn yn ffurfio tarddiad creu pob gwrthrych sy'n ymwneud â'r bydysawd.

Gwnaeth y meddyliwr Groegaidd hwn lawer o gyfraniadau i wyddoniaeth, gan ddangos am ei amser pa mor ddatblygedig oedd dyn eisoes; Yn anffodus i Leucippus yn yr amseroedd presennol ychydig iawn sydd i'w briodoli fel ei eiddo ef ei hun, mae hyn oherwydd mai ei ddisgybl oedd yr un a fabwysiadodd ei ddamcaniaethau fel ei un ef. Os ydych chi eisiau gwybod llawer mwy am fywyd y dyn enwog hwn a'r cyfraniadau a wnaeth i wyddoniaeth fodern, ni allwch golli'r erthygl ddiddorol hon.

Bywgraffiad Leucippus o Miletus

Yn enedigol o Miletus yn y XNUMXed ganrif CC, roedd Leucippus yn athronydd o Wlad Groeg, y cyntaf i ddatgelu'r israniad y gallai mater ei wneud yn anfeidrol, mae ei theori yn nodi bod pob atom yn cynnwys gronynnau a all fod yn fwy rhanadwy nes cyrraedd ei filiwn o fynegiant bach iawn efallai ; Yn ôl iddo, gallai pob atom gael eiliad pan nad oedd yn rhannu mwyach.

Yn ei ieuenctid roedd yn ddisgybl i Parmenides yr oedd yn ei edmygu'n fawr ac a fyddai'n dod yn wrthrych ysbrydoliaeth Leucippus yn ddiweddarach, diolch i Parmenides, llwyddodd Leucippus i adeiladu ei theori yn seiliedig ar yr astudiaethau a gynhaliwyd gan ei athro o'r blaen, a nododd fod y mae bydysawd yn brin o symud a symud.

Ef oedd athro Democritus, a ddatblygodd ynghyd â Leucippus y theori yr ydym yn ei hadnabod heddiw fel atomism. Ychydig iawn sy'n hysbys am fywyd Leucippus, yr hyn a gofnodir mewn hanes yw diolch i rai dogfennau a ysgrifennwyd gan Aristotle, Simplicio neu'r Chweched Empirigydd.

Mae fersiwn arall o ddigwyddiadau yn tynnu sylw nad oedd y cymeriad hwn erioed yn bodoli, ei fod yn ddyfais gan ei ddisgybl Democritus er mwyn ennill bri â theori atomiaeth. Fodd bynnag, mae'n parhau i fod yn gwestiwn oherwydd, fel y soniasom o'r blaen, ychydig iawn o ddata sydd ar fywyd Leucippus.

Erbyn i Democritus gyflwyno theori atomiaeth, mae'n ei wneud ar ei ben ei hun, felly mae'r holl gredyd am yr ymchwiliad yn mynd iddo, dyna pam mae amheuaeth ynghylch bodolaeth Leucippus; er bod Aristotle yn ei ddyfynnu yn ddiweddarach yn un o'i ddogfennau mwyaf cydnabyddedig ledled y byd.

Ar y llaw arall, ar ôl cynnwys damcaniaethau atomiaeth mewn diwylliant yn ddienw, gwnaeth Democritus yn fwy perthnasol.

Athroniaeth Leucippus 

Mae angen gwneud cromfachau am fywyd beunyddiol Groegiaid yr oes, roedd eu deddfau a'u normau moesol yn cynnwys credoau crefyddol â gwreiddiau dwfn, er ei bod yn wir ei bod yn wareiddiad pwysig iawn i hanes cyffredinol, roeddent yn dal i fod yn brin o sicrwydd. egwyddorion gwyddonol.

Y fantais fawr oedd athroniaeth fel deddf bywyd, a weithredwyd ym mywyd beunyddiol dinesydd Gwlad Groeg, diolch i'r maint hwn o allu ymholi am darddiad a chreu'r bydysawd ei hun, caniataodd iddo ddod i'r casgliadau nad oedd y damcaniaethau a gododd Leucippus yn hollol ffug gan eu bod eisiau gwneud iddynt weld i ddechrau.

Ar y llaw arall, ni wyddys yn sicr a oedd Leucippus yn bwriadu achosi dadleuon cymdeithasol, p'un a oedd am wneud hynny ai peidio, wedi rhoi llawer o wybodaeth angenrheidiol i esblygiad dyn.

Yn yr un modd, nododd Leucippus yn ei theori fod y bydysawd yn cynnwys atomau a gafodd eu ffurfweddu a'u dadosod, gan symud mewn gwactod yn ôl eu newidiadau.

Yna, roedd cymdeithas y cyfnod hanesyddol hwnnw yn amau ​​ynghylch cyfanswm tarddiad y bydysawd, os oedd y theori a gynigiodd Leucippus o Miletus yn real.

Roedd athroniaeth yn cynnwys dyn yn gynyddol, ynddo'i hun, roedd y cyfnod hwn o amser yn un o'r rhai mwyaf disglair i'r bod dynol, ynghyd ag aileni. Cododd dyn Gwlad Groeg lawer o gwestiynau i'r gwahanol ddamcaniaethau, nid yn unig oherwydd yr ansicrwydd o wybod a yw'r Duwiau a oedd yn gyfrifol am bopeth yn bodoli mewn gwirionedd; ond gan y ffaith o dybio y gallai ewyllys, meddwl ac athroniaeth dyn gael ei lywodraethu gan atomau, felly, beth oedd y rheswm dros fodolaeth pe na bai popeth a ddigwyddodd yn y bydysawd yn dibynnu ar ddyn? Ychydig yn waeth, roedd dyn rhesymol yr oes, yn teimlo gwacter mawr oherwydd ei fod yn tybio bod gwir ryddid yn anghyraeddadwy, os yw'r bydysawd yn cael ei lywodraethu gan atomau ac nid gan ewyllys ddynol. A yw ein rhyddid yn llawn?

Y theori atomistig

Mae sylfeini'r theori hon yn seiliedig ar ddau adeilad elfennol: mae'r bydysawd yn cynnwys mater a gwactod yn unig.

Mae'r holl ganfyddiad y mae'r bod dynol yn ei dybio o'i fywyd a'i amgylchoedd yn cael ei gyfansoddi gan bresenoldeb y ddwy elfen fyd-eang hyn.

Efallai bod y ddamcaniaeth hon yn seiliedig ar gymhariaeth â'r hyn a fyddai yn theori Parmenides o wrthod bodolaeth gwacter.

Yn yr un modd, cwestiynodd Leucippus y theori a gododd ei athro, dywedodd ei bod yn hollol anghywir meddwl na allai'r mesurydd gael symudiadau na newidiadau oherwydd bod y rheini'n anghyraeddadwy â chanfyddiad y synhwyrau yn unig.

Roedd yn amlwg gweld newidiadau mewn elfen naturiol trwy ganfyddiad gweledol, ac nid oedd o reidrwydd yn golygu mai'r elfen hon yw maint atom.

Felly mae Leucippus o Miletus yn codi'r angen am fodolaeth gwactod fel y gallai'r atomau sy'n symud ynddo wneud hynny'n rhydd a thrwy hynny allu addasu'r mater a gyfansoddwyd ohonynt.

Yn wahanol i'r cysyniad o wacter y mae Pythagoras yn ei ddatgelu fel presenoldeb aer, mae gan y gwacter y mae Leucippus yn ei ddangos ystyr lythrennol, mae'n wag.

Ar gyfer Leucippus, mae mater yn cynnwys miliynau o ronynnau bach o faint, felly, mae'r gronynnau hyn yn amhosibl eu canfod cyn synhwyrau cyfyngol y bod dynol.

Mae'r atomyddion yn cadarnhau presenoldeb atomau afreolaidd sydd â nodweddion penodol yn eu siâp fel ffigur organig heb hydoedd y gellir eu cyfrifo, ac mae rhai atomau'n berffaith gymesur; mae'r ddau yn elfennol ar gyfer gweithrediad mater yn y bydysawd.

Wrth gwrs, yn dibynnu ar nodweddion yr atomau sy'n ffurfio math penodol o fater, bydd gan y gwrthrych neu'r elfen swyddogaeth wahanol yn y bydysawd ei hun, hynny yw, mae'r atomau sy'n ffurfio tân yn wahanol ar y cyfan i'r rhai sy'n ffurfio Dŵr.

Leucippus heddiw

Heddiw, mae'r holl ddatblygiadau ym maes meddygaeth wedi'u strwythuro'n llym o dan theori Leucippus. Dileu rhai afiechydon marwol a oedd yn eu hamser yn disgyblu bodolaeth ddynol, yn cael eu gwarchod gan atomism.

Yn ei dro, mae'r datblygiadau technolegol sydd wedi caniatáu i fodau dynol brofi eu hunain ar lefel fyd-eang, yn seiliedig ar theori atomiaeth Leucippus o Miletus bob amser.


Mae cynnwys yr erthygl yn cadw at ein hegwyddorion moeseg olygyddol. I riportio gwall cliciwch yma.

Bod y cyntaf i wneud sylwadau

Gadewch eich sylw

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.

  1. Yn gyfrifol am y data: Miguel Ángel Gatón
  2. Pwrpas y data: Rheoli SPAM, rheoli sylwadau.
  3. Cyfreithlondeb: Eich caniatâd
  4. Cyfathrebu'r data: Ni fydd y data'n cael ei gyfleu i drydydd partïon ac eithrio trwy rwymedigaeth gyfreithiol.
  5. Storio data: Cronfa ddata wedi'i chynnal gan Occentus Networks (EU)
  6. Hawliau: Ar unrhyw adeg gallwch gyfyngu, adfer a dileu eich gwybodaeth.