Y 10 cerdd orau o foderniaeth

Os ydych chi'n un o'r bobl sy'n caru cerddi moderniaeth neu farddoniaeth yn gyffredinol, bydd y crynhoad hwn gyda'r rhai gorau yn apelio atoch chi.

llyfrau

Pa rai yw eich hoff lyfrau?

Mae wedi digwydd i mi greu'r swydd hon fel y gallwch adael yn y sylwadau sef eich hoff lyfrau. Gobeithio yr anogir llawer ohonoch i ateb.

aros am hapusrwydd

"Aros am Hapusrwydd" gan Simon Coen

Rydyn ni yng nghanol yr haf, yn amser o hwyl a darllen. Y tro hwn rwy'n argymell y llyfr diweddaraf gan Simon Coen o'r enw "Aros am hapusrwydd."

darllen

Llyfrau sydd wedi newid eich bywyd

Gall llyfr a ddaw atoch ar yr adeg iawn newid eich bywyd, mae fel person. Gadewch i ni siarad am hyn, am lyfrau sydd wedi newid eich bywyd.

Gwenu neu farw

Gwenu neu farw

Fideo sy'n crynhoi safle ysgrifennwr y llyfr "Smile or die" ar feddwl yn bositif.

10 Llyfr ar Hapusrwydd

Erlid hapusrwydd yw'r greal sanctaidd fodern, dyna mae pob dyn yn dyheu amdano ac i lawer ...

"Y Trysor" gan Joan Davis

Mae llyfr o'r enw "The Treasure" wedi cwympo i'm dwylo a hwn fydd fy narlleniad nesaf y dyddiau hyn….