Sut i ddarllen llygaid rhywun: darganfyddwch ei feddyliau heb eiriau

darllen llygaid

Maent wedi bod o gwmpas ers 540 miliwn o flynyddoedd ac mae gan y mwyafrif ohonom gwpl, ond ar wahân i roi golwg i'n hunain, beth allwn ni ei ddweud trwy edrych ar lygaid rhywun? Mae pobl yn dweud bod y llygaid yn "ffenestr i'r enaid," y gallant ddweud llawer wrthym am berson trwy edrych arnynt yn unig. Gan na allwn, er enghraifft, reoli maint ein disgyblion, gall arbenigwyr yn iaith y corff dynnu llawer o gyflwr unigolyn yn ôl ffactorau sy'n gysylltiedig â'r llygaid. Diddorol, iawn?

Mae'r llygaid yn rhan o iaith ein corff nad oes gennym bron unrhyw reolaeth drosti. Yn ogystal ag addasu faint o olau a gymerir yn y broses weledigaeth (ymlediad: cynnydd ym maint y disgybl; crebachu: gostyngiad ym maint y disgybl), Canfu Eckhard Hess (1975) fod y disgybl yn ymledu pan fydd gennym ddiddordeb yn y person yr ydym yn siarad ag ef neu'r gwrthrych yr ydym yn edrych arno.

Fel dangosydd, gwiriwch faint disgybl ffrind pan fyddwch chi'n siarad am rywbeth diddorol, yna newidiwch y pwnc i rywbeth llai diddorol a gweld sut maen nhw'n contractio. Ar wahân i'r ymennydd, y llygaid yw'r organ mwyaf cymhleth yn y corff dynol, a hefyd yn hynod ddiddorol!

darllen llygaid

Y llygaid fel drych yr enaid

Mae ein llygaid yn cyfathrebu rhywbeth amdanom ni. Maen nhw'n cyfathrebu rhywbeth am ein henaid a'n cymeriad. Meddyliwch am y peth:

 • Pan fyddwch chi'n siarad â rhywun, gallwch chi ddweud wrth eu llygaid a ydyn nhw'n gwrando mewn gwirionedd ai peidio neu a ydyn nhw'n cymryd rhan go iawn yn yr hyn rydych chi'n ei ddweud.
 • Pan fyddwch chi'n cwrdd â rhywun, gallwch chi bron ddweud pa fath o berson ydyn nhw trwy eu llygaid. A ydyn nhw'n gyfeillgar, yn ddwys, yn bell, yn llawn tyndra, yn ddychrynllyd, yn groesawgar, yn ofalgar neu'n fygythiol?
 • Pan edrychwch i mewn i'w llygaid, gallwch chi ddweud wrth eu hwyliau yn ymarferol. Gall fod yn drist, yn hapus, yn ecstatig, yn brifo, yn cythruddo, yn ddifrifol, yn atgas neu'n gariadus.
 • Pan fyddwch chi'n sgwrsio'n ddwfn, gallwch chi ddweud a ydyn nhw'n sylwgar, yn tynnu sylw, â diddordeb, neu heb ddiddordeb.
 • Pan fyddwch chi'n heneiddio bydd eich llygaid yn cyfathrebu pethau dyfnach. Maen nhw'n dweud wrth ffrindiau a theulu a yw'r un person yn bresennol ai peidio; yr un person y gwnaethon nhw ei gyfarfod ugain mlynedd neu ugain diwrnod yn ôl. Rydyn ni'n edrych arnyn nhw yn y llygad a gallwn ni weld rhywbeth gwahanol.
Erthygl gysylltiedig:
Triciau Iaith Di-eiriau y dylech eu Defnyddio Bob Dydd

I ddarllen meddwl rhywun, edrychwch i mewn i'w lygaid

Cyswllt llygaid

Er mwyn sefydlu cyswllt a chyfathrebu â pherson, mae cyswllt llygad effeithiol yn hanfodol ar gyfer ein rhyngweithio beunyddiol â phobl, a hefyd i'r rheini sydd am fod yn gyfathrebwyr effeithiol yn y maes cyhoeddus:

Cyswllt llygad parhaus

Edrychwch, peidiwch â syllu. Gall cyswllt llygad gormodol wneud y derbynnydd yn anghyfforddus. Yn gyffredinol yng nghymdeithasau'r gorllewin ac mewn llawer o ddiwylliannau eraill, disgwylir i gyswllt llygad â pherson fod yn rheolaidd ond nid yn rhy barhaus. Mae cyswllt llygad cyson yn aml yn cael ei ystyried yn ymgais i ddychryn, sy'n gwneud i'r person sy'n destun syllu ar yr unigolyn deimlo ei fod wedi'i or-astudio ac yn anghyfforddus.

darllen llygaid

Hyd yn oed rhwng bodau dynol a nonhumaniaid, weithiau mae cyswllt llygad parhaus yn annerbyniol: Adroddodd y New Zealand Medical Journal mai un rheswm y mae cymaint o blant ifanc yn dioddef ymosodiadau cŵn yw eu cyswllt llygad rheolaidd ag anifeiliaid anwes, sy'n eu gwneud yn rhy bwerus. Mae cŵn yn teimlo dan fygythiad ac mae ganddyn nhw agwedd amddiffynnol.

Mae cyswllt llygad rhy barhaus hefyd yn arwydd bod y person yn rhy ymwybodol o'r negeseuon y mae'n eu hanfon. Yn achos rhywun sy'n ceisio twyllo rhywun, gallant ystumio ei gyswllt llygad er mwyn peidio â'i osgoi, dangosydd celwydd a gydnabyddir yn eang.

Cyswllt llygad osgoi

Pam ydyn ni'n osgoi edrych ar berson? Efallai fod hyn oherwydd ein bod yn teimlo cywilydd edrych arnyn nhw os ydyn ni'n bod yn anonest wrth geisio eu twyllo. Fodd bynnag, canfu Prifysgol Stirling yn yr Alban, mewn astudiaeth cwestiwn ac ateb ymhlith plant, fod y rhai a oedd yn cadw cyswllt llygad yn llai tebygol o ddod o hyd i'r ateb cywir i gwestiwn na'r rhai a edrychodd i ffwrdd i ystyried eu hateb.

Cyswllt llygaid, Fel dyfais cymdeithasoli, gall ofyn am ymdrech rhyfeddol i'w gynnal pan fydd yr egni hwn gellid ei wario ar gyfrifiant, yn hytrach na thasgau canfyddiadol.

Lleisiau llygaid

Credir mai bodau dynol yw'r unig rywogaeth ar y Ddaear sy'n crio, er bod tystiolaeth yn dod i'r amlwg am hyn mewn eliffantod a gorilaod (crio emosiynol). Yn y mwyafrif o ddiwylliannau ledled y byd, ystyrir bod crio yn cael ei achosi gan brofiad eithafol o emosiwn; fel arfer yn gysylltiedig â thristwch neu boen, er yn aml gall profiadau eithafol o hapusrwydd a, thrwy hiwmor, wneud inni grio.

Yn aml, gelwir crio gorfodi i ennyn cydymdeimlad neu dwyllo eraill yn "ddagrau crocodeil", mynegiant o fythau crocodeilod yn "crio" wrth ddal ysglyfaeth.

darllen llygaid

Blinking llygaid

Yn ychwanegol at ein hangen greddfol i flincio, gall ein hemosiynau a'n teimladau tuag at y person rydyn ni'n siarad â nhw achosi inni newid ein cyfradd blincio yn isymwybod.

Gall blincio mwy na'r cyfartaledd 6 i 10 gwaith y funud fod yn ddangosydd da bod rhywun yn cael ei ddenu gan y person rydych chi'n siarad ag ef ac am y rheswm hwn fe'i defnyddir fel arwydd o fflyrtio.

Mae dynion a menywod yn blincio ar yr un raddfa fwy neu lai â’i gilydd, 6-10 gwaith y funud mewn amgylchedd arferol. Hefyd, mae'n hysbys bod anifeiliaid fel crwbanod yn blincio ar wahanol adegau gyda phob llygad.

Wink y llygad

Yn y Gorllewin, rydyn ni'n ystyried bod deffro yn ffordd ddigywilydd o fflyrtio, rhywbeth rydyn ni'n ei wneud gyda phobl rydyn ni'n eu hadnabod neu ar delerau da â nhw. Fodd bynnag, mae amrywiadau trawsddiwylliannol ar y thema winc: gwguodd rhai diwylliannau Asiaidd wrth ddefnyddio'r math hwn o fynegiant wyneb.

Cyfeiriad llygad

Beth mae'r cyfeiriad y mae rhywun yn edrych ynddo yn dweud wrthym beth yw eu barn neu eu teimlo? Wel, mae'n debyg mai dim ond yr hyn maen nhw'n ei weld. Y peth i wylio amdano yw'r cyfeiriad mae llygaid rhywun yn edrych pan maen nhw'n meddwl. Mae edrych i'r chwith yn dangos eu bod yn cofio neu'n ceisio cofio rhywbeth.

Ar y llaw arall, mae edrych i'r dde yn nodi meddyliau mwy creadigol, ac mae hyn yn aml yn cael ei ddehongli fel arwydd posib y gallai rhywun fod yn gelwyddgi mewn rhai sefyllfaoedd, hynny yw, creu fersiwn o ddigwyddiadau nad ydyn nhw'n hollol real.  Nodyn: Os yw person yn llaw chwith, gellir gwrthdroi'r dangosyddion cyfeiriad.


Mae cynnwys yr erthygl yn cadw at ein hegwyddorion moeseg olygyddol. I riportio gwall cliciwch yma.

Sylw, gadewch eich un chi

Gadewch eich sylw

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.

 1. Yn gyfrifol am y data: Miguel Ángel Gatón
 2. Pwrpas y data: Rheoli SPAM, rheoli sylwadau.
 3. Cyfreithlondeb: Eich caniatâd
 4. Cyfathrebu'r data: Ni fydd y data'n cael ei gyfleu i drydydd partïon ac eithrio trwy rwymedigaeth gyfreithiol.
 5. Storio data: Cronfa ddata wedi'i chynnal gan Occentus Networks (EU)
 6. Hawliau: Ar unrhyw adeg gallwch gyfyngu, adfer a dileu eich gwybodaeth.

 1.   Dario José Lozada Ramirez meddai

  Roedd yr addysgu hwn yn ymddangos yn dda iawn ac rwy'n cadarnhau, os edrychwch i'r chwith, oherwydd eich bod yn ceisio cofio gan fod fy syllu yn sefydlog yn lluosflwydd, mae ar yr ochr chwith oherwydd i mi ddioddef damwain beic modur ym 1 ac aros mewn coma am 1993 misoedd ac rwy’n benderfynol o gofio popeth, diolch am eich holl ddysgeidiaeth.- Dario Lozada 4-11-01, 2020:9 am

bool (gwir)