Mae'r enaid yn rhwydwaith yr ymennydd

meddwl ac enaid dynol

Tan ddim yn bell yn ôl credwyd bod gwybodaeth yn cael ei chadw mewn gwahanol fodiwlau ymennydd. Cynigiodd y niwrowyddonydd Sbaenaidd Joaquin Fuster fod y cof a'r enaid yn deillio o rwydwaith niwral mawr yr ymennydd, sy'n gysylltiedig â'i gilydd.

Gall niwronau farw yn yr ymennydd, ond gall y cof am wyneb rhywun aros yn barhaol yn y cof, ble mae'r cof hwn yn cael ei gadw, gan ystyried bod celloedd a niwronau sy'n marw? Gall cof fod mor wydn oherwydd gellir ffurfio'r amgylchiadau emosiynol y cafodd y cof ynddynt yn gadarn diolch i'r hinsawdd emosiynol. Yn fwy na hynny, yn ystod bywyd mae'r atgofion hyn yn cael eu harfer dro ar ôl tro.

Mae yna lawer o fathau o gof ac mae'r math o gof sy'n weddill hefyd yn bwysig. Mae'r atgofion hyn yn cael eu harfer yn ystod bywyd ac felly maent yn bodoli ond ar yr un pryd mae'r cysylltiadau'n gwanhau ac mae'r cof yn cael ei golli, ond mae rhai newydd hefyd yn cael eu creu. Y gamp i gaffael cof newydd a gwella'ch meddwl yw ymarfer eich ymennydd. Mae ymarfer corff yr un mor bwysig ag ymarfer corff meddyliol.

ymennydd dynol

Nid yw niwronau yn marw yn anadferadwy yn 40 oed

Credwyd, o 40 oed i farw niwronau yn ymennydd pobl mewn ffordd anadferadwy, fod hyn wedi gadael darlun llwm inni ynghylch yr ymennydd. Nawr rydyn ni'n gwybod nad ydyn nhw'n marw, dim ond y cysylltiadau rhyngddynt sy'n lleihau. Mae niwronau newydd yn cael eu geni trwy gydol oes, yn enwedig ym maes dysgu a chof, ond ar gyfer hyn mae'n rhaid eu hysgogi trwy ymarfer corff meddyliol.

Mae oedran aeddfed yn cyrraedd 30 oed ac o hynny ymlaen mae'r ymennydd yn dechrau heneiddio. Gellir osgoi neu oedi hyn gyda rhai ymarferion. Mae Paco Mora yn ein helpu gyda 12 awgrym y dylai pawb eu hystyried i'w hymarfer bob dydd o'n bywydau. Fel hyn, gellid osgoi afiechydon fel dementia senile, Parkinson's neu Alzheimer.

12 awgrym ar gyfer ymennydd iach

Peidiwch â cholli'r awgrymiadau hyn gan Paco Mora fel bod eich ymennydd yn gryf ac yn iach:

 1. Bwyta llai. Mae bwyta mwy nag sydd ei angen arnom yn cynyddu straen ocsideiddiol yn yr ymennydd sy'n ymosod ar broteinau, lipidau, DNA, a'r ymennydd. Mae llai o brydau bwyd yn cynyddu cynhyrchiant niwronau newydd yn yr hipocampws, yn cynyddu synapsau, ac yn gwella mecanweithiau atgyweirio niwronau.
 2. Gwnewch chwaraeon yn rheolaidd. Mae gwneud chwaraeon aerobig fel arfer yn cyfrinachau sylweddau sy'n cael effaith ar fwy o blastigrwydd yn yr ymennydd, mae'r synapsau rhwng niwronau yn cael eu cryfhau ac mae'r dysgu a'r cof yn cael eu gwella.
 3. Gwneud ymarfer corff bob dydd. Nid yw darllen neu wneud croeseiriau yn ddigon, mae angen i chi ysgogi'r ymennydd. Mae dysgu iaith newydd yn enghraifft dda o ymarfer gyda'r meddwl sy'n gofyn am ymdrech ond sy'n dod â phleser oherwydd ei bod yn ddefnyddiol ac mae eraill yn ein hedmygu.
 4. Teithio llawer. Mae angen dysgu a dysgu ar gyfer teithio. Mae'r drefn yn drychinebus i'r ymennydd, yn ogystal â theithio mae'n cynhyrchu llu o emosiynau a dyna sy'n symud y niwronau.
 5. Byw gyda'n gilydd. Daw iechyd meddwl da o gael perthnasoedd da a chyson ag eraill. Mae gan drosglwyddiadau emosiynol fuddion emosiynol. Gall y rhai sy'n byw gyda phartner ac sydd â ffrindiau addasu'n well i newidiadau.
 6. Addasu i newidiadau. Mae addasu yn golygu addasu i'r oes. Os ydych chi'n berson sy'n ynysu'ch hun neu os ydych chi'n meddwl eich bod chi'n hen am rywbeth, dim ond dan straen emosiynol y byddwch chi.
 7. Osgoi straen cronig. Mae straen yn ddrwg i'r corff oherwydd bod hormonau'n cael eu cynhyrchu sy'n effeithio ar yr ymennydd a'r corff. Y peth gorau i wrthweithio hyn yw chwarae chwaraeon.
 8. Dim ysmygu Mae ysmygu yn cynhyrchu strôc bach, mae nicotin yn cynhyrchu gostyngiad yn y cof ac atroffi, yn ogystal mae'n lladd niwronau ac yn cynyddu straen ocsideiddiol yn yr ymennydd.
 9. Cysgu'n dda. Mae angen hyd at 8 awr o bridd bob nos fel y gall yr ymennydd weithio ac atgyweirio meinweoedd a hefyd i ddileu'r atgofion hynny nad ydyn nhw'n ein gwasanaethu a chryfhau'r hyn sy'n angenrheidiol i oroesi.
 10. Osgoi blacowt emosiynol. Mae'n angenrheidiol byw gyda chymhelliant mewn bywyd, byw gyda chyffro a brwdfrydedd oherwydd ei fod yn ein gwthio i fyw a bod yn iach.
 11. Byddwch yn ddiolchgar. Diolch yw'r ystum dynol harddaf ac mae'n gwneud inni deimlo'n dda, mae'n caniatáu inni greu bondiau newydd a gadael beichiau emosiynol ar ôl.
 12. Mwynhewch y pethau bach. Mae mwynhau'r pethau bach yn bwysig, heb greu anghenion sy'n gwneud i ni frwydro na straen i'w cael.

mecanwaith ymennydd

Nid yw gwybodaeth yn sefydlog mewn un rhan o'r ymennydd

Gelwir hyn yn 'feichiogi modiwlaidd' oherwydd nad yw gwybodaeth yn sefydlog mewn un rhan o'r ymennydd, dyna'r gorffennol. Y rhwydwaith niwral yw'r allwedd i'r cofDyma sylfaen yr holl wybodaeth a'r holl gof, mae'n cael ei ffurfio trwy gydol oes trwy brofiad ac yn y cysylltiad rhwng emosiynau a niwronau.

Modiwlau'r wybodaeth hon yw sylfaen dysgu, mae'n gweld ac yn clywed. Mae ymwybyddiaeth cof a gwybodaeth yn y rhwydwaith oherwydd ei fod yn berthynol, dyma'r cod gwybodaeth. Mae seicoleg gestalt neu ffurf yn gysylltiedig â hyn, oherwydd mae gan bethau ystyr pan fyddant yn gysylltiedig â rhannau.

Mae rhwydweithiau gwybodaeth nerfol yn cael eu ffurfio gan gysylltiad a phrofiad a rhannu celloedd a grwpiau celloedd. Gall grŵp celloedd fod yn rhan o lawer o rwydweithiau. Mae popeth yn god cysylltiedig i allu ei ddeall, ni ellir ei leihau i'w rannau lleiaf.

Nid yw'r ymennydd yn drôr lle mae atgofion yn cael eu storio, nid oes unrhyw feysydd arbenigol mewn un swyddogaeth, diolch i ddatblygiadau mewn niwrowyddoniaeth mae'r theori hon wedi'i chasglu. Mae'r ymennydd yn rhwydwaith cymhleth gyda niwronau rhyng-gysylltiedig. a phob un yn ychwanegol at fod yn rhan o rwydweithiau niferus, mae ganddyn nhw lawer o wahanol rolau. Mae fel y Rhyngrwyd. Mae gennym oddeutu 20 biliwn o niwronau sy'n ffurfio'r ymennydd ac sy'n gysylltiedig â'i gilydd er mwyn cael cof ac mae'r ymennydd yn eu storio mewn rhwydweithiau dosbarthedig.

Mae perthnasoedd yn cael eu ffurfio'n wahanol mewn un person nag mewn person arall, ond rhennir rhwydweithiau cyffredin fel y rhwydwaith diwylliant, deddfau iaith, emosiynau ... Ac mae hynny'n parhau ac yn anad dim, gan ei fod yn ganlyniad i'r ailadrodd rhwydweithiau llai. , a drefnir ar y lefel hierarchaidd. Mae'r ymennydd yn atal atgofion nad ydyn nhw'n bwysig i flaenoriaethu'r hyn sy'n bwysig.

proses yr ymennydd

Canolbwyntiodd y tri math o gof ar y dyfodol

Mae cof yn ddirgelwch o hyd ond mae yna dri math: Cof tymor hir (sy'n caniatáu ichi gofio, er enghraifft, bethau a ddigwyddodd i chi yn ystod eich plentyndod), cof tymor byr (sy'n caniatáu ichi gofio rhif ffôn nes i chi ei ysgrifennu ar bapur) a chof gweithio. Y cof olaf hwn yw'r pwysicaf i bobl oherwydd dyma'r un sy'n caniatáu inni gysylltu'r atgofion yr ydym wedi'u storio a gweithredu yn unol â hynny. Y cof er enghraifft rydyn ni'n ei ddefnyddio pan rydyn ni'n siarad â rhywun.

Gyda'r ymennydd rydym yn addasu i'r amgylchedd a dyma'r rhyngwyneb rhyngom ni a'r amgylchedd (allanol a mewnol). Yn ystod esblygiad, mae'r cortecs cerebrol wedi datblygu ac mae'r bod dynol wedi caffael priodweddau rhyfedd sy'n caniatáu dau beth iddo: iaith a rhagfynegiad.

Mae gan bob swyddogaeth weithredol swyddogaeth, cof gweithio, gwneud penderfyniadau, gallu creadigol ... mae pob un yn canolbwyntio ar y dyfodol, gwneud pethau i gael eraill. Mae gwybodaeth ganfyddiadol yn cael ei gwahaniaethu oddi wrth wybodaeth wybyddol gymhleth oherwydd, er bod ganddynt berthnasoedd rhwng y ddau sector (mae'r ddau yn cymryd rhan yn y cylch gweithredu canfyddiad, mae'r weithred yn cynhyrchu newidiadau yn yr amgylchedd) ac mae'r system yn cael ei bwydo yn ôl. Mae hyn yn golygu, os ydych chi'n cwrdd â pherson, er enghraifft, y byddwch chi'n cysylltu'r person hwnnw â'ch emosiynau a'ch estheteg, a byddan nhw'n lliwio gweledigaeth yr unigolyn hwnnw ac yn ymwneud â'r cof sydd gennych chi o'r person hwnnw neu eraill tebyg iddo i wybod sut i ymateb cyn y person hwnnw. Mae ymddygiad ac iaith yn cael eu modiwleiddio.

Mae'r enaid yn yr ymennydd ond nid yn ei adrannau ... Mae'r enaid yn rhwydwaith yr ymennydd.

Ffynnon; Rhwydweithio


Mae cynnwys yr erthygl yn cadw at ein hegwyddorion moeseg olygyddol. I riportio gwall cliciwch yma.

Bod y cyntaf i wneud sylwadau

Gadewch eich sylw

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.

 1. Yn gyfrifol am y data: Miguel Ángel Gatón
 2. Pwrpas y data: Rheoli SPAM, rheoli sylwadau.
 3. Cyfreithlondeb: Eich caniatâd
 4. Cyfathrebu'r data: Ni fydd y data'n cael ei gyfleu i drydydd partïon ac eithrio trwy rwymedigaeth gyfreithiol.
 5. Storio data: Cronfa ddata wedi'i chynnal gan Occentus Networks (EU)
 6. Hawliau: Ar unrhyw adeg gallwch gyfyngu, adfer a dileu eich gwybodaeth.

bool (gwir)