Gwybod y gwahanol fathau o aflonyddu

Yn anffodus, yng nghymdeithas heddiw rydyn ni'n profi'n wahanol mathau o aflonyddu Mae'r rhan fwyaf ohonynt yn cael eu cydnabod fel ymddygiadau parchus a anghyfreithlon hyd yn oed, mae adnoddau fel y gall pobl sy'n cael eu heffeithio gan y math hwn o sefyllfa ei datrys yn y ffordd orau bosibl. Nesaf, rydyn ni'n mynd i ddadansoddi'r prif fathau o aflonyddu sy'n sefyll allan am fod y mwyaf cyffredin yn y mwyafrif o leoliadau.

Y mathau mwyaf aml o aflonyddu

Rydym yn cyflwyno rhestr o rai o'r mathau mwyaf cyffredin o aflonyddu sydd hefyd wedi'u cydnabod gan gymdeithas a sefydliadau cyhoeddus fel ymddygiadau a all effeithio'n ddifrifol ar fywydau dioddefwyr.

Bwlio

Dechreuwn y rhestr gydag un o'r y mathau mwyaf cyffredin o fwlio sef bwlio yn union, a elwir hefyd yn Seisnigrwydd bwlio.

Yn yr achos hwn rydym yn dod o hyd i gêm bŵer lle mae un neu fwy o bobl yn cam-drin trwy ddychryn ac aflonyddu ar y dioddefwr, cyhyd â'i fod yn digwydd yn amgylchedd yr ysgol.

Yn y bôn, mae'r camdriniwr yn teimlo pleser trwy ddioddefaint y sawl sy'n cael ei gam-drinFel yn creu ymdeimlad o ragoriaeth sy'n diwallu anghenion eraill nad ydych chi'n gwybod neu eich bod chi'n gwrthod cydnabod.

Mae aflonyddu neu fwlio ysgol yn fater difrifol iawn oherwydd gall aflonyddu parhaus dioddefwr penodol hyd yn oed arwain at hunanladdiad mewn rhai achosion, felly mae'n rhaid ei ganfod cyn gynted â phosibl a'i ddwyn i sylw'r bobl neu'r awdurdodau a all weithredu a datrys y sefyllfa.

Yn gyffredinol, bydd y math hwn o aflonyddu materion hunan-barch bwliFelly gyda'r teimlad hwn o ragoriaeth mae'n ceisio diwallu'r angen am hunanhyder. Yn ogystal, mae'n eithaf cyffredin hefyd yn yr achosion hyn bod tad neu fam y bwli yn ffigurau ymosodol, mae gwrthdaro cryf rhwng rhieni a phlant, ac ati.

Ac wrth gwrs, nodwedd arall yw'r absenoldeb gwerthoedd ar ran yr ymosodwr, problem sydd fel rheol â’i tharddiad yn diffyg pryder rhieni am eu haddysg.

Yn yr achos hwn gallwn ddod o hyd i'r ddau aflonyddu corfforol fel aflonyddwch seicolegol, ac yn aml bydd hefyd yn gyfuniad o'r ddau.

Aflonyddu yn y gweithle

Rhywbeth tebyg rydyn ni'n ei ddarganfod gyda bwlio yn y gweithle, a elwir hefyd yn symudol, math o fwlio sydd fel arfer yn digwydd yn seicolegol, ond sydd fel arfer yn dilyn patrymau'r bwli ysgol, hynny yw, person sydd â diffyg gwerthoedd ac egwyddorion a allai fod â hanes hir o cam-drin ac mae hynny'n aml yn seiliedig ar chwilio am hunanhyder.

Mae'r diffyg ymddiriedaeth hwn yn gyffredinol yn trosi yn yr achosion hyn fel ofn y gall pobl eraill gymryd eu lle neu gael eu gwrthod neu eu cyfyngu i'w swydd.

Hynny yw, mae'r aflonyddu hwn fel arfer yn canolbwyntio ar yr ofn o golli'r hyn sydd wedi neu na all wella yn y gwaith oherwydd bod ganddo deimlad o israddoldeb o flaen y dioddefwr.

Gellir ystyried aflonyddu yn y gweithle hyd yn oed yn ymddygiad troseddolFelly, rhaid hysbysu'r awdurdodau a ddylai fod â gofal am y sefyllfa.

Aflonyddu rhywiol

Yn amlwg ni allwn restru'r gwahanol fathau o aflonyddu os nad ydym yn cynnwys aflonyddu rhywiol, un o'r rhai mwyaf cydnabyddedig ac sydd hefyd wedi'i ysbrydoli gan y chwilio am deimlad o ragoriaeth dros y dioddefwr.

Rhaid inni beidio â drysu aflonyddu rhywiol â threisiohynny yw, nid oes rhaid i aflonyddu rhywiol gynnwys unrhyw fath o gyswllt corfforol, ond gall fod ar lafar neu hyd yn oed trwy ystumiau neu agweddau, ac wrth gwrs ni wahaniaethir rhwng rhywedd yn yr achos hwn, hynny yw, gall y dioddefwr a'r camdriniwr. fod yn ddynion neu'n fenywod.

Fel yn yr achosion blaenorol, rhaid inni fod yn ofalus iawn i ganfod aflonyddu rhywiol a datrys y broblem cyn gynted â phosibl, gyda'r camdriniwr â chyfrifoldeb cyfreithiol yn yr amgylchiadau hyn y mae'n rhaid iddynt ymateb i'r awdurdodau amdanynt.

Seiberfwlio

Ac i orffen ein rhestr o fwlio mae gennym seiberfwlio, math arall o fwlio a elwir hefyd yn seiberfwlio, ac yn yr un modd yr un bwlio ydyw yn y bôn ond, yn lle cael ei wneud yn amgylchedd yr ysgol, mae'n digwydd trwy'r Rhyngrwyd, yn y fath ffordd y mae un neu sawl person yn ymosod yn ormodol ar un arall er mwyn dominyddu eu morâl a'u niweidio.

Gwybod y gwahanol fathau o aflonyddu

Mae seiberfwlio yn aml yn digwydd trwy'r cyfryngau cymdeithasol, ceisio codi cywilydd ar y dioddefwr, ei sarhau, aflonyddu arni a hyd yn oed ei bygwth, fel bod nid yn unig y gall fod nifer fawr o dystion, ond hefyd popeth yn ysgrifenedig, a gall y dioddefwr riportio sefyllfa aflonyddu yn uniongyrchol i'r rhwydwaith cymdeithasol. ei hun, a fydd yr un â gofal am weithredu yn y lle cyntaf gan gyfyngu ar y gweithredu o fewn yr amgylchedd, a darparu, os oes angen, yr holl wybodaeth y bydd yr awdurdodau yn gofyn amdani pe bai proses farnwrol yn cael ei dwyn.

Sut i ddelio ag unrhyw un o'r mathau hyn o aflonyddu

Yn wyneb aflonyddu, ni waeth ai ni yw'r dioddefwr neu'r tyst, mae'n rhaid i ni weithredu gyda grym a phenderfyniad, oherwydd yn aml mae'r aflonyddwr fel arfer yn berson llwfr ac sydd â'r math hwn o ymddygiad i fodloni eu diffyg hyder a chuddio'r realiti hwn. o flaen eraill yn ogystal ag iddo'i hun.

Am y rheswm hwnnw, ni ddylai'r tystion yn ogystal â'r unigolyn aflonyddu fyth fod ag ofn wynebu'r math hwn o berson, ac os bydd unrhyw amheuaeth, gellir troi at yr awdurdodau i gychwyn proses o gytuno ar yr ymddygiad rhoi'r gorau iddi neu, os na, byddai proses farnwrol yn cael ei hagor a fyddai’n gweithredu yn erbyn yr aflonyddwr.

Fel y dywedasom, yn aml daw'r aflonyddwr o deulu treisgar, a dyna pam ei bod weithiau'n well symud ymlaen yn uniongyrchol trwy'r sianeli barnwrol, gan osgoi felly y gall y sefyllfa waethygu.

Mae'r tystion nad ydynt yn gweithredu yn erbyn yr aflonyddu (waeth beth fo'r math), mewn gwirionedd yn cydweithredu â'r aflonyddwr, oherwydd, os yw grŵp yn ei erbyn ac yn ei ddangos yn effeithiol o flaen yr ymosodwr, bydd yn ddigon iddo roi'r gorau iddi eich ymddygiad.

Mewn unrhyw achos, Os ydym yn teimlo ein bod yn dioddef aflonyddu, rhaid inni ei wneud yn hysbys i bobl o'n cwmpas heb unrhyw ofn na chywilydd, gan mai dyma'r ffordd orau o ddatrys y broblem cyn iddi gyrraedd sefyllfa fwy difrifol ac achosi problemau mwy i ni ac i unrhyw un o'r partïon dan sylw.


Mae cynnwys yr erthygl yn cadw at ein hegwyddorion moeseg olygyddol. I riportio gwall cliciwch yma.

Sylw, gadewch eich un chi

Gadewch eich sylw

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.

  1. Yn gyfrifol am y data: Miguel Ángel Gatón
  2. Pwrpas y data: Rheoli SPAM, rheoli sylwadau.
  3. Cyfreithlondeb: Eich caniatâd
  4. Cyfathrebu'r data: Ni fydd y data'n cael ei gyfleu i drydydd partïon ac eithrio trwy rwymedigaeth gyfreithiol.
  5. Storio data: Cronfa ddata wedi'i chynnal gan Occentus Networks (EU)
  6. Hawliau: Ar unrhyw adeg gallwch gyfyngu, adfer a dileu eich gwybodaeth.

  1.   Viviana meddai

    Helo, fe wnes i ddioddef aflonyddu rhywiol gan weinidog eglwys Bentecostaidd…. Beth alla i ei wneud

bool (gwir)