Mathau o ddiffygion

mythomaniac

Os ydych chi erioed wedi stopio meddwl am athroniaeth a seicoleg, maent yn wahanol i'w gilydd ond maent hefyd yn gysylltiedig mewn sawl ffordd. Un ffordd o gysylltu yw eu bod yn mynd i'r afael â themâu syniadau a meddyliau. Mae'r mathau o ddiffygion hefyd yn eu huno.

Rydym yn dod o hyd i'r diffygion rhesymegol a dadleuol, cysyniadau a ddefnyddir i ddilysu neu ddileu casgliadau y deuir ar eu traws mewn sgwrs neu ddadl. Nesaf rydyn ni'n mynd i siarad mwy am y math hwn o gysyniad.

Beth yw methiannau?

Mae wallgofrwydd yn rhesymu, er ei fod yn swnio fel dadl ddilys, nad yw. Mae'n rhesymu diffygiol ac ni ellir derbyn y casgliadau a gyflwynir oherwydd nad ydynt yn ddilys.

Ni waeth a yw casgliad y cuddni yn wir ai peidio (gall fod yn wir ar hap), nid yw'r broses yr ydych wedi cyrraedd yr ymresymu honno yn gywir oherwydd nid yw'n dilyn rheolau rhesymegol. Mae'n bwysig cydnabod dadleuon annilys o'r fath mewn perthnasoedd bob dydd i ddarganfod beth nad ydyn nhw'n wirioneddau absoliwt.

Diffygion a seicoleg

Mae pobl bob amser wedi bod â thuedd benodol trwy gydol hanes i oramcangyfrif eu gallu eu hunain i feddwl yn rhesymol, bod yn ddarostyngedig i reolau rhesymegol i weithredu a dadlau'n gydlynol.

Deallir bod oedolyn iach yn feddyliol yn gweithredu yn ôl cymhellion a rhesymu y gellir eu mynegi'n hawdd ac sydd fel arfer yn dod o fewn fframwaith rhesymoledd. Pan oedd yn ymddwyn yn afresymol, credwyd ei fod oherwydd gwendid neu oherwydd nad yw'r person yn gwybod sut i werthfawrogi cydlyniad ei weithredoedd.

Mae wedi bod yn ystod y blynyddoedd diwethaf pan mae wedi dechrau derbyn bod ymddygiad afresymol o fewn ein bywydau fel rhywbeth arferol, hynny rhesymoledd yw'r eithriad ac nid y ffordd arall. Mae pobl yn symud trwy ysgogiadau ac emosiynau nad ydyn nhw bob amser yn rhesymol.

perthynas rhwng pobl

Oherwydd hyn, mae camweddau wedi dechrau bod yn hysbys sydd yn ein beunyddiol ond mae'n rhaid bod hynny'n hysbys fel nad oes ganddyn nhw fawr o bwysau. Mae athroniaeth yn astudio’r diffygion eu hunain ac mae seicoleg yn ymchwilio i sut y cânt eu defnyddio. Dadleuon ffug ydyn nhw sy'n bresennol mewn cymdeithas.

Y prif fathau o ddiffygion

Mae anfeidredd o fathau o ddiffygion felly rydyn ni'n mynd i ganolbwyntio ar y rhai mwyaf cyffredin. Beth bynnag, gan wybod y rhai yr ydym yn mynd i fanylu arnynt, byddant yn gyfeirnod i allu eu canfod yn yr ymresymu. Er mwyn eu trefnu fel y gallwch eu deall yn dda, rydyn ni'n mynd i'w rhoi mewn dau gategori: y diffygion ffurfiol ac anffurfiol.

Diffygion anffurfiol

Y math hwn o wallgofrwydd yw'r hyn y mae'n rhaid i'r gwall rhesymu ei wneud â chynnwys y ddadl. Dadleuon ydyn nhw nad ydyn nhw'n caniatáu dod i gasgliadau, p'un a yw'r adeilad yn wir neu os nad ydyn nhw. Mae hyn yn golygu bod syniadau afresymol yn cael eu defnyddio yw gweithrediad pethau i rhowch y teimlad o'r hyn a ddywedir yn wir, ond nid yw.

 • Ffugrwydd ad ignorantiam. Cymerir syniad yn ganiataol dim ond oherwydd na ellir dangos ei fod yn ffug.
 • Ffugrwydd ad verecundiam neu wallgofrwydd awdurdod. Os yw rhywun mewn awdurdod yn dweud rhagosodiad mae'n rhaid iddo fod yn wir.
 • Dadl ad canlynentiam. Mae cywirdeb rhagosodiad yn dibynnu a yw'n ddymunol ai peidio.
 • Cyffredinoliad cas. Cyffredinoliad di-sail.
 • Gwallgofrwydd dyn gwellt. Nid yw syniadau'r gwrthwynebydd yn cael eu beirniadu ond yn hytrach eu trin.
 • Post hoc ergopropter hoc. Os bydd rhywbeth yn digwydd ar ôl rhywbeth arall, mae hynny oherwydd ei fod yn cael ei achosi gan y peth cyntaf a ddigwyddodd, heb unrhyw dystiolaeth arall i nodi fel arall.
 • Ffuglen ad hominem. Gwadir cywirdeb syniadau dim ond oherwydd bod rhannau negyddol y syniadau yn cael eu hamlygu. Gellir eu hystumio hefyd.

perthynas rhwng pobl

Diffygion ffurfiol

Yn y math hwn o wallgofrwydd maent oherwydd nad yw cynnwys y syniadau yn caniatáu dod i'r casgliad y daethpwyd iddo, os na, bod y berthynas rhwng dadleuon yn gwneud y casgliad yn annilys. Nid yw'r methiannau'n dibynnu ar y cynnwys ond ar gysylltu'r syniadau. Nid ydynt yn ffug trwy resymu syniadau amherthnasol, os na, oherwydd nad oes cydlyniad yn y ddadl a ddefnyddir.

Pan fydd y math hwn o wallgofrwydd yn digwydd, fe'i canfyddir trwy weld a yw'r ddadl yn cydymffurfio â'r rheolau rhesymegol ai peidio. Nesaf rydyn ni'n mynd i weld rhai mathau:

 • Gwrthod cyn. Mae'n wallgofrwydd sy'n cychwyn o amodol. Er enghraifft: "Os rhoddaf rosyn iddo, bydd yn cwympo mewn cariad â mi." Pan wrthodir yr elfen gyntaf, cesglir yn anghywir yn yr ail ei bod yn cael ei gwadu: "Os na roddaf rosyn iddo ni fydd byth yn cwympo mewn cariad â mi."
 • Cadarnhad o'r canlyniadol. Mae hefyd yn rhan o amodol gyda'r enghraifft flaenorol, ond mae'r ail elfen yn anghywir er bod y gyntaf yn wir. Er enghraifft: "Os ydw i'n cymeradwyo, mae gennym gwrw" / "Mae gennym gwrw, felly rwy'n cymeradwyo."
 • Tymor canol heb ei ddosbarthu. Mae'n syllogiaeth sy'n cysylltu dau gyfran ond heb gasgliad felly nid oes ganddo gydlyniant yn ei gyfanrwydd. Er enghraifft: “Mae pob Groeg yn Ewropeaidd”, “Mae rhai Almaeneg yn Ewropeaidd”, “Felly mae rhai Almaeneg yn Roeg”.

Mae'r meddwl yn bwerus iawn

Casgliad

Fel y gwelsoch, yn enwedig os nad oeddech yn gwybod beth oedd y diffygion cyn darllen yr erthygl hon, maent yn ymadroddion a dadleuon a ddefnyddir yn ddyddiol ym mywydau pobl. Mewn unrhyw faes cymdeithasol, hyd yn oed mewn gwleidyddiaeth.a gallwch chi gael eich hun gyda diffygion yn gyson.

Mae'n bwysig gwybod sut i'w hadnabod a'u dadansoddi fel nad ydyn nhw, hyd yn oed os ydych chi'n eu canfod, yn cymylu'ch meini prawf na'ch meddwl beirniadol. Yn yr un modd, unwaith y byddwch chi'n eu hadnabod ni fyddwch yn syrthio iddynt Ac os oes rhaid i chi ddadlau rhywbeth, byddwch chi bob amser yn ei wneud yn chwilio am eirwiredd llwyr ac nid yn rhannol yn unig.

O hyn ymlaen, gallwch chi fod yn fwy craff a dod o hyd i'r diffygion hynny a allai fod yn ddisylw o'r blaen ond nawr, rydych chi'n gwybod beth ydyn nhw, beth maen nhw'n ei olygu a pham yn union maen nhw'n digwydd. Hyd yn oed os nad yw'r person sy'n eu dweud hyd yn oed yn ymwybodol o'r hyn y mae'n ei ddweud mae'n wallgofrwydd.


Mae cynnwys yr erthygl yn cadw at ein hegwyddorion moeseg olygyddol. I riportio gwall cliciwch yma.

Bod y cyntaf i wneud sylwadau

Gadewch eich sylw

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.

 1. Yn gyfrifol am y data: Miguel Ángel Gatón
 2. Pwrpas y data: Rheoli SPAM, rheoli sylwadau.
 3. Cyfreithlondeb: Eich caniatâd
 4. Cyfathrebu'r data: Ni fydd y data'n cael ei gyfleu i drydydd partïon ac eithrio trwy rwymedigaeth gyfreithiol.
 5. Storio data: Cronfa ddata wedi'i chynnal gan Occentus Networks (EU)
 6. Hawliau: Ar unrhyw adeg gallwch gyfyngu, adfer a dileu eich gwybodaeth.