Y mathau mwyaf cyffredin o fwlio

Mae bwlio ysgolion, a elwir ar hyn o bryd yn fwlio Angliciaeth, yn broblem sy'n effeithio ar filiynau o blant mewn ysgolion a hyd yn oed yn eu cartrefi eu hunain, gan fod y defnydd eang o'r rhyngrwyd wedi gwneud i rai newydd ymddangos mathau o fwlio felly maen nhw hyd yn oed yn parhau i aflonyddu ar y rhai bach hyn pan maen nhw mewn gwahanol leoedd. Felly, isod rydym yn mynd i wybod y broblem ychydig yn well tra byddwn yn dadansoddi'r mathau amlaf.

Y mathau mwyaf cyffredin o fwlio

Problem bwlio neu fwlio

Mae bwlio wedi bodoli erioed, felly mae un neu fwy o bobl yn aflonyddu neu'n dychryn dioddefwr i'w gael yn amgylchedd yr ysgol. Fodd bynnag, dros amser mae wedi esblygu a newid i'r pwynt lle maent heddiw, trwy'r rhyngrwyd, yn parhau i aflonyddu hyd yn oed pan fydd y person ifanc wedi gadael yr ysgol.

Mae hyn yn gwneud yr effaith hyd yn oed yn fwy negyddol os yn bosibl, felly mae'r awdurdodau wedi penderfynu mynd i lawr i weithio ac annog plant sy'n teimlo eu bod yn cael eu cam-drin i riportio eu camdriniwr, gan osgoi agweddau mwyaf negyddol y math hwn o ymddygiad.

Gall bwlio effeithio ar berson yn negyddol iawn, yn enwedig os ydym yn siarad am yr agwedd seicolegol, gan ein bod yn wynebu camdriniaeth lle mae'r camdriniwr yn bwydo ar ddioddefaint ei ddioddefwr, y mae bob amser yn ceisio gwneud cymaint o ddifrod â phosibl.

Mae yna wahanol resymau pam y gall yr ymddygiad hwn ddigwydd; Y cyntaf a'r amlaf yw'r ffaith bod y bwli'n teimlo'n israddol a bod ganddo broblemau hunan-barch, felly mae'n ceisio eu cuddio trwy'r ymddygiad hwn. Mae hefyd yn gyffredin i'r aflonyddwr fod yn genfigennus o rywbeth sy'n gysylltiedig â'r aflonyddu, fel mai eu dial arbennig am rywbeth nad yw'r sawl sy'n aflonyddu yn ei reoli.

Ar y llaw arall, ymddengys hefyd y profir mai'r mwyaf ymosodol yw'r rhieni, y mwyaf tebygol y bydd y plentyn yn fwli, fel ei bod yn gyffredin iawn dod o hyd i deuluoedd anstrwythuredig neu â phroblemau trais mewnol yn yr achosion hyn.

Fel arfer, mae gan y camdriniwr berthynas wael gyda'i rieni, yn ogystal â pheidio â chadw at reolau cydfodoli clir yn ei gartref, sy'n gwneud iddo beidio â theimlo'n gyfrifol pan fydd yn gweithredu fel hyn.

Os na weithredwch yn gyflym, gallai'r stelciwr a'r bwlio ddatblygu problemau seicolegol difrifol dros amser, a gallai hyd yn oed arwain at hunanladdiad.

Mae yna sgîl-effeithiau seicolegol eraill hefyd a all bara hyd yn oed trwy gydol oes y dioddefwr, fel eu bod yn datblygu gyda llai o bosibiliadau a mwy o waliau na pherson nad yw erioed wedi dioddef bwlio, yn ogystal â dioddef lefelau uwch o straen, iselder, pryder, anhwylderau a phroblemau seicosomatig o ran cymdeithasu a chysylltu, sydd hefyd yn cael dylanwad negyddol ar eu bywyd gwaith.

Y gwahanol fathau o fwlio

Ond er mwyn deall problem bwlio yn well, rydyn ni'n mynd i nodi'r mathau mwyaf cyffredin o fwlio sy'n digwydd fel arfer yn ein cymdeithas.

Bwlio carnal

Mae'n fath difrifol iawn o fwlio lle mae aflonyddu rhywiol tuag at y dioddefwr, gallu bod rhwng plant o wahanol ryw neu hyd yn oed rhwng plant o'r un rhyw.

Mae fel arfer yn amlygu ei hun pan gorfodir y dioddefwr i gyflawni gweithredoedd nad yw am eu cael, fel cyffwrdd â rhai rhannau o gorff y stelciwr, neu'r stelciwr ei hun yn cyffwrdd â rhannau preifat y dioddefwr, a hyd yn oed gweithredoedd eraill fel gorfodi'r dioddefwr i gusanu'r stelciwr, a hyd yn oed ei orfodi i wylio ffilmiau i oedolion pan nad ydych chi eisiau. i.

Mae'r math hwn o aflonyddu yn beryglus iawn, gan y gall effeithio'n negyddol iawn ar y dioddefwr a thrwy gydol ei fywyd, a gall effeithio arnynt yn enwedig yn eu perthnasoedd agos pan fyddant yn oedolion.

Gan ei fod yn aflonyddu corfforol a rhywiol, yn aml nid yw'r dioddefwr yn dweud unrhyw beth wrth ei rieni na'i warcheidwaid, felly mae'n anodd ei ganfod, yn enwedig pan fydd yn digwydd yn yr ysgol neu'r tu allan iddi, ond hefyd ymhell o reolaeth eu tadau eu hunain.

Fodd bynnag, bydd yr unigolyn sy'n dioddef y math hwn o fwlio yn gwneud popeth posibl i beidio â chytuno â'u bwli, fel y gallant hyd yn oed wrthod mynd i'r ysgol neu wneud gweithgareddau yr oeddent yn eu hoffi o'r blaen.

Bwlio corfforol

Mae'n fath o fwlio lle mae cydran gorfforol sylweddol. Mae'r bwli yn ymddwyn mewn ffordd ymosodol a bygythiol o flaen y dioddefwr, cyrraedd ymddygiad ymosodol corfforol gyda chiciau, baglu, gwthio ac unrhyw fath o ergyd yn ogystal â gweithredoedd corfforol eraill sy'n arwain at gywilydd i'r dioddefwr, fel gostwng ei bants yn ystod y toriad, ac ati.

Y mathau mwyaf cyffredin o fwlio

Dyma'r math mwyaf cyffredin o fwlio, ac er yn gyffredinol nid yw'r dioddefwr yn cyfleu'r sefyllfa i'w rieni, gan ei fod yn rhywbeth corfforol, fel arfer mae arwyddion a marciau ar gorff y dioddefwr, fel mai nhw yw'r rhai sy'n cychwyn. y larwm ynddynt achosion.

Yn ogystal, gall fod arwyddion eraill hefyd fel dagrau mewn dillad, cyflenwadau ysgol, ac ati.

Bwlio cymdeithasol

Mae'n fath mwy anuniongyrchol o fwlio, hynny yw, mae fel arfer yn seiliedig ar y ymyleiddio person penodol (dioddefwr) ond mae popeth fel arfer yn digwydd y tu ôl i'w gefn. Yr amcan yw ei hymyleiddio a'i hatal rhag cymryd rhan yn y gweithgareddau, ei gwneud yn ddi-rym pan fydd hi'n bresennol a hyd yn oed arwain at ledaenu sibrydion ffug fel ei bod hefyd yn cael ei gwrthod gan weddill y merched.

Dylid nodi bod y math hwn o fwlio yn llawer amlach ymhlith merched nag ymhlith bechgyn.

O ran yr ymateb, bydd y dioddefwr yn dod yn fwy unig, bydd yn cyflwyno hwyliau sydyn, bydd yn osgoi ffurfio grŵp gyda chydweithwyr eraill, ac yn gyffredinol bydd yn ymddangos yn fwyfwy mewnblyg.

Bwlio geiriol

Mae bwlio geiriol yn un sy'n digwydd heb ddulliau corfforol, ond dim ond trwy ddefnyddio'r gair. Mae dychryn, ymadroddion sarhaus gyda chynnwys uchel o greulondeb, bygythiadau, gwatwar eu cyflwr rhywiol neu hil, anabledd neu unrhyw elfen arall sy'n gwneud y dioddefwr yn wahanol, ac ati.

Yn yr achos hwn, mae ymddygiad y plentyn hefyd yn newid, gan ymddangos yn fwy absennol a hyd yn oed waethygu ei synnwyr digrifwch. Mae hefyd yn gyffredin ichi gilio oddi wrth sefyllfaoedd lle mae'n rhaid i chi fod gyda mwy o bobl, ac yn gyffredinol rydych chi'n dod yn fwy darostyngedig ac yn llai parod i wneud gweithgareddau a oedd tan yn ddiweddar yn hwyl iawn.

Seiberfwlio

Fel ar gyfer seiberfwlio, mae'n fath o fwlio sydd wedi ymddangos yn ddiweddar ac wedi'i seilio'n sylfaenol ar rwydweithiau cymdeithasol, gan mai trwyddynt y mae aflonyddu yn digwydd.

Gellir ei roi hefyd trwy e-bost, ond yn aml, mae'r stelciwr yn lledaenu sibrydion ffug sy'n effeithio'n negyddol iawn ar y dioddefwr, gan achosi problemau seicolegol dwfn hyd yn oed.

Yn yr achos hwn, gellir arsylwi bod y dioddefwr yn treulio llawer o amser gyda'r cyfrifiadur, a phan fydd yn gorffen mae'n drist ac efallai y bydd hyd yn oed yn cyflwyno llun o bryder. Mae hefyd yn gyffredin i chi gael problemau wrth syrthio i gysgu, yn ogystal ag eisiau rhoi'r gorau i wneud y gweithgareddau a wnaethoch o'r blaen, byddwch yn dod yn fwy caeedig, ac ati.

Dyma'r prif fathau o fwlio y mae'n rhaid eu hwynebu yn y gymdeithas heddiw, fel bod pob un ohonom yn gyfrifol am atal plentyn rhag cael ei effeithio'n negyddol gan broblemau ac ymddygiadau'r bwli. Yn athrawon, rhieni a hyd yn oed rhieni plant eraill a'u cyd-ddisgyblion eu hunain, gallwn ni i gyd wneud ein rhan i ganfod a chywiro'r math hwn o ymddygiad cyn ei bod yn rhy hwyr, gan atal y difrod rhag para hyd yn oed trwy gydol oes y dioddefwr.


Mae cynnwys yr erthygl yn cadw at ein hegwyddorion moeseg olygyddol. I riportio gwall cliciwch yma.

Sylw, gadewch eich un chi

Gadewch eich sylw

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.

 1. Yn gyfrifol am y data: Miguel Ángel Gatón
 2. Pwrpas y data: Rheoli SPAM, rheoli sylwadau.
 3. Cyfreithlondeb: Eich caniatâd
 4. Cyfathrebu'r data: Ni fydd y data'n cael ei gyfleu i drydydd partïon ac eithrio trwy rwymedigaeth gyfreithiol.
 5. Storio data: Cronfa ddata wedi'i chynnal gan Occentus Networks (EU)
 6. Hawliau: Ar unrhyw adeg gallwch gyfyngu, adfer a dileu eich gwybodaeth.

 1.   Joan Wleny meddai

  Rwy'n ei chael hi'n ddiddorol, y trylediad hwn, ond credaf ei fod yn digwydd yn fwy mewn IE unigol, lawer gwaith yr athrawon neu'r perchnogion, dim ond mewn arian y mae ganddyn nhw ddiddordeb, heb sylwi ar yr hyn sy'n digwydd o gwmpas.
  Dylid lledaenu hefyd, nid oherwydd bod dau neu dri o fechgyn yn dweud ei fod ef / hi (wedi ymosod =) yn cythruddo, yn sarhau ... eu bod yn eu credu ac nid yr ymosodiad am fod ar eu pennau eu hunain ac yn unigryw, gan fod y tri chysylltiedig i wneud niwed.
  rhaid i'r seicolegwyr a / neu'r athrawon fod yn effro bob amser a pheidio â syrthio i gredu yn y gang bach sy'n gwneud eu theatr o flaen y dioddefwr sy'n ofni siarad allan oherwydd eu bygythiadau.

bool (gwir)