Beth yw pob math o iaith

Beth yw pob math o iaith

Dewch i ni ddod i adnabod beth yw'r mathau o iaith, pob un ohonynt yn cael ei ddefnyddio gyda'r nod o gyfathrebu â phobl eraill, mynegi ein teimladau neu hyd yn oed drosglwyddo gwybodaeth, syniadau a manylion eraill.

Iaith naturiol

Iaith naturiol yw'r math o iaith rydyn ni'n ei defnyddio yn ein beunyddiol, yn ddigymell a heb ei pharatoi o'r blaen. Hynny yw, dyma'r ffordd rydyn ni'n mynegi ein hunain yn naturiol.

Iaith artiffisial

Ar yr ochr arall mae gennym yr hyn a ystyrir yn iaith artiffisial, sy'n wahanol i iaith naturiol gan y ffaith bod yr iaith hon wedi'i pharatoi o'r blaen, hynny yw, nid yw'n dod allan yn naturiol, ond mae angen ei pharatoi a'i threfnu ymlaen llaw.

Gellir cyflwyno'r iaith hon mewn sawl ffordd fel y canlynol.

Iaith lenyddol

Iaith lenyddol

Iaith lenyddol yw'r math o iaith a ddefnyddir gan awduron, ac yn dibynnu ar bob achos gall gyflwyno amrywiadau lluosog yn dibynnu ar y gynulleidfa darged, gan ddefnyddio mewn llawer o achosion o dechnegol sydd wedi'i anelu at connoisseurs pwnc penodol.

Iaith wyddonol a thechnegol

Ar y llaw arall, mae gennym yr iaith wyddonol sy'n seiliedig ar yr hyn a ddefnyddir o fewn cnewyllyn caeedig o weithwyr proffesiynol, ac felly'n llwyddo i wella cyfathrebu bob amser yn canolbwyntio ar wybodaeth y maes dan sylw.

O fewn y math hwn o iaith gallwn ddod o hyd i rai amrywiaethau fel iaith fathemategol ac iaith raglennu ymhlith eraill.

 • Iaith Fathemategol: Mae iaith fathemategol yn fath o iaith artiffisial, llenyddol, wyddonol a thechnegol, a'i hamcan yw cyfathrebu mathemategol o gysyniadau a ddiffiniwyd o'r blaen.
 • Iaith raglennu: Mae'n fath o iaith artiffisial, llenyddol, wyddonol a thechnegol a ddefnyddir er mwyn sefydlu cyfathrebu â chyfrifiaduron a systemau cyfrifiadurol eraill.

Iaith ffurfiol

Ar y llaw arall mae gennym yr iaith ffurfiol sydd wedi arfer cyfathrebu o fewn grwpiau lle mae ffurfioldeb mewn cyfathrebu yn drech, boed yn grwpiau academaidd neu'n grwpiau proffesiynol.

y prif nodweddion iaith ffurfiol yw na fyddwn yn dod o hyd i hepgor geiriau, ac ni ddefnyddir y llenwyr bondigrybwyll. Mae'r eirfa'n llawer mwy penodol ac ni fydd geiriau'n cael eu hailadrodd, ond bydd trefniadaeth dda a pharchu'r marciau atalnodi bob amser. Dyna pam y bydd yn cael ei ddefnyddio pan fyddwn yn cyfathrebu mewn sefyllfaoedd lle nad oes unrhyw gynefindra nac ymddiriedaeth.

Iaith lafar

Diffinnir iaith lafar fel math o iaith lle mae cyfnewid geiriau ag un arall neu bobl eraill, naill ai trwy ddefnyddio iaith lafar neu iaith ysgrifenedig. Yn cynnwys pob math o acronymau, ymadroddion, ac ati. ac mae'n dod mewn tri math sy'n iaith lafar, ysgrifenedig ac eiconig ar lafar.

Dyma'r dull pwysicaf o gyfathrebu dynol. Mae llais a lleferydd yn caniatáu inni ddeall yn ogystal â mynegi ein hunain. Bydd hyn yn datblygu gallu pŵer cyfathrebu ar lafar. Gellir dweud bod iaith lafar yn ganlyniad proses o ddysgu'r ysgogiadau sy'n ein hamgylchynu. Gallwn hefyd ei ddiffinio fel y modd neu'r gallu i ddeall symbolau geiriol.

Iaith lafar

O fewn yr iaith lafar mae gennym yr iaith lafar sef yr un sy'n dominyddu fel iaith lafar, fel bod y meddyliau, trwy ddefnyddio cyfres o synau, yn cael eu trosglwyddo o un person i'r llall.

Iaith ysgrifenedig

Mae gennym hefyd yr iaith ysgrifenedig sy'n a cynrychiolaeth graffig o synau iaith lafar, fel y gall y syniadau a drosglwyddir bara a bod yn hysbys hyd yn oed gan bobl na fydd gennym ni byth berthynas â nhw.

Iaith ysgrifenedig

Iaith eiconig

Yn olaf, o fewn yr iaith lafar mae gennym yr iaith eiconig, sy'n un sy'n defnyddio symbolau sylfaenol wedi'u cyfuno â'i gilydd, fel bod geirfa'n cael ei sefydlu y mae'r ramadeg yn cael ei eni ohoni.

Mae'n iaith o cynrychiolaeth ieithyddol a gweledol. Hynny yw, bydd realiti yn cael ei gynrychioli ar ffurf delweddau. Yn yr achos hwn, ni fydd angen y geiriau ond pan welwn y ddelwedd honno, byddwn yn gwybod sut i'w dehongli. Mae hyn yn digwydd pan welwn y lliwiau, rhai eiconau neu siapiau.

Iaith ddi-eiriau

Fel ar gyfer iaith ddi-eiriau, mae'n un o'r mathau o iaith y mae nid oes unrhyw eiriau ond mae cyfathrebu, fel nad yw'r person sy'n ei wneud fel arfer yn ymwybodol ohono, ac yma byddai ein hystumiau'n mynd i mewn, y ffordd rydyn ni'n symud ein corff, y ffordd rydyn ni'n edrych, ac ati.

Yn ei dro, rhennir iaith ddi-eiriau yn ddwy iaith arall sy'n iaith cinesig ac iaith wyneb.

Iaith gymdeithasol

Yn fras, rydym yn galw'r iaith gymdeithasol fel un a ddefnyddir mewn sefyllfaoedd penodol iawn a hefyd gan siaradwyr penodol. Er enghraifft, dyma'r un sy'n cyfeirio at ymddygiad plant. Mae'n iaith sy'n addasu i allu uniaethu â'r amgylchedd agosaf. Y plentyn fydd yn addasu ei fath o iaith neu ei ddeialog pan fydd o flaen ei gydlynydd.

Iaith Kinesig

Mae'n fath o iaith ddi-eiriau sy'n cael ei nodweddu trwy fynegi ei hun trwy ein corff, gan gynnwys mynegiant wyneb, y symudiadau rydyn ni'n eu gwneud gyda'r corff, ac yn gyffredinol pob ystum.

Iaith wyneb

Yr ail fath o iaith ddi-eiriau sydd, yn yr achos hwn, yn canolbwyntio ar symudiad cyhyrau'r wyneb a'r ystumiau sy'n cael eu geni ohoni.

Iaith frodorol

O ran y frodorol, mae'n fath o iaith sy'n canolbwyntio ar iaith frodorol y man lle mae'n cael ei siarad. Fel enghraifft, byddem yn dweud mai Sbaeneg yw iaith frodorol Sbaen, ond nid yw o Colombia na Mecsico, gan ei bod yn wreiddiol o'r cyntaf ac wedi'i haddasu yn yr olaf.

Iaith egocentric

Beth yw pob math o iaith

O ran iaith egocentric, mae'n iaith sy'n rhan o ddatblygiad plant, felly byddwn yn arsylwi eu bod yn siarad â nhw eu hunain yn aml, gan nad ydyn nhw eto wedi datblygu eu gallu i gymdeithasu.

Yn wir, gall y math hwn o iaith ddigwydd hefyd mewn pobl arferol y mae'n well ganddyn nhw weithiau siarad â nhw eu hunain allan o arfer, ac wrth gwrs hefyd yn yr eraill hynny sydd â rhyw fath o broblem seicolegol neu gymdeithasol sy'n gwneud iddyn nhw ddefnyddio iaith egocentric.

Dyma grynodeb lle byddwch chi'n gallu gwybod yr holl fathau o iaith sy'n cael eu defnyddio mewn gwirionedd. Efallai eich bod wedi arsylwi mai cyfathrebu yw ei dasg, beth bynnag, ond ym mhob math o iaith byddwn yn arsylwi ar rai hynodion sy'n ei gwahaniaethu oddi wrth y lleill, felly mae ganddyn nhw bwrpas a defnyddioldeb gwahanol hefyd.

Am y rheswm hwn, mae'n bwysig deall y gwahanol fathau y gallwn eu defnyddio o'u gwirfodd ac yn anwirfoddol, oherwydd ar unrhyw adeg mae'n bosibl y gallant fod yn ddefnyddiol i ni. Er enghraifft, efallai eich bod wedi arsylwi sut y gallwn gyfathrebu â phobl eraill o wahanol wledydd ag ystumiau heb gael yr un iaith. Diolch i'r amrywiaeth fawr o fathau o iaith gallwn heddiw sefydlu cyfathrebiad mwy hylif, mwy cywir a mwy wedi'i addasu i bob amgylchiad, er y dylid nodi bod y rhestr a ddangosir yma yn enghraifft o'r prif fathau o iaith, gan fod yna lawer o amrywiaethau a mathau eraill o gyfathrebu sydd wedi'u haddasu i anghenion mwy penodol eraill ac sydd yn gyffredinol yn ffurfio dosbarthiad mewnol o fewn yr ieithoedd yr ydym eisoes wedi'u dangos.

Felly, o hyn ymlaen ein bod eisoes yn gwybod bod yna lawer o fathau o iaith, rydyn ni'n eich annog chi i'w datblygu fel y gallwch chi fwynhau gwelliant yn eich sgiliau cyfathrebu.


Mae cynnwys yr erthygl yn cadw at ein hegwyddorion moeseg olygyddol. I riportio gwall cliciwch yma.

9 sylw, gadewch eich un chi

Gadewch eich sylw

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.

 1. Yn gyfrifol am y data: Miguel Ángel Gatón
 2. Pwrpas y data: Rheoli SPAM, rheoli sylwadau.
 3. Cyfreithlondeb: Eich caniatâd
 4. Cyfathrebu'r data: Ni fydd y data'n cael ei gyfleu i drydydd partïon ac eithrio trwy rwymedigaeth gyfreithiol.
 5. Storio data: Cronfa ddata wedi'i chynnal gan Occentus Networks (EU)
 6. Hawliau: Ar unrhyw adeg gallwch gyfyngu, adfer a dileu eich gwybodaeth.

 1.   dienw meddai

  diddorol.
  diolch am rannu'r wybodaeth hon.

  1.    Andrea meddai

   nid yw'n ddim byd ond diolch i chi am roi help inni

 2.   5203 .. meddai

  4444414152020

 3.   5203 .. meddai

  sugno veserros iddo

  1.    dienw meddai

   Caewch ast neu ffag rydych chi'n sbwriel cachu ffycin

   1.    dienw meddai

    Wy gyda chapswm

 4.   dienw meddai

  Rwy'n dy garu di, diolch

 5.   Andrea meddai

  Esboniwyd mae hyn yn brydferth iawn fel

 6.   Wilmaris meddai

  mae iaith yn bwysig iawn i fodau dynol